Nexus ERP

Facturi clienti

Operarea documentelor de iesire emise catre clienti in lei si devize, actualizarea in timp real a stocurilor, operarerea incasarilor direct de pe factura client, calcul penalizari pentru facturile scadente si neincasate, calculul punctelor de fidelitate, asistent ce muta facturile nevalidate in luna urmatoare, import documente din alte aplicatii,

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Tip doc., Seria doc., Nr. doc., Data doc., Client, Valoare, Deviz, Livrare in afara Romaniei, Cod fiscal, Registrul comertului, Tva la incasare, Neplatit, Neplatit (valuta), Platit in valuta, Valoare in lei, Email client, Curs factura, Nr. atasamente, Nr. evenimente log, Nr. tipariri, Nr. expedieri, Zona comerciala, Valoare fara TVA (lei), Valoare fara TVA (valuta), Nr. devalidari, Localitate, Judet, Atribut TVA, Adresa partener, Emitent factura / Tert, Tip partener, Termen incasare, Termen incasare suplimentar, Cod bare factura, Grup oferta, Nr. aviz, Nr. comanda, Reglement, Contul debitor, Data scadenta, Zile scadenta, Din custodie, Mod de plata, Observatii utilizator, Observatii de tiparit pe factura fiscala, Valid, Anulat, DISP_LIVR, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Incasat, Baza de impozitare TVA, Valoare TVA, Angajat, Gestiune, Delegat, Clasificare, Denumire adresa de livrare, Adresa de livrare (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Clasificare, Client, Agent, Delegat, Nume deviz, Zona comerciala, Localitate, Judet, Reglement, Contul debitor, Seria doc., Data doc., Gestiune, Tip partener, Data modificare, Emitent factura / Tert, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Tip doc., Reglement, Contul debitor, Angajat, Gestiune, Delegat, Clasificare, User creare (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
 • Import - Import
 • Penalizari - Penalizari
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Asistenti - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
 • Import facturi - Import facturi
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Discount tip rabat - Discount tip rabat
 • Cont debitor FSS - Cont debitor FSS
 • Cont creditor FSS - Cont creditor FSS
 • Introducere automata F2 - Daca bifati aveti posibilitatea introducerii cantitatilor in fereastra de cautare cu F2
 • Setari discount - Setari cu privire la produsele utilizate pe liniile de discount
 • Storno avans - Setari cu privire la produsele utilizate pe liniile de storno avans incasat
 • - Selectie discount articol (din nomenclator)
 • Verific promotii la validare - La validarea documentului se verifica daca promotiile au fost aplicate
 • Verificare simplificata promotii articol - Daca se activeaza, programul va face o verificare a promotiilor active pe articol inaintea adaugarii acestuia pe document. Atentie! Dupa adaugarea pe document este posibil ca alte promotii sa intruneasca conditiile de aplicare si verificarea finala a promotiilor sa modifice preturile si discount-urile aplicate
 • Cont penalizari - Cont pentru inregistrarea penalizarilor pe facturile de clienti
 • Presetare optiune Incasata cu BF - Presetare, pentru completarea automata a optiunii: Incasata cu Bon Fiscal
 • Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)
 • Preluare centru profit in linii - Preluare automata centru profit la operarea liniilor
 • Preluare agent in antet - Preluare automata agent la operarea documentelor
 • Permite creditare pe bon fiscal - Permite creditare pe bon fiscal
 • TVA 0 pentru regimul marjei - TVA 0 pentru produse cu regimul marjei
 • Cont implicit factura client - Cont implicit factura client
 • Cont implicit avans client - Cont implicit avans client
 • Import intr-o singura tranzactie - Importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza intr-o singura tranzactie, blocand resursele necesare pana la finalizare.
 • Blocare la adaos negativ - Blocare la adaos negativ
 • Aduc avize clienti pe grup firme - La adaugarea din avize de insotire marfa aduc si documentele partenerilor din grupul de firme al clientului selectat
 • Permitea depasirea cant. de pe aviz - Permite depasirea cantitatii la facturarea din aviz
 • Cont produs ambalaj - Cont utilizat pentru adaugarea de ambalaje
 • Modificare facturist la validare - Preluare utilizator logat in aplicatie in calitate de si facturist a documentului
 • Tiparire factura implicita fara chitanta - Factura implicita fara chitanta pentru tiparirea din cadrul documentului
 • Tiparire factura implicita cu chitanta - Factura implicita cu chitanta pentru tiparirea din cadrul documentului
 • Perm. modificare PUV in factura la aviz - Se bifeaza daca se permite modificarea pretului de vanzare in facturile la avize. Modificarea se va propaga automat si in avizul de insotire a marfii, rezultand modificarea rulajelor in BV.
 • Caut lista pret adaugare simplificata - La adaugarea simplificata vor fi aduse doar produse cu pret definit in listele de pret
 • Imprimanta departamentala facturi - Imprimanta departamentala utilizata de agent pentru tiparirea facturilor pe teren
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
 • Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Incasat - Se completeaza valoarea comenzilor incasate.
  Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
  Cont - Se completeaza simbolul contului creditor (401, 404) din balanta de verificare.
  Tip document - Se alege tipul documentului factura client (Factura interna,Factura externa,Factura externa cu TVA,Bon Fiscal,Monetar,Contract Rate,Raport Fiscal,Chitanta,Decont Turism). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie.
  Observatii client - Se completeaza observatii referitoare la factura de client. (needitabil)
  Factura cu taxare inversa - Se va bifa daca factura este cu taxare inversa.
  Livrare in afara tarii - Se va bifa daca livrarea este in afara Romaniei.
  Grup oferta client - Grup oferta client (needitabil)
  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Deviz - Se alege devizul in care se inregistreaza operatiunile pentru casa sau banca in valuta
  Client - Se completeaza cu numele clientului, ales din nomenclatorul de parteneri.
  Total in lei - Se completeaza valoarea totala in lei a comenzilor.
  TVA lei - Se completeaza valoarea taxei pe valoare adaugata aferente sumei totale in lei a comenzilor.
  Delegat - Se completeaza cu numele persoanei delegate specificata la emiterea facturii, ales din nomenclatorul de delegati.
  Curs valutar - Se completeaza valoarea cursului valutar in vama (DVI)
  Data - Se completeaza cu data facturii de client, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  Includ document in jurnal de TVA - Se bifeaza daca valoarea tva-ului este inregistrata in jurnalul de TVA.
  TVA la incasare - Se va bifa pentru clienti care aplica sistemul de TVA la incasare.
  Incasata cu BF - Se va bifa daca factura este incasata cu bon fiscal
  Termen de incasare - Se completeaza numarul de zile si data de incasare pentru factura de client.
  Agent de vanzare - Se completeaza cu numele agentului de vanzari, ales din nomenclatorul de personal.
  Total in valuta - Se completeaza valoarea totala in valuta a comenzilor.

  Vizualizarea sub forma unei liste a produselor componente in factura de client.Pentru fiecare produs sunt precizate urmatoarele atribute: contul contabil si denumirea produsului, cantitatea facturata, pretul unitar in lei si valuta, valoarea tva-ului in lei si valuta, cod produs, unitatea de masura. Operatiile efectuate asupra liniilor sunt : adaugare (din diverse surse : nomenclatorul de bunuri si servicii, facturi furnizor, stoc, avize, storno factura, comanda, alte facturi de clienti, contracte prestari servicii, discounturi, penalizari sau prin import din fisiere), modificare si stergere.

  Informatii despre diverse optiuni referitoare la factura.

  Serie aviz - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document Aviz marfa, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Emitent factura / Tert - Se completeaza cu numele emitentului facturii, doar in cazul in care factura a fost emisa de beneficiar sau de un tert, in numele furnizorului. Acesta este ales din nomenclatorul de parteneri.
  Operatiuni neimpozabile - Se va bifa daca exista operatiuni neimpozabile.
  Serie certificat calitate - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document Aviz marfa, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Numar comanda - Se completeaza cu numarul comenziii asociat facturii de client.
  Numar contract - Se completeaza cu numarul avizului de insotiere a marfii asociat facturii de client.
  Sursa marketing - Se completeaza cu numele agentului de vanzari, ales din nomenclatorul de personal.
  Facturist - Se completeaza cu numele facturistului, ales din nomenclatorul de personal.
  Data contract - Se completeaza cu data contractului.
  Reglement selectie - Se completeaza reglementul de selectie.
  Nr. NIR la factura retur - Se completeaza cu numarul notei de intrare receptie la factura de retur.
  Data emitere (Rectificativa 394) - Se completeaza cu data contractului.
  Cod bare factura - Se completeaza codul de bare al facturii
  Clasificare contract - Se alge tipul de clasificare a contractului, din nomenclatorul de clasificari.
  Baza acciza - Se completeaza suma de baza de la care se aplica acciza.
  TVA acciza - Se completeaza valoarea tva-ului aferent sumei de baza a accizei.
  Deducere TVA - Se va bifa daca societatea aplica deducerea de TVA.
  Iesiri stoc trimis in custodie - Se va bifa daca exista iesiri din stoc trimise in custodie.

  Informatii referitoare la date despre livrarea produselor.

  Dispozitie de livrare - Se va completa cu numarul dispozitie de livrare.
  Adresa de livrare - Se va completa cu adresa la care vor fi livrate produsele.
  Data livrare - Se completeaza cu data de livrare a produselor din factura.
  Tip factura - Se alege tipul facturii (Normala, Alcool,Cafea,Tutun).
  Adresa de livrare - Se completeaza adresa unde se efectueaza livrarea produselor.
  Curier - Se alege furnizorul de servicii de curierat
  Autorizatie furnizor - Se alege tipul de autorizatie detinuta de furnizor (Fara,Distribuitor,En-Gross,Importator,Ag.Marketing).
  Autorizatie client - Se alege tipul de autorizatie detinuta de client (Fara,Distribuitor,En-Gross,Importator,Ag.Marketing).
  Autovehicul delegat - Se alege numarul autovehicul persoanei delegate pentru livrarea produselor.

  Informatii referioare la termenul de incasare al facturii, precum si scadentele acestei si penalizarile aplicate.

  Data inregistrare - Se completeaza cu data de inregistrare a facturii de client.
  Scadente - Se completeaza datele scadente si suma , in functie de numarul de transe de plata.
  Mod de plata - Se completeaza modul prin care este efectuata plata.
  Data calcul penalizare - Se completeaza cu data de inceput a efectuarii unor calcule de penalizare.
  Schema penalizare - Se alege tipul de schemei de penalizare.
  Numar transe plata - Se completeaza cu cumarul de transe de plata aferente facturii de client.

  Numarul de puncte de fidelitate acordate in baza facturii (calculate sub diverse moduri) si rapoartul cu modul de distribuire a punctelor pe fiecare linie din factura.

  Calcul puncte de fidelitate cumulate pe client - Calcul puncte de fidelitate cumulate pe client
  Raport puncte de fidelitate cumulate pe client - Raport puncte de fidelitate cumulate pe client (needitabil)
  Calcul puncte de fidelitate cumulate pe delegat - Calcul puncte de fidelitate cumulate pe delegat
  Raport puncte de fidelitate cumulate pe delegat - Raport puncte de fidelitate cumulate pe delegat (needitabil)

  Informatii ce urmeaza sa fie tiparite pe factura precum si observatii consemnate de utilizator.

  Observatii utilizator - Se completeaza cu observatiile primite de la utilizator.
  Observatii de tiparit pe factura fiscala - Se completeaza cu observatii de tiparit pe formularul facturii fiscale.
  ID fct. - Se completeaza id-ul de factura (needitabil)

  Informatii utilizate pentru declaratia intrastat

  Tara de expediere - Se completeaza cu denumire metodei de calcul
  Natura tranzactie A - Se completeaza cu denumire metodei de calcul
  Natura tranzactie B - Se completeaza cu denumire metodei de calcul
  Termeni livrare - Se completeaza cu denumire metodei de calcul
  Mod transport - Se completeaza cu denumire metodei de calcul

  Editarea liniilor ce contin produse fara unitate de masura suplimentara. (fereastra tip 1)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data
  Intrat - Partener - Intrat - Partener
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Adaos % - Adaos %
  Adaos U.M. - Adaos U.M.
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  P.U. lista fara TVA - P.U. lista vanzare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot / Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Scad stocul - Scad stocul (needitabil)
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Centru profit - Centru profit
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Returnat - Returnat (needitabil)
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Marfa nelivrata - Marfa nu se livreaza in momentul facturarii. Livrarea si descarcarea stocului se face ulterior prin modulul "Logistica"
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent
  Valoare puncte fidelitate - Valoare puncte fidelitate (needitabil)

  Editarea liniilor ce contin produse obisnuite. (fereastra tip 2)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data
  Intrat - Partener - Intrat - Partener
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Adaos % - Adaos %
  Adaos U.M. - Adaos U.M.
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot / Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Centru profit - Centru profit
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Returnat - Returnat (needitabil)
  Marfa nelivrata - Marfa nu se livreaza in momentul facturarii. Livrarea si descarcarea stocului se face ulterior prin modulul "Logistica"
  Vanzare in UM2 - La listarea facturii produsul va avea unitatea de masura suplimentara, cantitatea si un pret echivalent calculat in aceasta unitate de masura
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent
  Valoare puncte fidelitate - Valoare puncte fidelitate (needitabil)
  Pret lista fara TVA - Pret lista fara TVA

  Editarea liniilor ce contin produse din clasa Prestari servicii(exceptand Serviciile de turism si regim special). (fereastra tip 3)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Centru profit - Centru profit
  Numar vehicul - Numar vehicul
  Foaie de parcurs - Foaia de parcurs
  Comanda - Comanda
  Nr. lot/Serie - Nr. lot / Serie
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Partener - Intrat - Partener
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent
  Valoare puncte fidelitate - Valoare puncte fidelitate (needitabil)

  Editarea liniilor ce contin produse din clasa Discounturi oferite, ce au discount procentual. (fereastra tip 4)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Procent discount - Procent discount
  Baza de calcul - Baza de calcul
  Centru profit - Centru profit
  Cod bugetar (cheltuieli) - Cod bugetar (cheltuieli)
  Cod bugetar (venituri) - Cod bugetar (venituri)
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent

  Editarea liniilor ce contin produse din clasa Discounturi oferite care nu au discount procentual. (fereastra tip 5)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  Discount - Discount
  Discount cu TVA - Discount
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Centru profit - Centru profit
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent

  Editarea liniilor ce contin produse din clasa Prestari servicii(Servicii de turism si regim special). (fereastra tip 6)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Pret unitar vanzare - Pret unitar vanzare
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Furnizor - Furnizor
  Centru profit - Centru profit
  Numar vehicul - Numar vehicul
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent
  Valoare puncte fidelitate - Valoare puncte fidelitate (needitabil)

  Editarea liniilor ce contin produse din clasa Marfuri cu amanuntul. (fereastra tip 7)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data
  Intrat - Partener - Intrat - Partener
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Adaos % - Adaos %
  Adaos U.M. - Adaos U.M.
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  Pret lista valoare fara TVA - Pret lista valoare fara TVA
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot / Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Scad stocul - Scad stocul (needitabil)
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Returnat - Returnat (needitabil)
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Marfa nelivrata - Marfa nu se livreaza in momentul facturarii. Livrarea si descarcarea stocului se face ulterior prin modulul "Logistica"
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent
  Centru profit - Centru profit
  Valoare puncte fidelitate - Valoare puncte fidelitate (needitabil)

  Editarea liniilor si calculul preturilor produselor in functie de dimensiunea acestora in metri liniari sau patrati. (fereastra tip 8)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data
  Intrat - Partener - Intrat - Partener
  Numar bucati - Numar bucati
  Lungime (ML) - Lungime (ML)
  Suprafata (MP) - Suprafata (MP)
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Adaos % - Adaos %
  Adaos U.M. - Adaos U.M.
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot / Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Scad stocul - Scad stocul (needitabil)
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Returnat - Returnat
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Marfa nelivrata - Marfa nu se livreaza in momentul facturarii. Livrarea si descarcarea stocului se face ulterior prin modulul "Logistica"
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent
  Valoare puncte fidelitate - Valoare puncte fidelitate (needitabil)

  (fereastra tip 9) (fereastra tip 9)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret furnizor - Pret unitar achizitie
  Pret vanzare(TVA inclus) - Pret unitar vanzare
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Furnizor - Furnizor
  Centru profit - Centru profit
  Numar vehicul - Numar vehicul
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent
  Valoare puncte fidelitate - Valoare puncte fidelitate (needitabil)

  (fereastra tip 11) (fereastra tip 10)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data
  Intrat - Partener - Intrat - Partener
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Adaos % - Adaos %
  Adaos U.M. - Adaos U.M.
  P.U. vanzare Valuta - P.U. vanzare Valuta
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A. (needitabil)
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. (needitabil)
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot / Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Centru profit - Centru profit
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Returnat - Returnat (needitabil)
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Marfa nelivrata - Marfa nu se livreaza in momentul facturarii. Livrarea si descarcarea stocului se face ulterior prin modulul "Logistica"
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent
  Valoare puncte fidelitate - Valoare puncte fidelitate (needitabil)

  (fereastra tip 12) (fereastra tip 11)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data
  Intrat - Partener - Intrat - Partener
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Adaos % - Adaos %
  Adaos U.M. - Adaos U.M.
  P.U. vanzare Valuta - P.U. vanzare Valuta
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot / Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Centru profit - Centru profit
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Returnat - Returnat (needitabil)
  Marfa nelivrata - Marfa nu se livreaza in momentul facturarii. Livrarea si descarcarea stocului se face ulterior prin modulul "Logistica"
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent
  Valoare puncte fidelitate - Valoare puncte fidelitate (needitabil)

  (fereastra tip 13) (fereastra tip 12)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  P.U. vanzare Valuta - P.U. vanzare Valuta
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A. (needitabil)
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. (needitabil)
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Centru profit - Centru profit
  Numar vehicul - Numar vehicul
  Foaie de parcurs - Foaia de parcurs
  Comanda - Comanda
  Nr. lot/Serie - Nr. lot / Serie
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Partener - Intrat - Partener
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent
  Valoare puncte fidelitate - Valoare puncte fidelitate (needitabil)

  (fereastra tip 15) (fereastra tip 13)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  Discount - Discount
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Centru profit - Centru profit
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent

  (fereastra tip 14)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  Baza de calcul - Baza de calcul
  Procent discount - Procent discount
  Discount - Discount
  Discount cu TVA - Discount
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Centru profit - Centru profit
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent
  Valoare puncte fidelitate - Valoare puncte fidelitate (needitabil)

  (fereastra tip 15)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Intrat - Data - Intrat - Data
  Intrat - Partener - Intrat - Partener
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Adaos % - Adaos %
  Adaos U.M. - Adaos U.M.
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  Pret lista valoare fara TVA - Pret lista valoare fara TVA
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot / Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Scad stocul - Scad stocul (needitabil)
  Cod bugetar(cheltuieli) - Cod bugetar(cheltuieli)
  Cod bugetar(venituri) - Cod bugetar(venituri)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire %
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara
  Returnat - Returnat (needitabil)
  Diferente de curs - Valoare diferente de curs pentru storno articole
  Marfa nelivrata - Marfa nu se livreaza in momentul facturarii. Livrarea si descarcarea stocului se face ulterior prin modulul "Logistica"
  Cod CAEN - Cod CAEN valabil pentru documentul curent
  Centru profit - Centru profit
  Valoare puncte fidelitate - Valoare puncte fidelitate (needitabil)
  Sabloane predefinite pentru avertizari
 • Completare termeni livrare pentru facturile externe
 • Factura fara optiune Includ in Jurnal TVA
 • Facturi restante pe clientul selectat
 • Facturi scadente in ziua urmatoare
 • Incasari in avans de la client
 • Partener de pe factura nevalidat
 • Soldul limitei de credit a partenerului sub pragul acceptat
  Rapoarte
 • Ambalaje produse vandute - Ambalaje produse vandute
 • Anexa - Anexa
 • Anexa retur - Anexa retur
 • Aviz atasat facturii - Aviz atasat facturii
 • Borderou avize la facturi - Borderou avize la facturi
 • Borderou documente - Borderou documente
 • Borderou facturi - engleza - Borderou facturi - engleza
 • Borderou facturi clienti - Borderou facturi
 • Borderou facturi din avize - Borderou facturi din avize
 • Borderou facturi plata pe loc - Borderou facturi plata pe loc
 • Borderou facturi retur - Borderou facturi retur
 • Borderou iesiri produse - Borderou iesiri produse
 • Buletin analize vinuri - Buletin analize vinuri
 • Calcul penalizari - pentru plati dupa termen - Calcul penalizari - pentru plati dupa termen
 • Centralizator distributie - Centralizator distributie
 • Centralizator produse vandute - Lista bunurilor vandute(fara produse)
 • Centralizator vanzari in devize - Centralizator vanzari in devize
 • Cerere comanda - Cerere comanda
 • Cerere de atribuire a numarului de ordine - Cerere de atribuire a numarului de ordine
 • Certificat de garantie - Certificat de garantie
 • Coduri de bare produse factura - Coduri de bare produse factura
 • Declaratie instalare aparate fiscale - Declaratie instalare aparate fiscale
 • Dispozitie de livrare - Dispozitie de livrare
 • Eticheta partener - Eticheta partener
 • Evidenta discount la incasare - Evidenta discount la incasare
 • Evidenta facturi clienti T.V.A. la incasare - Jurnal T.V.A. la incasare
 • Factura (externa) - Factura (externa)
 • Factura (interna) - Factura (interna)
 • Facturi clienti neincasate - Facturi neincasate
 • Facturi clienti scadente - Facturi scadente
 • Formular Factura - Formular Factura
 • Formulare Facturi clienti - Formular
 • Jurnal pentru vanzari (decont) - Jurnal pentru vanzari (decont)
 • Lista bunurilor vandute - Lista bunurilor vandute(produsele incluse)
 • Lista iesiri - devize lucrari - Lista iesiri - devize lucrari
 • Nir retur - Nir retur
 • Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata
 • Proces verbal - Facturi clienti - Formular
 • Raport diferente curs valutar facturare-incasare - Raport diferente curs valutar facturare-incasare
 • Sursa date formulare anexe la factura client - Creati diverse formulare anexe la factura impreuna cu Formulare HTML
 • Top agenti - Top agenti