Nexus ERP

Funcționalitatea și setarea contului 609 - "Reduceri comerciale primite"


  În acest cont ținem evidența reducerilor comerciale primite ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă.

  În Creditul acestui cont 609 - “Reduceri comerciale primite ” se înregistrează valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii(401) . La sfârșitul lunii, soldul acestui cont se transferă asupra contului de profit și pierdere (121).

  Înregistrarea contabilă :

  401 = % 120
  609 100
  4426 24

  Procedura de creare articol contabil 609 "Reduceri comerciale primite "

  Pas 1 : Creare cont :

  1. Modulul Nomenclatoare -> Bunuri și servicii – conturi -> din meniul din partea stangă sus selectăm butonul Adaug .
  2. În fereastra deschisă, selectăm la Tip articole: Discounturi primite și impozite la sursă .
  3. În câmpul Cod, completăm: X AB (ori o alta combinație de litere care nu mai există la alt cont).
  4. În câmpul Denumire completăm numele contului: Discount primit pt. mărfuri.
  5. Din meniul stangă sus selectăm butonul Salvez pentru salvare.
  6. În fereastra Module în care este activ , bifăm Factura Furnizori .
  7. În fereastra Conturi articole contabile , completăm conturile după cum urmează:
   • Cont generic : 609
   • Cont venit : 609
   • TVA deductibilă : 4426
   • TVA colectată : 4427
   • TVA neexigibilă facturi : 4428.01
   • TVA încasare neexigibilă deductibilă: 4428.26
   • TVA încasare neexigibilă colectată: 4428.27
  8. Salvăm din nou modificările făcute din meniul din stânga sus – butonul Salvez.

  Pas 2 : Creare articol :

  1. Modulul Nomenclatoare -> Bunuri și servicii – articole -> din meniul din partea stângă sus selectăm Adaug .
  2. În fereastra nou deschisa -> în câmpul Nomenclator, selectăm Discounturi primite .
  3. În câmpul Denumire articol scriem denumirea articolului pe care îl creăm : Discount primit – 609.
  4. În câmpul Clasa articol -> selectăm Adaug -> Scriem denumirea clasei : Discount .
  5. În aceeași fereastra mai jos, în Conturi , selectăm contul 609 și apăsăm butonul Salvez sau tasta F12.
  1. În fereastra General în câmpurile % TVA achiziție /intrare și % TVA vânzare/ieșire se completează ambele 0 dacă societatea este neplătitoare de TVA și 20 dacă societatea este plătitoare de tva .
  2. În final salvăm toate modificările cu butonu Salvez din meniul din stanga sus .