Nexus ERP

Avize de insotire marfa la terti

În modulul Avize de însoțire marfă la terți putem vizualiza, adăuga, modifica și șterge evidența avizelor de însoțire a bunurilor trimise la terți în vederea prelucrării sau lăsate în custodie la aceștia; operațiunile de lăsare în custodie nu se contabilizează, în schimb, stocurile bunurilor respective se actualizează în cadrul submodulului stocuri la terți. Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate.

Operații în fereastra principală a modulului:

 • Adaug: Adaugă un articol nou;
 • Deschid: Deschide înregistrarea curentă;
 • Anulez: Anulează documentul curent;
 • Șterg: Se șterge înregistrarea curentă;
 • Raport rapid: Previzualizare date afișate pe ecran;
 • Rapoarte customizate: se oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurarea unora noi (Configurare rapoarte, Aviz de însoțire marfă la terți- Formular, Avize facturate/nefacturate, Borderou avize de însoțire marfă la terți, Listă ieșiri avize de însoțire marfă la terți). Opțiunea configurare rapoarte deschide o nouă fereastră cu următoarele taburi:
  - Câmpuri: acest tab oferă posibilitatea ștergerii, ordonării, adăugării unor noi câmpuri precum și configurării avansate a coloanelor. În urma adăugării și eliminării de câmpuri din cadrul raportului este necesară accesarea butonului Configurare avansată coloane pentru a seta dimensiunile noilor coloane de pe raport, conform necesității. Butonul de Configurare avansată coloane deschide o nouă fereastră cu setări ale coloanelor rapoartelor. În cadrul acestei ferestre se regăsesc instrucțiuni (pentru a redimensiona câmpurile trageți de linia despărțitoare dintre coloane spre stânga sau spre dreapta; pentru a rearanja câmpurile pe raport poziționați-vă pe capul de tabel al coloanei pe care doriți să o rearanjați și trageți de ea până în poziția dorită; pentru a schimba denumirea unui câmp din raport poziționați-vă pe linia ”Denumire” și modificați valoarea corespunzătoare coloanei dorite; pentru a modifica alinierea unei coloane, poziționață-vă pe linia ”Aliniere”, la coloana dorită și modificați valoarea acesteia (<- stânga, >< centrat, -> dreapta); pentru a suma valorile unui câmp din raport setați bifa de total corespunzătoare coloanei dorite (în cazul în care un câmp nu permite total, bifa nu poate fi setată din interfață). );
  - Filtre/Grupări/Ordonări: pentru a facilita vizualizarea informațiilor de interes, s-au pus la dispoziție filtrări, grupări și ordonări de câmpuri. În situația în care există foarte multe informații, iar acestea se doresc a fi filtrate, pot fi utilizate filtrele puse la dispoziție de aplicației. Utilizatorul poate introduce mai multe filtre legate de același câmp în același timp, însă nu se poate introduce același filtru de mai multe ori. Spre exemplu în raportul Aviz de însoțire marfă la terți- Formular există posibilitatea filtrării după Adaos UM, Adresă, Agent, Agent partener, Atribut fiscal, Bancă, Cantitate, Cantitate suplim., Client, Cod card, Cod extern, Cod fiscal, Cod produs, Cod țară partener, Corecție TVA, Custodie, Dată aviz, Data creării, Data expirării, Data intrării, Data modificării, Dată operare, Delegat, Denumire adresă de livrare, Denumire produs, Denumire suplimentară, Facturat, Furnizor, Gestiune, Județ, Limită de creditare, Localitate, Nr.auto, Nr.lot, Număr document, Număr document (numeric), Perioadă (an lună), Plătitor de TVA, Procent TVA ieșire, Procent TVA intrare, PU achiziție, PU ieșire (fără TVA), PU ieșire cu TVA, Registrul comerțului, Restanță maximă, Sc. deductibilă, Seria, Țară origine produs, Țară partener, Telefon, Tip furnizor, Tip partener (UE, NON, UE), Total cantitate, TVA neexigibilă, UM, UM2, Utilizator creare, Utilizator modificare, Valoare (fără TVA), Valoare eco, Valoare ieșire, Valoare ieșire (fără TVA), Zonă comercială. În cadrul acestei ferestre mai pot fi adăugate grupări și ordonări pe raport;
  - Setări: fiecare raport are caracteristice anumite setări care pot fi modificate în funcție de modul în care se dorește a fi afișat (de exemplu Formular pagină nouă; Chenar semnături subsol; Dimensiune pagină; Orientare pagină; Perioada- Fixă, Dinamică, incluzând perioada curentă, Dinamică, excluzând perioada curentă; Afișare filtre- Consecutiv, Unul sub altul; Includ brand; Includ dată, etc);
  - Texte: în pagina de texte a unui raport se regăsesc mai multe câmpuri: Text expediere raport prin e-mail (în situația în care raportul curent este trimis pe e-mail, textul acestuia poate include anumite observații relevante pentru destinatar.), Text suplimentar antet/subsol raport, Semnături de introdus pe raport (acestea pot conține un text liber sau pot fi preluate din lista de persoane aflate în funcțiile de conducere (din nomenclatorul de societăți). Aceste persoane se selectează utilizând săgeata din dreptul fiecărui câmp (vor fi afișate aici toate persoanele și funcția setată în nomenclator societate));
  - Afișare/Tipărire: în acest tab se regăsesc opțiuni care permit personalizarea marginilor raportului, a numelui, a dimensiunii fontului cum ar fi: Margini rapoarte (inch), Afișare/tipărire raport, Opțiuni avansate;
  - General: pagina General permite modificarea denumirii, grupării și a nivelului de confidențialitate al unui raport. În cazul în care modulul are foarte multe rapoarte, există posibilitatea de a le grupa în mai multe categorii utilizând câmpul Grupare. Nivelul de acces al utilizatorilor la rapoarte se stabilește pentru fiecare utilizator în parte în cadrul nomenclatorului de Utilizatori (0 nivel maxim; 255 nivel minim). Rapoartele pot fi arhivate automat la validare, aceleași tipuri de rapoarte pot fi trimise automat prin e-mail, pot fi salvate ca atașament la validare, raport de tip centralizare, semnătura digitală poate fi inclusă, poate fi accesibil online, utilizatorul are posibilitatea de a selecta un raport pentru tipărirea pe verso primei pagini, pot fi selectate multiple coduri de rapoarte pentru listarea la sfârșitul raportului curent.
 • avz raport configurare

  avz configurare raport

 • Export: se deschide procedura de export a datelor;
 • Refresh: sunt aduse din nou datele pe ecran;
 • Favorite: se adaugă în lista de module favorite pentru pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale (Adaug la favorite, Adaug la StartUp);
 • Închid: se închide fereastra curentă.

avz vizualizare

În partea dreaptă a ferestrei sunt întâlnite opțiuni cu ajutorul cărora poate fi bifat discountul de tip rabat, la validarea documentului se poate verifica dacă promoțiile au fost aplicate, pot fi afișate grupările din partea stângă a modulului, poate fi setat modul de redimensionare al coloanelor, fie se redimensionează automat în funcție de lățimea monitorului, fie apare scroll, opțiuni cu ajutorul cărora se permite generarea notelor contabile, iar dacă nu este bifat, atunci notele contabile nu vor fi generate, se poate bifa opțiunea Sistem automat note contabile, opțiune care generează note contabile automat la validarea documentelor, se poate stabili nivelul logului de operare asupra documentelor (de bază, avansat, detaliat), se poate stabili blocarea sesiunii de lucru doar pentru modulul în cauză și pot fi selectate tipurile de operațiuni înregistrate în log-ul de operare (Trimitere pe e-mail rapoarte, export date modul, export rapoarte, printare rapoarte).

Pe lângă aceste opțiuni mai există posibilitatea prefiltrării după Gestiune, Salariat, Client, Contul debitor, Delegat, a grupării după Client, Dată doc., Delegat, Gestiune, User creare, User modificare, a generării de avertizări și aprobări.

În colțul din dreapta sus există o rotiță pentru configurarea coloanelor afișate în modul, a liniilor afișate în pagina de detalii, precum și pentru reîncarcarea coloanelor implicite în modul.

avize de insorite marfa la terti config coloane

avize de insorite marfa la terti config coloane modul

Prin apelarea butonului Adaug se deschide o nouă fereastră în care pot fi completate câmpurile:

- Serie*: se alege seria carnetului introdus în prealabil în Nomenclatoare- Administrare- Carnete pe tipul de document ales;
- Număr: numărul se incrementează automat la validarea documentului;
- Dată*: se completează cu data avizului de însoțire al mărfii la terți, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curentă a programului;
- Cont: se completează simbolul creditor (401,404) din balanța de verificare;
- Furnizor: se completează cu numele furnizorului (acest câmp este needitabil);
- Gestiune*: se completează cu numele gestiunii produselor/serviciilor, nume ales din nomenclatorul de gestiuni;
- Client(Terț)*: se completează cu numele clientului, nume ales din nomenclatorul de parteneri;
- Scadență: se completează numărul de zile până la data scadentă;
- Agent comercial: se completează cu numele agentului comercial, nume ales din nomenclatorul de personal;
- Delegat: se completează cu numele persoanei delegate specificate la emiterea avizului de însoțire al mărfii ales din nomenclatorul de delegați;
- Autovehicul delegat: se alege numărul autovehiculului persoanei delegate pentru livrarea produselor;
- Adresă de livrare: se completează cu numele adresei de livrare, selectată din lista adreselor de livrare ale partenerilor;
- Dată livrare: se completează cu data de livrare a produselor din avizul de însoțire al mărfii.

În tab-ul General există următoarele operații:

- Operații: operații suplimentare (Deschid modul, Adaug articol nou- Blank, Adaug articol nou prin copiere, Salvez și adaug articol nou- Blank, Salvez și adaug articol nou prin copiere, Salvez și închid, Salt la precedentul articol, Salt la următorul articol);
- Salvez: se salvează modificările realizate în fereastra curentă;
- Validez: se validează documentul curent;
- Renunț: se anulează modificările realizate în fereastra curentă;
- Adaug: se adaugă un articol nou (Articol, Articol- simplificat, Din avize..., Din comandă, Din stoc..., Ștorno din stoc terți). Apelarea butonului Adaug- Din avize.. deschide o nouă fereastră în care pot fi căutate articole din devize după completarea Perioadei, a Clientului și a bifării câmpurilor –ștorno, +cantități. Apelarea butonului Adaug- Din comandă deschide o nouă fereastră în care pot fi căutate și adăugate articole din comenzi după completarea perioadei, iar pe lângă asta mai există posibilitatea de a bifa Toți agenții. Prin apelarea butonului Adaug- Din stoc.. se va deschide o nouă fereastră în care pot fi căutate și adăugate articole din stoc după completarea câmpurilor Cont marfă, Clasa de produse, Intrate în perioada și eventual bifarea câmpurilor Aduc stocuri pozitive, Aduc stocuri negative. Prin apelarea butonului Adaug- Ștorno din stoc terți se va deschide o nouă fereastră care va permite căutarea și adăugarea articolelor ștorno din stocul terților după completarea câmpurilor Cont, Clasă, Perioadă;
- Deschid: se deschide înregistrarea curentă;
- Șterg: se șterge înregistrarea curentă;
- Raport rapid: sunt previzualizate datele afișate pe ecran;
- Rapoarte customizate: se oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurarea unora noi (Configurare rapoarte, Aviz, Aviz de însoțire marfă la terți);

avize de insorite marfa la terti modif rapoarte

- Promoții: aplicația și ștergerea promoțiilor poate avea ca efect modificarea prețurilor produselor (Aplic promoție, Șterg promoție)
- Închid: se închide fereastra curentă.

avize de insorite marfa la terti modificare

În tab-ul Observații se completează cu observații de tipărit pe formularul avizului de însoțire al mărfii.

În colțul din dreapta sus există o altă rotiță pentru configurarea afișării câmpurilor. Capul de tabel al paginii de configurare conține: Denumire, Denumire inițială, Afișare, Blocat adăugare, Blocat modificare, Protejat, Obligatoriu, Coloana, Linia, Copie, Focus, Pagină. Explicația acestor câmpuri este:

- Obligatoriu: se poate seta dacă este obligatorie completarea valorii unui câmp la salvare;
- Pagină: antetul și paginile documentului;
- Coloane: fiecare pagină poate conține până la 5 coloane (numerotate de la 1 la 5);
- Linia: ordinea/indexul în care apare câmpul pentru editare în cadrul coloanelor;
- Copie: permite copierea valorii câmpului respectiv la adăugarea prin copiere a documentelor;
- Procent: se setează cât la % să apară din lățimea inițială a câmpului.

avize de insorite marfa la terti config

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. doc., Data doc., Seria doc., Client, Valoare cu TVA, Gestiune, Salariat, Pl persoana, ID perosana, Delegat, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Delegat, Data doc., Client, Gestiune, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Gestiune, Salariat, Client, Delegat, Contul debitor (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Discount tip rabat - Discount tip rabat
 • Verific promotii la validare - La validarea documentului se verifica daca promotiile au fost aplicate
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
 • Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Furnizor - Se completeaza cu numele furnizorului. (needitabil)
  Agent comercial - Se completeaza cu numele agentului comercial, ales din nomenclatorul de personal.
  Data livrare - Se completeaza cu data de livrare a produselor din avizul de insotiere a marfii.
  Delegat - Se completeaza cu numele persoanei delegate specificata la emiterea avizului de insotire a marfii, ales din nomenclatorul de delegati.
  Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
  Data - Se completeaza cu data avizului de insotiere a marfii la terti, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  Cont - Se completeaza simbolul contului creditor (401, 404) din balanta de verificare.
  Client (Tert) - Se completeaza cu numele clientului, ales din nomenclatorul de parteneri.
  Autovehicul delegat - Se alege numarul autovehicul persoanei delegate pentru livrarea produselor.
  Adresa de livrare - Se completeaza cu numele adresei de livrare, selectata din lista adreselor de livrare a partenerilor
  Scadenta - Se completeaza numarul de zile pana la data scadenta.

  Linii aviz de insotire marfa de la terti

  Observatii

  Observatii - Se completeaza cu observatii de tiparit pe formularul avizului de insotire a marfii.

  (fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil)
  Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara

  (fereastra tip 2) (fereastra tip 2)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil)
  Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara

  (fereastra tip 3)

  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)

  (fereastra tip 4)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data (needitabil)
  Intrat - Partener - Intrat - Partener (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Rapoarte
 • Aviz - Aviz
 • Aviz de insotire marfa la terti - Formular - Formular
 • Aviz preimprimat - Aviz preimprimat
 • Avize facturate/nefacturate - Avize la terti nefacturate
 • Borderou avize de insotire marfa la tert - Borderou
 • Lista iesiri avize de insotire marfa la tert - Lista iesiri