Nexus ERP

Import comenzi furnizori

Importul comenzilor de furnizori se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_comenzi_furnizori_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_comenzi_furnizori_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: comenzifurnizori. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: lincomnzfurnizori. Legatura cu antetul  anluna + pl_cmd + id_cmd.

ANEXA A. Tabel antete document: importex_comenzi_furnizori avand structura:

Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_carnet bigintCodul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (optional)
numar_document varchar (20) Numarul documentului (format dintr-o parte numerica de pana la 10 cifre, urmata de un sufix de pana la 10 caractere alfanumerice)
data_document date Data documentului
id_gestiune
varchar (25)
Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune sau id_extern_gestiune)
id_extern_gestiune
varchar (25)
Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune, den_gestiune)
den_gestiune
varchar (30)
Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau id_extern_gestiune)
id_furnizor
varchar (25)Codul intern al furnizorului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_furnizor, id_extern_furnizor sau den_furnizor)
id_extern_furnizorvarchar (50) Id-ul extern al furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor, cif_furnizor sau den_furnizor)
cif_furnizor
varchar (20) Codul fiscal / CNP al furnizorului(optional daca se specifica id_furnizor, id_extern_furnizor sau den_furnizor)
den_furnizor
nvarchar(200) Denumirea furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor, id_extern_furnizor sau cif_furnizor)
id_delegat
varchar (25) Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat sau id_extern_delegat)
id_extern_delegat
varchar (25) Id-ul extern al delegatului (optional daca se specifica id_delegat sau den_delegat)
den_delegat
varchar (100) Denumire delegat (optional daca se specifica id_delegat sau id_extern_delegat)
id_agent varchar (25) Codul intern al agentului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_agent sau id_extern_agent)
id_extern_agent varchar (25) Id-ul extern al agentului (optional daca se specifica id_agent sau den_agent)
den_agentvarchar(100) Denumire agent (optional daca se specifica id_agent sau id_extern_agent)
id_adresa_incarcare varchar(25) Codul intern al adresei de incarcare in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_adresa_incarcare sau id_extern_adresa_incarcare). Se vor lua in calcul doar adresele care au un partener stabilit, cu calitatea de Furnizor.
id_extern_adresa_incarcare varchar(50)
Id-ul extern al adresei de incarcare (optional daca se specifica id_adresa_incarcare sau den_adresa_incarcare). Se vor lua in calcul doar adresele care au un partener stabilit, cu calitatea de Furnizor.
den_adresa_incarcare varchar(200)
Denumire adresa de incarcare (optional daca se specifica id_adresa_incarcare sau id_extern_adresa_incarcare).Se vor lua in calcul doar adresele care au un partener stabilit, cu calitatea de Furnizor.
id_adresa_descarcare varchar(25) Codul intern al adresei de descarcare in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_adresa_descarcare sau id_extern_adresa_descarcare). Se vor lua in calcul doar adresele care nu au un partener stabilit
id_extern_adresa_descarcare varchar(50) Id-ul extern al adresei de descarcare (optional daca se specifica id_adresa_descarcare sau den_adresa_descarcare). Se vor lua in calcul doar adresele care nu au un partener stabilit.
den_adresa_descarcare varchar(200) Denumire adresa de descarcare (optional daca se specifica id_adresa_descarcare sau id_extern_adresa_descarcare).Se vor lua in calcul doar adresele care nu au un partener stabilit.
id_curier
numeric(18,0)
Id-ul curierului (optional daca se specifica nume_curier)
nume_curier
varchar(100) Nume curier (optional daca se specifica id_curier)
id_proiect
varchar(25) Codul intern al proiectului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_proiect)
den_proiect
varchar(150)Denumirea proiectului (optional daca se specifica id_proiect)
observatii
varchar(250)Observatii
id_clasificare
varchar(25) Codul intern al clasificarii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_clasificare)
den_clasificare
varchar(30) Denumirea clasificarii (optional daca se specifica id_clasificare)
validare
bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
valoare
money Valoarea pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea). Valabil pentru comenzile care au acelasi deviz in linii.


ANEXA B. Tabel linii comenzi furnizori: importex_comenzi_furnizori_lin avand structura:

Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica id_extern_produs, cod_produs sau  den_produs)
id_extern_produs varchar (25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (50) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs, id_extern_produs sau den_produs)
den_produs varchar (231) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau  cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Pretul de achizitie
moneda  char(3) Moneda (RON, EUR) (optional, implicit RON)
denumire_sup
varchar(250)Denumire suplimentara


ANEXA C. Tabel erori posibile la importul comenzilor de furnizori:

Coloana Descriere
CMZF001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
CMZF002 Numar nespecificat
CMZF003 Furnizor nespecificat
CMZF004 Gestiune nespecificata
CMZF005 Produs nespecificat
CMZF006 Moneda nespecificata
CMZF007 Lipsa antet
CMZF008 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
CMZF009 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
CMZF010 Lipsa gestiune in nomenclator
CMZF011 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul
CMZF012 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul
CMZF013 Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul
CMZF014 Lipsa partener in nomenclator
CMZF015 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic agentul
CMZF016 Urmatoarele denumiri nu identifica unic agentul
CMZF017 Lipsa agent in nomenclator
CMZF018 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic delegatul
CMZF019 Urmatoarele denumiri nu identifica unic delegatul
CMZF020 Lipsa delegat in nomenclator
CMZF021 Urmatoarele denumiri nu identifica unic clasificarea
CMZF022 Lipsa clasificare in nomenclator
CMZF023 Urmatoarele denumiri nu identifica unic proiectul
CMZF024 Lipsa proiect in nomenclator
CMZF025 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic adresa de incarcare
CMZF026 Urmatoarele denumiri nu identifica unic adresa de incarcare
CMZF027 Lipsa adresa incarcare in nomenclator
CMZF028 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic adresa de descarcare
CMZF029Urmatoarele denumiri nu identifica unic adresa de descarcare
CMZF030 Lipsa adresa descarcare in nomenclator 
CMZF031Urmatoarele denumiri nu identifica unic curierul
CMZF032 Lipsa curier in nomenclator
CMZF033 Document deja existent
CMZF034 Urmatoarele conturi sunt invalide
CMZF035 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
CMZF036 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod extern
CMZF037 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod selectie
CMZF038 Urmatoarele coduri echivalente nu identifica unic produsul dupa cod echivalent
CMZF039 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
CMZF040 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
CMZF041 Lipsa produs in nomenclator
CMZF042 Cont produs nespecificat
CMZF043 Contul produsului nu este identificat unic in nomenclator dupa codul dat
CMZF044 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
CMZF045 Urmatoarele valori nu identifica unic moneda
CMZF046 Lipsa moneda in nomenclator
CMZF047 Sesiunea documentului a fost blocata la modificari!
CMZF048 Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta!
CMZF049 Valoarea totala a documentului este diferita de cea declarata
CMZF050 Urmatoarele coduri de carnet nu exista in nomenclator