Nexus ERP

1.4.10. Importul cheltuielilor în avans


Parametri

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele.                                                                                                                                                               

keep_data_on_err 

bit

Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare.

single_tran

bit

Importul se executa intr-o singura tranzactie.http://{ip}:{port}/api/v1/import/cheltuieli_in_avans

Câmp

Tip

Denumire

id_importex

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului (opțional)

id_centru_profit

varchar (25)

Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit)

den_centru_profit 

varchar (30)

Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit)

data_start

date

Data de start

sold_initial

numeric(15,2)

Suma inițială

rata_lunara

numeric(15,2)

Rata lunară plătita

explicatii

varchar (250)

Explicatii document

cont_debit

varchar (17)

Contul de debit

cont_credit

varchar (17)

Contul de credit

cont_db_gest

varchar (17)


cont_cr_gest

varchar (17)


tip_coresp

char(1)

Tip corespondent. Poate avea una dintre valorile:
 P - corespondentul este un partener
 S - corespondentul este un salariat
 G - corespondentul este o gestiune
 O - corespondentul este un centru de profit
 Dacă nu se specifica niciun corespondent atunci acest câmp va rămâne necompletat

id_ coresp

varchar (25)

Codul intern al corespondentului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_coresp sau  den_coresp)

cif_ coresp

varchar (20)

Codul fiscal / CNP al corespondentului in cazul in care acesta este un partener (opțional dacă se specifică id_coresp sau  den_coresp)

den_ coresp

varchar (100)

Denumirea corespondentului (opțional dacă se specifică id_coresp sau  cif_coresp)

tip_buget

int

Tip buget

anexa_buget

varchar (3)

Anexa buget

ind_func_buget

varchar (17)

Indicator funcțional buget

ind_econ_buget

varchar (11)

Indicator economic buget

validare

bit

Se va valida sau nu documentul după salvare

id_extern_centru_profit

varchar (25)

Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)

                                                 Tabel 16. Date import cheltuieli in avans


Exemplu de import in format Json

{ 

         "parametri" :

                {

                            "id_document" : null,

                            "keep_data_on_err" : false,

                            "single_tran" : true

               },

       "linii": [

  {

                           "id_document": "14256",

                           "id_centru_profit": "1",

                           "den_centru_profit": "",

                           "data_start": "2018-01-19",

                           "sold_initial": "500.00",

                           "rata_lunara": "20.00",

                           "explicatii": "nu sunt",

                           "cont_debit": "471 . . . . ",

                           "cont_credit": "923 .01. . . ",

                           "cont_db_gest": "",

                            "cont_cr_gest": "",

                             "tip_coresp": "P",

                             "id_coresp": "",

                             "cod_coresp": "",

                             "den_coresp": "",

                             "anexa_buget": "",

                             "ind_func_buget": "",

                             "ind_econ_buget": "",

                             "validare": "1"

                       }]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/cheltuieli_in_avans_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}