Nexus ERP

1.6 Apeluri API disponibile pentru operațiile de citire - V3


Valabil pentru toate apelurile: atunci cand nu se trimit parametri, se specifica un obiect JSON vid, adica "{}".


1.6.1. http://{ip}:{port}/api/v3/read/adrese_parteneri

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "denumire" : "Strada Soareleui, nr.21", 

                "id_partener" : "5 (1)" ,

                "den_partener" : "NEXUS MEDIA LOGISTIC SRL",

                "min_data_md" : "2022-01-01",

                "max_data_md" : "2022-05-01",

                "campuri" : "localitate, judet, strada, numar"

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/adrese_parteneri

      Câmp

      Tip

       Descriere

     id_importex 

     varchar(25)     

      ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)

     denumire

     nvarchar (50)      

      Denumirea adresei partenerilor

     id_partener 

     varchar (25)      

      Codul intern al partenerului in formatul ID(PCT_LCR).

     den_partener

     nvarchar(200)      

      Denumirea subclasei

     cod_tara 

     char(2)     

      Codul tarii

     tara       

     varchar(100)

      Denumirea tarii

     id_localitate 

     varchar (25)     

      Id-ul localitatii, din tabelul localitati

     den_localitate      

     nvarchar(200)

      Denumirea localitatii

     cod_judet 

     varchar (4)     

      Codul judetului

     judet       

     nvarchar(200)

      Denumirea judetului

     strada 

     varchar(50)     

      Denumirea strazii existenta in adresa partenerului

     numar       

     varchar(6)

      Numarul din adresa partenerului

     bloc 

     varchar(50)     

      Blocul din adresa partenerului

     scara       

     varchar(50)

      Scara din adresa partenerului

     etaj 

     varchar(50)     

      Etajul din adresa partenerului

     apartament       

     varchar(50)

      Apartamentul din adresa partenerului

     cod_postal 

     varchar(7)     

      Codul postal din adresa partenerului

     telefon       

     varchar(25)

      Telefonul din adresa partenerului

     zona 

     varchar(100)     

      Zona din adresa partenerului

     gln       

     bigint

      GLN

     este_sediu 

     bit     

      Adresa partenerului poate fi sau nu sediul acestuia

     adresa_livrare     

     varchar(100)

      Adresa de livrare

     observatii      nvarchar(500)      Observatii referitoare la adresa de livrare

     campuri 

     varchar(max)     

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

     id_intern     varchar(25)      Codul intern al adresei partenerului in formatul ID(PCT_LCR).

     data_creare

     datetime    

      Reprezinta data la care a fost creat documentul.

     data_modificare     datetime      Reprezinta data ultimei modificari a documentului.
   

1.6.2. http://{ip}:{port}/api/v3/read/read_arhiva

      Exemplu de parametru POST json folosit pentru apel (parametrul este necesar):

          { 

                "id_document" : "0200000077F9C644A0CC8DFD74E73267A13D15C76763C0618EF5978C810B75406A1155AB",

                "campuri" : "denumire,extensie" 

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/read_arhiva

      Câmp

      Tip

       Descriere

 id 

 varchar(8000)     

 ID pentru identificarea unui document din arhiva 

 denumire  varchar(255)  Denumirea documentului din arhiva

 extensie

 varchar(5)     

 Extensia documentului din arhiva 

 bin varbinary(max)  Bin-ul documentului din arhiva
   

1.6.3.  http://{ip}:{port}/api/v3/read/atribute_produse

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

     { 

              "id_intern" : "30(1)" ,

              "denumire" : "Conexiune USB" ,

              "valori" : "DA" ,

              "clasificare" : "Conectori" ,

              "data_md" : "2014-07-16",

              "campuri" : "denumire,valori" 

     }

http://{ip}:{port}/api/v3/read/atribute_produse

Câmp

Tip

Descriere

id_intern

varchar (25) 

Codul intern al atributului in formatul ID(PCT_LCR).

denumire

varchar (50)

Denumirea attribute produse.

valori

varchar (25)

Valori pentru atributele produselor.

clasificare

varchar (20)

Clasificare pentru atributele produselor.

data_creare

datetime

Reprezinta data la care a fost creat documentul.

user_creare

varchar(50)

Reprezinta denumirea utilizatorului care a creat documentul.

data_modificare 

datetime

Reprezinta data ultimei modificari a documentului.

user_modificare

varchar(50)

Reprezinta denumirea utilizatorului care a modificat documentul.

campuri 

varchar(max)     

Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.
 

1.6.4. http://{ip}:{port}/api/v3/read/bonuri_fiscale

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "anluna" : "201910", 

                "id_document" : "201508_1_18967",

                "id_extern" : "56555",

                "id_importex" : "NX20171208125052",

                "data_bon" : "2019-10-05",

                "data_document" : "2019-11-06",

                "zet" : "123",

                "id_client" : "1987 (1)",

                "den_client" : "ALFA SRL",

                "id_gestiune" : "6(1)",

                "den_gestiune" : "DEPOZIT", 

                "casier" : "ioanat",

                "id_delegat" : "10(1)",

                "den_delegat" : "Popescu Maria", 

                "id_agent" : "8(1)",

                "den_agent" : "Diaconu Mircea",

                "id_livrare" : "8(1)",

                "adresa_livrare" : "Iasi",

                "valid" : "1",

                "min_data_md" : "2020-04-30T14:29:23.977",

                "max_data_md" : "2021-10-28T11:21:23.690",

                "campuri" : numar_document, data_bon, zet, casier" 

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/bonuri_fiscale

      Câmp

      Tip

       Descriere

     anluna

     varchar(6)        

      Anul si luna pentru identificarea unui lot de documente 

     id_document 

     varchar (25)      

      ID unic pentru identificarea bonului fiscal, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID

     id_extern

     varchar(25)        

      ID-ul extern al bonului fiscal, utilizat in aplicatia din care se importa.

     id_importex 

     varchar (25)     

      ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

     data_bon

     date        

      Data bonului

     zet

     int        

      Zet

     schimb 

     tinyint     

      Schimb

     data_document

     date        

      Data documentului

     numar_document   

     varchar (10)      

      Numarul documentului

     nr_casa

     tinyint        

      Casa

     id_masa 

     varchar(25)     

      Codul intern al mesei in formatul ID(PCT_LCR).

     masa 

     numeric (5,0)     

      Numarul mesei

     id_client 

     varchar (25)      

      Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR).

     cif_client       

     varchar(20)

      Codul fiscal / CNP al clientului

     den_client 

     nvarchar(200)     

      Denumirea clientului

     id_gestiune 

     varchar (25)     

      Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR).

     den_gestiune

     varchar(100)        

      Denumirea gestiunii

     casier       

     nvarchar(50)

      Numele casierului

     serie_factura

     varchar(10)        

      Seria facturii

     id_carnet_factura       

     numeric (18,0)

      Id carnet factura

     numar_factura 

     numeric (10,0)     

      Numarul facturii

     data_factura 

     smalldatetime     

      Data facturii

     seria_aviz

     varchar(10)        

      Seria avizului

     id_carnet_aviz 

     numeric (18,0)     

     Id carnet aviz

     numar_aviz

     numeric (10,0)        

      Numar aviz

     id_delegat 

     varchar (25)     

      Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR).

     den_delegat

     varchar(100)        

      Denumirea delegatului

     id_agent 

     varchar (25)      

      Codul intern al agentului de vanzari in formatul ID(PCT_LCR).

     den_agent

     varchar(30)        

      Denumirea agentului

     id_livrare       

     varchar(25)

      Id-ul livrarii in formatul ID(PCT_LCR).

     adresa_livrare 

     nvarchar(50)     

      Adresa de livrare

     observatii 

     varchar(500)     

      Observatii document

     nr_bonuri 

     smallint     

      Numar bonuri

     id_clasificare       

     varchar(25)

      Id-ul de clasificare, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID.

     valid

     bit        

      Se va valida sau nu documentul dupa salvare

     _pl_gest

     smallint        

      Punctul de lucru al gestiunii

     _id_gest       

     numeric (18,0)

      Id-ul gestiunii

     _pl_411 

     smallint     

      Punctul de lucru al clientului

     _id_411       

     numeric (18,0)

      Id-ul clientului

     _pl_dlg 

     smallint     

      Punctul de lucru al delegatului

     _id_dlg       

     numeric (18,0)

      Id-ul delegatului

     _pl_pers 

     smallint     

      Punctul de lucru al agentului/ ospatarului

     _id_pers       

     numeric (18,0)

      Id-ul agentului/ ospatarului

     _pl_liv 

     smallint     

      Punctul de lucru al adresei de livrare

     _id_liv       

     numeric (18,0)

      Id-ul adresei de livrare

     campuri

     varchar(max)   

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

     data_modificare

     DATETIME

      Reprezinta data la care a fost modificat documentul.

     numar_nota_plata

     numeric(18,0)  

      Reprezinta numarul notei de plata asociata bonului.

     masa

     numeric(5,0)

      Reprezinta numarul de masa

     loc_servire

     varchar(7) 

      Reprezinta locul in care clientul consuma produsele, avand una din valorile: "Locatie", "Livrare", "Client"

 

1.6.5. http://{ip}:{port}/api/v3/read/bonuri_fiscale_linii

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "anluna" : "201808",

                "id_document" : "201808_1_37843",

                "id_intern" : "201808_54_24393" ,

                "id_produs" : "12(1)" ,

                "den_produs" : "Smantana LaDorna", 

                "cod_produs" : "1237" ,

                "tip_produs" : "GAA" ,

                "cont_produs" : "371 .02" ,

                "cantitate" : "15" ,

                "pret_achizitie" : "23.25" ,

                "pret_vanzare_tva" : "29.50" ,

                "denumire_sup" : "Produse lactate: Smantana" ,

                "data_expirare" : "2019-03-21" ,

                "campuri" : "den_produs, pret_vanzare"

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/bonuri_fiscale_linii

      Câmp

      Tip

       Descriere

     anluna

     varchar (6)      

      Anul si luna pentru identificarea unui lot de linii

     pl_bon

     smallint     

      Punctul de lucru al bonului fiscal

     id_bon

     numeric(18,0)    

      Id-ul bonului fiscal

     pct_lcr

     smallint     

      Punctul de lucru al liniei din bonul fiscal

     id

     numeric(18,0)     

      Id-ul liniei din bonul fiscal

     id_intern

     varchar(32)

      ID unic pentru identificarea liniei documentului, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID

     id_document 

     varchar (25)      

      ID unic pentru identificarea bonului fiscal, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID

     id_produs 

     varchar (25)     

      Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR).

     cod_produs

     varchar(20)        

      Codul de bare al produsului

     den_produs 

     varchar (30)      

      Denumirea produsului

     tip_produs       

     varchar(1)

      Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii

     cont_produs       

     varchar(17)

      Contul produsului

     cantitate       

     numeric(13,3)

      Cantitatea

     pret_achizitie       

     money

      Pretul de achizitie

     pret_vanzare_tva       

     money

      Pretul de vanzare cu TVA in moneda facturii

     um       

     varchar(8)

      Unitatea de masura a produsului

     adaos       

     money

      Adaos

     cota_tva_ies       

     numeric (2,0)

      Procentul TVA

     valoare_discount       

     money

      Valoarea discountului

     data_expirare       

     date

      Data expirarii

     denumire_sup       

     varchar(500)

      Denumire suplimentara

     nr_lot       

     varchar(50)

      Numarul de lot al produsului

     pozitia       

     smallint

      Pozitia

     valoare       

     money

      Valoare produs

     _pl_pr 

     smallint     

      Punctul de lucru al produsului

     _id_pr       

     numeric (18,0)

      Id-ul produsului

     campuri 

     varchar(max)     

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

 

1.6.6.  http://{ip}:{port}/api/v3/read/casemarcatpunctedetransmisie

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel:

     { 

              "nume_pt" : "MAGAZIN PASCANI" ,

              "tipPreluare" : 1

     }

http://{ip}:{port}/api/v3/read/casemarcatpunctedetransmisie

Câmp

Tip

Descriere

 nume_pt

 varchar (100) 

 Denumirea punctului de transmisie (parametru obligatoriu)
 tipPreluare 

 int

 Tip preluare date prin Retail Help 4 ANAF
 1 - Preluare din fisiere;
 2 - Preluare directa din casa de marcat
 

1.6.7. http://{ip}:{port}/api/v3/read/clase_produse

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "id_intern" : "33 (1)", 

                "id_extern" : "5699525" ,

                "denumire" : "SOFTWARE" ,

                "cod_clas" :"NeImpozabil" ,

                "data_md" : "2018-03-02",

                "campuri" : "denumire" 

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/clase_produse

      Câmp

      Tip

        Descriere

     id_importex 

     varchar (25)     

      ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea în bloc a unui lot de documente importate)

     id_intern       

     varchar (25)

      ID unic pentru identificarea clasei, in formatul ID(PCT_LCR)

     id_extern 

     varchar (25)     

      ID-ul extern al clasei de produse, utilizat in aplicatia din care se importa.

     tip_nom

      char(1)        

      Pentru tip produs utilizati una din variantele:

        N = Produs obisnuit (marfa cu amanuntul, marfa cu ridicata… etc.)

        P = Cheltuieli ( achizitii de servicii, produse inregistrate direct pe cheltuieli … etc)

        S = Servici oferite (servicii proprii vandute catre client)

        W = Discounturi oferite

        X = Discounturi primate

        M = Imobilizari

     denumire

     varchar (100)

      Denumirea clasei de produse.

     cod_clas

     varchar(15)

      Codul clasei de produse.

     cod_prior

     varchar(200)   

      Aliasul contului prioritar al clasei de produse.

     aninactiv

     varchar (25)

      Anul inactiv al clasei de produse.

     data_creare

     datetime

      Reprezinta data la care a fost creat documentul.

     user_creare

     varchar(50)

      Reprezinta denumirea utilizatorului care a creat documentul.

     data_modificare

     datetime

      Reprezinta data ultimei modificari a documentului.

     user_modificare

     varchar(50)

      Reprezinta denumirea utilizatorului care a modificat documentul.

     campuri 

     varchar(max)     

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

 

1.6.8. http://{ip}:{port}/api/v3/read/clasificari

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "id_document" : "33(1)", 

                "nume_clasificare" : "WebApps" ,

                "tip_clasificare" : "P" ,

                "tip_desc" : "Parteneri criteriul 1",

                "campuri" : nume_clasificare , tip_clasificare" 

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/clasificari

      Câmp

      Tip

       Descriere

     id_document

     varchar(25)        

      ID unic pentru identificarea clasificarii, in formatul ID(PCT_LCR)

     nume_clasificare 

     varchar (50)      

      Numele clasificarii

     tip_clasificare

      char(1)        

      Pentru tip clasificare utilizati una din variantele:

        B = Balanta

        P = Parteneri criteriu 1

        Q = Parteneri criteriu 2

        R = Parteneri criteriu 3

        D = Delegati

        C = Criterii de performanta

     tip_desc 

     varchar (50)     

      Tip descriere clasificare

     campuri 

     varchar(max)     

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

 

1.6.9. http://{ip}:{port}/api/v3/read/comenzi_clienti

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "anluna": "201812", 

                "id_document" : "201808_54_24393" ,

                "id_extern" : "442339" ,

                "id_importex" : "NX20171208125052"

                "tip_document" : "Comanda client"

                "numar_document" : "15" ,

                "data_document" : "2018-12-27" ,

                "id_gestiune" : "6 (1)" 

                "den_gestiune" : "DEPOZIT", 

                "id_client" : "1987 (1)" ,

                "den_client" : "ALFA SRL" ,

                "id_delegat" : "10(1)" 

                "den_delegat" : "Popescu Maria", 

                "id_agent" : "8(1)" ,

                "den_agent" : "Diaconu Mircea" ,

                "stare" : "Ferma, Inchisa", 

                "valid" : "1" ,

                "min_data_cr" : "2018-12-27" ,

                "max_data_cr" : "2019-03-21" ,

                "min_data_md" : "2018-12-27" ,

                "max_data_md" : "2019-03-21" ,

                "campuri" : "numar_document , data_document, den_agent"

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/comenzi_clienti

      Câmp

      Tip

       Descriere

     anluna

     varchar(6)        

      Anul si luna pentru identificarea unui lot de documente identificat

     id_document 

     varchar (25)      

      ID unic pentru identificarea documentului, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID

     id_extern

     varchar(50)        

      ID-ul extern al comenzii de client, utilizat in aplicatia din care se importa.

     id_importex 

     varchar (50)     

      ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

     tip_document

     varchar(15)        

      Tipul documentului (Comanda client, Comanda interna, Deviz lucrari) (optional, implicit Comanda client)

     id_carnet

     bigint        

      Codul intern al carnetului din care este emis documentul

     serie_document 

     varchar(10)     

      Seria documentului

     numar_document 

     varchar (20)      

      Numarul documentului (include si sufixul acestuia)

     data_document

     date        

      Data documentului

     data_valabil 

     date     

      Data de valabilitate a comenzii.

     data_livrare

     date        

      Data livrarii

     scadenta 

     smallint     

      Numar de zile scadente de la data documentului

     moneda

     char(3)        

      Moneda (RON, EUR)

     id_gestiune 

     varchar (25)     

      Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR).

     den_gestiune

     varchar(100)        

      Denumirea gestiunii

     id_client 

     varchar (25)      

      Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR).

     den_client

     varchar(200)        

      Denumirea clientului

     id_gestiune_in 

     varchar (25)     

      Codul intern al gestiunii de intrare in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1

     den_gestiune_in

     varchar(30)        

      Denumirea gestiunii de intrare

     id_agent 

     varchar (25)      

      Codul intern al agentului de vanzari in formatul ID(PCT_LCR).

     den_agent

     varchar(30)        

      Denumirea agentului

     id_delegat 

     varchar (25)     

      Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR).

     den_delegat

     varchar(100)        

      Denumirea delegatului

     id_pregatire 

     varchar (25)     

      Codul intern al salariatului insarcinat cu pregatirea comenzii in formatul ID(PCT_LCR).

     den_pregatire

     varchar(30)        

      Denumirea salariatului insarcinat cu pregatirea comenzii

     id_adresa 

     varchar (25)     

      Codul intern al adresei in formatul ID(PCT_LCR).

     den_adresa

     varchar(100)        

      Denumirea adresei

     id_ruta 

     varchar (25)     

      Codul intern al rutei in formatul ID(PCT_LCR).

     den_ruta

     varchar(100)        

      Denumirea rutei

     id_program 

     varchar (25)     

      Codul intern al programului in formatul ID(PCT_LCR).

     den_program

     varchar(250)        

      Denumirea programului

     id_cursa 

     varchar (25)     

      Codul intern al cursei in formatul ID(PCT_LCR).

     den_cursa

     varchar(100)        

      Denumirea cursei

     id_sursa_marketing 

     varchar (25)     

      Codul intern al sursei de marketing in formatul ID(PCT_LCR).

     den_sursa_marketing

     varchar(100)        

      Denumirea sursei de marketing

     id_distribuitor 

     varchar (25)     

      Codul intern al distribuitorului in formatul ID(PCT_LCR).

     den_distribuitor

     varchar(200)        

      Denumirea distribuitorului

     rezervare 

     bit     

      Cu rezervare marfa pe stoc

     aprobare

     bit        

      Comanda aprobata

     taxare_inversa 

     bit     

      Comanda cu taxare inversa

     validare

     bit        

      Se va valida sau nu documentul dupa salvare

     observatii 

     varchar(250)     

      Observatii document

     identif

     varchar(50)        

      Identificatorul comenzii

     valoare 

     money     

      Valoarea fara TVA pentru control final

     stare_comanda

     varchar(110)        

      Starea comenzii poate fi: Neprocesata, Onorata, Onorata partial, Ferma, Anulata si Inchisa

     stare_livrare 

     varchar(30)     

      Starea livrarii poate fi: Livrata, Livrata partial, Pregatita, Pregatita partial, Programata, Programata partial

     avans_facturat 

     numeric(13,3)     

      Avansul facturat

     data_creare 

     date     

      Reprezinta data la care a fost creat documentul.

     data_modificare

     date        

      Reprezinta data la care a fost modificat documentul.

 observatii_adresa_livrare nvarchar(500)      Observatii referitoare la adresa de livrare

     campuri 

     varchar(max)     

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

 detalii_livrare nvarchar(max)  Cuprinde urmatoarele informatii legate de livrari:
 - denumire adresa
 - strada
 - numar strada 
 - bloc
 - scara
 - etaj
 - apartament
 - cod_postal
 - localitate 
 - judet
 - persoana_contact
 - telefon
 - email
 - observatii
 observatii_adresa_livrare nvarchar(500)      Observatii referitoare la adresa de livrare

 valoare_cu_tva 

     money  

      Valoarea cu tva

 facturi nvarchar(max)  Lista cu id-urile facturilor, in formatul anluna_pctclr_id, prin care s-a onorat comanda. 
   

1.6.10. http://{ip}:{port}/api/v3/read/comenzi_clienti_linii

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "anluna" : "201812", 

                "id_document" : "201808_54_24393" ,

                "id_produs" : "12(1)" ,

                "den_produs" : "Smantana LaDorna", 

                "cod_produs" : "1237" ,

                "tip_produs" : "GAA" ,

                "cont_produs" : "371 .02" ,

                "cantitate" : "15" ,

                "pret_furnizor" : "23.25" ,

                "pret_vanzare" : "26.50" ,

                "pret_vanzare_tva" : "29.50" ,

                "denumire_sup" : "Produse lactate: Smantana" ,

                "min_data_md" : "2022-01-01",

                "max_data_md" : "2022-05-01",

                "campuri" : "den_produs, pret_vanzare"

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/comenzi_clienti_linii

      Câmp

      Tip

       Descriere

     anluna

     varchar(6)  

      Anul si luna pentru identificarea unui lot de documente

     pl_comcli

     smallint        

      Punctul de lucru al comenzii de client

     id_comcli

     numeric(18,0)      

      Id-ul comenzii de client

     id_linie_document

     varchar(32)        

      ID unic pentru identificarea liniei comenzii de client, in formatulANLUNA_PCTLCR_ID

     id_document 

     varchar (32)      

      ID unic pentru identificarea comenzii de client, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID

     id_produs 

     varchar (25)     

      Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR).

     cod_produs

     varchar(20)        

      Codul de bare al produsului

     den_produs 

     varchar (30)      

      Denumirea produsului

     tip_produs       

     varchar(1)

      Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii

     cont_produs       

     varchar(17)

      Contul produsului

     cantitate       

     numeric(13,3)

      Cantitatea

     cantitate_2       

     numeric(13,3)

      Cantitatea suplimentara

     pret_furnizor       

     money

      Pretul furnizorului

     pret_vanzare_tva       

     money

      Pretul de vanzare cu TVA in moneda facturii

     pret_vanzare       

     money

      Pretul de vanzare fara TVA in moneda facturii

     discount       

     money

      Discount

     cota_tva_ies       

     numeric(2,0)

      Cota TVA iesire

     denumire_sup       

     varchar(500)

      Denumire suplimentara

     discount_bonus_proc       

     numeric(5,2)

      Procent discount bonus

     id_promo       

     numeric(18,0)

      Id-ul promotiei

     cantitate_comandata       

     numeric(13,3)

      Cantitate comandata

     rezervat

     numeric(13,3)        

      Cantitatea rezervata

     onorat 

     numeric(13,3)      

      Cantitatea onorata

     campuri 

     varchar(max)     

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

     procent_discount 

     money      

      Procent discount

     data_modificare

     datetime     

      Reprezinta data ultimei modificari a documentului.

     data_creare

     datetime

      Reprezinta data la care a fost creat documentul.

   

1.6.11. http://{ip}:{port}/api/v3/read/contracte_munca

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "id_angajat" : "5(1)" ,

                "den_angajat" : "Maftei Madalina" ,

                "id_functia" : "3(1)" ,

                "den_functia" : "Director comercial", 

                "id_formatie" : "2(1)" ,

                "den_formatie" : "Personal administrativ" ,

                "id_loc_munca" : "25(1)" ,

                "den_loc_munca" : "Nexus Media Iasi" ,

                "stare" : "ContractStareActiv" ,

                "cod_angajat" : "43743",

                "campuri" : "tip_contract, numar_document, data_incepere, data_sfarsit"

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/contracte_munca

      Câmp

      Tip

       Descriere

     id_document 

     varchar (25)        

      ID unic pentru identificarea documentului, in formatul PCTLCR_ID

     tip_contract 

     varchar (80)     

      Tipul contractului

     numar_document

     varchar(20)        

      Numarul documentului

     data_document

      smalldatetime        

      Data documentului:

     data_incepere 

     smalldatetime     

      Data incepere activitate

     data_sfarsit       

     smalldatetime

      Data sfarsit contract

     cod_cor 

     varchar(6)     

      Codul functiei/ ocupatiei conform COR

     den_cor       

     nvarchar(255)

      Functia/ Ocupatia conform COR

     den_angajator 

     varchar(100)     

      Angajator

     cod_angajat       

     varchar(25)

      Id-ul angajatului, in formatul ID(PCT_LCR).

     den_angajat 

     varchar(61)     

      Numele si prenumele angajatului

     cod_functia       

     varchar(25)

      Id-ul functiei, in formatul ID(PCT_LCR).

     den_functia 

     varchar(180)     

      Denumirea functiei

     cod_formatie       

     varchar(25)

      Id-ul formatiei, in formatul ID(PCT_LCR).

     den_formatie       

     varchar(100)

      Denumirea formatiei

     cod_loc_munca       

     varchar(25)

      Id-ul locului de munca, in formatul ID(PCT_LCR).

     den_loc_munca 

     varchar(100)     

      Denumirea locului de munca

     stare       

     varchar(31)

      Starea contractului

     _pl_form 

     smallint     

      Punctul de lucru al formatiei

     _id_form       

     numeric (18,0)

      Id-ul formatiei

     _pl_locm 

     smallint     

      Punctul de lucru al locului de munca

     _id_locm       

     numeric (18,0)

      Id-ul locului de munca

     _pl_functia 

     smallint     

      Punctul de lucru al functiei

     _id_functia       

     numeric (18,0)

      Id-ul functiei

     _pl_pers 

     smallint     

      Punctul de lucru al angajatului

     _id_pers       

     numeric (18,0)

      Id-ul angajatului

     campuri 

     varchar(max)     

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

 

1.6.12. http://{ip}:{port}/api/v3/read/conturi_bunuri_servicii

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "an" : "2018", 

                "cod" : "FAA" ,

                "cont" : "371 .01. . . " ,

                "data_md" : "2018-03-02",

                "campuri" : "cod, cont, stoc" 

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/conturi_bunuri_servicii

      Câmp

      Tip

       Descriere

     an       

     char(4)

      Anul in care a fost adaugat contul

     cod 

     char(3)     

      Codul bunurilor si serviciilor

     cont       

     char(17)

      Contul bunurilor si serviciilor

     stoc 

     char(17)     

      Contul stocului

     cont_venit       

     char(17)

      Contul de venituri

     cont_cheltuiala 

     char(17)     

      Contul de cheltuieli

     cont_tva_ded       

     char(17)

      Contul de TVA deductibila

     cont_tva_col 

     char(17)     

      Contul de TVA colectata

     cont_tva_neex       

     char(17)

      Contul de TVA neexigibila

     data_creare 

     datetime     

      Reprezinta data la care a fost creat documentul.

     user_creare       

     varchar(50)

      Reprezinta denumirea utilizatorului care a creat documentul.

     data_modificare 

     datetime     

      Reprezinta data la care a fost modificat documentul.

     user_modificare       

     varchar(50)

      Reprezinta denumirea utilizatorului care a modificat documentul.

     campuri 

     varchar(max)     

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

 

1.6.13. http://{ip}:{port}/api/v3/read/delegati

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "id_intern" : "10", 

                "den_partener" : "ALFA SRL" ,

                "id_extern" : "5654" ,

                "data_creare" : "2019-02-20"

                "data_modificare" : "2019-02-20",

                "campuri" : "denumire, telefon, adresa"

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/delegati

      Câmp

      Tip

       Descriere

     id_importex 

     varchar(25)     

      ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)

     id_extern

     varchar(25)        

      ID-ul extern al delegatului, utilizat in aplicatia din care se importa.

     id_intern       

     varchar (25)

      ID unic pentru identificarea delegatului, in formatul ID(PCT_LCR)

     denumire

     nvarchar(100)        

      Numele delegatului

     ci_seria       

     varchar (2)

      Seria cartii de identitate

     ci_numar

     varchar(6)        

      Numarul cartii de identitate

     ci_elib       

     varchar (20)

      Institutia care a eliberat cartea de identitate

     numar_auto

     varchar(30)        

      Numarul autovehiculului delegatului

     email       

     varchar (50)

      Adresa de email a delegatului

     telefon

     varchar(25)        

      Numarul de telefon al delegatului

     cod_tara       

     varchar (2)

      Codul tarii

     id_localitate

     varchar(25)        

      Id-ul localitatii

     den_localitate       

     nvarchar (200)

      Denumire localitate

     adresa

     varchar(250)        

      Adresa delegatului

     id_partener       

     varchar (25)

      Id-ul partenerului

     den_partener

     nvarchar(200)        

      Denumire partener

     data_creare       

     datetime

      Data crearii documentului

     data_modificare

     datetime        

      Data modificarii documentului

     campuri 

     varchar(max)     

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

 

1.6.14. http://{ip}:{port}/api/v3/read/dispozitive_fiscale

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "numar_dispozitiv" : "10", 

                "numar_zet" : "5" ,

                "numar_bon" : "5" ,

                "data_zet" : "2018-01-28",

                "campuri" : "numar_dispozitiv, numar_zet"

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/dispozitive_fiscale

      Câmp

      Tip

       Descriere

     numar_dispozitiv 

     tinyint        

      Numarul dispozitivului

     numar_zet 

     int      

      Numarul ultimului zet

     data_zet

     date        

      Data ultimului zet

     numar_bon 

     int     

      Numar ultimului bon

     campuri 

     varchar(max)     

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

 

1.6.15. http://{ip}:{port}/api/v3/read/facturi_clienti

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "anluna" : "201812", 

                "id_document" : "201808_54_24393" ,

                "id_extern" : "442339" ,

                "id_importex" : "NX20171208125052"

                "tip_document" : "Factura"

                "numar_document" : "15" ,

                "data_document" : "2018-12-27" ,

                "id_gestiune" : "6 (1)" 

                "den_gestiune" : "DEPOZIT", 

                "id_client" : "1987 (1)" ,

                "den_client" : "ALFA SRL" ,

                "id_delegat" : "10(1)" 

                "den_delegat" : "Popescu Maria", 

                "id_agent" : "8(1)" ,

                "den_agent" : "Diaconu Mircea" ,

                "id_clasificare" : "8(1)" ,

                "den_clasificare" : "Facturi" ,

                "id_clasificare_partener" : "9(1)" ,

                "den_clasificare_partener" : "Parteneri incerti" ,

                "data_lim" : "2019-03-31 ,

                "nume_functia" : "Programator" ,

                "valid" : "1" ,

                "min_data_cr" : "2018-12-27" ,

                "max_data_cr" : "2019-03-21" ,

                "min_data_md" : "2018-12-27" ,

                "max_data_md" : "2019-03-21" ,

                "campuri" : "den_cursa, den_client, den_agent"

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/facturi_clienti

      Câmp

      Tip

       Descriere

     anluna

     varchar(6)        

      Anul si luna pentru identificarea unui lot de documente identificat

     id_document 

     varchar (32)      

      ID unic pentru identificarea documentului, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID

     id_extern

     varchar(25)        

     

      ID-ul extern al facturii de client, utilizat in aplicatia din care se importa.

     id_importex 

     varchar (25)     

      ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

     tip_document

     varchar(15)        

      Tipul documentului (Factura, Factura externa, Fact. Ext. cu TVA) (optional, implicit Factura)

     id_carnet

     bigint        

      Codul intern al carnetului din care este emis documentul

     serie_document 

     varchar(10)     

      Seria documentului

     numar_document 

     varchar (10)      

      Numarul documentului

     data_document

     date        

      Data documentului

     moneda

     char(3)        

      Moneda (RON, EUR)

     curs 

     money     

      Cursul valutar (1.00 pentru RON)

     id_gestiune 

     varchar (25)     

      Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR).

     den_gestiune

     varchar(100)        

      Denumirea gestiunii

     cont_debit       

     char(17)

      Cont debit. Poate fi de forma 4111.1, programul corectand automat formatul

     id_client 

     varchar (25)      

      Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR).

     part_localitate       

     nvarchar(200)

      Localitate partener

     part_judet 

     nvarchar(200)     

      Judetul din care este partenerul

     cif_client       

     varchar(20)

      Codul fiscal / CNP al clientului

     den_client 

     nvarchar(200)     

      Denumirea clientului

     id_delegat 

     varchar (25)     

      Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR).

     den_delegat

     varchar(100)        

      Denumirea delegatului

     id_agent 

     varchar (25)      

      Codul intern al agentului de vanzari in formatul ID(PCT_LCR).

     den_agent

     varchar(30)        

      Denumirea agentului

     id_facturist       

     varchar(25)

      Codul facturistului in formatul ID(PCT_LCR).

     den_facturist 

     varchar(30)     

      Denumirea facturistului

     id_clasificare_partener       

     varchar(25)

      Id-ul de clasificare al partenerului, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID.

     den_clasificare_partener 

     varchar(30)     

      Numele clasificarii partenerului

     id_clasificare       

     varchar(25)

      Id-ul de clasificare, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID.

     den_clasificare 

     varchar(30)     

      Numele clasificarii

     den_adresa

     varchar(100)        

      Denumirea adresei

     id_transport 

     varchar(25)     

      Codul intern al transportului in formatul ID(PCT_LCR).

     zona_comerciala

     varchar(50)        

      Zona comerciala a partenerului

     data_lim       

     date

      Data la care se incaseaza factura

     observatii 

     varchar(650)     

      Observatii document

     observatii_print       

     varchar(1000)

      Observatii print

     livrat_afara_ro 

     bit     

      Livrat in afara Romaniei

     taxare_inversa       

     bit

      Factura cu taxare inversa

     valoare 

     money     

      Valoarea fara TVA

     valoare_cu_tva       

     numeric(15,2)

      Valoare cu TVA

     valoare_incasata 

           numeric(15,2)     

      Valoare incasata

     validare

     bit        

      Se va valida sau nu documentul dupa salvare

     anulare 

     bit     

      Se va anula sau nu documentul dupa salvare

     nume_functia       

     varchar(180)

      Functia interna a agentului de vanzare

     data_cr 

     date     

      Reprezinta data la care a fost creat documentul.

     data_md

     date        

      Reprezinta data la care a fost modificat documentul.

     id_arhiva_factura 

     numeric(18,0)     

      Id-ul arhivei facturii

 observatii_adresa_livrare    nvarchar(500)      Observatii referitoare la adresa de livrare

     numar_awb 

     varchar(50)     

      Numar AWB

     campuri 

    varchar(max)     

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

     reg_client 

     varchar(15)     

      Registrul Comertului pentru clientul facturii

   

1.6.16. http://{ip}:{port}/api/v3/read/facturi_clienti_linii

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "id_intern" : "201808_54_24393" ,

                "id_document" : "201808_1_45454",

                "id_produs" : "12(1)" ,

                "den_produs" : "Smantana LaDorna", 

                "tip_nom" : "N",

                "cod_produs" : "1237" ,

                "tip_produs" : "GAA" ,

                "cont_produs" : "371 .02" ,

                "cantitate" : "15" ,

                "pret_achizitie" : "23.25" ,

                "pret_vanzare" : "26.50" ,

                "pret_vanzare_tva" : "29.50" ,

                "denumire_sup" : "Produse lactate: Smantana" ,

                "data_expirare" : "2019-03-21" ,

                "id_centru_profit" : "14(1)" ,

                "den_centru_profit" : "DEPOZIT" ,

                "id_aviz" : "12(1)" ,

                "serie_aviz" : "AVZ" ,

                "numar_aviz" : "6589" ,

                "data_aviz" : "2018-08-25" ,

                "id_comanda" : "15(1)" ,

                "serie_comanda" : "CMD" ,

                "numar_comanda" : "6556" ,

                "data_comanda" : "2018-08-10" ,

                "min_data_md" : "2022-01-01",

                "max_data_md" : "2022-05-01",

                "campuri" : "den_produs, pret_vanzare"

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/facturi_clienti_linii

      Câmp

      Tip

       Descriere

     id_intern

     varchar (32)     

      ID unic pentru identificarea liniei facturii de client, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID

     id_document 

     varchar (32)      

      ID unic pentru identificarea facturii de client, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID

     id_produs 

     varchar (25)     

      Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR).

     cod_produs

     varchar(20)        

      Codul de bare al produsului

     den_produs 

     varchar (30)      

      Denumirea produsului

     tip_produs       

     varchar(1)

      Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii

     cont_produs       

     varchar(17)

      Contul produsului

     cantitate       

     numeric(13,3)

      Cantitatea

     pret_achizitie       

     money

      Pretul de achizitie

     pret_vanzare       

     money

      Pretul de vanzare fara TVA in moneda facturii

     pret_vanzare_tva       

     money

      Pretul de vanzare cu TVA in moneda facturii

     cota_tva_ies       

     numeric(2,0)

      Cota TVA iesire

     data_expirare       

     date

      Data expirarii

     denumire_sup       

     varchar(500)

      Denumire suplimentara

     id_centru_profit       

     varchar(25)

      Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR).

     den_centru_profit       

     nvarchar(100)

      Denumirea centrului de profit

     numar_auto       

     nvarchar(100)

      Numar de inmatriculare autovehicul

     id_aviz       

     varchar(25)

      Codul intern al avizului in formatul ID(PCT_LCR).

     serie_aviz       

     varchar(10)

      Serie aviz insotire marfa din care se factureaza

     numar_aviz       

     numeric (10,0)

      Numar aviz insotire marfa din care se factureaza

     data_aviz       

     smalldatetime

      Data aviz insotire marfa din care se factureaza

     id_comanda       

     varchar(25)

      Codul intern al comenzii in formatul ID(PCT_LCR).

     serie_comanda       

     varchar(10)

      Seria/numarul comenzii

     numar_comanda       

     numeric(10,0)

      Numarul comenzii

     data_comanda       

     smalldatetime

      Data comenzii

     corectie_tva       

     money

      Corectie TVA

     procent_discount       

     numeric(5,2)

      Procent discount

     campuri 

     varchar(max)     

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

     data_creare       

     datetime

      Reprezinta data la care a fost creat documentul.

     data_modificare

     datetime   

      Reprezinta data ultimei modificari a documentului.

     tip_nom     varchar(1)      Pentru tip produs utilizati una din variantele:

  N = Produs obisnuit (marfa cu amanuntul, marfa cu ridicata… etc.)

  P = Cheltuieli ( achizitii de servicii, produse inregistrate direct pe cheltuieli … etc)

  S = Servici oferite (servicii proprii vandute catre client)

  W = Discounturi oferite

  X = Discounturi primate

  M = Imobilizari

     den_furnizor

     nvarchar(200)     

     Numele partenerului completat in linii facturi (de exemplu, in cazul contului 461 - cand se factureaza un serviciu de transport, refacturat)

     cod_fiscal_furnizor     

    varchar(20)

     Codul fiscal al partenerului completat in linii facturi (de exemplu, in cazul contului 461 - cand se factureaza un serviciu de transport, refacturat)

   

1.6.17. http://{ip}:{port}/api/v3/read/facturi_furnizori

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "anluna" : "201812", 

                "id_document" : "201808_54_24393" ,

                "id_extern" : "442339" ,

                "id_importex" : "NX20171208125052"

                "tip_document" : "Factura"

                "numar_document" : "15" ,

                "data_document" : "2018-12-27" ,

                "id_gestiune" : "6 (1)" 

                "den_gestiune" : "DEPOZIT", 

                "id_furnizor" : "1987 (1)" ,

                "cif_furnizor" : "655889" ,

                "den_furnizor" : "ALFA SRL" ,

                "id_clasificare" : "8(1)" ,

                "den_clasificare" : "Facturi" ,

                "valid" : "1" ,

                "anulat" : "0" ,

                "min_data_cr" : "2018-12-27" ,

                "max_data_cr" : "2019-03-21" ,

                "min_data_md" : "2018-12-27" ,

                "max_data_md" : "2019-03-21" ,

                "campuri" : "numar_document, data_document"

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/facturi_furnizori

      Câmp

      Tip

       Descriere

     anluna

     varchar(6)        

      Anul si luna pentru identificarea unui lot de documente 

     id_document 

     varchar (32)      

      ID unic pentru identificarea documentului, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID

     tip_document

     varchar(15)        

      Tipul documentului (Comanda client, Comanda interna, Deviz lucrari) (optional, implicit Comanda client)

     serie_document

     varchar(10)        

      Seria documentului

     numar_document 

     varchar (10)      

      Numarul documentului

     data_document

     date        

      Data documentului

     moneda       

     char(3)

      Moneda (RON, EUR)

     curs 

     money     

      Cursul valutar (1.00 pentru RON)

     id_gestiune 

     varchar (25)     

      Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR).

     den_gestiune

     varchar(100)        

      Denumirea gestiunii

     cont_credit       

     char(17)

      Cont credit. Poate fi de forma 401, programul corectand automat formatul

     id_furnizor 

     varchar (25)      

      Codul intern al furnizorului in formatul ID(PCT_LCR).

     cif_furnizor       

     varchar(20)

      Codul fiscal / CNP al furnizorului

     den_furnizor

     varchar(200)        

      Denumirea furnizorului

     observatii 

     varchar(650)     

      Observatii document

     id_clasificare       

     varchar(25)

      Id-ul de clasificare, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR).

     den_clasificare 

     varchar(30)     

      Numele clasificarii

     taxare_inversa       

     bit

      Factura cu taxare inversa

     loc_diferent_tva

     bit        

      Loc diferit TVA

     tva_la_incasare 

     bit     

      In cazul in care partenerul aplica TVA la incasare valoarea campului este 1.

     validare

     bit        

      Se va valida sau nu documentul dupa salvare

     anulare 

     bit     

      Se va anula sau nu documentul dupa salvare

     valoare 

     money     

      Valoarea fara TVA

     valoare_cu_tva       

     numeric(15,2)

      Valoare cu TVA

     numar_nir 

     varchar(10)     

      Numar NIR

     data_nir

      smalldatetime        

      Data NIR

     data_cr 

     date     

      Reprezinta data la care a fost creat documentul.

     data_md

     date        

      Reprezinta data la care a fost modificat documentul.

     campuri 

     varchar(max)     

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

 

1.6.18. http://{ip}:{port}/api/v3/read/facturi_furnizori_linii

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "id_intern" : "201808_54_24393" ,

                "anluna" : "201808",

                "id_document" : "201808_1_44554",

                "id_produs" : "12(1)" ,

                "den_produs" : "Smantana LaDorna", 

                "cod_produs" : "1237" ,

                "tip_produs" : "GAA" ,

                "cont_produs" : "371 .02" ,

                "cantitate" : "15" ,

                "pret_achizitie" : "23.25" ,

                "pret_vanzare" : "26.50" ,

                "pret_vanzare_tva" : "29.50" ,

                "denumire_sup" : "Produse lactate: Smantana" ,

                "data_expirare" : "2019-03-21" ,

                "id_centru_profit" : "14(1)" ,

                "den_centru_profit" : "DEPOZIT" ,

                "data_intrare" : "2018-08-10" ,

                "min_data_md" : "2021-08-21" ,

                "max_data_md" : "2021-10-15" ,

                "campuri" : "den_produs, pret_vanzare"

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/facturi_furnizori_linii

      Câmp

      Tip

       Descriere

     id_intern

     varchar (32)     

      ID unic pentru identificarea liniei facturii de furnizor, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID

     id_document 

     varchar (32)      

      ID unic pentru identificarea facturii de furnizor, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID

     id_produs 

     varchar (25)     

      Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR).

     cod_produs

     varchar(20)        

      Codul de bare al produsului

     den_produs 

     varchar (30)      

      Denumirea produsului

     tip_produs       

     varchar(1)

      Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii

     cont_produs       

     varchar(17)

      Contul produsului

     cantitate       

     numeric(13,3)

      Cantitatea

     cantitate_2       

     numeric(13,3)

      Cantitatea suplimentara

     pret_achizitie       

     money

      Pretul de achizitie

     pret_vanzare_tva       

     money

      Pretul de vanzare cu TVA in moneda facturii

     pret_vanzare       

     money

      Pretul de vanzare fara TVA in moneda facturii

     cota_tva_ies       

     numeric(2,0)

      Cota TVA iesire

     cota_tva_int       

     numeric(2,0)

      Cota TVA intrare

     data_expirare       

     date

      Data expirarii

     denumire_sup       

     varchar(500)

      Denumire suplimentara

     id_centru_profit       

     varchar(25)

      Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR).

     den_centru_profit       

     nvarchar(100)

      Denumirea centrului de profit

     numar_auto       

     nvarchar(100)

      Numar de inmatriculare autovehicul

     corectie_tva       

     money

      Corectie TVA

     data_intrare       

     smalldatetime

      Data intrare

     procent_rabat       

     numeric(2,0)

      Procent rabat

     rab_f_va       

     money

      Rabat valoric

     pu_f       

     money

      PU furnizor

     nr_nir 

     varchar(10)     

      Numar NIR

     data_nir

     smalldatetime        

      Data NIR

     campuri 

     varchar(max)     

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

     id_linie_document

     varchar(32)        

      Id-ul intern al liniei facturii

     data_creare 

     datetime    

      Reprezinta data la care a fost creat documentul.

     data_modificare

     datetime      

      Reprezinta data ultimei modificari a documentului.

   

1.6.19.  http://{ip}:{port}/api/v3/read/fisier_arhiva

      Exemplu de parametru POST json folosit pentru apel:

      {

          "id_fisier" : 36852

     }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/fisier_arhiva

      Câmp

      Tip

       Descriere

     id_fisier       

     numeric(18,0) 

      ID utilizat pentru identificarea unui document din arhiva (parametrul este obligatoriu)

 

1.6.20.  http://{ip}:{port}/api/v3/read/generare_nir

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra, mai putin id_importex):

          { 

                "id_importex" : "NXM20210401123402" ,

                "data_ini" : "2021-01-01" ,

                "data_fin" : "2021-04-15", 

                "pl_furn" : "1" ,

                "id_furn" : "3343" ,

                "pl_gest" : "1" ,

                "id_gest" : "545454"

          }

1.6.21. http://{ip}:{port}/api/v3/read/gestiuni

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "id_intern" : "7(1)", 

                "id_extern" : "5687" ,

                "nume" : "DEPOZIT" ,

                "gestionar" : "MIHAI COSTIN" ,

                "data_md" : "2018-03-05",

                "campuri" : "nume, adresa" 

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/gestiuni

      Câmp

      Tip

       Descriere

     id_intern       

     varchar(25)

      ID unic pentru identificarea gestiunii, in formatul ID(PCT_LCR)

     id_extern 

     varchar(25)     

      ID-ul extern al gestiunii, utilizat in aplicatia din care se importa.

     nume       

     nvarchar(30)

      Numele gestiunii

     gestionar 

     nvarchar(30)     

      Numele gestionarului

     adresa       

     varchar(250)

      Adresa gestiunii

     id_centru_profit 

     varchar(25)     

      Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR).

     id_partener       

     varchar(25)

      Codul intern al partenerului in formatul ID(PCT_LCR).

     id_adresa 

     varchar(25)     

      Codul intern al adresei in formatul ID(PCT_LCR).

     met_desc       

     char(15)

      Metoda de deschidere

     cont_cash 

     char(17)     

      Cont incasari retail cu numerar

     cont_card       

     char(17)

      Cont incasari retail cu card

     cont_tic 

     char(17)     

      Cont incasari retail cu tichete

     cont_cec       

     char(17)

      Cont incasari retail cu CEC

     aninactiv 

     smallint     

      Anul inactiv al gestiunii.

     id_salariat       

     varchar(25)

      Codul intern al salariatului in formatul ID(PCT_LCR).

     valoric 

     bit     

      Stoc valoric

     data_creare       

     datetime

      Reprezinta data la care a fost creat documentul.

     user_creare 

     varchar(50)     

      Reprezinta denumirea utilizatorului la care a creat documentul.

     data_modificare       

     datetime

      Reprezinta data la care a fost modificat documentul.

     user_modificare 

     varchar(50)     

      Reprezinta denumirea utilizatorului care a modificat documentul.

     campuri 

     varchar(max)     

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

 

1.6.22. http://{ip}:{port}/api/v3/read/grup_oferta

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "id_intern" : "9(1)", 

                "denumire" : "OFERTA PE CLIENT" ,

                "pct_voucher" : "100" ,

                "data_md" : "2018-07-15",

                "campuri" : "denumire, data_modificare" 

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/grup_oferta

      Câmp

      Tip

       Descriere

     id_intern       

     varchar(25)

      ID unic pentru identificarea grupului de oferta, in formatul ID(PCT_LCR)

     denumire 

     varchar(50)     

      Denumirea grupului de oferta

     pct_voucher       

     int

      Puncte voucher

     data_creare 

     datetime     

      Reprezinta data la care a fost creat documentul

     user_creare       

     varchar(50)

      Reprezinta denumirea utilizatorului care a creat documentul.

     data_modificare 

     datetime     

      Reprezinta data la care a fost modificat documentul.

     user_modificare       

     varchar(50)

      Reprezinta denumirea utilizatorului care a modificat documentul.

     campuri 

     varchar(max)     

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

 

1.6.23. http://{ip}:{port}/api/v3/read/grupe_produse

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "id_intern" : "11(1)", 

                "denumire" : "ELECTROCASNICE" ,

                "data_md" : "2018-07-20",

                "campuri" : "denumire, data_modificare"  

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/grupe_produse

      Câmp

      Tip

       Descriere

     id_intern       

     varchar(25)

      ID unic pentru identificarea grupei de produse, in formatul ID(PCT_LCR)

     denumire 

     char(30)     

      Denumirea grupului de produse

     data_creare       

     datetime

      Reprezinta data la care a fost creat documentul.

     user_creare 

     varchar(50)     

      Reprezinta denumirea utilizatorului la care a creat documentul.

     data_modificare       

     datetime

      Reprezinta data la care a fost modificat documentul.

     user_modificare 

     varchar(50)     

      Reprezinta denumirea utilizatorului care a modificat documentul.

     campuri 

     varchar(max)     

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

 

1.6.24.  http://{ip}:{port}/api/v3/read/membri_stare_actuala

     Exemplu de parametru POST json folosit pentru apel:

     {

          "cif_membru" : "123456"

    }

 

1.6.25. http://{ip}:{port}/api/v3/read/note_de_intrare_receptie

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "anluna" : "201812", 

                "id_document" : "201808_54_24393" ,

                "id_extern" : "442339" ,

                "id_importex" : "NX20171208125052"

                "numar_document" : "15" ,

                "data_document" : "2018-12-27" ,

                "id_gestiune" : "6 (1)" 

                "den_gestiune" : "DEPOZIT", 

                "id_furnizor" : "1987 (1)" ,

                "cif_furnizor" : "655889" ,

                "den_furnizor" : "ALFA SRL" ,

                "id_clasificare" : "8(1)" ,

                "den_clasificare" : "Facturi" ,

                "valid" : "1" ,

                "min_data_cr" : "2018-12-27" ,

                "max_data_cr" : "2019-03-21" ,

                "min_data_md" : "2018-12-27" ,

                "max_data_md" : "2019-03-21" ,

                "campuri" : "numar_document, data_document"

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/note_de_intrare_receptie

      Câmp

      Tip

       Descriere

     anluna

     varchar(6)        

      Anul si luna pentru identificarea unui lot de documente

     id_document 

     varchar (32)      

      ID unic pentru identificarea documentului, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID


     id_extern

     varchar(25)        

      ID-ul extern al notei de intrare receptie, utilizat in aplicatia din care se importa.

     id_importex 

     varchar (25)     

      ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

     serie_document

     varchar(10)        

      Seria documentului

     id_carnet

     bigint        

      Codul intern al carnetului din care este emis documentul

     numar_document 

     varchar (10)      

      Numarul documentului

     data_document

     date        

      Data documentului

     id_gestiune 

     varchar (25)     

      Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR).

     den_gestiune

     varchar(100)        

      Denumirea gestiunii

     cont_credit       

     char(17)

      Cont credit. Poate fi de forma 401, programul corectand automat formatul

     tip_furnizor

     char(1)        

      Tip furnizor. Poate avea una dintre valorile:
 P  - furnizorul este un partener
 S  - furnizorul este un salariat
 G  - furnizorul este o gestiune
 O - furnizorul este un centru de profit 

     id_furnizor 

     varchar (25)      

      Codul intern al furnizorului in formatul ID(PCT_LCR).

     cif_furnizor       

     varchar(20)

      Codul fiscal / CNP al furnizorului

     den_furnizor

     varchar(200)        

      Denumirea furnizorului

     observatii 

     varchar(650)     

      Observatii document

     nir_amanunt

     bit        

      Daca acest camp are valoarea 1, atunci documentul este NIR cu amanuntul

     valoare 

     money     

      Valoarea fara TVA

     id_clasificare       

     varchar(25)

      Id-ul de clasificare, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR).

     den_clasificare 

     varchar(30)     

      Numele clasificarii

     validare

     bit        

      Se va valida sau nu documentul dupa salvare

     anulare 

     bit     

      Se va anula sau nu documentul dupa salvare

     data_cr 

     date     

      Reprezinta data la care a fost creat documentul.

     data_md

     date        

      Reprezinta data la care a fost modificat documentul.

     campuri 

     varchar(max)     

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

 

1.6.26. http://{ip}:{port}/api/v3/read/note_de_intrare_receptie_linii

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "anluna" : "201808",

                "id_document" : "201808_1_4343",

                "id_intern" : "201808_54_24393" ,

                "id_produs" : "12(1)" ,

                "den_produs" : "Smantana LaDorna", 

                "cod_produs" : "1237" ,

                "tip_produs" : "GAA" ,

                "cont_produs" : "371 .02" ,

                "cantitate" : "15" ,

                "pret_achizitie" : "23.25" ,

                "pret_vanzare" : "26.50" ,

                "pret_vanzare_tva" : "29.50" ,

                "denumire_sup" : "Produse lactate: Smantana" ,

                "min_data_md" : "2022-01-01",

                "max_data_md" : "2022-05-01",

                "campuri" : "den_produs, pret_vanzare"

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/note_de_intrare_receptie_linii

      Câmp

      Tip

       Descriere

     id_intern

     varchar (32)     

      ID unic pentru identificarea liniei notei de intrare receptie, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID

     id_document 

     varchar (32)      

      ID unic pentru identificarea documentului, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID

     id_produs 

     varchar (25)     

      Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR).

     cod_produs

     varchar(20)        

      Codul de bare al produsului

     den_produs 

     varchar (30)      

      Denumirea produsului

     tip_produs       

     varchar(3)

      Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii

     cont_produs       

     varchar(17)

      Contul produsului

     cantitate       

     numeric(13,3)

      Cantitatea

     cantitate_2       

     numeric(13,3)

      Cantitatea suplimentara

     pret_achizitie       

     money

      Pretul de achizitie

     pret_vanzare_tva       

     money

      Pretul de vanzare cu TVA in moneda facturii

     pret_vanzare       

     money

      Pretul de vanzare fara TVA in moneda facturii

     cota_tva_ies       

     numeric(2,0)

      Cota TVA iesire

     cota_tva_int       

     numeric(2,0)

      Cota TVA intrare

     data_expirare       

     date

      Data expirarii

     denumire_sup       

     varchar(500)

      Denumire suplimentara

     corectie_tva       

     money

      Corectie TVA

     data_intrare       

     smalldatetime

      Data intrare

     procent_rabat       

     numeric(2,0)

      Procent rabat

     rab_f_va       

     money

      Rabat valoric

     pu_f       

     money

      PU furnizor

     campuri 

     varchar(max)     

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

     data_modificare       

     datetime

      Reprezinta data ultimei modificari a documentului.

     data_creare

     datetime 

      Reprezinta data la care a fost creat documentul.

 

1.6.27. http://{ip}:{port}/api/v3/read/parteneri

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "id_intern" : "5(1)" ,

                "id_extern" : "478951" ,

                "id_importex" : "NX20180213152650", 

                "cod_fiscal" : "32142543" ,

                "denumire" : "KATY INVEST" ,

                "id_agent" : "25(1)" ,

                "den_agent" : "Negulescu Elena" ,

                "min_data_md" : "2019-03-01" ,

                "max_data_md" : "2019-03-30" ,

                "campuri" : "denumire, cif_cnp"

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/parteneri

      Câmp

      Tip

       Descriere

     id_importex 

     varchar (50)     

      ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

     id_intern 

     varchar (25)      

      ID unic pentru identificarea partenerului, in formatul ID(PCT_LCR)

     id_extern

     varchar(50)        

      ID-ul extern al partenerului, utilizat in aplicatia din care se importa.

     cif_cnp 

     varchar (20)     

      Codul fiscal / CNP al partenerului

     denumire

     varchar(100)        

      Denumirea partenerului

     pers_fizica 

     bit      

      Partener persoana fizica = 1 si persoana juridica = 0

     registru_comert       

     varchar(15)

      Registrul comertului

     banca       

     varchar(50)

      Denumirea bancii

     contul       

      varcahr(24)

      Contul bancar (IBAN)

     adresa       

     varchar(250)

      Adresa sediu partener

     email       

     varchar(50)

      Adresa de e-mail

     website       

     varchar(50)

      Adresa site

     fax       

     varchar(25)

      Fax

     telefon       

     varchar(60)

      Lista numere de telefon

     manager       

     varchar(25)

      Nume manager

     cod_tara       

     char(2)

      Codul de tara

     den_localitate       

     varchar(100)

      Denumirea localitatii

     id_agent       

     varchar(25)

      Id-ul agentului

     den_agent       

     varcahr(30)

      Numele agentului

     termen_incasare       

     smallint

      Numar zile termen de incasare - pentru clienti.

     termen_plata       

     smallint

      Numar zile termen de plata - pentru furnizori.

     observatii       

     varchar(40)

      Observatii partener.

     limita_credit       

     numeric(15,2)

      Limita de creditare

     restanta_max       

     smallint

      Restanta maxima

     cod_card       

     varcahr(30)

      Cod card

     id_disc       

     varchar(25)

      Id-ul de discount al partenerilor, din tabelul clase discount in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID.

     den_disc       

     varcahr(30)

      Numele discount-ului

     data_nastere       

     smalldatetime

      Data nasterii

     data_modificare

     date        

      Reprezinta data la care a fost modificat documentul.

     campuri 

     varchar(max)     

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

 

1.6.28. http://{ip}:{port}/api/v3/read/preturi

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "id_document" : "1238(1)" ,

                "tip_oferta" : "Oferta generala de pret", 

                "id_gestiune" : "6 (1)" ,

                "den_gestiune" : "DEPOZIT" ,

                "id_produs" : "10(1)", 

                "den_produs" : "TELEVIZOR PHILIPS" , 

                "cod_produs" : "0000000000031" ,

                "cod_selectie_produs" : "TVP2657", 

                "id_client" : "17(1)" ,

                "den_client" : "MOTIVI PROIECT SRL" ,

                "cod_client" : "121231", 

                "den_grup_oferta" : "OFERTA PE CLIENT" ,

                "data_md" : "2018-07-28",

                "campuri" : "denumire, cif_cnp" 

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/preturi

      Câmp

      Tip

       Descriere

     id_document     varchar(30)      ID unic al documentului in formatul ID(PCT_LCR).
     numar_document     varchar(10)      Numarul documentului
     data_document     date      Data documentului

     tip_oferta

      varchar(25)        

      Pentru tip oferta utilizati una din variantele:

        Contract oferta pe client

        Oferta pe grup

        Oferta generala de pret

     id_gestiune 

     varchar(25)     

      Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR).

     den_gestiune       

     nvarchar(30)

      Denumirea gestiunii

     id_produs 

     varchar(25)     

      Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR).

     den_produs       

     nvarchar(110)

      Denumirea produsului

     cod_produs 

     char(20)     

      Codul de bare al produsului

     cod_selectie_produs       

     varchar(50)

      Cod selectie produs

     id_client 

     varchar(25)     

      Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR).

     den_client       

     nvarchar(200)

      Denumirea clientului

     cod_client 

     varchar(20)     

      Codul fiscal al clientului

     den_grup_oferta       

     varchar(50)

      Denumirea grupului de oferta

     pret_vanzare 

     money     

      Pretul de vanzare fara TVA in moneda facturii

     pret_vanzare_tva       

     money

      Pretul de vanzare cu TVA in moneda facturii

     moneda 

     char(6)     

      Moneda (RON, EUR)

     cota_tva_ies       

     numeric(2,0)

      Cota TVA de iesire

     promotii_permise 

     varchar(254)     

      Lista promotii permise

     data_modificare       

     datetime

      Reprezinta data modificarii documentului.

     id_discount 

     varchar (25)     

      Codul intern al discount-ului in formatul ID(PCT_LCR).

     tip_produs       

     smallint

      Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii

     campuri 

     varchar(max)     

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

   

1.6.29. http://{ip}:{port}/api/v3/read/produse

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "id_intern" : "5(1)" ,

                "id_extern" : "emagro_286" ,

                "id_uri_externe" : "emagro_286,emagro_287,emagro_288" ,

                "id_importex" : "NX20180213152650", 

                "cod_extern" : "300000001020" ,

                "denumire" : "TELEVIZOR PHILIPS" ,

                "id_clasa" : "25(1)" ,

                "den_clasa" : "Echipamente tehnice" ,

                "id_subclasa" : "29(1)" ,

                "den_subclasa" : "Electronice" ,

                "id_centru_profit" : "35(1)" ,

                "den_centru_profit" : "DEPOZIT" ,

                "id_brand : "42(1)" ,

                "den_brand" : "PHILIPS" ,

                "cod_selectie_produs" : "C6990452" ,

                "min_data_md" : "2019-03-01" ,

                "max_data_md" : "2019-03-30" ,

                "campuri" : "denumire, cod_extern"

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/produse

      Câmp

      Tip

       Descriere

     id_importex 

     varchar (25)     

      ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

     id_intern 

     varchar (25)      

      ID unic pentru identificarea produsului, in formatul ID(PCT_LCR)

     id_extern

     varchar(25)        

      ID-ul extern al produsului, utilizat in aplicatia din care se importa.

     tip

      char(1)        

      Pentru tip produs utilizati una din variantele:

        N = Produs obisnuit (marfa cu amanuntul, marfa cu ridicata… etc.)

        P = Cheltuieli ( achizitii de servicii, produse inregistrate direct pe cheltuieli … etc)

        S = Servici oferite (servicii proprii vandute catre client)

        W = Discounturi oferite

        X = Discounturi primate

        M = Imobilizari

     cod_extern 

     char(20)     

      Codul extern al produsului sau codul de bare al produsului

     denumire       

     nvarchar(110)

      Denumirea produsului

     descriere 

     nvarchar(120)     

      Descriere produs sau o continuare a denumirii

     um       

     char(8)

      Unitatea de masura a produsului. Trebuie sa existe unitatea de masura in tabelul um.

     um2 

     char(8)     

      Unitatea de masura 2 a produsului.

     conv_um2       

     decimal(18,5)

      Conversie UM2

     id_clasa 

     varchar(25)     

      Id-ul clasei de produse, din tabelul nomen1 in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID.

     den_clasa       

     varchar(50)

      Denumirea clasei de produse

     id_subclasa 

     varchar(25)     

      Id-ul subclasei de produse, din tabelul nomen2 in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID.

     den_subclasa       

     char(30)

      Denumirea subclasei de produse

     id_centru_profit       

     varchar(25)

      Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR).

     centru_profit       

     nvarchar(100)

      Denumirea centrului de profit

     id_brand 

     varchar(25)     

      Id-ul brand-ului de produse, din tabelul brand in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID.

     den_brand       

     varchar(200)

      Denumirea brand-ului de produse

     volum 

     decimal (7,3)     

      Volumul per unitatea de masura exprimat in metri cubi. Informatie utila, de ex., pentru modulul de logistica livrari.

     greutate       

     decimal (7,3)

      Masa produsului

     ambalare 

     decimal (15,3)     

      Cantitatea de produs per unitate de ambalare. Informatie utila, de ex., pentru modulul de comenzi la furnizori.

     garantie       

     smallint

      Numarul de luni de garantie.

     densitate 

     numeric (7,4)     

      Densitatea specifica

     latime       

     numeric (15,3)

      Latimea produsului in mm

     valoric 

     bit     

      Daca se doreste doar evidenta valorica (nu si cantitativa) a unui produs = 1, iar in mod normal = 0.

     locatie       

     varchar(10)

      Locatie

     observatii 

     varchar(max)     

      Observatii diverse atasate produsului. Informatie utila, de ex., pentru afisarea unei descrieri mai ample pe un site de vanzari.

     cod_tara_origine       

     char(2)

      Cod tara origine produs.

     nume_tara_origine 

     varchar(100)     

      Numele tarii de origine a produsului

     cod_nc8       

     varchar(20)

      Cod NC8 din nomenclatorul de produse

     spec_tip 

     char(3)     

      Specificatii - Tip

     spec_descriere       

     nvarchar(max)

      Specificatii - Descriere

     spec_instalare 

     nvarchar(max)     

      Specificatii - Instalare

     spec_utilizare       

     nvarchar(max)

      Specificatii - Utilizare

     culoare 

     varchar(50)     

      Culoarea produsului

     den_grupa       

     char(30)

      Denumirea grupei de produse

     timbru_verde 

     numeric(15,2)     

      Taxa de timbru verde

     cota_tva_int       

     numeric(2,0)

      Cota de TVA utilizata la receptia produsului. Trebuie sa existe cota de TVA in tabelul cote_tva.

     cota_tva_ies 

     numeric(2,0)     

      Cota de TVA utilizata la vanzarea produsului. Trebuie sa existe cota de TVA in tabelul cote_tva.

     cod_selectie_produs 

     varchar(50)      

      Cod selectie produs

     lista_coduri       

     varchar(max)

      Lista coduri echivalente

     data_modificare

     date        

      Reprezinta data la care a fost modificat documentul.

     campuri 

     varchar(max)     

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

     componente

     varchar(max)        

      Json cu toate componentele produsului si detalii despre acestea.

 

1.6.30. http://{ip}:{port}/api/v3/read/promotii

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "id_intern" : "2", 

                "denumire" : "Cosmetice plaja -2%" ,

                "descriere" : "Toate cosmeticele de plaja au in weckend 2% discount." ,

               "actiune" : "MPA", 

                "data_md" : "2018-08-02",

                "campuri" : "denumire, data_modificare" 

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/promotii

      Câmp

      Tip

       Descriere

     id_intern

     numeric(18,0)        

      ID unic pentru identificarea promotiei, in formatul ID(PCT_LCR)

     denumire 

     varchar(30)     

      Denumirea promotiei

     descriere

     varchar(250)        

      Descrierea promotiei

     prioritate 

     tinyint     

      Prioritatea promotiei

     actiune       

     char(3)

      Reprezinta modul in care este aplicata o promotie asupra unui produs.

     discount 

     numeric(16,4)     

      Valoare discount

     id_produs       

     varchar(25)

      Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR)

     id_discount 

     varchar(25)     

      Codul intern al discount-ului in formatul ID(PCT_LCR).

     data_modificare       

     datetime

      Reprezinta data la care a fost modificat documentul

     campuri 

     varchar(max)     

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

 

1.6.31. http://{ip}:{port}/api/v3/read/punctdetransmisieretail4anaf

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (parametrul este obligatoriu):

          { 

                "nume_pt" : "MAGAZIN PASCANI", 

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/punctdetransmisieretail4anaf

   Câmp

      Tip

       Descriere

   nume_pt  

     varchar(100)        

      Denumirea punctului de transmisie  

 

1.6.32. http://{ip}:{port}/api/v3/read/sold_clienti

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (e obligatoriu sa se specifice cel putin unul dintre cei doi parametri):

          { 

                "id_client" : "1987 (1)" ,

                "den_client" : "MOTIVI PROIECT SRL" ,

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/sold_clienti

      Câmp

      Tip

       Descriere

     restanta

     numeric(16,2)        

      Suma restanta

     sold 

     numeric(15,2)      

      Soldul clientului

     intarziere

     int        

      Numarul de zile de intarziere

     restmax 

     int     

      Restanta maxima (zile)

     lim_credit

     numeric(15,2)        

      Limita de credit

 

1.6.33. http://{ip}:{port}/api/v3/read/stoc

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

               "id_gestiune" : "6(1)", 

               "den_gestiune" : "MAGAZIN" ,

               "id_produs" : "12(1)" ,

               "den_produs" : "Smantana LaDorna", 

               "cod_produs" : "1237" ,

               "tip_produs" : "FAA" ,

               "cod_selectie_produs" : "SMLD7387", 

               "serie_produs" : "L-0903", 

               "data_md" : "2018-08-09",

               "afisare_stoc_zero" : false,

               "campuri" : "den_gestiune, data_ultima_intrare" 

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/stoc

      Câmp

      Tip

       Descriere

     id_gestiune

     varchar(25)        

      Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR).

     den_gestiune 

     varchar (100)      

      Denumirea gestiunii

     id_produs

     varchar(25)        

      Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR).

     den_produs 

     nvarchar(110)     

      Denumirea produsului

     cod_produs       

     char(20)

      Codul de bare al produsului

     cod_selectie_produs 

     varchar (50)     

      Cod selectie produs

     serie_produs       

     varchar (50)

      Seria/numarul de lot al produsului

     data_expirare 

     date     

      Data expirarii

     stoc       

     numeric(13,3)

      Stocul curent de produse

     rezervat 

     numeric(13,3)     

      Stocul rezervat de produse

     data_ultima_intrare       

     date

      Data ultimei intrari

     data_modificare 

     date     

      Reprezinta data la care a fost modificat ultima data documentul

     campuri 

     varchar(max)     

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

     comenzi_de_onorat 

     numeric(13,3)     

      Cantitatea comandata ramasa de onorat

     tip_produs 

     char(3)     

      Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii

     pret_vanzare_tva 

     money     

      Pretul de vanzare pentru marfurile cu amanuntul

     procent_tva 

     numeric(5,2)     

      Procentul de TVA pentru marfurile cu amanuntul.

 

1.6.34. http://{ip}:{port}/api/v3/read/stoc_detaliat

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "id_gestiune" : "5(1)" ,

                "den_gestiune" : "MAGAZIN" ,

                "id_produs" : "10(1)" ,

                "id_uri_produse" : "10(1), 12(1)", 

                "cod_produs" : "305401020" ,

                "den_produs" : "TELEVIZOR PHILIPS" ,

                "rezervat" : "0" ,

                "id_extern_comanda" : "255558" ,

                "serie_comanda" : "CMNZ" ,

                "numar_comanda" : "5698" ,

                "data_comanda" : "2018-06-12" ,

                "cod_selectie_produs" : "562836159852" ,

                "cod_origine" : "878489" ,

                "doar_stoc" : "1" ,

                "min_data_cr" : "2019-03-01" ,

                "max_data_cr" : "2019-03-30" ,

                "min_data_md" : "2019-03-01" ,

                "max_data_md" : "2019-03-30" ,

                "campuri" : "den_produs, data_intrare

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/stoc_detaliat

      Câmp

      Tip

       Descriere

     id_gestiune

     varchar(25)        

      Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR).

     den_gestiune 

     varchar (100)      

      Denumirea gestiunii

     id_produs

     varchar(25)        

      Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR).

     den_produs 

     nvarchar(110)     

      Denumirea produsului

     cod_produs       

     char(20)

      Codul de bare al produsului

     pret_achizitie 

     money     

      Pretul de achizitie

     pret_vanzare_tva       

     money

      Pretul de vanzare cu TVA

     data_intrare       

     date

      Data intrare

     tip_furnizor

     char(1)        

      Tip furnizor. Poate avea una dintre valorile:
   P  - furnizorul este un partener
   S  - furnizorul este un salariat
   G  - furnizorul este o gestiune
   O - furnizorul este un centru de profit 

     id_furnizor 

     varchar (25)      

      Codul intern al furnizorului in formatul ID(PCT_LCR).

     data_expirare 

     date     

      Data expirarii

     serie_produs       

     varchar (50)

      Seria/numarul de lot al produsului

     dimensiune 

     numeric(20,5)     

      Dimensiune

     cantitate       

     numeric(13,3)

      Cantitatea

     cota_tva 

     numeric(2,0)      

      Cota TVA

     rezervat

     bit        

      Daca stocul este rezervat = 1, daca nu este = 0.

     cod_selectie_produs 

     varchar (50)     

      Cod selectie produs

     nume_brand       

     varchar(200)

      Nume brand

     data_creare 

      date     

      Reprezinta data la care a fost creat documentul.

     data_modificare 

     date     

      Reprezinta data la care a fost modificat ultima data documentul

     serie_comanda       

     varchar(10)

      Seria/numarul comenzii

     numar_comanda       

     numeric(10,0)

      Numarul comenzii

     data_comanda       

     smalldatetime

      Data comenzii

     id_extern_comanda       

     varchar(50)

      Id-ul extern al comenzii

     campuri 

     varchar(max)     

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

     cod_origine       

     varchar(100)

      Cod origine

     comenzi_de_onorat 

     numeric(13,3)     

     Cantitatea comandata ramasa de onorat.

 

1.6.35. http://{ip}:{port}/api/v3/read/transfer_intre_conturi

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "id_document" : "201808_54_24393" ,

                "id_extern" : "442339" ,

                "id_importex" : "NX20171208125052"

                "numar_document" : "15" ,

                "data_document" : "2018-12-27" ,

                "numar_aviz" : "2365" ,

                "data_aviz" : "2018-12-27" ,

                "serie_aviz" : "AVZ" ,

                "id_gestiune_ies" : "6 (1)" 

                "den_gestiune_ies" : "DEPOZIT", 

                "id_gestiune_int" : "7 (1)" 

                "den_gestiune_int" : "MAGAZIN", 

                "id_ruta" : "1987 (1)" ,

                "den_ruta" : "Bucuresti-Iasi" ,

                "cod_pr_ies" : "GAA" ,

                "cod_pr_int" : "FAA" ,

                "id_delegat" : "8(1)" ,

                "den_delegat" : "Luca Radu" ,

                "valid" : "1" ,

                "min_data_cr" : "2018-12-27" ,

                "max_data_cr" : "2019-03-21" ,

                "min_data_md" : "2018-12-27" ,

                "max_data_md" : "2019-03-21" ,

                "campuri" : "numar_document, data_document"

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/transfer_intre_conturi

      Câmp

      Tip

       Descriere

     id_importex 

     varchar (25)     

      ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

     id_document 

     varchar (32)      

      ID unic pentru identificarea documentului, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID

     id_extern

     varchar(25)        

      ID-ul extern al documentului, utilizat in aplicatia din care se importa.

     serie_document

     varchar(10)        

      Seria documentului

     id_carnet

     bigint        

      Codul intern al carnetului din care este emis documentul

     numar_document

     varchar(10)        

      Numarul documentului

     data_document

     date        

      Data documentului

     numar_aviz       

     numeric(10,0)

      Numar aviz insotire marfa din care se factureaza

     serie_aviz       

     varchar(10)

      Serie aviz insotire marfa din care se factureaza

     data_aviz       

     smalldatetime

      Data aviz insotire marfa din care se factureaza

     id_gestiune_ies  

     varchar (25)     

      Codul intern al gestiunii de iesire in formatul ID(PCT_LCR).

     den_gestiune_ies

     varchar(100)        

      Denumirea gestiunii de iesire

     id_gestiune_int  

     varchar (25)     

      Codul intern al gestiunii de intrare in formatul ID(PCT_LCR).

     den_gestiune_int

     varchar(100)        

      Denumirea gestiunii de intrare

     id_ruta 

     varchar (25)     

      Codul intern al rutei in formatul ID(PCT_LCR).

     den_ruta

     varchar(100)        

      Denumirea rutei

     codpr_ies 

     char(3)     

      Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs care iese din gestiune, definit in nomenclatorul de bunuri si servicii.

     codpr_int

     char(3)        

      Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs care intra din gestiune definit in nomenclatorul de bunuri si servicii.

     cont_storno 

     varchar(17)     

      Cont storno transfer

     id_delegat 

     varchar (25)     

      Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR).

     den_delegat

     varchar(100)        

      Denumirea delegatului

     observatii       

     varchar(250)

      Observatii nota transfer gestiune

     id_livrare

     varchar(25)        

      Id-ul livrarii

     adresa_livrare       

     varchar(50)

      Denumire adresa de livrare

     id_centru_profit       

     varchar(25)

      Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR).

     centru_profit       

     nvarchar(100)

      Denumirea centrului de profit

     id_cursa 

     varchar (25)     

      Codul intern al cursei in formatul ID(PCT_LCR).

     den_cursa

     varchar(100)        

      Denumirea cursei

     validare

     bit        

      Se va valida sau nu documentul dupa salvare

     anulare

     bit        

      Se va anula sau nu documentul dupa salvare

     valoare_iesire

     money        

      Valoare iesire

     valoare_intrare

     money        

      Valoare intrare

     data_creare 

     date     

      Reprezinta data la care a fost creat documentul.

     data_modificare

     date        

      Reprezinta data la care a fost creat documentul.

     campuri 

     varchar(max)     

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

 

1.6.36. http://{ip}:{port}/api/v3/read/transfer_intre_conturi_linii

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "id_intern" : "201808_54_24393" ,

                "anluna" : "201808",

                "id_document" : "201808_1_54545",

                "id_produs" : "12(1)" ,

                "den_produs" : "Smantana LaDorna", 

                "serie_produs" : "1237" ,

                "cantitate" : "15" ,

                "pret_achizitie" : "23.25" ,

                "data_int" : "2019-03-01" ,

                "tip_furnizor" : "P" ,

                "id_furnizor" : "15(1)" ,

                "cota_tva_ies" : "19" ,

                "cota_tva_int" : "19" ,

                "data_expirare" : "2019-03-31" ,

                "denumire_sup" : "Transfer" ,

                "campuri" : "den_produs, pret_vanzare_tva"

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/transfer_intre_conturi_linii

      Câmp

      Tip

       Descriere

     id_intern

     varchar (32)     

      ID unic pentru identificarea liniei documentului de transfer, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID

     id_document 

     varchar (32)      

      ID unic pentru identificarea documentului, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID

     id_produs 

     varchar (25)     

      Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR).

     serie_produs

     varchar(50)        

      Seria/numarul de lot al produsului

     den_produs 

     varchar (30)      

      Denumirea produsului

     cantitate       

     numeric(13,3)

      Cantitatea

     pret_achizitie       

     money

      Pretul de achizitie

     pret_vanzare_tva       

     money

      Pretul de vanzare cu TVA in moneda facturii

     data_int       

     smalldatetime

      Data intrare

     tip_furnizor

     char(1)        

      Tip furnizor. Poate avea una dintre valorile:
 P  - furnizorul este un partener
 S  - furnizorul este un salariat
 G  - furnizorul este o gestiune
 O - furnizorul este un centru de profit 

     id_furnizor 

     varchar (25)      

      Codul intern al furnizorului in formatul ID(PCT_LCR).

     cota_tva_ies 

     numeric(2,0)     

      Cota de TVA utilizata la vanzarea produsului. Trebuie sa existe cota de TVA in tabelul cote_tva.

     cota_tva_int       

     numeric(2,0)

      Cota de TVA utilizata la receptia produsului. Trebuie sa existe cota de TVA in tabelul cote_tva.

     data_expirare       

     date

      Data expirarii

     denumire_sup       

     varchar(500)

      Denumire suplimentara

     campuri 

     varchar(max)     

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

 

1.6.37. http://{ip}:{port}/api/v3/read/transfer_intre_gestiuni

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "id_document" : "201808_54_24393" ,

                "id_extern" : "442339" ,

                "id_importex" : "NX20171208125052"

                "numar_document" : "15" ,

                "data_document" : "2018-12-27" ,

                "id_gestiune_ies" : "6 (1)" 

                "den_gestiune_ies" : "DEPOZIT", 

                "id_gestiune_int" : "7 (1)" 

                "den_gestiune_int" : "MAGAZIN", 

                "numar_aviz" : "2365" ,

                "data_aviz" : "2018-12-27" ,

                "seria_aviz" : "AVZ" ,

                "id_delegat" : "8(1)" ,

                "den_delegat" : "Luca Radu" ,

                "valid" : "1" ,

                "min_data_cr" : "2018-12-27" ,

                "max_data_cr" : "2019-03-21" ,

                "min_data_md" : "2018-12-27" ,

                "max_data_md" : "2019-03-21" ,

                "campuri" : "numar_document, data_document"

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/transfer_intre_gestiuni

      Câmp

      Tip

       Descriere

     id_importex 

     varchar (25)     

      ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

     id_document 

     varchar (32)      

      ID unic pentru identificarea documentului, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID

     id_extern

     varchar(25)        

      ID-ul extern al documentului de transfer intre gestiuni, utilizat in aplicatia din care se importa.

     serie_document

     varchar(10)        

      Seria documentului

     id_carnet

     bigint        

      Codul intern al carnetului din care este emis documentul

     numar_document

     varchar(10)        

      Numarul documentului

     data_document

     date        

      Data documentului

     numar_aviz       

     numeric(10,0)

      Numar aviz insotire marfa din care se factureaza

     serie_aviz       

     varchar(10)

      Serie aviz insotire marfa din care se factureaza

     data_aviz       

     smalldatetime

      Data aviz insotire marfa din care se factureaza

     id_gestiune_ies  

     varchar (25)     

      Codul intern al gestiunii de iesire in formatul ID(PCT_LCR).

     den_gestiune_ies

     varchar(100)        

      Denumirea gestiunii de iesire

     id_gestiune_int  

     varchar (25)     

      Codul intern al gestiunii de intrare in formatul ID(PCT_LCR).

     den_gestiune_int

     varchar(100)        

      Denumirea gestiunii de intrare

     observatii       

     varchar(250)

      Observatii nota transfer gestiune

     id_delegat 

     varchar (25)     

      Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR).

     den_delegat

     varchar(100)        

      Denumirea delegatului

     validare

     bit        

      Se va valida sau nu documentul dupa salvare

     anulare

     bit        

      Se va anula sau nu documentul dupa salvare

     valoare

     money        

      Valoare

     data_creare 

     date     

      Reprezinta data la care a fost creat documentul.

     data_modificare

     date        

      Reprezinta data la care a fost creat documentul.

     campuri 

     varchar(max)     

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

 

1.6.38. http://{ip}:{port}/api/v3/read/transfer_intre_gestiuni_linii

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "anluna" : "201808",

                "id_document" : "201808_54_434334",

                "id_intern" : "201808_54_24393" ,

                "id_produs" : "12(1)" ,

                "den_produs" : "Smantana LaDorna", 

                "cod_produs" : "GAA" ,

                "cont_produs" : "371.02" ,

                "serie_produs" : "37658" ,

                "cantitate" : "15" ,

                "pret_achizitie" : "23.25" ,

                "pret_vanzare_tva" : "25.25" ,

                "cota_tva_ies" : "19" ,

                "data_expirare" : "2019-03-31" ,

                "denumire_sup" : "Transfer" ,

                "min_data_md" : "2022-01-01",

                "max_data_md" : "2022-05-01",

                "campuri" : "den_produs, pret_vanzare_tva"

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/transfer_intre_gestiuni_linii

      Câmp

      Tip

       Descriere

     id_intern

     varchar (32)     

      ID unic pentru identificarea liniei documentului, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID

     id_document 

     varchar (32)      

      ID unic pentru identificarea documentului, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID

     id_produs 

     varchar (25)     

      Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR).

     cod_produs

      varchar(20)        

      Codul de bare al produsului

     den_produs 

     varchar (30)      

      Denumirea produsului

     cont_produs       

     varchar(17)

      Contul produsului

     serie_produs       

     varchar (50)

      Seria/numarul de lot al produsului

     cantitate       

     numeric(13,3)

      Cantitatea

     pret_achizitie       

     money

      Pretul de achizitie

     pret_vanzare_tva       

     money

      Pretul de vanzare cu TVA

     cota_tva_ies       

     numeric(2,0)

      Cota TVA iesire

     data_expirare       

     date

      Data expirarii

     denumire_sup       

     varchar(500)

      Denumire suplimentara

     campuri 

     varchar(max)     

      Campurile incluse in rezultat, despartite prin virgula. Daca nu specifica, se returneaza toate campurile.

     data_creare       

     datetime

      Reprezinta data la care a fost creat documentul.

     data_modificare 

     datetime 

      Reprezinta data ultimei modificari a documentului.

 

1.6.39. http://{ip}:{port}/api/v3/read/centre_profit

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "id_intern" : "2(1)" ,

                "denumire" : "MAGAZIN" ,

                "data_md" : "2020-01-29", 

                "campuri" : "denumire, id_atribut1"

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/centre_profit

      Câmp

      Tip

       Descriere

     id_importex 

     varchar(25)     

     ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

     id_intern 

     varchar(25)     

     Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR).

     denumire

     varchar(100)     

     Denumirea centrului de profit

     buget_venit 

     numeric(15,2)     

     Buget venituri

     buget_cheltuieli       

     numeric(15,2)     

     Buget cheltuieli

     serie_produs       

     varchar(50)     

      Seria/numarul de lot al produsului

     id_atribut1       

     varchar(25)     

     Id-ul atributului 1, in formatul ID(PCT_LCR)

     id_atribut2       

     varchar(25)     

      Id-ul atributului 2, in formatul ID(PCT_LCR)

     id_atribut3       

     varchar(25)     

      Id-ul atributului 3, in formatul ID(PCT_LCR)

     id_atribut4       

     varchar(25)     

      Id-ul atributului 4, in formatul ID(PCT_LCR)

     id_atribut5       

     varchar(25)     

      Id-ul atributului 5, in formatul ID(PCT_LCR)

       exclus_declaratia_101        

     bit     

      Se completeaza cu 1 daca centrul de profit este exclus din declaratia 101

     aninactiv        

     smallint     

     Anul din care centrul de profit incepe sa fie inactiv

     nume_atribut1     

     varchar(50)     

     Numele atributului 1

     nume_atribut2     

     varchar(50)     

     Numele atributului 2

     nume_atribut3     

     varchar(50)     

     Numele atributului 3

     nume_atribut4     

     varchar(50)     

     Numele atributului 4

     nume_atribut5     

     varchar(50)     

     Numele atributului 5

     user_modificare        

     varchar(50)     

     Userul care a modificat centrul de profit

     user_creare       

     varchar(50)     

     Userul care a creat centrul de profit

     data_modificare        

     date        

     Reprezinta data la care a fost creat documentul.

     data_creare       

     date     

     Reprezinta data la care a fost creat documentul.

     id        

     numeric(18,0)     

     Id-ul centrului de profit

     pct_lcr        

     smallint     

     Punctul de lucru al centrului de profit

 

1.6.40. http://{ip}:{port}/api/v3/read/formatii_lucru

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "id_intern" : "2(1)" ,

                "id_importex" : "NX7438437438743" ,

                "den_formatie" : "Distribuitori" ,

                "id_responsabil_pontaj" : "3(1)" ,

                "den_responsabil_pontaj" : "Apostol Maria" ,

                "min_data_cr" : "2018-12-27" ,

                "max_data_cr" : "2019-03-21" ,

                "min_data_md" : "2018-12-27" ,

                "max_data_md" : "2019-03-21" ,

                "campuri" : "den_formatie, id_intern"

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/formatii_lucru

      Câmp

      Tip

       Descriere

     id_importex 

     varchar(25)     

     ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

     id_intern 

     varchar(25)     

     Codul intern al formatiei de lucru in formatul ID(PCT_LCR).

     id_centru_profit       

     varchar(25)     

     Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR).

     nume_centru_profit       

     nvarchar(100)     

     Denumirea centrului de profit

     id_departament       

     varchar(25)     

     Codul intern al departamentului in formatul ID(PCT_LCR).

     departament       

     varchar(30)     

     Denumirea departamentului

     id_sectie       

     varchar(25)     

     Codul intern al sectiei in formatul ID(PCT_LCR).

     sectie       

     varchar(30)     

     Denumirea sectiei

     tip_calcul       

     char(6)     

     Tipul de calcul al bonului de lucru

     den_formatie     

     varchar(100)     

     Numele formatiei de lucru

     adresa_formatie     

     varchar(100)     

     Adresa formatiei de lucru

     grupa_lucru     

     char(1)     

     Grupul de lucru (Tip CAS). Ia valorile 1, 2 sau 3.

     cod_selectie     

     char(1)     

     Codul de selectie folosit pentru selectia/ gruparea formatiilor in rapoarte.

     punct_lucru     

     smallint     

     Id-ul intern al punctului de lucru. Este optional daca se specifica den_punct_lucru)

     tip_buget     

     tinyint     

     Tip buget

     tip_buget     

     tinyint     

     Tip buget

     anexa_buget     

     char(3)     

     Anexa buget

     ind_func_buget     

     char(17)     

     Indicator functional

     ind_econ_buget     

     char(11)     

     Indicator economic

     id_responsabil_pontaj     

     varchar(25)     

     Id-ul responsabilului de pontaj, in formatul ID(PCT_LCR).

     nume_responsabil_pontaj     

     varchar(100)     

     Numele responsabilului de pontaj

     cod_tara     

     char(2)     

     Codul tarii

     evitare_dubla_impozit     

     bit     

     In cazul in care se completeaza cu 1 este scutit de impozit in Romania, impozitul fiind retinut in tara unde presteaza munca.

     evitare_dubla_impozit     

     bit     

     In cazul in care se completeaza cu 1 este scutit de impozit in Romania, impozitul fiind retinut in tara unde presteaza munca.

     den_punct_lucru     

     varchar(30)     

     Denumirea punctului de lucru

     user_cr 

     varchar(50)     

     Userul care a creat centrul de profit

     user_md

     varchar(50)     

     Userul care a modificat centrul de profit

     data_cr 

     date     

     Reprezinta data la care a fost creat documentul.

     data_md

     date        

     Reprezinta data la care a fost creat documentul.

     _pl_pers 

     smallint     

     Punctul de lucru al responsabilului de pontaj

     _id_pers

     numeric(18,0)        

     Id-ul responsabilului de pontaj

 

1.6.41. http://{ip}:{port}/api/v3/read/formatii_lucru_linii

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "id_formatie" : "2(1)" ,

                "campuri" : "ajutor_somaj, cass"

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/formatii_lucru_linii

      Câmp

      Tip

       Descriere

     sal_brut_carti_munca     

     varchar (17)     

     Cont salarii brute carti munca


     sal_brut_ps 

     varchar(17)     

     Cont salarii brute PS

     cas     

     varchar(17)     

     Cont C.A.S


     ajutor_somaj 

     varchar(17)     

     Cont ajutor de somaj

     cass     

     varchar(17)     

     Cont C.A.S.S


     cass_cond_med 

     varchar(17)     

     Cont C.A.S.S Con. Med.

     fd_risc_accidente     

     varchar(17)     

     Cont Fd. de risc si accidente


     comision_carti_munca 

     varchar(17)     

     Cont comision carti de munca

     con_med_pl_soc     

     varchar(17)     

     Cont Con. Med. plt. soc.


     fd_participare_profit 

     varchar(17)     

     Cont Fd. participare la profit

     contrib_asig_munca     

     varchar(17)     

     Cont Fd. Gar/ Contrib. Asig. Munca


     fond_handicap 

     varchar(17)     

     Cont Fond pentru handicap

     cas_angajator     

     varchar(17)     

     Cont C.A.S angajator


     cas_angajat 

     varchar(17)     

     Cont C.A.S angajat

     cass_angajator     

     varchar(17)     

     Cont C.A.S.S angajator


     cass_con_med 

     varchar(17)     

     Cont C.A.S.S Con. Med.

     cass_angajat     

     varchar(17)     

     Cont C.A.S.S angajat


     ajutor_somaj_angajator 

     varchar(17)     

     Cont ajutor somaj angajator

     ajutor_somaj_angajat     

     varchar(17)     

     Cont ajutor somaj angajat


     cas_con_med_fd_risc 

     varchar(17)     

     Cont C.A.S Con. Med. din Fd. Risc

     comision_carti_de_munca_taxe     

     varchar(17)     

     Cont comision carti de munca (Taxe si impozite)


     impozit_carti_munca 

     varchar(17)     

     Cont impozit carti de munca

     impozit_drept_autori     

     varchar(17)     

     Cont impozit drepturi de autor


     impozit_prestari_servicii 

     varchar(17)     

     Cont impozit prestari servicii

     contrib_asig_munca_taxe     

     varchar(17)     

     Cont Fd. Gar./ Contrib. Asig. Munca (Taxe si impozite)


     cass_con_med_din_fond_risc 

     varchar(17)     

     Cont C.A.S.S Con. Med. din Fd. Risc

     cass_accidente_boli     

     varchar(17)     

     Cont C.A.S.S accidente si boli prof la Con. Med.


     cas_angajat_dr_autor 

     varchar(17)     

     Cont C.A.S angajat dr. autor

     ajutor_somaj_angajat_dr_autor     

     varchar(17)     

     Cont ajutor somaj angajat drepturi de autor


     fond_handicap_taxe 

     varchar(17)     

     Cont fond pentru handicap (Taxe si impozite)

     avansuri_datorate     

     varchar(17)     

     Cont avansuri datorate


     lichidari_datorate 

     varchar(17)     

     Cont lichidari datorate

     prestari_servicii     

     varchar(17)     

     Cont prestari servicii


     asigurari_datorate 

     varchar(17)     

     Cont asigurari datorate

     avans_concedii_odihna     

     varchar(17)     

     Cont avans concedii de odihna


     reanalitic 

     char (15)     

     Analitic inregistrare retineri (01, 02, 03, etc.)

     note_contabile_cent_plati     

     bit     

     Notele contabile ale subunitatilor cu platile salariale vor fi decontate prin Unitatea Centrala


     note_contabile_cent_taxe 

     bit     

     Notele contabile ale subunitatilor cu taxele si impozitele salariale vor fi decontate prin Unitatea Centrala

 

1.6.42. http://{ip}:{port}/api/v3/read/valori_atribute_partener

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "clasificare" : "Adresa" ,

                "den_atribut" : "Localitate" ,

                "valoare_atribut" : "Iasi", 

                "id_partener" : "4(1)", 

                "id_extern_partener" : "235565", 

                "cif_partener" : "5899558", 

                "den_partener" : "MOTIVI PROIECT SRL", 

                "campuri" : "clasificare, valoare_atribut"

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/valori_atribute_partener

      Câmp

      Tip

       Descriere

     id_clasificare 

     numeric(18,0)     

     Codul intern al clasificarii.

     clasificare 

     varchar(100)     

     Numele clasificarii.

     den_atribut 

     varchar(50)     

     Denumirea atributului

       id_valoare_atribut 

     numeric(18,0)     

     Codul intern al valorii atributului.

     valoare_atribut 

     varchar(200)     

     Valoarea atributului

     id_partener 

     varchar(25)     

     Codul intern al partenerului in formatul ID(PCT_LCR). Acesta este optional in cazul in care se specifica id_extern_partener, cod_fiscal       sau den_partener

     id_extern_partener 

     varchar(50)     

     Id-ul extern al partenerului. Este optional in cazul in care se specifica id_partener, cod_fiscal sau den_partener

     cod_fiscal 

     varchar(20)     

     Codul fiscal al partenerului. Este optional in cazul in care se specifica id_partener, id_extern_partener sau den_partener

     den_partener 

     varchar(200)     

     Denumirea partenerului. Este optional in cazul in care se specifica id_partener, cod_fiscal sau id_extern_partener

     _pl_part 

     smallint     

     Punctul de lucru al partenerului

     _id_part 

     numeric(18,0)     

     Id-ul partenerului

 

1.6.43. http://{ip}:{port}/api/v3/read/vehicule_utilaje

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "id_intern" : "5(1)" ,

                "tip_auto_prescurtare" : "V" ,

                "id_importex" : "NX898509499490094",

                "id_model" : "64545(1)", 

                "nume_model" : "A6", 

                "id_utilizator" : "788778(1)", 

                "utilizator" : "Miron Sorin", 

                "cnp_utilizator" : "1950523889076", 

                "nr_circulatie" : "IS-95-VLD", 

                "id_centru_cost" : "878987(1)", 

                "centru_cost" : "Depozit", 

                "id_centru_cost" : "878987(1)", 

                "status" : "Activ", 

                "tip_proprietate" : "Client", 

                "id_proprietar" : "88845(1)", 

                "nume_proprietar" : "POPESCU VLAD", 

                "id_linie_productie" : "5454(1)", 

                "den_linie_productie" : "Linie productie", 

                "id_marca" : "645556(1)", 

                "nume_marca" : "AUDI", 

                "min_data_md" : "2022-01-01",

                "max_data_md" : "2022-05-01",

                "campuri" : "id_inten,nume_model,nume_marca"

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/vehicule_utilaje

      Câmp

      Tip

       Descriere

     id_importex 

     varchar(25)     

      ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate) Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

     id_intern 

     varchar(25)   

     Codul intern al vehiculului/ utilajului in formatul ID(PCT_LCR).

     tip_auto_prescurtare 

     char(1)     

     Se va trimite ca parametru "V" pentru vehicul, "U" pentru utilaj, "R" pentru remorca si "P" pentru utilaj productie

       id_model 

     numeric(18,0)   

     Codul intern al modelului.

     nume_model 

     varchar(30)     

     Numele modelului

     id_utilizator 

     varchar(25)     

     Codul intern al utilizatorului in formatul ID(PCT_LCR).

     utilizator 

     varchar(61)     

     Numele utilizatorului

     cnp_utilizator 

     varchar(13)     

     CNP-ul utilizatorului

     nr_circulatie 

     nvarchar(100)     

     Numarul de circulatie al vehiculului sau denumirea utilajului.

     serie_motor 

     varchar(50)     

     Serie motor

     serie_caroserie 

     varchar(50)     

     Serie caroserie

     cod_vin 

     varchar(50)     

     Cod VIN

     an_fabricatie 

     int     

     An fabricatie

     data_fabricatie 

     smalldatetime     

     Data fabricatie

     id_categorie 

     varchar(25)     

     Codul intern al categoriei in formatul ID(PCT_LCR).

     nume_categorie 

     varchar(70)     

     Nume categorie

     id_centur_cost 

     varchar(25)     

     Codul intern al centrului de cost in formatul ID(PCT_LCR).

     centru_cost 

     nvarchar(100)   

     Centru cost

     id_punct_lucru 

  numeric(18,0)   

     Id-ul punctului de lucru

     den_punct_lucru 

     varchar(30)     

     Denumire punct de lucru

     id_carburant 

     varchar(25)   

     Codul intern al carburantului in formatul ID(PCT_LCR).

     carburant 

     nvarchar(110)   

     Denumire carburant

     culoare 

     varchar(30)     

     Culoare

     data_inmatriculare 

   smalldatetime 

     Data inmatriculare

     anvelope 

     varchar(30)     

     Anvelope

     putere 

     int     

     Putere

     capacitate 

     int     

     Capacitate(cm3)

     viteza_maxima 

     int     

     Viteza maxima

     sarcina_utila 

     int     

     Sarcina utila

     sarcina_maxima 

     int     

     Sarcina maxima

     capacitate_rezervor 

     int     

     Capacitate rezervor

     volum_maxim 

     int     

     Volum maxim

     nr_inventar 

     varchar(20)     

     Numar inventar

     cod_clasa 

     varchar(15)     

     Cod clasa

     nr_inventar 

     varchar(20)     

     Numar inventar

     status 

     varchar(15)     

     Statusul vehiculului/utilajului

     tip_proprietate 

     varchar(20)     

     Tip proprietate (Proprietate, Leasing, Inchiriat, Client, Transportator, Comodat)

     id_proprietar 

     varchar(25)     

     Codul intern al proprietarului in formatul ID(PCT_LCR)

     nume_proprietar 

     nvarchar(200)    

     Nume proprietar

     transmisie 

     varchar(10)     

     Trasmisie

     consum_urban 

     numeric(3,1)     

     Consum urban

     consum_extra 

     numeric(3,1)     

     Consum extra

     consum_mediu 

     numeric(5,2)     

     Consum mediu

     tarif 

     money     

     Tarif

     data_ini 

     smalldatetime    

     Data initiala

     kilometraj_initial 

     int     

     Kilometraj initial

     ore_initiale 

     int     

     Ore initiale

     consm_suplimentar 

     numeric(5,2)  

     % Consum suplimentar la 1000 kg

     kilometraj_curent 

     int     

     Kilometraj curent

     ore_curente 

     int     

     Ore curente

     ciclu_mentenanta 

     int     

     Ciclu mentenanta

     km_urmatoarea_revizie 

     int     

     Nr km pana la urmatoarea revizie

     ore_efectuate_urmatoarea_revizie 

     int     

     Ore efectuate pana la urmatoarea revizie

     data_urmatoare_revizie 

     smalldatetime    

     Data urmatoarei revizii

     tip_urmatoarea_revizie 

     varchar(100)     

     Tipul urmatoarei revizii

     den_ultima_revizie 

     varchar(100)     

     Denumirea ultimei revizii

     kilometraj_ultima_revizie 

     int     

     Kilometraj ultima revizie

     ore_ultima_revizie 

     int     

     Numarul de ore al ultimei revizii

     data_ultima_revizie 

     smalldatetime    

     Data ultimei revizii

     id_tip_mentenanta 

     numeric(18,0)     

     Id-ul tipului de mentenanta

     observatii 

     varchar(max) 

     Observatii

     combustibil_initial 

     numeric(11,2)     

     Combustibil initial

     id_linie_productie 

     varchar(25)     

     Id-ul liniei de productie in formatul ID(PCT_LCR)

     den_linie_productie 

     nvarchar(100)     

     Denumire linie de productie

     aninactiv 

     smallint     

     Inactiv pana la

     valid 

     bit     

     Valid

     id_resursa 

     numeric(18,0)     

     Id-ul resursei

     nume_resursa 

     nvarchar(200)     

     Numele resursei

     valoare_minima_transport 

     numeric(15,2)     

     Valoare minima transport

     nr_maxim_paleti 

     tinyint     

     Nr maxim paleti

     id_marca 

     varchar(25)     

     Codul intern al marcii in formatul ID(PCT_LCR)

     nume_marca 

     varchar(30)     

     Nume marca

     tip_auto 

     varchar(50)     

     Tipul auto: Vehicul, Utilaj, Utilaj productie, Remorca

     nr_loc_scaune 

     int     

     Numar locuri scaune

     nr_loc_picioare 

     int     

     Numar locuri in picioare

     denumire 

     varchar(500)     

     Denumirea vehiculului este formata din numarul de circulatie, modelul si tipul acestuia.

     soferi 

     varchar(max)     

     Soferii asociati vehiculului

     _pl_model 

     smallint     

     Punctul de lucru al modelului

     _id_model 

     numeric(18,0)     

     Id-ul modelului

     _pl_obi 

     smallint     

     Punctul de lucru al centrului de cost

     _id_obi 

     numeric(18,0)     

     Id-ul centrului de cost

     _pl_prop 

     smallint     

     Punctul de lucru al proprietarului

     _id_prop 

     numeric(18,0)     

     Id-ul proprietarului

     _pl_lin_prod 

     smallint     

     Punctul de lucru al liniei de productie

     _id_lin_prod 

     numeric(18,0)     

     Id-ul liniei de productie

     _pl_marca 

     smallint     

     Punctul de lucru al marcii

     _id_marca 

     numeric(18,0)     

     Id-ul marcii

     _pl_pers 

     smallint     

     Punctul de lucru al utilizatorului

     _id_pers 

     numeric(18,0)     

     Id-ul utilizatorului

     data_creare 

     datetime 

     Reprezinta data la care a fost creat documentul.

     data_modificare

     datetime 

     Reprezinta data ultimei modificari a documentului.

 

1.6.44. http://{ip}:{port}/api/v3/read/valori_atribute_produs

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "id_produs" : "5(1)" ,

                "id_extern_produs" : "5551555" ,

                "den_produs" : "Televizor",

                "id_atribut" : "64545(1)", 

                "den_atribut" : "Diagonala", 

                "valoare_atribut" : "25" ,

                "min_data_md" : "2022-01-01",

                "max_data_md" : "2022-05-01",

                "campuri" : "den_produs,den_atribut,valoare_atribut"

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/valori_atribute_produs

      Câmp

      Tip

       Descriere

     id_intern 

     varchar(25)     

     Codul intern al valorii atributului in formatul ID(PCT_LCR).

     id_produs 

     varchar(25)     

     Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR)

       id_atribut 

     varchar(25)     

     Codul intern al atributului in formatul ID(PCT_LCR).

     valoare_atribut 

     nvarchar(64)     

     Denumirea valorii atributului

     den_atribut 

     nvarchar(50)     

     Denumirea atributului.

     id_extern_atribut 

     varchar(25)     

     Id extern atribut

     id_extern_produs 

     varchar(25)     

     Id-ul extern al produsului

     den_produs 

     nvarchar(100)     

     Denumirea produsului

     _pl_atribut 

     smallint     

     Punctul de lucru al atributului

     _id_atribut 

     numeric(18,0)     

     Id atribut

     _pl_pr 

     smallint     

     Punctul de lucru al produsului

     _id_pr 

     numeric(18,0)     

     Id-ul produsului

     data_modificare

     datetime     

     Data ultimei modificari a valorii atributului

     data_creare 

     datetime     

     Data crearii valorii atributului

     user_creare 

     varchar(50)     

     Utilizatorul care a creat valoarea atributului

     user_modificare 

     varchar(50)     

     Ultimul utilizator care a modificat valoarea atributului.

 

1.6.45. http://{ip}:{port}/api/v3/read/analiza_centre_profit

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "anluna" : "202101" ,

                "id_centru_profit" : "533(1)" ,

                "den_centru_profit" : "Depozit",

                "cont" : "707 . . . . ", 

                "cod" : "CLN", 

                "tip_document" : "Factura" 

                "data_document" : "2021-01-09" 

                "id_modul" : "68" 

                "den_modul" : "Facturi clienti" 

                "id_document" : "5455454(1)" 

                "id_produs" : "958876(1)" 

                "den_produs" : "Parfum Black Opium" 

                "cod_extern" : "3453854" 

                "id_furnizor" : "885665(1)" 

                "nume_furnizor" : "MOTIVI PROIECT SA" 

                "campuri" : "tip_document,data_document,id_produs,den_produs"

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/analiza_centre_profit

      Câmp

      Tip

       Descriere

     anluna 

     varchar(6)     

     Anul si luna analizei centrelor de profit

     id 

     numeric(18,0)     

     Id-ul analizei centrelor de profit

       analitic_punct_lucru 

     smallint     

     Punct de lucru analitic

     id_centru_profit 

     varchar(25)     

     Codul intern al punctului de lucru in formatul ID(PCT_LCR).

     den_centru_profit 

     nvarchar(100)     

     Denumirea centrului de profit

     cont 

     char(17)     

     Cont

     cod 

     char(3)     

     Cod

     tip_document 

     varchar(15)     

     Tipul documentului

     data_document 

     date     

     Data documentului

     numar_document 

     char(20)     

     Numarul documentului

     cantitate 

     numeric(13,3)     

     Cantitate

     pret_achizitie 

     money     

     Pretul de achizitie

     venit 

     money     

     Venit

     cheltuieli 

     money     

     Cheltuieli

     id_modul 

     numeric(18,0)     

     Id-ul modulului

     den_modul 

     nvarchar(100)     

     Denumirea modulului

     id_document 

     varchar(25)     

     Id-ul documentului in formatul ID(PCT_LCR)

     id_furnizor 

     varchar(25)     

     Id-ul furnizorului in formatul ID(PCT_LCR)

     nume_furnizor 

     nvarchar(200)     

     Numele furnizorului

     detalii 

     varchar(max)     

     Detalii

     id_produs 

     varchar(25)     

     Id-ul produsului in formatul ID(PCT_LCR)

     den_produs 

     varchar(231)     

     Denumire produs

     cod_extern 

     varchar(20)     

     Codul extern al produsului

     um 

     char(8)     

     Unitatea de masura a produsului

     _pl_obi 

     smallint     

     Punctul de lucru al centrului de profit

     _id_obi 

     numeric(18,0)     

     Id-ul centrului de profit

     _pl_pr 

     smallint     

     Punctul de lucru al produsului

     _id_pr 

     numeric(18,0)     

     Id-ul produsului

     _pl_doc 

     smallint     

     Punctul de lucru al documentului

     _id_doc 

     numeric(18,0)     

     Id-ul documentului

     _pl_furn 

     smallint     

     Punctul de lucru al furnizorului

     _id_furn 

     numeric(18,0)     

     Id-ul furnizorului

 

1.6.46. http://{ip}:{port}/api/v3/read/bugete_venituri_cheltuieli

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "an" : "2020" ,

                 "campuri" :"anluna_text,id_centru_profit,den_centru_profit,nume_buget,denumire,buget,realizat,rest"}

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/bugete_venituri_cheltuieli

      Câmp

      Tip

       Descriere

     an 

     char(4)     

     Anul

     anluna 

     

   varchar(6)     

     Anul si luna

     anluna_text 

     varchar(30)     

     Anul si luna in format text

     id_centru_profit 

     varchar(25)     

     Codul intern al punctului de lucru in formatul ID(PCT_LCR).

     den_centru_profit 

         

 nvarchar(100)     

     Denumirea centrului de profit

     nume_buget 

     varchar(50)     

     Denumirea bugetului

     cod 

     char(3)     

     Cod (o identificare unica pentru cheltuieli, venituri si profit bugetat)

     denumire 

     varchar(150)     

     Denumirea (daca setarea din modul [Mod vizualizare doar conturi] este activa, atunci va fi afisat contul si denumirea acestuia, in caz contrar se va afisa denumirea bugetului. )

     id_grupa1 

     varchar(25)      

     Id-ul grupei 1, in formatul ID(PCT_LCR)

     id_grupa2 

     varchar(25)      

     Id-ul grupei 2, in formatul ID(PCT_LCR)

     id_grupa3 

     varchar(25)      

     Id-ul grupei 3, in formatul ID(PCT_LCR)

     id_grupa4 

     varchar(25)      

     Id-ul grupei 4, in formatul ID(PCT_LCR)

     id_grupa5 

     varchar(25)      

     Id-ul grupei 5, in formatul ID(PCT_LCR)

     nume_grupa1 

     varchar(50)      

     Numele grupei 1

     nume_grupa2 

     varchar(50)      

     Numele grupei 2

     nume_grupa3 

     varchar(50)      

     Numele grupei 3

     nume_grupa4 

     varchar(50)      

     Numele grupei 4

     nume_grupa5 

     varchar(50)      

     Numele grupei 5

     buget 

     money     

     Valoarea bugetata

     realizat 

     money     

     Valoarea realizata

     rest 

     money     

     Diferenta dintre valoarea bugetata si valoarea realizata

 

1.6.47. http://{ip}:{port}/api/v3/read/localitati

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "id_intern" : "225555" ,

                "id_extern" : "3555" ,

                "den_judet" : "Iasi" ,

                "data_creare" : "2021-08-21" ,

                "data_modificare" : "2021-08-21" ,

                "min_data_md" : "2022-01-01",

                "max_data_md" : "2022-05-01",

                "campuri" :"denumire,cod_siruta"

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/localitati

      Câmp

      Tip

       Descriere

     id_importex 

     varchar(25)     

     ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)

     id_intern 

     

     numeric(18,0)     

     Id-ul intern al localitatii.

     id_extern 

     varchar(50)     

    ID-ul extern al localitatii, utilizat in aplicatia din care se importa.

     denumire 

     nvarchar(200)     

     Denumirea localitatii

     cod_tara 

         

     char(2)     

     Codul tarii

     id_judet 

     numeric(18,0)     

     Id-ul judetului

     cod_siruta 

     numeric(6,0)     

     S.I.R.U.T.A

     mediu_urban 

     bit     

     Localitate din mediul Urban

     den_judet 

     nvarchar(200)      

     Denumirea judetului

     zona 

     varchar(25)      

     Numele zonei

     tara 

     varchar(100)      

     Numele tarii

     continent 

     varchar(25)      

     Numele continentului

     id_zona 

     numeric(18,0)      

     Id-ul zonei

     cod_judet 

     varchar(2)      

     Codul judetului

     user_creare

     varchar(50)

     Reprezinta denumirea utilizatorului care a creat documentul.

     data_modificare 

     datetime

     Reprezinta data ultimei modificari a documentului.

     user_modificare

     varchar(50)

     Reprezinta denumirea utilizatorului care a modificat documentul.

     data_creare

     datetime

     Reprezinta data la care a fost creat documentul.

 

1.6.48. http://{ip}:{port}/api/v3/read/personal

      Exemplu de parametri POST json folositi pentru apel (toti parametrii sunt optionali si sunt folositi doar pentru a filtra):

          { 

                "id_intern" : "454545(1)" ,

                "id_extern" : "76554" ,

                "id_importex" : "API20210928091030" ,

                "nume" : "Popescu Maria" ,

                "min_data_md" : "2021-08-21" ,

                "max_data_md" : "2021-10-15" ,

                 "campuri" :"nume,id_intern,marca"

          }

      http://{ip}:{port}/api/v3/read/personal

      Câmp

      Tip

       Descriere

     id_importex 

     varchar(25)     

     ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)

     id_intern 

     

     varchar(25)     

     ID unic pentru identificarea salariatului, in formatul ID(PCT_LCR)

     id_extern 

     varchar(50)     

     ID-ul extern al salariatului, utilizat in aplicatia din care se importa.

     nume_familie 

     nvarchar(30)     

     Numele de familie al salariatului

     prenume 

         

     nvarchar(30)     

     Prenumele salariatului

     nume 

     nvarchar(61)     

     Numele si prenumele salariatului

     marca 

     varchar(13)     

     Marca angajatului

     id_partener 

     varchar(25)     

     Codul intern al partenerului in formatul ID(PCT_LCR).

     den_partener 

     nvarchar(200)      

     Denumirea partenerului asociat, utilizat in procesul de facturare

     id_formatie 

     varchar(25)      

     Codul intern al formatiei in formatul ID(PCT_LCR).

     nume_form 

     varchar(100)      

     Numele formatiei de baza in care este incadrat salariatul.

     id_banca 

     varchar(25)      

     Codul intern al bancii in formatul ID(PCT_LCR).

     den_banca 

     varchar(50)      

     Banca de la care angajatul are cardul pentru incasarea drepturilor salariale.

     cont_banca 

     varchar(30)      

     Contul bancii unde se incaseaza contravaloarea drepturilor salariale.

     loc_plata

     varchar(50)

     Locatia in care se face plata angajatului.

       id_functie_int 

     varchar(25)

     Codul intern al postului in formatul ID(PCT_LCR).

     den_functie_int

     varchar(180)

     Denumirea postului

     sex

     bit

     Feminin = 0, iar masculin = 1

     cn_seria

     varchar(3)

     Seria certificatului de nastere

     cn_numar

     varchar(7)

     Feminin = 0, iar masculin = 1

     cn_data

     date

     Data certificatului de nastere

     cn_elib

     varchar(20)

     Eliberat de

     data_nastere

     date

     Data nasterii

     loca_nastere

     varchar(20)

     Nascut in

     bi_seria

     varchar(6)

     Seria actului de identitate

     bi_numar

     varchar(12)

     Numarul actului de identitate

     bi_data

     date

     Data actului de identitate

     bi_exp

     date

     Data expirarii actului de identitate

     bi_elib

     varchar(20)

     Act de identitate eliberat de

     bi_cnp

     varchar(13)

     CNP

     id_localitate

     numeric(18,0)

     Id-ul localitatii

     adresa_strada

     varchar(50)

     Strada

     adresa_numar

     varchar(10)

     Numar

     adresa_bloc

     varchar(15)

     Bloc

     adresa_scara

     varchar(6)

     Scara

     adresa_etaj

     varchar(15)

     Etaj

     adresa_apartament

     varchar(10)

     Apartament

     adresa_sector

     varchar(3)

     Sector

     adresa_cod_postal

     varchar(6)

     Cod postal

     adresa2

     varchar(100)

     Adresa 2

     telefon

     varchar(20)

     Telefonul salariatului

     email

     varchar(150)

     Email

     stare_civila

     bit

     1 = Casatorit, 0 = Necasatorit

     copii_baieti

     decimal(1,0)

     Numarul de baieti

     copii_fete

     decimal(1,0)

     Numarul de fete

     copii_baieti

     decimal(1,0)

     Numarul de baieti

     id_nivel_studii

     varchar(30)

     Nivel de studii

     den_nivel_studii

     varchar(30)

     Nivelul studiilor

     stud_institutie

     varchar(50)

     Institutie studii

     studii_profil

     varchar(100)

     Profilul studiilor

     cod_card

     varchar(24)

     Codul cardului salariatului

     cont_card

     varchar(24)

     Contul de card pe care se face plata drepturilor salariale

     cont_banca_tichete

     varchar(24)

     Cont card plata tichete de masa

     utilizator

     varchar(128)

     Utilizatorul asociat unui salariat

     regsal

     bit

     Are valoarea 1 daca se doreste evidenta angajatului in Registrul Salariatilor

     cetatenie_cod

     varchar(2)

     Tara de origine a angajatului

     nationalitate_cod

     varchar(2)

     Tara de domiciliu

     aninactiv

     smallint

     Anul din care salariatul este inactiv

     cod_meserie

     char(1)

     Antifonare = A,Dezechipare = D,Echipare = C,Electrice = E,Mecanica = M,Rodare = R,Tinichigerie = T,Vopsitorie = V

     nume_meserie

     varchar(50)

     Antifonare,Dezechipare,Echipare,Electrice,Mecanica,Rodare,Tinichigerie,Vopsitorie

     id_resursa

     numeric(18,0)

     Id-ul resursei

     nume_resursa

     nvarchar(200)

     Denumirea resursei

     den_localitate

     nvarchar(200)

     Localitate

     cod_judet

     varchar(2)

     Codul judetului

     tara

     varchar(100)

     Tara

     siruta

     numeric(6,0)

     S.I.R.U.T.A

     data_creare

     date

     Data creare

     user_creare

     varchar(50)

     User creare

     data_modificare

     date

     Data modificare

     user_modificare

     varchar(50)

     User modificare