Nexus ERP

Actualizarea balantei de verificare, nomenclatoarelor si a parametrilor pentru salarii la inceputul anului


  1. Actualizarea nomenclatorului de bunuri și servicii - conturi

  Modulul Nomenclatoare-> Bunuri și servicii - conturi-> Asistent (din meniul de sus )-> Activare conturi

  Selectăm în fereastra care se deschide toate conturile și apăsăm butonul Salveaza sau tasta F12.

  2. Preluăm soldurile din balanță :

  Modulul Contabilitate-> Contabilitate financiară-> Deschidere conturi B.V.-> apelăm butonul din meniul de sus Preiau solduri.

  3. Actualizăm soldurile din balanță

  Modulul Contabilitate-> Contabilitate financiară->Balanță de verificare -> Actualizare B.V.

  În cazul în care apare un mesaj prin care vi se solicită să revedeți setările, în meniul vertical din partea dreapta în fereastra Opțiuni, debifăm căsuța din dreptul opțiunii Actualizare blocată.

  Revenim apoi la pasul anterior și apelăm funcția Actualizare B.V.

  Dacă balanța de verificare la 31 decembrie este corectă și debitul și creditul sunt egale, actualizarea va fi efectuată automat.

  4. Actualizăm conturile pentru formații de lucru

  Accesăm Modulul Salariii personal -> Salarizare ->Formații de lucru.

  La intrarea în modul se vor prelua automat conturile din anul anterior.

  5. Parametrii de calcul pentru salarii

  Accesăm Modulul Salariii personal -> Salarizare ->Salarii și în fereastra de opțiuni selectăm Deschide.

  6. Actualizăm conturile pentru formații de lucru

  Accesăm Modulul Salariii personal -> Salarizare ->Formații de lucru.

  La intrarea în modul se vor prelua automat conturile din anul anterior.

  7. Parametrii de calcul pentru salarii

  Accesăm Modulul Salariii personal -> Salarizare ->Salarii și în fereastra de opțiuni selectăm Deschide.