Nexus ERP

1.4.24. Importul ofertelor de la furnizori

http://{ip}:{port}/api/v1/import/oferte_furnizori

Câmp

Tip

Descriere

id_importex 

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)
 Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

numar_document 

varchar (20)

Numărul documentului

data_document

date

Data documentului

data_expirare

date

Data expirării (opțional)

data_livrare

date

Data livrare

id_centru_profit

varchar (25)

Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit)

den_centru_profit

varchar (30)

Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit)

id_furnizor

varchar (25)

Codul intern al furnizorului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_furnizor sau den_furnizor)

cif_furnizor

varchar (20)

Codul fiscal / CNP al furnizorului (opțional dacă se specifică id_furnizor sau den_furnizor)

den_furnizor

varchar (100)

Denumirea furnizorului (opțional dacă se specifică id_furnizor sau cif_furnizor)

detalii_livrare

varchar (250)

Detalii livrare

validare

bit

Se va valida sau nu documentul după salvare

Tabel 38. Date import antet oferte furnizori


http://{ip}:{port}/api/v1/import/oferte_furnizori

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

id_produs

varchar (25)

Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)

cod_produs

varchar (20)

Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs)

den_produs

varchar (231)

Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs)

cantitate

numeric(13,3)

Cantitatea

pret_achizitie

money

Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)

moneda

char (3)

Moneda (RON, EUR) (opțional, implicit RON)

Tabel 39. Date import linii oferte furnizori

Exemplu de import in format Json

{ 

    "parametri" :

                      {

                         "id_document" : null,

                         "keep_data_on_err" : false,

                         "single_tran" : true

                    },

   "antete":[

                    {

"id_document": "36",

"numar_document": "4263",

"data_document": "2017-12-10",

"id_centru_profit": "",

"den_centru_profit": "",

"id_furnizor": "",

"cif_furnizor": "",

"den_furnizor": "FANION STAR",

"detalii_livrare": "",

"validare": "1",

"linii":{

     "id_document": "36",

     "id_produs": "",

     "cod_produs": "",

     "den_produs": "Paine",

     "cantitate": "1.000",

     "pret_achizitie": "2.5000",

     "moneda": "RON"

}]

   }]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/oferte_furnizori_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}