Nexus ERP

Note de intrare receptie

Evidența intrărilor de bunuri pe gestiuni și producerea automată a N.I.R.-urilor conform documentelor de intrare (facturi, avize etc.), repartiția produselor pe gestiuni, editare coduri de bare și etichete pentru produsele intrate în gestiune.

Funcționalități de bază

Câmpuri disponibile pentru afișare în fereastra principală: Tip NIR, Nr. NIR, Data NIR, Gestiune, Furnizor, Valoare NIR, Valoare achiziție, Valoare amănunt, Clasificare, Seria doc., TVA neexigibilă, Valoare adaos, Curs recepție, Curs factură, Valoare factură valută, Anul și luna, Id, Gestionar, Cod fiscal, Registrul comerțului, Cont creditor, Text, Document (factură), Număr factură, Data factură, Valid, Anulat, Data creării, User creare, Data modificării, User modificare.

nir - configurare coloane

Posibilitate grupare după: Seria doc., Furnizor, Gestiune, Clasificare, Data NIR, Cont creditor, User creare, User modificare.

nir - grupare

Posibilitate filtrare după: Data NIR, Cont creditor, Furnizor, Gestiune.

Operații în fereastra principală a modulului:

 • Adaug - Adaugă un articol nou;
 • Adaug prin copiere – Adăugare Nir prin copierea datelor de pe un alt Nir pe care suntem poziționați cu cursorul (preia data și gestiunea);
 • Deschid - Deschid înregistrarea curentă;
 • Anulez - Anulez document curent;
 • Șterg - Șterg înregistrarea curentă;
 • Raport rapid - Previzualizare date afișate pe ecran;
 • Rapoarte customizate - Oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurararea unora noi;
 • Creez NIR - Creez Note de Intrare Recepție;
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistență din meniul asociat;
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor;
 • Favorite - Adaug în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale;
 • Închid - Închid fereastra curentă.

Configurări

nir - configurare

 • Index import (fis. Furn.);
 • Creez raport – o dată bifată opțiunea, permite crearea de rapoarte;
 • Cont taxe vamale - 446 (predefinit);
 • Cont creditor – 401 (predefinit);
 • Imprim.coduri wms recepții – permite imprimarea recepțiilor prin WMS;
 • Cont NIR marfă în plus - Cont creditor utilizat la crearea NIR pentru marfa cântărită și recepționată în plus față de cantitatea facturată;
 • Preia data intrare de pe linie la creare NIR - Preia data intrare de pe linie la creare NIR;
 • Afișează grupări în stânga - Afișează grupările în tree-ul din partea stângă a modulului;
 • Redimensionare automată coloane - Se setează modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensionează automat în funcție de lățimea monitorului, fie apare scroll;
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; dacă nu este bifat, notele contabile nu se generează de către Nexus ERP;
 • Sistem automat note contabile - Generează note contabile automat la validarea documentelor;
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de bază, avansat, detaliat);
 • Sesiune blocată la modificări - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul în cauză;
 • Avertizări - Permite generarea de avertizări;
 • Aprobări - Permite generarea de aprobări.

Operare date

 • Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate.
 • Avansarea în fereastră de la un câmp la altul se face cu tasta [TAB], iar întoarcerea la un câmp anterior se face cu [SHIFT-TAB].

Creare NIR la o factură furnizor din modul: Adaug -> Articol, Articol simplificat, Din factură furnizor, Din comandă furnizor, Din comandă WMS.

nir - adaug

Creare de NIR-uri multiple direct din modulul de Note intrare recepție prin accesarea butonului Creez NIR.

nir - creare din modul

- Serie - Se alege seria carnetului introdus în prealabil în Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales, numărul incrementându-se automat la validarea documentului;
- Client - Se completează numele clientului (needitabil);
- Document(factură) - Se completează tipul de document;
- Numar factură - Se completează cu numărul facturii;
- Gestiune - Se completează cu numele gestiunii produselor/ serviciilor. Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni;
- Data document - Se completează cu data notei de intrare receptie (NIR), fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curentă a programului;
- N.I.R. amănunt - Se va bifa dacă nota de intrare recepție este cu amănuntul;
- Furnizor - Se alege codul (Partener, Personal, Gestiune, Centru profit, XXXXXX) și numele furnizorului, din nomenclatorul specific tipului de cod ales;
- Dată factură - Se completează cu data de emitere a facturii;
- Cont creditor - Se completează simbolul numeric al contului creditor;
- Clasificare - Se completează cu numele clasei, selectată din nomenclatorul de clasificări;
- Rabat T.L. - Se va bifa dacă pentru această notă de intrare recepție se aplică rabat & T.L;
- Curs valutar - Se completează valoarea cursui valutar la care s-a facut recepția. (needitabil);

Vizualizarea sub forma unei liste a produselor adăugate din factura de furnizor sau din nomenclatorul de bunuri și servicii pentru care a fost creat un document de tip notă de intrare recepție. Pentru fiecare produs sunt precizate următoarele atribute: contul contabil și denumirea produsului, cantitatea intrată în gestiune, prețul unitar și valoarea TVA-ului. Operațiile efectuate asupra liniilor sunt : adăugare, modificare și ștergere.

- Observații - Se completează, dacă există, specificații referitoare la crearea acestei note de intrare recepție;
- Text P.V. - Se completează observații ce urmează să fie trecute la listarea formularului de proces verbal.

Rapoarte

 • Achiziții intracomunitare - Achiziții intracomunitare
 • Alte tipuri de formulare NIR - Alte tipuri de formulare NIR
 • Borderou NIR-uri - Borderou NIR-uri
 • Formular cantitativ - Formular cantitativ
 • Formular NIR amănunt cu Rabat - Formular NIR amănunt cu Rabat
 • Formular NIR amănunt fără Rabat - Formular NIR amănunt fără Rabat
 • Lista intrări NIR - Lista intrări
 • Nota contabilă centralizată - Nota contabilă centralizată
 • Nota de intrare recepție - Formular
Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Tip NIR, Nr. NIR, Data NIR, Gestiune, Furnizor, Valoare NIR, Valoare achizitie, Valoare amanunt, Clasificare, Seria doc., TVA neexigibila, Valoare adaos, Curs receptie, Curs factura, Valoare factura valuta, Id importex, Id extern, Are factura, Anul si luna, Id, Gestionar, Cod fiscal, Registrul comertului, Cont creditor, Text, Document (factura), Numar factura, Data factura, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Seria doc., Furnizor, Gestiune, Clasificare, Data NIR, Cont creditor, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data NIR, Cont creditor, Furnizor, Gestiune, Clasificare (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Import - Import
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
 • Import NIR - Import note de intrare recepție
 • Modele NIR - Modele NIR
  Configurari
 • Cont NIR marfa in plus - Cont creditor utilizat la crearea NIR pentru marfa cantarita si receptionata in plus fata de cantitatea facturata (doar pentru admin)
 • Import intr-o singura tranzactie - Importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza intr-o singura tranzactie, blocand resursele necesare pana la finalizare. (doar pentru admin)
 • Preia data intrare de pe linie fact. la creare NIR - Preia data intrare de pe linie fact. la creare NIR (doar pentru admin)
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului (doar pentru admin)
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll (doar pentru admin)
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP. (doar pentru admin)
 • Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor (doar pentru admin)
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare) (doar pentru admin)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru admin)
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari) (doar pentru admin)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari) (doar pentru admin)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Client - Se completeaza nulele clientului. (needitabil)
  Document(factura) - Se completeaza tipul de document.
  Numar factura - Se completeaza cu numarul facturii.
  Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
  Data document - Se completeaza cu data notei de intrare receptie (NIR), fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  N.I.R. amanunt - Se va bifa daca nota de intrare receptie este cu amanuntul.
  Furnizor - Se alege codul ( Partener, Personal, Gestiune, Centru profit, XXXXXX) si numele furnizorului, din nomenclatorul specific tipului de cod ales.
  Data factura - Se completeaza cu data de emitere a facturii.
  Cont creditor - Se completeaza simbolul numeric al contului creditor.
  Clasificare - Se completeaza cu numele clasei, selectata din nomenclatorul de clasificari.
  Rabat T.L. - Se va bifa daca pentru aceasta nota de intrare receptie se aplica rabat & T.L.
  Are factura - Este bifat daca nota de intrare receptie are anexata o factura (inregistrata in modulul de Facturi furnizori). (needitabil)
  Curs valutar - Se completeaza valoarea cursui valutar la care s-a facut receptia. (needitabil)

  Vizualizarea sub forma unei liste a produselor adaugate din factura de furnizor sau din nomenclatorul de bunuri si servicii pentru care a fost creat un document de tip nota de intrare receprie. Pentru fiecare produs sunt precizate urmatoarele atribute: contul contabil si denumirea produsului, cantitatea intrata in gestiune, pretul unitar si valoarea tva-ului.Operatiile efectuate asupra liniilor sunt : adaugare, modificare si stergere.

  Observatii - Se completeaza, daca exista, specificatii referitoare la crearea acestei note de intrare receptie.
  Text P.V. - Se completeaza observatii ce urmeaza sa fie trecute la listarea formularului de proces verbal.

  Editarea modelelor

  Editarea liniilor ce contin produse din clasa Marfuri cu amanuntul a carei antet nu are bifat optiunea 'Rabat si TL'. (fereastra tip 1)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Data intrarii - Data intrarii
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Adaos % - Adaos %
  Adaos unitar - Adaos unitar
  P.U.V. fara T.V.A. - P.U.V. fara T.V.A.
  P.U.V. cu T.V.A. - P.U.V. cu T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod bugetar - Cod bugetar
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare % (needitabil)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara

  Editarea liniilor ce contin produse din clasa Marfuri cu amanuntul a carei antet are bifat optiunea Rabat si TL'. (fereastra tip 2)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Cantitate receptionata - Cantitate receptionata
  Pret unitar furnizor - Pret unitar furnizor
  Timbru literar % - Timbru literar %
  Rabat % - Rabat %
  Valoare timbru literar - Valoare timbru literar (needitabil)
  Valoare rabat % - Valoare rabat % (needitabil)
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie (needitabil)
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  P.U.V. fara T.V.A. - P.U.V. fara T.V.A. (needitabil)
  P.U.V. cu T.V.A. - P.U.V. cu T.V.A.
  Cod bugetar - Cod bugetar
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare % (needitabil)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara

  Editarea liniilor ce contin produse fara unitate de masura suplimentara. (fereastra tip 3)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Data intrarii - Data intrarii
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Cantitate receptionata - Cantitate receptionata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nivel deducere TVA (%) - Nivel deducere TVA (%) (needitabil)
  Valoare Taxe vamale - Valoare Taxe vamale (needitabil)
  Valoare Accize - Valoare Accize (needitabil)
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod bugetar - Cod bugetar
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare % (needitabil)
  Comanda client - Comanda client
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara

  Editarea liniilor ce contin produse cu unitate de masura suplimentara. (fereastra tip 4)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Data intrarii - Data intrarii
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Cantitate receptionata - Cantitate receptionata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Nivel deducere TVA (%) - Nivel deducere TVA (%) (needitabil)
  Valoare Taxe vamale - Valoare Taxe vamale (needitabil)
  Valoare Accize - Valoare Accize (needitabil)
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Data expirarii - Data expirarii
  Cod bugetar - Cod bugetar
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare % (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara

  Editarea liniilor ce contin produse din clasa Marfuri cu amanuntul a carei antet are bifata optiunea 'Cumparari produse din consignatie'. (fereastra tip 5)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate facturata - Cantitate facturata
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare T.V.A. - Valoare T.V.A. (needitabil)
  Corectie T.V.A. - Corectie T.V.A.
  Adaos % - Adaos %
  Adaos unitar - Adaos unitar
  P.U.V. cu T.V.A. - P.U.V. cu T.V.A.
  Nr. lot/Serie - Nr. lot/Serie
  Cod bugetar - Cod bugetar
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  T.V.A. intrare % - T.V.A. intrare % (needitabil)
  T.V.A. iesire % - T.V.A. iesire % (needitabil)
  Denumire suplimentara - Denumire suplimentara

  (fereastra tip 6)

  Denumire - Denumirea modelului
  Carnet - Se alege carnetul implicit pentru nir
  Gestiune - Gestiune nir
  Furnizor - Furnizor
  Cont produs - Se completeaza codul produsului
  Cont creditor - Cont creditor
  Observatii - Observatii nota de intrare receptie
  Utilizatori - Se aleg utilizatorii
  Mod receptie WMS - Se selecteaza modul in care se realizeaza receptia WMS
  Rapoarte
 • Achizitii intracomunitare - Achizitii intracomunitare
 • Alte tipuri de formulare NIR - Alte tipuri de formulare NIR
 • Borderou NIR-uri - Borderou NIR-uri
 • Formular cantitativ - Formular cantitativ
 • Formular NIR amanunt cu Rabat - Formular NIR amanunt cu Rabat
 • Formular NIR amanunt fara Rabat - Formular NIR amanunt fara Rabat
 • Lista intrari NIR - Lista intrari
 • Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata
 • Nota de intrare receptie - Formular - Formular
 • Sursa date formulare anexe la note de intrare receptie - Creati diverse formulare anexe la note de intrare receptie impreuna cu Formulare HTML