Nexus ERP

Linii de credit in devize

Evidenta liniilor de credit si a altor credite pe termen scurt in devize si calculul automat al diferentelor de curs pentru operatiuni si pentru sold.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: +/-, Tip doc., Nr. doc., Ziua, Beneficiar/Platitor, Suma, Cont, Explicatii, Tip corespondent, Cont gestiune debitor, Cont gestiune creditor, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Suma in lei, Suma licitata, Cont casa, Data doc., Centru de profit, Deviz, Buget, Presc. deviz, Curs deviz, Incasari, Plati, Anul si luna, Id (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Data doc., Beneficiar/Platitor, Cont (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Tip doc., Cont, Beneficiar/Platitor (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Nr.luni cautare facturi - Vechimea maxima a facturilor in fereastra de repartizare (0 = fara limita)
 • C.Profit prioritar din gestiunea facturii - Centru Profit prioritar din gestiunea facturii, pentru generarea articolelor contabile
 • Preia sold initial an din balanta - Daca e bifat, soldul initial al anului este preluat din balanta de verificare. In caz contrar, soldul initial este calculat doar din documente
 • Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Tip - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata). (needitabil)
  Deviz - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata). (needitabil)
  Cod - Se completeaza tipul de cod (Partener,Persona,Gestiune,Centru profit,Nespecificat) al beneficiarului.
  Beneficiar - Se alege din nomenclatorul specific tipului de cod ales anterior, numele beneficiarului.
  Suma valuta - Se completeaza cu valoarea sumei totale in valuta.
  Tip document - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (plata sau restituire).
  Nr. document - Se alege, in functie de tipul de document ales anterior, carnetul (introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales) din care urmeaza sa fie preluat automat numarul de document, cu urmatorul numar disponibil.
  Cont - Se completeaza cu simbolul contului contabil corespondent aferent tipului de operatiune selectat.
  Explicatie - Se completeaza observatii referitoare la documentul inregistrat.
  Suma licitata - Se completeaza cu valoarea sumei totale.
  Data - Se completeaza cu data documentului, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.

  Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata.

  Punct de lucru corespondent - Se alege punctul de lucru corespondent.
  Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune.
  Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune.
  Centru de cheltuieli - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
  Buget - Se alege bugetul.

  Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata.

  Punct de lucru corespondent - Se alege punctul de lucru corespondent.
  Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune.
  Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune.
  Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
  Buget - Se alege bugetul.
  Rapoarte
 • Jurnal de credit - Jurnal de credit
 • Nota analitica de credit - Nota analitica de credit