Nexus ERP

Import vehicule

Importul vehiculelor se realizeaza in doua etape:

 • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A.
 • Apelarea procedurii stocate importex_vehicule_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_vehicule_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.


Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente:

 • Vehicule: vehicul.
  • Tabela documentelor: m_transport
  • Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id

  ANEXA A. Tabel nomenclator: importex_vehicule avand structura:
   

  Coloana Tip Descriere
  id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
  Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
  nr_inmatricularevarchar (25)Cod numeric sau alfanumeric care asigura identificarea unica a unui vehicul
  id_marca varchar(25) ID unic pentru identificarea marcii unui vehicul (optional daca se specifica den_marca, id_model sau den_model)
  den_marcavarchar (50)Denumirea marcii vehiculului (optional daca se specifica id_marca, id_model sau den_model)
  id_model varchar(25) ID unic pentru identificarea modelului unui vehicul (optional)
  den_modelvarchar (50)Denumirea modelului vehiculului (optional daca se specifica id_model)
  tip_proprietate varchar(20) Tipul de proprietate al vehiculului (Proprietate, Leasing, Inchiriat, Client)
  id_proprietarvarchar (25)ID unic pentru identificarea proprietarului vehiculului (optional)
  id_extern_proprietarvarchar (50)Id-ul extern al proprietarului (optional daca se specifica id_proprietar, cod_proprietar sau den_proprietar)
  cod_proprietar varchar(20) Codul fiscal al proprietarului (optional daca se specifica id_proprietar, den_proprietar sau id_extern_proprietar)
  den_proprietarvarchar (20)Denumirea proprietarului (optional daca se specifica id_proprietar, cod_proprietar sau id_extern_proprietar), ales din nomenclatorul de Parteneri
  id_categorie varchar(25) ID unic pentru identificarea categoriei din care face parte vehiculul (optional)
  den_categorievarchar (50) Denumirea categoriei din care face parte vehiculul (optional daca se specifica id_categorie)
  id_centru_profit varchar(25) Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
  den_centru_profitvarchar (30)Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
  nr_inventar varchar(20) Numarul de inventar al vehiculului
  data_inmatricularedateData inmatricularii vehiculului
  an_fabricatie int Anul fabricarii vehiculului
  serie_motorvarchar (50)Seria de identificare a motorului vehiculului
  serie_caroserie varchar (50) Seria de identificare a caroseriei vehiculului
  cod_vinvarchar (50)Numarul de identificare al vehiculului
  km_initiali int Numarul de km initiali ai vehiculului
  cilindreeintCapacitatea cilindrica a vehiculului
  putere_cp int Puterea motorului vehiculului exprimata in "cai putere"
  anvelopevarchar (30)Tipul de anvelope ale vehiculului
  consum_mediu numeric (3,1) Consumul mediu al vehiculului
  validarebitSe va valida sau nu vehiculul dupa salvare
  id_extern_centru_profit varchar (25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)
  culoarevarchar(30)Culoarea autovehiculului
  tip_auto char (1) Tipul auto poate fi V (autovehicul) sau R (remorca)


  ANEXA B
  . Tabel erori posibile la importul vehiculelor
  :

  Coloana Descriere
  VEH001 Lipsa date
  VEH002Numar de circulatie nespecificat
  VEH003 Urmatoarele denumiri nu identifica unic marca
  VEH004Lipsa marca in nomenclator
  VEH005 Urmatoarele denumiri nu identifica unic modelul
  VEH006Lipsa model in nomenclator
  VEH007 Lipsa model cu aceasta marca in nomenclator
  VEH008Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
  VEH009 Lipsa centru de profit in nomenclator
  VEH010Urmatoarele denumiri nu identifica unic categoria
  VEH011 Lipsa categorie in nomenclator
  VEH012Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic proprietarul
  VEH013 Urmatoarele denumiri nu identifica unic proprietarul
  VEH014Lipsa proprietar in nomenclator
  VEH015 Urmatoarele numere de circulatie exista deja in nomenclator
  VEH016Urmatoarele numere de circulatie nu identifica unic vehiculul in nomenclator
  VEH017 Lipsa model vehicul in nomenclator
  VEH018Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit
  VEH019 Tipul auto nu este corect. Acesta trebuie sa fie V - pentru autovicul sau R - pentru remorca