Nexus ERP

Management preturi de vanzare

În modulul Management prețuri de vânzare putem vizualiza, adăuga, modifica și șterge evidența listelor de preț pe grupe de produse (marfă cu amănuntul, marfă cu ridicata, servicii prestate). Listele de preț sunt folosite pentru automatizarea și eficiența în operare, astfel încât la operarea documentelor, prețurile produselor să fie preluate din aceste liste de preț. Ofertele pot fi de mai multe tipuri: generale, pe client sau pe clase de discount. De asemenea, pot fi stabilite promoțiile care sunt active pe fiecare ofertă de preț în parte. Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate.

Operații în fereastra principală a modulului:

 • Adaug - se adaugă un articol nou (ofertă nouă, ofertă nouă din oferta sursă);
 • Adaug prin copiere - se adaugă un articol nou prin copiere;
 • Deschid - Deschid înregistrarea curentă;
 • Anulez - se anulează documentul curent;
 • Șterg - Șterg înregistrarea curentă;
 • Raport rapid - Previzualizare date afișate pe ecran;
 • Rapoarte customizate - Oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurararea unora noi(Ofertă de preț).

Opțiunea Configurare rapoarte deschide o nouă fereastră cu următoarele taburi:

- Câmpuri: acest tab oferă posibilitatea ascunderii, ordonării, adăugării unor noi câmpuri precum și configurării avansate a coloanelor. În urma adăugării și eliminării de câmpuri din cadrul raportului este necesară accesarea butonului Configurare avansată coloane pentru a seta dimensiunile noilor coloane de pe raport, conform necesității. Butonul de Configurare avansată coloane deschide o nouă fereastră cu setări ale coloanelor rapoartelor. În cadrul acestei ferestre se regăsesc instrucțiuni (pentru a redimensiona câmpurile trageți de linia despărțitoare dintre coloane spre stânga sau spre dreapta, pentru a rearanja câmpurile pe raport poziționați-vă pe capul de tabel al coloanei pe care doriți să o rearanjați și trageți de ea până în poziția dorită, pentru a schimba denumirea unui câmp din raport poziționați-vă pe linia ”Denumire” și modificați valoarea corespunzătoare coloanei dorite, pentru a modifica alinierea unei coloane, poziționață-vă pe linia ”Aliniere”, la coloana dorită și modificați valoarea acesteia (<- stânga, >< centrat, -> dreapta), pentru a suma valorile unui câmp din raport setați bifa de total corespunzătoare coloanei dorite (în cazul în care un câmp nu permite total, bifa nu poate fi setată din interfață);
- Filtre/ Grupări/ Ordonări: pentru a facilita vizualizarea informațiilor de interes, s-au pus la dispoziție filtrări, grupări și ordonări de câmpuri. În situația în care există foarte multe informații, iar acestea se doresc a fi filtrate, pot fi utilizate filtrele puse la dispoziție de aplicație. Utilizatorul poate introduce mai multe filtre legate de același câmp în același timp, însă nu se poate introduce același filtru de mai multe ori. Spre exemplu în raportul Informații prețuri- cu preț stoc stoc maxim există posibilitatea filtrării după Cantitate stoc, Furnizor traditional, gestiuni, Procent adaos, a grupării după Brand, Clasă, Subclasă și a ordonării ascendant sau descendent după Brand, Cantitate stoc, Clasă, Cod extern, Contract, Denumire produs, Deviz, Furnizor traditional, Gestiuni, Preț stoc maxim, Preț vânzare cu TVA, Preț vânzare fără TVA, Procent adaos, Subclasă, UM, Valoare adaos UM;
- Setări: fiecare raport are caracteristice anumite setări care pot fi modificate în funcție de modul în care se dorește a fi afișat (de exemplu Formular pagină nouă, Chenar semnături subsol, Dimensiune pagină, Orientare pagină, Perioada- Fixă, Dinamică, incluzând perioada curentă, Dinamică, excluzând perioada curentă, Afișare filtre- Consecutiv, Unul sub altul, Includ brand, Includ dată, etc);
- Texte: în pagina de texte a unui raport se regăsesc mai multe câmpuri: Text expediere raport prin e-mail (în situația în care raportul curent este trimis pe e-mail, textul acestuia poate include anumite observații relevante pentru destinatar), Text suplimentar antet/subsol raport, Semnături de introdus pe raport (acestea pot conține un text liber sau pot fi preluate din lista de persoane aflate în funcțiile de conducere (din nomenclatorul de societăți). Aceste persoane se selectează utilizând săgeata din dreptul fiecărui câmp (vor fi afișate aici toate persoanele și funcția setată în nomenclator societate)
- Afișare/ Tipărire: în acest tab se regăsesc opțiuni care permit personalizarea marginilor raportului, a numelui, a dimensiunii fontului cum ar fi: Margini rapoarte (inch), Afișare/tipărire raport, Opțiuni avansate.
- General: pagina General permite modificarea denumirii, grupării și a nivelului de confidențialitate al unui raport. În cazul în care modulul are foarte multe rapoarte, există posibilitatea de a le grupa în mai multe categorii utilizând câmpul Grupare. Nivelul de acces al utilizatorilor la rapoarte se stabilește pentru fiecare utilizator în parte în cadrul nomenclatorului de Utilizatori (0 nivel maxim; 255 nivel minim). Rapoartele pot fi arhivate automat la validare, aceleași tipuri de rapoarte pot fi trimise automat prin e-mail, pot fi salvate ca atașament la validare, raport de tip centralizare, semnătura digitală poate fi inclusă, poate fi accesibil online, utilizatorul are posibilitatea de a selecta un raport pentru tipărirea pe verso primei pagini, pot fi selectate multiple coduri de rapoarte pentru listarea la sfârșitul raportului curent.

Management preturi de vanzare - Rapoarte

 • Asistent - se deschide una dintre procedurile de asistență (Modificare preț de vânzare, Adăugare gestiune pe listele de preț). Opțiunea Modificare preț de vânzare deschide o nouă fereastră care permite modificarea prețurilor de vânzare a mai multor articole din Gestiunea și Clasa selectată. Opțiunea Adaugare gestiune pe listele de preț permite adăugarea unei gestiuni, concomitant, pe mai toate listele de preț dorite;
 • Export - se deschide procedura de export a datelor;
 • Salvez - se salvează datele;
 • Refresh - se aduc din nou datele pe ecran;
 • Favorite - se adaugă în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale (Adaug la favorite, Adaug la StartUp);
 • Închid - se închide fereastra curentă.

Management preturi de vanzare - Vizualizare

În partea dreaptă a ferestrei sunt întâlnite opțiuni cu ajutorul cărora pot fi configurate setările cu privire la produsele utilizate pe liniile de discount (discount mărfuri, discount prestări servicii, discount producție, discount semifabricate, discount produse reziduale), poate fi adăugată o denumire a unui grup ofertă, opțiuni cu ajutorul cărora se afișează grupările în tree-ul din partea stângă a modulului, se setează modul de redimensionare al coloanelor, fie se redimensionează automat în funcție de lățimea monitorului, fie apare scroll, se poate stabili nivelul logului de operare asupra documentelor (de bază, avansat, detaliat), se poate stabili blocarea sesiunii de lucru doar pentru modulul în cauză și pot fi selectate tipurile de operațiuni înregistrate în log-ul de operare (Trimitere pe e-mail rapoarte, export date modul, export rapoarte, printare rapoarte).

Pe lângă aceste opțiuni mai există posibilitatea prefiltrării după Partener, Ofertă sursă, a grupării după Cont, Dată doc., Identificator, Partener, User creare, User modificare și a generării de avertizări și aprobări.

Management preturi de vanzare - Optiuni

În colțul din dreapta sus există o rotiță pentru configurarea coloanelor afișate în modul, a liniilor afișate în pagina de detalii, precum și pentru reîncarcarea coloanelor implicite în modul.

Management preturi de vanzare - Configurari Management preturi de vanzare - Configurare

Prin apelarea butonului Adaug se va deschide o nouă fereastră în care pot fi completate următoarele câmpuri:

- Tip document: se alege tipul documentului (Ofertă generală de preț, Contract ofertă pe client, Ofertă pe grup);
- Număr*: se selectează carnetul din care urmează sa se preia numărul documentului;
- Data*: se completează cu data documentului de tip management prețuri de vânzare;
- Valabilitate: se completează cu data de valabilitate a listei de preț;
- Identificator: se completează denumirea identificatorului;
- Discount maxim primit la facturare: se completează valoarea discountului maxim permis la facturare;
- Cont bunuri și servicii*: se alege grupa de produse din care face parte produsul;
- Partener: se completează cu numele partenerului, nume ales din nomenclatorul de parteneri;
- Grup ofertă: se alege grupul de ofertă;
- Calcul PUV în funcție de PUV cu TVA: se va bifa dacă prețurile de vânzare fără TVA se vor calcula în funcție de prețurile de vânzare cu TVA;
- Sincronizare automată oferte derivate: se va bifa dacă se dorește sincronizarea automată a ofertelor derivate;
- Permite modificări din oferte derivate: se va bifa dacă se dorește sincronizarea promoțiilor;
- Observații: se completează explicația notei contabile aferentă procedurii de asistență în contare;

În tab-ul Management prețuri de vânzare există următoarele operații:

- Operații: Operații suplimentare (Deschid modul, Adaug articol nou- Blank, Adaug articol nou prin copiere, Salvez și adaug articol nou- Blank, Salvez și adaug articol nou prin copiere, Salvez și închid, Salt la precedentul articol, Salt la următorul articol);
- Salvez: se salvează modificările realizate în fereastra curentă;
- Validez: se validează documentul curent;
- Renunț: se anulează modificările realizate în fereastra curentă;
- Adaug: se adaugă un articol nou (Articol, Din alte documente, Din nomenclator după clase, Din nomenclator după brand, Stoc marfă cu amănuntul, Import fișier - pot fi importate liste de preț din alte fișiere direct în această fereastră);
- Deschid: se deschide înregistrarea curentă;
- Șterg: se șterge înregistrarea curentă;
- Raport rapid: se previzualizează datele afișate pe ecran;
- Etichete: sunt tipărite etichete după completarea câmpurilor Clasă produse, Subclasă produse, Brand, Gestiune, Furnizor, Etichete (2x5, 3x7, 3x10,…), Informații, Procent modificare preț, Număr fix de copii;
- Promoții la nivel de produs: sunt editate promoțiile la nivel de produs;
- Cod bare: buton pentru tipărirea codurilor de bare ale produselor;
- Sincronizare și calcul: în cazul în care exista o ofertă de bază și altele derivate, iar prețul a fost modificat doar în oferta de bază, se va apela acest buton care va modifica automat prețul și în ofertele derivate;
- Reducere: reduce toate prețurile de pe documentul curent cu procentul specificat;
- Majorare: majorează toate prețurile de pe documentul curent cu procentul specificat;
- Închid: se închide fereastra curentă;

Management preturi de vanzare - Modificare

În tab-ul Promoții la nivel de listă apar toate promoțiile, promoții care pot fi selectate la nivel de listă, pot fi alese promoții diferite pe liste de preț diferite.

Management preturi de vanzare - Promotii la nivel de lista

În tab-ul Gestiuni pot fi adăugate gestiunile pe care se vor găsi produsele la prețurile stabilite (gestiunea aferentă listei de preț).

Management preturi de vanzare - Gestiuni

În colțul din dreapta sus există o altă rotiță pentru configurarea afișării câmpurilor. Capul de tabel al paginii de configurare conține: Denumire, Denumire inițială, Afișare, Blocat adăugare, Blocat modificare, Protejat, Obligatoriu, Coloana, Linia, Copie, Focus, Pagină.

- Obligatoriu: se poate seta dacă este obligatorie completarea valorii unui câmp la salvare;
- Pagină: antetul și paginile documentului;
- Coloane: fiecare pagină poate conține până la 5 coloane (numerotate de la 1 la 5);
- Linia: ordinea/indexul în care apare câmpul pentru editare în cadrul coloanelor;
- Copiere: permite copierea valorii câmpului respectiv la adăugarea prin copiere a documentelor;
- Procent: se setează cât la % să apară din lățimea inițială a câmpului.
Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. doc., Data doc., Cont, Clasa discount, Partener, Oferta sursa, Gestiuni, Observatii, Identificator, Valid, Anulat, User creare, Data crearii, User modificare, Data modificarii (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Identificator, Cont, Partener, Data doc., User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Partener, Oferta sursa (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Import - Import
 • Salvez - Salvez
  Salvez
  Configurari
 • Setari discount - Setari cu privire la produsele utilizate pe liniile de discount
 • Tratare dublaje la import - Modul de tratare a situatiilor in care inregistrarile adaugate prin import exista deja in baza de date: Blocheaza - Procedura intoarce o eroare iar importul este oprit; Suprascrie - Procedura va actualiza datele existente in baza de date conform celor provenite din import; Ignora - Procedura va omite, fara eroare, prelucrarea inregistrarii curente trecand automat la urmatoarea inregistrare.
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Tip document - Se alege tipul documentului (Factura, Bon Fiscal, Aviz de insotire ....)
  Discount maxim permis la facturare - Se completeaza valoarea discount-ului maxim permis la facturare.
  Calcul PUV in functie de PUV cu TVA - Se va bifa daca preturile de vanzare fara TVA se vor calcula in functie de preturile de vanzare cu TVA.
  Sincronizare automata oferte derivate - Se va bifa daca se doreste sincronizarea automata a ofertelor derivate.
  Cont bunuri si servicii - Se alege grupa de produse din care face parte produsul.
  Numar - Se alege carnetul (introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales) din care urmeaza sa fie preluat automat numarul de document, cu urmatorul numar disponibil.
  Data - Se completeaza cu data documentului de tip management preturi de vanzare.
  Partener - Se completeaza cu numele partenerului, ales din nomenclatorul de parteneri.
  Exclude adaugari/stergeri la sincronizare - Se va bifa daca se doreste excluderea de la sincronizare a articolelor care se afla pe lista de baza si nu se afla pe lista derivata sau invers.
  Permite modificari din oferte derivate - Se va bifa daca se doreset sincronizarea promotiilor.
  Grup oferta - Se alege grupul de discount acordat.
  Valabilitate - Se completeaza cu data de valabilitate a listei preturilor.
  Identificator - Se completeaza denumirea identificatorului.

  EDPRO,EDCTP

  EDPRO,EDCTP

  Observatii

  Observatii - Se completeaza cu observatii referitoare la transferul intre gestiuni.

  EDPRO,EDCTP

  EDPRO,EDCTP

  Observatii

  Observatii - Se completeaza cu observatii referitoare la transferul intre gestiuni.

  (fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Deviz - Deviz
  Pret vanzare fara TVA - Pret vanzare
  Pret vanzare cu TVA - Pret vanzare
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Procent discount bonus - Procent discount bonus
  Data lim. bonus - Data limita bonus
  Adaos % prestabilit - Prestabilire procent adaos
  Pret bonus - Pretul dupa aplicarea discountului bonus (needitabil)

  (fereastra tip 2) (fereastra tip 2)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Valoare manopera - Valoare manopera
  Pret unitar fara TVA - Pret unitar
  Pret unitar cu TVA - Pret unitar
  Deviz - Deviz
  Cod extern - Cod extern (needitabil)

  (fereastra tip 3)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Deviz - Deviz
  Pret vanzare fara TVA - Pret vanzare
  Pret vanzare cu TVA - Pret vanzare
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Procent discount bonus - Procent discount bonus
  Data lim. bonus - Data limita bonus
  Proc. red./majorare preturi - Procent reducere/majorare preturi
  Adaos % prestabilit - Prestabilire procent adaos
  Pret bonus - Pretul dupa aplicarea discountului bonus (needitabil)

  (fereastra tip 4)

  Gestiune - Gestiunea aferenta listei de pret
  Rapoarte
 • Informatii preturi - cu pret stoc maxim - Informatii preturi - cu pret stoc maxim
 • Informatii preturi - cu pret stoc mediu - Informatii preturi - cu pret stoc mediu
 • Informatii preturi - cu pret stoc minim - Informatii preturi - cu pret stoc minim
 • Lista produse contract - Lista produse contract
 • Oferta de pret - Oferta de pret