Nexus ERP

1.4.30. Importul proceselor de diferențe inventar

http://{ip}:{port}/api/v1/import/pv_diferente_inventar

Câmp

Tip

Descriere

id_importex

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)
 Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

tip_document

varchar (15)

Tipul de document

id_carnet

bigint

Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)

serie_document

varchar (10)

Seria documentului (opțional)

numar_document 

varchar (20)

Numărul documentului

data_document

date

Data documentului

id_gestiune

varchar (25)

Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)

den_gestiune

varchar (30)

Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)

tip_corespondent

varchar (1)

Tip corespondent

id_corespondent

varchar (25)

Codul intern al persoanei în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_corespondent sau cod_corespondent)

cod_corespondent  

varchar (20)

Codul fiscal al corespondentului (opțional dacă se specifică id_corespondent sau den_corespondent)

den_corespondent  

varchar (30)

Denumirea persoanei (opțional dacă se specifică id_corespondent sau cod_corespondent)

id_clasificare

varchar (25)

Id-ul de clasificare a partenerilor, din tabelul clasificări în formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. (opțional dacă se specifică den_clasificare)

den_clasificare

varchar (30)

Numele clasificării (opțional dacă se specifică id_clasificare).

cont_debit

varchar (17)

Contul de debit

cont_tva

varchar (17)

Contul de TVA

imputabil

bit

Se alege dacă este imputabil sau nu

observatii

varchar (250)

Observații document

validare

bit

Se va valida sau nu documentul după salvare

valoare

money

Valoarea pentru control final

Tabel 45. Date import antet proces verbal diferente de inventar


http://{ip}:{port}/api/v1/import/pv_diferente_inventar

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

id_produs

varchar (25)

Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau  den_produs)

cod_produs

varchar (20)

Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  den_produs)

den_produs

varchar (231)

Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  cod_produs)

tip_produs

char(3)

Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)

cont_produs

varchar (17)

Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)

serie_produs

varchar (50)

Seria/numărul de lot al produsului (opțional)

cantitate

numeric(13,3)

Cantitatea

pret_achizitie

money

Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)

pret_vanzare_tva   

money

Prețul de vânzare cu TVA

cota_tva_int

numeric(2,0)

Cota TVA intrare (opțional, implicit e preluata din nomenclator)

cota_tva_ies

numeric(2,0)

Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator)

data_expirare

date

Data expirării (opțional)

denumire_sup

varchar (250)

Denumire suplimentara (opțional)

 Tabel 46. Date import linii proces verbal diferente de inventar

Exemplu de import in format Json

{ 

         "parametri" :

                              {

                                  "id_document" : null,

                                  "keep_data_on_err" : false,

                                  "single_tran" : true

                             },

        "antete": [

   {

"id_document": "12056",

"tip_document": "",

"serie_document": "",

"numar_document": "12452",

"data_document": "2018-01-19",

"id_gestiune": "6",

"den_gestiune": "MAGAZIN",

"tip_corespondent": " ",

"id_corespondent": "",

"cod_corespondent": "",

"den_corespondent": "Ancuta Maxim",

"id_clasificare": "",

"den_clasificare": "",

"cont_debit": "",

"cont_tva": "",

"imputabil": "0",

"observatii": "",

"validare": "0",

"valoare": "0.0000",

"linii": {

  "id_document": "12056",

  "id_produs": "",

  "cod_produs": "",

  "den_produs": "Paine",

  "tip_produs": "GAA",

  "cont_produs": "",

  "serie_produs": "",

  "cantitate": "1.000",

  "pret_achizitie": "1.2000",

  "pret_vanzare_tva": "1.5000",

  "cota_tva_int": "9",

  "cota_tva_ies": "9",

  "denumire_sup": ""

         }

           }]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/pv_diferente_inventar_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}