Nexus ERP

1.4.23. Importul notelor de intrare recepție

http://{ip}:{port}/api/v1/import/note_intrare_receptie

Câmp

Tip

Descriere

id_importex 

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)
 Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

id_carnet

bigint

Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)

serie_document

varchar (10)

Seria documentului (opțional)

numar_document

varchar (20)

Numărul documentului

data_document

date

Data documentului

id_gestiune

varchar (25)

Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)

den_gestiune

varchar (30)

Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)

cont_credit

varchar (17)

Cont credit

id_furnizor

varchar (25)

Codul intern al furnizorului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_furnizor sau den_furnizor)

cif_furnizor

varchar (20)

Codul fiscal / CNP al furnizorului (opțional dacă se specifică id_furnizor sau den_furnizor)

den_furnizor

varchar (100)

Denumirea furnizorului (opțional dacă se specifică id_furnizor sau cif_furnizor)

tip_furnizor

char(1)

Tip furnizor. Poate avea una dintre valorile:
 P  - furnizorul este un partener
 S  - furnizorul este un salariat
 G  - furnizorul este o gestiune
 O - furnizorul este un centru de profit 

observatii

varchar (250)

Observații document

validare

bit

Se va valida sau nu documentul după salvare

valoare

money

Valoarea inclusiv TVA pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea)

nir_amanunt

bit

Se va bifa dacă este nir cu amănuntul

id_factura

varchar(25)

ID-ul unic de identificare a facturii

id_extern_factura

varchar(25)

ID-ul unic de identificare a facturii

serie_factura

varchar(10)

Seria facturii

numar_factura

varchar(20)

Numarul facturii

data_factura

date

Data facturii


Tabel 36. Date import antet note intrare recepțiehttp://{ip}:{port}/api/v1/import/note_intrare_receptie

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

id_produs

varchar (25)

Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)

cod_produs

varchar (20)

Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs)

den_produs

varchar (213)

Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs)

tip_produs

char(3)

Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)

cont_produs

varchar (17)

Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)

serie_produs

varchar (50)

Seria/numărul de lot al produsului (opțional)

cantitate

numeric(13,3)

Cantitatea

pret_achizitie

money

Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)

pret_vanzare_tva 

money

Prețul de vânzare cu TVA in moneda facturii

cota_tva_ies

int

Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator)

cota_tva_int

int

Cota TVA intrare (opțional, implicit e preluata din nomenclator)

data_expirare

date

Data expirării (opțional)

denumire_sup

varchar (250)

Denumire suplimentara (opțional)

id_comanda

varchar(25)

ID-ul unic de identificare a comenzii

id_extern_comanda

varchar(25)

ID-ul unic de identificare a comenzii

serie_comanda

varchar(10)

Seria comenzii

numar_comanda

varchar(20)

Numarul comenzii

data_comanda

date

Data comenzii


Tabel 37. Date import linii note intrare recepțieExemplu de import în format Json

{ 

         "parametri" :

         {

             "id_document" : null,

             "keep_data_on_err" : false,

             "single_tran" : true

        },

       "antete": [

       {

           "id_document": "12452",

           "serie_document": "NIR",

           "numar_document": "14263",

           "data_document": "2017-12-04",

           "id_gestiune": "1",

           "den_gestiune": "MAGAZIN",

           "cont_credit": "",

           "tip_furnizor": " ",

           "id_furnizor": "",

           "cif_furnizor": "",

           "den_furnizor": "FANION STAR",

           "observatii": "",

           "nir_amanunt": "0",

           "id_factura" : "153668(1)",

           "validare": "0",

           "valoare": "0.0000",

           "linii": [

             {

                             "id_document": "12452",

                              "id_produs": "",

                              "cod_produs": "",

                              "den_produs": "Paine alba feliata",

                              "tip_produs": "GAA",

                              "cont_produs": "",

                              "serie_produs": "",

                              "cantitate": "2.000",

                              "pret_achizitie": "3.0000",

                              "pret_vanzare_tva": "3.5000",

                              "cota_tva_int": "19",

                              "cota_tva_ies": "19",

                              "denumire_sup": "",

                              "id_comanda" : "645655(1)"

                   }]

      }]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/note_intrare_receptie_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}