Nexus ERP

Procese verbale diferente inventar imobilizari

Operarea proceselor verbale de constatare a diferentelor de stoc de imobilizari in minus sau in plus in momentul efectuarii inventarului, actualizarea automata a stocurilor corespunzatoare produselor cu diferente la inventar.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Tip doc., Nr. doc., Data doc., Gestiune, Valoare, Cont debitor, Cont TVA, Minus imutabil, Jurnal TVA, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Cont debitor, Data doc., Gestiune, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Tip doc., Cont debitor, Gestiune (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Tip document - Se alege tipul documentului procesului verbal diferente inventar imobilizari (MinusLaInventar,PlusLaInventar). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie.
  Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
  Cont chelt./imputare - Se completeaza contul cheltuielilor / valorilor imputate in care se inregistreaza valorile gasite la inventar.
  Imputabil - Se va bifa daca inventarul efectuat este de tip imputabil.
  Jurnal TVA - Se bifeaza daca valoarea tva-ului este inregistrata in jurnalul de TVA.
  Cont TVA - Se completeaza contul de tva in care se inregistreaza valoarea de tva pentru valorile gasite la inventar.
  Cod DB/CR - Se alege tipul (Partener,Persona,Centru profit,Nespecificat) codului debitor sau creditor
  Numar - Se alege carnetul (introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales) din care urmeaza sa fie preluat automat numarul de document, cu urmatorul numar disponibil.
  Data - Se completeaza cu data procesului verbal de diferente inventar la imobilizari, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  Nume DB/CR - Se alege din nomenclatorul specific tipului codului ales anterior.

  Linii proces verbal diferente inventar

  (fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Imobilizare activa - Tip imobilizare
  Data P.I.F. - Data P.I.F.
  Cantitate - Cantitate
  Valoare de intrare - Valoare de intrare
  Valoare de inventar - Valoare de inventar
  Amortizare lunara - Amortizare lunara
  Amort. lunara pe costuri - Amort. lunara pe costuri
  Amortizare cumulata - Amortizare cumulata
  Am. cumulata pe costuri - Am. cumulata pe costuri
  Amortizare prestabilita - Amortizare prestabilita
  Val. inventar ramasa - Val. inventar ramasa
  Data calcul val. ramasa - Data calcul val. ramasa
  Durata serviciu ramasa - Durata serviciu ramasa
  Cod clasificare - Cod clasificare
  Numar de inventar - Numar de inventar
  Metoda de amortizare - Metoda de amortizare
  Durata serviciu normata - Durata serviciu ramasa
  Grad utilizare (%) - Grad utilizare (%)
  Cont gestiune debitor - Cont gestiune debitor
  Cont gestiune creditor - Cont gestiune creditor
  Luat in primire de - Luat in primire de
  Centru profit - Centru profit
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Diferenta din reevaluare - Rezerva/diferenta din reevaluare
  Rapoarte
 • P.V diferente inventar imobilizari - Formular - Formular