Nexus ERP

Facturi clienti

Modulul “Facturi clienți” permite operarea documentelor de ieșire emise către clienți în lei și devize, actualizarea în timp real a stocurilor, operarerea încasărilor direct de pe factura client, calculul penalizărilor pentru facturile scadente și neîncasate, calculul punctelor de fidelitate, iar printr-un asistent se pot muta facturile nevalidate în luna următoare, import documente din alte aplicații.

Facturi clienți

Operații în fereastra principală a modulului:

 • Șterg - Șterg înregistrarea curentă;
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran;
 • Adaug - Adaugă un articol nou;
 • Deschid - Deschid înregistrarea curentă;
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistență din meniul asociat;
 • Import – Import prin Importex a unui document Excel;
 • Penalizări - Penalizări;
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor;
 • Adaug prin copiere - Adaugă o factură nouă prin copiere;
 • Anulez - Anulez document curent;
 • Raport rapid - Previzualizare date afișate pe ecran;
 • Rapoarte customizate - Oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurararea unora noi;
 • Favorite - Adaug în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale;
 • Asistenți - Deschide una din procedurile de asistență din meniul asociat;
 • Închid - Închid fereastra curentă.

Funcționalitățile de bază ale modulului:

Posibilitate grupare după: Clasificare, Client, Agent, Delegat, Nume deviz, Zona comercială, Localitate, Județ, Reglement, Contul debitor, Seria doc., Data doc., Gestiune, Tip partener, Data modificare, Emitent factura / Terț, User creare, User modificare.

Facturi clienți grupate

Posibilitate filtrare după: Data doc., Tip doc., Reglement, Contul debitor, Angajat, Gestiune, Delegat, Clasificare, User creare.

Configurări - Tab Opțiuni

Facturi clienți Opțiuni

 • Accept PUV = 0 – pentru produse ce vor fi vândute cu preț zero;
 • Discount tip rabat - Discount tip rabat;
 • Data achitării în zile - Selectăm termenul de plată care va apărea pe toate facturile emise ca prestabilit, dar care se poate modifica direct pe fiecare factură;
 • Termen prestabilit – O dată bifat, va fi calculat automat pe facturi în funcție de data stabilită la rubrica anterioară;
 • AC diferenta pret 348 - Articole contabile diferență preț;
 • AC diferenta pret 378 - Articole contabile diferență preț;
 • Nr. luni căutare facturi – selectare nr. luni pentru căutare;
 • Valoare pct. Fidelitate - Stabilire valoare pentru punctul de fidelitate;
 • Folosesc limita de credit - daca se lucrează cu limite de credit;
 • Include în sold efecte neîncasate;
 • Blochez fact. Restante;
 • Accept plata pe loc;
 • Discount -> Obs.tipăribile;
 • Introducere automată F2 - Daca bifați aveți posibilitatea introducerii cantităților în fereastra de căutare cu F2;
 • Tip decont
 • Autocompletare antet;
 • Facturare transport;
 • Setări discount - Setări cu privire la produsele utilizate pe liniile de discount;
 • Ștorno avans - Setări cu privire la produsele utilizate pe liniile de ștorno avans încasat;
 • Selecție discount articol (din nomenclator);
 • Verific promoții la validare - La validarea documentului se verifică dacă promoțiile au fost aplicate;
 • Verificare simplificată promoții articol;
 • Cont penalizări - Cont pentru înregistrarea penalizărilor pe facturile de client;
 • Presetare opțiune Încasată cu BF - Presetare, pentru completarea automata a opțiunii: Încasată cu Bon Fiscal;
 • Implicit data curentă la adăugare - Preia automat data curentă la adăugarea documentelor noi (numai dacă aceasta este în sesiunea selectată);
 • Deschide modulul fără a aduce înregistrări;
 • Preluare centru profit în linii - Preluare automată centru profit la operarea liniilor;
 • Preluare agent în antet - Preluare automată agent la operarea documentelor;
 • Permite creditare pe bon fiscal - Permite creditare pe bon fiscal;
 • TVA 0 pentru regimul marjei - TVA 0 pentru produse cu regimul marjei;
 • Cont implicit factură client - Cont implicit factură client;
 • Cont implicit avans client - Cont implicit avans client;
 • Import într-o singură tranzacție - Importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza într-o singură tranzacție, blocând resursele necesare până la finalizare;
 • Blocare la adaos negativ - Blocare la adaos negativ;
 • Aduc avize clienți pe grup firme - La adăugarea din avize de insoțire marfă aduc și documentele partenerilor din grupul de firme al clientului selectat;
 • Permite depășirea cant. de pe aviz - Permite depășirea cantității la facturarea din aviz;
 • Cont produs ambalaj - Cont utilizat pentru adăugarea de ambalaje;
 • Modificare facturist la validare - Preluare utilizator logat în aplicație în calitate de facturist al documentului;
 • Tipărire factură implicită fără chitanță - Factura implicită fără chitanță pentru tipărirea din cadrul documentului;
 • Tiparire factură implicită cu chitanță - Factura implicită cu chitanță pentru tipărirea din cadrul documentului;
 • Perm. modificare PUV în factură la aviz - Se bifează dacă se permite modificarea prețului de vânzare în facturile la avize. Modificarea se va propaga automat și în avizul de insoțire a mărfii, rezultând modificarea rulajelor în BV;
 • Caut listă preț adăugare simplificată - La adăugarea simplificată vor fi aduse doar produse cu preț definit în listele de preț;
 • Imprimantă departamentală facturi - Imprimantă departamentală utilizată de agent pentru tipărirea facturilor pe teren ;
 • Afisează grupări în stânga;
 • Redimensionare automată coloane - Se setează modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat în funcție de lățimea monitorului, fie apare scroll;
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; dacă nu este bifat, notele contabile nu se generează de către Nexus ERP.;
 • Sistem automat note contabile - Generează note contabile automat la validarea documentelor;
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de bază, avansat, detaliat);
 • Sesiune blocată la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul în cauză;
 • Avertizări - Permite generarea de avertizări;
 • Salvez log în operare.

Facturi clienți opțiuni setări discount

Emiterea unui document nou se face prin apăsarea butonului Adaug din meniul modulului, după care alegem tipul de document conform situației în fapt: factură internă, factură externă, bon fiscal, monetar, contract Rate, chitanță, decont turism, autofactură.

Se completează antetul facturii: se alege seria facturii din carnetul generat în nomenclator, gestiunea, clientul, delegatul, devizul și termenul de încasare. Pentru a putea introduce o factură către un client nou și pentru a evita introducerea în prealabil a partenerului în modulul nomenclator, există opțiunea de a introduce direct datele acestuia: Client -> Adaug. Se pot înregistra manual datele, dar pentru persoanele juridice se pot sincroniza informațiile cu site-ul www.mfinante.ro prin apăsarea butonului “?”, iar dacă doriți să introduceți detalii în plus se pot adăuga ulterior. Pentru clienți-persoane fizice este necesară introducerea CNP-ului pentru identificare.

Facturi clienți adaugare

Pentru adăugarea liniilor pe factură, apăsăm Adaug din meniu și selectăm ce anume dorim să facturăm: un articol din lista de articole, din stoc, dintr-o altă factură, din bonuri fiscale, din comandă sau ștorno factură, discount, din contracte de prestări servicii, penalizări, din NTC, din bonuri de predare producție, din comenzi autoplus, se poate calcula și factură transport, se poate importa un fișier de mărfuri cu ridicata sau marfuri cu amănuntul.

Dacă dorim inserarea unui articol, alegem contul și clasa din care face parte, în câmpul Cod extern putem introduce codul din cifre alocat dacă îl cunoaștem, în câmpul Denumire putem introduce denumirea totală sau parțială. În partea de jos alegem opțiunile în funcție de situație:

- Aduc produse fără stoc (permite facturarea acelor produse cu stoc zero);
- Căutare și în custodie;
- Adăugare multiplă în documente;
- Doar produse din clase prioritare (dacă au fost stabilite);
- Deschid fereastra de detalii;
- Păstrez filtru aplicat pe clasă (pentru căutari ulterioare ale unor produse din aceeași clasă);
- Păstrez filtru aplicat pe denumire produs (pentru căutari ulterioare ale unor produse cu aceeași denumire);
- Redeschid fereastra după adăugare produs.

Odată cu apăsarea butonului Enter, apare lista de articole conform filtrului aplicat. Selectăm cantitatea dorită, iar dacă produsul respectiv apare într-o listă predefinita de prețuri, se va aplica automat prețul de vânzare stabilit, dacă nu, se menționează manual prețul dorit.
Pentru simplificarea operațiunilor de inserare în caz că se dorește facturarea unui număr mai mare de articole, se poate selecta introducerea liniilor de articole din alte facturi de la furnizori, din facturi deja emise către client, sau din fereastra de opțiuni la inserare, bifăm ”adăugare multiplă în document”.

Facturi clienți- alegere produse din stoc

În situația inserării unei linii dintr-un contract de prestări servicii care este introdus deja în modulul de contracte, generăm linia în contractul respectiv, după care în fereastra deschisă alegem Adaug-Din contract P.S. – Caută – Salvez.

Facturi clienți- adaug din contract

După introducerea liniilor pe factură, dacă va fi cazul să eliminați una din acestea, apăsați butonul Șterge cât timp este selectată linia respectivă, iar dacă doriți modificarea cantității facturate, fie cu dublu click pe linie, fie click dreapta- deschid. Pentru modificări de adus produsului, fără a mai accesa modulul de nomenclatoare-bunuri și servicii – articole, puteți cu click dreapta să alegeți editare produs – detaliată, editare cont produs sau alte detalii.

Este posibilă aplicarea de discount direct pe un produs (click dreapta pe produs – adaugă discount) și va apărea linie separată pe factură cu denumirea Discount, dar și o coloană suplimentară pe factura tipăribilă cu procentul de discount aplicat și cu prețul deja redus.

Facturi clienți- discount pe document

O altă metodă de aplicare a unui discount sau a unei reduceri de preț este aplicarea butonului Promoții din meniul facturii, după ce a fost stabilită o promoție în fereastra Management Vânzări-Promoții pentru o listă de produse dorită și pe anumite criterii legate de cantitate vândută, valoare, dată, culoare, brand, agent de vânzare etc.

Se pot stabili setări suplimentare accesând cel de-al doilea tab, Opțiuni factură:

 • Informații despre diverse opțiuni referitoare la factură
 • Serie aviz - Se alege seria carnetului introdus în prealabil în Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document Aviz marfă, numărul incrementându-se automat la validarea documentului;
  Deducere TVA - Se va bifa dacă societatea aplică deducerea de TVA;
  Emitent factura/Terț - Se completează cu numele emitentului facturii, doar în cazul în care factura a fost emisă de beneficiar sau de un terț, în numele furnizorului. Acesta este ales din nomenclatorul de parteneri;
  Operațiuni neimpozabile - Se va bifa dacă există operațiuni neimpozabile;
  Număr comandă - Se completează cu numărul comenziii asociat facturii de client;
  Reglement selecție - Se completează reglementul de selecție;
  Ieșiri stoc trimis în custodie - Se va bifa dacă există ieșiri din stoc trimise în custodie;
  Sursă marketing - Se completează cu numele agentului de vânzări, ales din nomenclatorul de personal;
  Facturist - Se completează cu numele facturistului, ales din nomenclatorul de personal;
  Număr contract - Se completează cu numărul avizului de însoțire a mărfii asociat facturii de client;
  Nr. NIR la factură retur - Se completează cu numărul notei de intrare recepție la factura de retur;
  Baza acciză - Se completează suma de bază de la care se aplică acciza;
  Data contract - Se completează cu data contractului;
  Cod bare factură - Se completează codul de bare al facturii;
  Clasificare contract - Se alege tipul de clasificare a contractului, din nomenclatorul de clasificări;
  Dată emitere (Rectificativa 394) - Se completează cu data contractului;
  TVA acciză - Se completează valoarea TVA-ului aferent sumei de bază a accizei.
 • Informații referitoare la date despre livrarea produselor
 • Dispoziție de livrare - Se va completa cu numărul dispoziției de livrare;
  Adresa de livrare - Se va completa cu adresa la care vor fi livrate produsele;
  Data livrare - Se completează cu data de livrare a produselor din factură;
  Tip factură - Se alege tipul facturii (Normală, Alcool, Cafea, Tutun);
  Adresa de livrare - Se completează adresa unde se efectuează livrarea produselor;
  Curier - Se alege furnizorul de servicii de curierat;
  Autorizație furnizor - Se alege tipul de autorizație deținută de furnizor (Fără, Distribuitor, En-Gross, Importator, Ag.Marketing);
  Autorizație client - Se alege tipul de autorizație deținută de client (Fără, Distribuitor, En-Gross, Importator, Ag.Marketing);
  Autovehicul delegat - Se alege numărul autovehiculului persoanei delegate pentru livrarea produselor.
 • Informații referioare la termenul de încasare al facturii, precum și scadențele acesteia si penalizările aplicate
 • Data înregistrare - Se completează cu data de înregistrare a facturii de client;
  Scadențe - Se completează datele scadente și suma, în funcție de numărul de tranșe de plată;
  Mod de plată - Se completează modul prin care este efectuată plata;
  Data calcul penalizare - Se completează cu data de început a efectuării unor calcule de penalizare;
  Schema penalizare - Se alege tipul schemei de penalizare;
  Număr tranșe plată - Se completează cu numărul de tranșe de plată aferente facturii de client.
 • Numărul de puncte de fidelitate acordate în baza facturii (calculate sub diverse moduri) și raportul cu modul de distribuire a punctelor pe fiecare linie din factură
 • Calcul puncte de fidelitate cumulate pe client
 • Raport puncte de fidelitate cumulate pe client (needitabil)
 • Calcul puncte de fidelitate cumulate pe delegat
 • Raport puncte de fidelitate cumulate pe delegat (needitabil)
 • Informații ce urmează să fie tipărite pe factură, precum și observații consemnate de utilizator
 • Observații utilizator - Se completează cu observațiile primite de la utilizator;
  Observații de tipărit pe factura fiscală - Se completează cu observații de tipărit pe formularul facturii fiscale.
  ID fct. - Se completează id-ul de factură (needitabil)
 • Informații utilizate pentru declarația intrastat
 • Țara de expediere - Se completează cu denumirea metodei de calcul;
  Natură tranzacție A - Se completează cu denumirea metodei de calcul;
  Natură tranzacție B - Se completează cu denumirea metodei de calcul;
  Termeni livrare - Se completează cu denumirea metodei de calcul;
  Mod transport - Se completează cu denumirea metodei de calcul.

Șabloane predefinite pentru avertizări

 • Completare termeni livrare pentru facturile externe;
 • Factură fără opțiune Includ în Jurnal TVA;
 • Facturi restante pe clientul selectat;
 • Facturi scadente în ziua următoare;
 • Încasări în avans de la client;
 • Partener de pe factură nevalidat;
 • Soldul limitei de credit a partenerului sub pragul acceptat.

Operare date

 • Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate;
 • Avansarea în fereastră de la un camp la altul se face cu tasta [TAB], iar întoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB].

Odată validată factura (prin apăsarea butonului Validez sau prin apăsarea F11), putem să o încasăm direct prin butonul Încasare, de unde alegem modalitatea cum s-a facut încasarea – prin casă sau prin bancă, mai putem să tipărim factura, să facem export în format .pdf, .excel, .docx sau putem să o transmitem prin email. Tipăresc factura și aleg din meniul din dreapta opțiunea de a face export, de a transmite email sau de a printa raportul facturii (de ex. Un certificat de garanție, un aviz de expediție). Rapoarte customizate- configurare rapoarte- factura (interna)- din tabul General alegem să printam un alt raport o dată cu factura, notăm codul raportului pe care dorim să il printăm.

Facturi clienți- setare raport de imprimat odata cu factura

Modulul permite generarea de rapoarte complexe, ce oferă o imagine clară asupra modului de desfășurare a activității companiei, fiind totodată o sursă importantă de monitorizare a activității proiectelor derulate de către personal.

 • Configurare rapoarte;
 • Coduri de bare produse factură – Generează un document cu coduri de bare ce pot fi printate și lipite pe produse;
 • Factură (internă) – generează factura în lei conform câmpurilor existente;
 • Factură (externă) – generează factura în devize;
 • Formular Factură - Model simplificat- prezintă coloanele ce vor fi cuprinse în factură conform setărilor făcute;
 • Formular Factură –model tabular;
 • Formulare Facturi clienți – Formular;
 • Proces verbal - Facturi clienți – Formular;
 • Anexă – emite anexă la factură;
 • Anexă retur – emite anexa în situația unui retur la factura initială;
 • Aviz atașat facturii;
 • Buletin analize vinuri;
 • Calcul penalizări - pentru plăți după termen conform schemei de penalizare stabilită;
 • Cerere comanda;
 • Cerere de atribuire a numărului de ordine – document ce conține cererea de atribuire a numărului de ordine din Registrul de Evidență a Aparatelor de Marcat electornice fiscal din județul unde este instalat aparatul, o declarație pe propria răspundere de instalare a casei de marcat și o adresă de comunicare din partea distribuitorului autorizat;
 • Certificat de garanție;
 • Declarație instalare aparate fiscale;
 • Dispoziție de livrare – pentru produsele din factură;
 • Etichetă partener- pentru aplicarea pe un plic de expeditiat (expeditor-destinatar);
 • Formular Factură;
 • Nir retur;

Facturi clienți- rapoarte

În situația în care dorim să imprimăm mai multe facturi simultan, pentru a nu accesa fiecare factură pentru print, Nexus oferă un asistent ce selecteaza o mulțime de facturi sub un criteriu selectat și le poate salva, le poate printa pe toate sau le poate transmite prin email pe toate, dacă partenerul respectiv are o adresă de email specificată în nomenclator.

Pentru calcularea penalizărilor pe facturile cu termen de plată depășit, alegem butonul penalizări, care oferă posibilitatea de a calcula penalizări pe un anume client, prin bifarea casetei Doar clientul selectat, sau poate calcula penalizări pentru toți partenerii din lista afișată.

Facturi clienți- penalizari

Dacă dorim să emitem o factură către un partener pentru care am emis anterior în luna respectivă o altă factură, putem alege butonul Adaug prin copiere, care aduce datele referitoare la partener, la gestiune și la seria documentului anterior emise (se completează antetul facturii în mod automat).
Pentru a observa în mod rapid lista cu facturile emise în luna respectivă, apăsăm butonul Raport rapid, din care se va observa ce facturi au fost încasate, întrucat acestea vor fi evidențiate prin culoarea verde.

Dacă alegem o factură din listă, putem observa detalii despre partener și despre produsele și serviciile facturate după ce alegem cu click dreapta Detalii și Detalii linii.

Facturi clienți- detalii linii

Facturile pot fi ordonate după nume, după serie, după data emiterii, după denumirea partenerului, după suma facturată, fie cu click pe caseta de denumire a coloanei, fie cu click dreapta și alegem opțiunile existente.

Facturi clienți- clienti ordonare

Modulul "Facturi clienți" oferă posibilitatea de a contoriza numărul de facturi emise per total lună, suma totală facturată în lună pe societate.

Facturi clienți- setari adaugare eliminare coloane

Functionalitati modul
Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Tip doc., Seria doc., Nr. doc., Data doc., Client, Valoare, Deviz, Livrare in afara Romaniei, Cod fiscal, Registrul comertului, Tva la incasare, Neplatit, Neplatit (valuta), Platit in valuta, Valoare in lei, Email client, Curs factura, Nr. atasamente, Nr. evenimente log, Nr. tipariri, Nr. expedieri, Zona comerciala, Valoare fara TVA (lei), Valoare fara TVA (valuta), Nr. devalidari, Localitate, Judet, Atribut TVA, Adresa partener, Emitent factura / Tert, Tip partener, Termen incasare, Termen incasare suplimentar, Cod bare factura, Grup oferta, Numar comanda hotel, Clasificare, Id extern, Cursa, Punct de lucru gestiune, Data ultimei expedieri, Telefon client, Numar AWB, Baza de impozitare TVA, Valoare TVA, Agent de vanzare, Gestiune, Delegat, Clasificare partener, Denumire adresa de livrare, Adresa de livrare, Nr. aviz, Nr. comanda, Reglement, Contul debitor, Data scadenta, Zile scadenta, Din custodie, Mod de plata, Observatii utilizator, Observatii de tiparit pe factura fiscala, Valid, Anulat, DISP_LIVR, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Incasat (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Reglement, Contul debitor, Seria doc., Clasificare partener, Client, Agent, Delegat, Nume deviz, Zona comerciala, Localitate, Judet, Clasificare, Cursa, Punct de lucru gestiune, Data doc., Gestiune, Tip doc., Tip partener, Data modificare, Emitent factura / Tert, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Tip doc., Reglement, Contul debitor, Agent de vanzare, Gestiune, Delegat, Clasificare partener, Clasificare, User creare (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
 • Import - Import
 • Penalizari - Penalizari
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Asistenti - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
 • Import facturi - Import facturi
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari modul
  Configurari
 • Discount tip rabat - Discount tip rabat
 • Introducere automata F2 - Daca bifati aveti posibilitatea introducerii cantitatilor in fereastra de cautare cu F2
 • Setari discount - Setari cu privire la produsele utilizate pe liniile de discount
 • Articole avans - Setari cu privire la produsele utilizate pe liniile de storno avans incasat
 • Articol fact. bonuri contract client - Setare articol facturare bonuri cu contract client
 • Articol penalizare - Se selecteaza articolul utilizat pentru generarea facturilor de penalizare
 • - Selectie discount articol (din nomenclator)
 • Verific promotii la validare - La validarea documentului se verifica daca promotiile au fost aplicate
 • Verificare simplificata promotii articol - Daca se activeaza, programul va face o verificare a promotiilor active pe articol inaintea adaugarii acestuia pe document. Atentie! Dupa adaugarea pe document este posibil ca alte promotii sa intruneasca conditiile de aplicare si verificarea finala a promotiilor sa modifice preturile si discount-urile aplicate
 • Cont penalizari - Cont pentru inregistrarea penalizarilor pe facturile de clienti
 • Presetare optiune Incasata cu BF - Presetare, pentru completarea automata a optiunii: Incasata cu Bon Fiscal
 • Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)
 • Preluare centru profit in linii - Preluare automata centru profit la operarea liniilor
 • Preluare agent in antet - Preluare automata agent la operarea documentelor
 • Permite creditare pe bon fiscal - Permite creditare pe bon fiscal
 • TVA 0 pentru regimul marjei - TVA 0 pentru produse cu regimul marjei
 • Cont implicit factura client - Cont implicit factura client
 • Cont implicit avans client - Cont implicit avans client
 • Import intr-o singura tranzactie - Importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza intr-o singura tranzactie, blocand resursele necesare pana la finalizare.
 • Blocare la adaos negativ - Blocare la adaos negativ
 • Aduc avize clienti pe grup firme - La adaugarea din avize de insotire marfa aduc si documentele partenerilor din grupul de firme al clientului selectat
 • Permitea depasirea cant. de pe aviz - Permite depasirea cantitatii la facturarea din aviz
 • Cont produs ambalaj - Cont utilizat pentru adaugarea de ambalaje
 • Modificare facturist la validare - Preluare utilizator logat in aplicatie in calitate de si facturist a documentului
 • Raport implicit factura fara chitanta - Factura implicita fara chitanta pentru tiparirea din cadrul documentului
 • Raport implicit factura cu chitanta - Factura implicita cu chitanta pentru tiparirea din cadrul documentului
 • Perm. modificare PUV in factura la aviz - Se bifeaza daca se permite modificarea pretului de vanzare in facturile la avize. Modificarea se va propaga automat si in avizul de insotire a marfii, rezultand modificarea rulajelor in BV.
 • Salveaza PUV din lista generala - Se bifeaza daca se permite salvarea pretului din lista generala la adaugarea produsului.
 • Caut lista pret adaugare simplificata - La adaugarea simplificata vor fi aduse doar produse cu pret definit in listele de pret
 • Compensare automata facturi storno - La validarea facturilor storno, programul va verifica existenta unor facturi anterioare neincasate si va propune compensarea cu acestea
 • Imprimanta departamentala facturi - Imprimanta departamentala utilizata de agent pentru tiparirea facturilor pe teren sau a awb-urilor
 • Facturez doar prod. pregatite pt. livrare - Daca se bifeaza se vor aduce doar comenzile pentru care exista un transfer intre locatii depozit, iar modul de utilizare al locatiei este de tip iesire.
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
 • Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operatiuni modul
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Incasat - Se completeaza valoarea comenzilor incasate.
  Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
  Cont - Se completeaza simbolul contului creditor (401, 404) din balanta de verificare.
  Observatii client - Se completeaza observatii referitoare la factura de client. (needitabil)
  Factura cu taxare inversa - Se va bifa daca factura este cu taxare inversa.
  Tip document - Se alege tipul documentului factura client (Factura interna,Factura externa,Factura externa cu TVA,Bon Fiscal,Monetar,Contract Rate,Raport Fiscal,Chitanta,Decont Turism). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie.
  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Livrare in afara tarii - Se va bifa daca livrarea este in afara Romaniei.
  Grup oferta client - Grup oferta client (needitabil)
  Deviz - Se alege devizul
  Client - Se completeaza cu numele clientului, ales din nomenclatorul de parteneri.
  Total in lei - Se completeaza valoarea totala in lei a comenzilor.
  TVA lei - Se completeaza valoarea taxei pe valoare adaugata aferente sumei totale in lei a comenzilor.
  Delegat - Se completeaza cu numele persoanei delegate specificata la emiterea facturii, ales din nomenclatorul de delegati.
  Curs valutar - Se completeaza valoarea cursului valutar in vama (DVI)
  Includ document in jurnal de TVA - Se bifeaza daca valoarea tva-ului este inregistrata in jurnalul de TVA.
  TVA la incasare - Se va bifa pentru clienti care aplica sistemul de TVA la incasare.
  Data - Se completeaza cu data facturii de client, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  Incasata cu BF - Se va bifa daca factura este incasata cu bon fiscal
  Atribute client - Se completeaza observatii referitoare la factura de client. (needitabil)
  Termen de incasare - Se completeaza numarul de zile si data de incasare pentru factura de client.
  Agent de vanzare - Se completeaza cu numele agentului de vanzari, ales din nomenclatorul de personal.
  Total in valuta - Se completeaza valoarea totala in valuta a comenzilor.

  Vizualizarea sub forma unei liste a produselor componente in factura de client.Pentru fiecare produs sunt precizate urmatoarele atribute: contul contabil si denumirea produsului, cantitatea facturata, pretul unitar in lei si valuta, valoarea tva-ului in lei si valuta, cod produs, unitatea de masura. Operatiile efectuate asupra liniilor sunt : adaugare (din diverse surse : nomenclatorul de bunuri si servicii, facturi furnizor, stoc, avize, storno factura, comanda, alte facturi de clienti, contracte prestari servicii, discounturi, penalizari sau prin import din fisiere), modificare si stergere.

  Informatii despre diverse optiuni referitoare la factura.

  Serie aviz - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document Aviz marfa, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Emitent factura / Tert - Se completeaza cu numele emitentului facturii, doar in cazul in care factura a fost emisa de beneficiar sau de un tert, in numele furnizorului. Acesta este ales din nomenclatorul de parteneri.
  Operatiuni neimpozabile - Se va bifa daca exista operatiuni neimpozabile.
  Serie certificat calitate - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document Aviz marfa, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Numar comanda - Se completeaza cu numarul comenziii asociat facturii de client.
  Numar contract - Se completeaza cu numarul avizului de insotiere a marfii asociat facturii de client.
  Sursa marketing - Se completeaza cu numele agentului de vanzari, ales din nomenclatorul de personal.
  Facturist - Se completeaza cu numele facturistului, ales din nomenclatorul de personal.
  Data contract - Se completeaza cu data contractului.
  Reglement selectie - Se completeaza reglementul de selectie.
  Nr. NIR la factura retur - Se completeaza cu numarul notei de intrare receptie la factura de retur.
  Data emitere (Rectificativa 394) - Se completeaza cu data contractului.
  Cod bare factura - Se completeaza codul de bare al facturii
  Clasificare - Se alge tipul de clasificare a contractului, din nomenclatorul de clasificari.
  Baza acciza - Se completeaza suma de baza de la care se aplica acciza.
  Nr. comanda hotel - Sunt aduse (calculate) numerele de comenzi din modulul de hotel ce au fost inchise de factura curenta. (needitabil)
  TVA acciza - Se completeaza valoarea tva-ului aferent sumei de baza a accizei.
  Ruta transport - Se completeaza cu numele rutei de transport, ales din nomenclatorul de rute.
  Cursa - Se completeaza cursa
  Deducere TVA - Se va bifa daca societatea aplica deducerea de TVA.
  Iesiri stoc trimis in custodie - Se va bifa daca exista iesiri din stoc trimise in custodie.
  Numar AWB - Se completeaza numarul AWB-ului

  Informatii referitoare la date despre livrarea produselor.

  Dispozitie de livrare - Se va completa cu numarul dispozitie de livrare.
  Adresa de livrare - Se va completa cu adresa la care vor fi livrate produsele.
  Data livrare - Se completeaza cu data de livrare a produselor din factura.
  Tip factura - Se alege tipul facturii (Normala, Alcool,Cafea,Tutun).
  Adresa de livrare - Se completeaza adresa unde se efectueaza livrarea produselor.
  Curier - Se alege furnizorul de servicii de curierat
  Autorizatie furnizor - Se alege tipul de autorizatie detinuta de furnizor (Fara,Distribuitor,En-Gross,Importator,Ag.Marketing).
  Autorizatie client - Se alege tipul de autorizatie detinuta de client (Fara,Distribuitor,En-Gross,Importator,Ag.Marketing).
  Autovehicul delegat - Se alege numarul autovehicul persoanei delegate pentru livrarea produselor.

  Informatii referioare la termenul de incasare al facturii, precum si scadentele acestei si penalizarile aplicate.

  Data inregistrare - Se completeaza cu data de inregistrare a facturii de client.
  Scadente - Se completeaza datele scadente si suma , in functie de numarul de transe de plata.
  Mod de plata - Se completeaza modul prin care este efectuata plata.
  Data calcul penalizare - Se completeaza cu data de inceput a efectuarii unor calcule de penalizare.
  Schema penalizare - Se alege tipul de schemei de penalizare.
  Numar transe plata - Se completeaza cu cumarul de transe de plata aferente facturii de client.

  Numarul de puncte de fidelitate acordate in baza facturii (calculate sub diverse moduri) si rapoartul cu modul de distribuire a punctelor pe fiecare linie din factura.

  Calcul puncte de fidelitate cumulate pe client - Calcul puncte de fidelitate cumulate pe client
  Raport puncte de fidelitate cumulate pe client - Raport puncte de fidelitate cumulate pe client (needitabil)
  Calcul puncte de fidelitate cumulate pe delegat - Calcul puncte de fidelitate cumulate pe delegat
  Raport puncte de fidelitate cumulate pe delegat - Raport puncte de fidelitate cumulate pe delegat (needitabil)

  Informatii ce urmeaza sa fie tiparite pe factura precum si observatii consemnate de utilizator.

  Observatii utilizator - Se completeaza cu observatiile primite de la utilizator.
  Observatii de tiparit pe factura fiscala - Se completeaza cu observatii de tiparit pe formularul facturii fiscale.
  ID fct. - Se completeaza id-ul de factura (needitabil)

  Informatii utilizate pentru declaratia intrastat

  Tara expediere - Se completeaza cu denumire metodei de calcul
  Natura tranzactie A - Se completeaza cu denumire metodei de calcul
  Natura tranzactie B - Se completeaza cu denumire metodei de calcul
  Termeni livrare - Se completeaza cu denumire metodei de calcul
  Mod transport - Se completeaza cu denumire metodei de calcul

  Editarea liniilor ce contin produse fara unitate de masura suplimentara. (fereastra tip 1)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data
  Intrat - Partener - Intrat - Partener
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Adaos % - Adaos %
  Adaos U.M. - Adaos U.M.
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  P.U. lista fara TVA - P.U. lista vanzare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot / Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Scad stocul - Scad stocul (needitabil)
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Cod selectie - Cod selectie (needitabil)
  Centru profit - Centru profit
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Returnat - Returnat (needitabil)
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Marfa nelivrata - Marfa nu se livreaza in momentul facturarii. Livrarea si descarcarea stocului se face ulterior prin modulul "Logistica"
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent
  Valoare puncte fidelitate - Valoare puncte fidelitate (needitabil)
  Proiect - Proiect
  Pret achizitie (EUR) - Pret achizitie (EUR) (needitabil)
  P.U.V. fara T.V.A. (EUR) - P.U. vanzare fara T.V.A. (EUR)
  P.U.V. cu T.V.A. (EUR) - P.U. vanzare cu T.V.A. (EUR)

  Editarea liniilor ce contin produse obisnuite. (fereastra tip 2)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data
  Intrat - Partener - Intrat - Partener
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Adaos % - Adaos %
  Adaos U.M. - Adaos U.M.
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot / Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Centru profit - Centru profit
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Returnat - Returnat (needitabil)
  Marfa nelivrata - Marfa nu se livreaza in momentul facturarii. Livrarea si descarcarea stocului se face ulterior prin modulul "Logistica"
  Vanzare in UM2 - La listarea facturii produsul va avea unitatea de masura suplimentara, cantitatea si un pret echivalent calculat in aceasta unitate de masura
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent
  Valoare puncte fidelitate - Valoare puncte fidelitate (needitabil)
  Pret lista fara TVA - Pret lista fara TVA
  Proiect - Proiect

  Editarea liniilor ce contin produse din clasa Prestari servicii(exceptand Serviciile de turism si regim special). (fereastra tip 3)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Centru profit - Centru profit
  Numar vehicul - Numar vehicul
  Foaie de parcurs - Foaia de parcurs
  Comanda - Comanda
  Nr. lot/Serie - Nr. lot / Serie
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Partener - Intrat - Partener
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent
  Valoare puncte fidelitate - Valoare puncte fidelitate (needitabil)
  Proiect - Proiect

  Editarea liniilor ce contin produse din clasa Discounturi oferite, ce au discount procentual. (fereastra tip 4)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Procent discount - Procent discount
  Baza de calcul - Baza de calcul
  Centru profit - Centru profit
  Cod bugetar (cheltuieli) - Cod bugetar (cheltuieli)
  Cod bugetar (venituri) - Cod bugetar (venituri)
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent
  Proiect - Proiect

  Editarea liniilor ce contin produse din clasa Discounturi oferite care nu au discount procentual. (fereastra tip 5)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  Discount - Discount
  Discount cu TVA - Discount
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Centru profit - Centru profit
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent
  Proiect - Proiect

  Editarea liniilor ce contin produse din clasa Prestari servicii(Servicii de turism si regim special). (fereastra tip 6)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Pret unitar vanzare - Pret unitar vanzare
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Furnizor - Furnizor
  Centru profit - Centru profit
  Numar vehicul - Numar vehicul
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent
  Valoare puncte fidelitate - Valoare puncte fidelitate (needitabil)
  Proiect - Proiect

  Editarea liniilor ce contin produse din clasa Marfuri cu amanuntul. (fereastra tip 7)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data
  Intrat - Partener - Intrat - Partener
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Adaos % - Adaos %
  Adaos U.M. - Adaos U.M.
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  Pret lista valoare fara TVA - Pret lista valoare fara TVA
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot / Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Scad stocul - Scad stocul (needitabil)
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Returnat - Returnat (needitabil)
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Marfa nelivrata - Marfa nu se livreaza in momentul facturarii. Livrarea si descarcarea stocului se face ulterior prin modulul "Logistica"
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent
  Centru profit - Centru profit
  Valoare puncte fidelitate - Valoare puncte fidelitate (needitabil)
  Proiect - Proiect

  Editarea liniilor si calculul preturilor produselor in functie de dimensiunea acestora in metri liniari sau patrati. (fereastra tip 8)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data
  Intrat - Partener - Intrat - Partener
  Numar bucati - Numar bucati
  Lungime (ML) - Lungime (ML)
  Suprafata (MP) - Suprafata (MP)
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Adaos % - Adaos %
  Adaos U.M. - Adaos U.M.
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot / Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Scad stocul - Scad stocul (needitabil)
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Returnat - Returnat
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Marfa nelivrata - Marfa nu se livreaza in momentul facturarii. Livrarea si descarcarea stocului se face ulterior prin modulul "Logistica"
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent
  Valoare puncte fidelitate - Valoare puncte fidelitate (needitabil)
  Proiect - Proiect

  (fereastra tip 9) (fereastra tip 9)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret furnizor - Pret unitar achizitie
  Pret vanzare(TVA inclus) - Pret unitar vanzare
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Furnizor - Furnizor
  Centru profit - Centru profit
  Numar vehicul - Numar vehicul
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent
  Valoare puncte fidelitate - Valoare puncte fidelitate (needitabil)
  Proiect - Proiect

  (fereastra tip 11) (fereastra tip 10)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data
  Intrat - Partener - Intrat - Partener
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Adaos % - Adaos %
  Adaos U.M. - Adaos U.M.
  P.U. vanzare Valuta - P.U. vanzare Valuta
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A. (needitabil)
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. (needitabil)
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot / Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Centru profit - Centru profit
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Returnat - Returnat (needitabil)
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Marfa nelivrata - Marfa nu se livreaza in momentul facturarii. Livrarea si descarcarea stocului se face ulterior prin modulul "Logistica"
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent
  Valoare puncte fidelitate - Valoare puncte fidelitate (needitabil)
  Proiect - Proiect

  (fereastra tip 12) (fereastra tip 11)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data
  Intrat - Partener - Intrat - Partener
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Adaos % - Adaos %
  Adaos U.M. - Adaos U.M.
  P.U. vanzare Valuta - P.U. vanzare Valuta
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot / Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Centru profit - Centru profit
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Returnat - Returnat (needitabil)
  Marfa nelivrata - Marfa nu se livreaza in momentul facturarii. Livrarea si descarcarea stocului se face ulterior prin modulul "Logistica"
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent
  Valoare puncte fidelitate - Valoare puncte fidelitate (needitabil)
  Proiect - Proiect

  (fereastra tip 13) (fereastra tip 12)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  P.U. vanzare Valuta - P.U. vanzare Valuta
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A. (needitabil)
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. (needitabil)
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Centru profit - Centru profit
  Numar vehicul - Numar vehicul
  Foaie de parcurs - Foaia de parcurs
  Comanda - Comanda
  Nr. lot/Serie - Nr. lot / Serie
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Partener - Intrat - Partener
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent
  Valoare puncte fidelitate - Valoare puncte fidelitate (needitabil)
  Proiect - Proiect

  (fereastra tip 15) (fereastra tip 13)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  Discount - Discount
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Centru profit - Centru profit
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent
  Proiect - Proiect

  (fereastra tip 14)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  Baza de calcul - Baza de calcul
  Procent discount - Procent discount
  Discount - Discount
  Discount cu TVA - Discount
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Centru profit - Centru profit
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent
  Valoare puncte fidelitate - Valoare puncte fidelitate (needitabil)
  Proiect - Proiect

  (fereastra tip 15)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data
  Intrat - Partener - Intrat - Partener
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Adaos % - Adaos %
  Adaos U.M. - Adaos U.M.
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  Pret lista valoare fara TVA - Pret lista valoare fara TVA
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot / Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Scad stocul - Scad stocul (needitabil)
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Returnat - Returnat (needitabil)
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Marfa nelivrata - Marfa nu se livreaza in momentul facturarii. Livrarea si descarcarea stocului se face ulterior prin modulul "Logistica"
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent
  Centru profit - Centru profit
  Valoare puncte fidelitate - Valoare puncte fidelitate (needitabil)
  Proiect - Proiect
  Sabloane predefinite pentru avertizari
 • Avertizare atingere scandenta factura
 • Completare termeni livrare pentru facturile externe
 • Factura fara optiune Includ in Jurnal TVA
 • Facturi restante pe clientul selectat
 • Facturi scadente in ziua urmatoare
 • Incasari in avans de la client
 • Metoda de plata preferata de client
 • Partener de pe factura nevalidat
 • Produse fara "tip bun/serviciu achizitionat/livrat prin taxare inversa" specificat
 • Soldul limitei de credit a partenerului sub pragul acceptat
 • Trimitere factura la validare delegatilor asociati pe partener
  Rapoarte
 • Ambalaje produse vandute - Ambalaje produse vandute
 • Analiza comparativa vanzari vs. target - Analiza comparativa a vanzarilor din anul curent si cel anterior, raportat la target
 • Anexa - Anexa
 • Anexa componente - Anexa componente
 • Anexa retur - Anexa retur
 • Aviz atasat facturii - Aviz atasat facturii
 • Borderou avize la facturi - Borderou avize la facturi
 • Borderou documente - Borderou documente
 • Borderou facturi - engleza - Borderou facturi - engleza
 • Borderou facturi clienti - Borderou facturi
 • Borderou facturi din avize - Borderou facturi din avize
 • Borderou facturi plata pe loc - Borderou facturi plata pe loc
 • Borderou facturi retur - Borderou facturi retur
 • Borderou iesiri produse - Borderou iesiri produse
 • Buletin analize vinuri - Buletin analize vinuri
 • Calcul penalizari - pentru plati dupa termen - Calcul penalizari - pentru plati dupa termen
 • Centralizator distributie - Centralizator distributie
 • Centralizator produse vandute - Lista bunurilor vandute(fara produse)
 • Centralizator vanzari in devize - Centralizator vanzari in devize
 • Cerere comanda - Cerere comanda
 • Cerere de atribuire a numarului de ordine - Cerere de atribuire a numarului de ordine
 • Certificat de garantie - Certificat de garantie
 • Coduri de bare produse factura - Coduri de bare produse factura
 • Declaratie instalare aparate fiscale - Declaratie instalare aparate fiscale
 • Dispozitie de livrare - Dispozitie de livrare
 • Eticheta partener - Eticheta partener
 • Evidenta discount la incasare - Evidenta discount la incasare
 • Evidenta discount la incasare - Evidenta discount la incasare
 • Evidenta facturi clienti T.V.A. la incasare - Jurnal T.V.A. la incasare
 • Factura (externa) - Factura (externa)
 • Factura (interna) - Factura (interna)
 • Factura (interna) cu rabat natural - Factura (interna) cu rabat natural
 • Facturi clienti neincasate - Facturi neincasate
 • Facturi clienti scadente - Facturi scadente
 • Formular Factura - Formular Factura
 • Formulare Facturi clienti - Formular
 • Jurnal pentru vanzari (decont) - Jurnal pentru vanzari (decont)
 • Lista bunurilor vandute - Lista bunurilor vandute(produsele incluse)
 • Lista iesiri - devize lucrari - Lista iesiri - devize lucrari
 • Nir retur - Nir retur
 • Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata
 • Proces verbal - Facturi clienti - Formular
 • Raport diferente curs valutar facturare-incasare - Raport diferente curs valutar facturare-incasare
 • Situatie vanzari - Centralizator contracte de munca
 • Sursa date formulare anexe la factura client - Creati diverse formulare anexe la factura impreuna cu Formulare HTML
 • Top agenti - Top agenti