Nexus ERP

Import personal

Importul personalului se realizeaza in doua etape:
 • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A.
 • Apelarea procedurii stocate importex_personal_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_personal_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente:
 • Tabela personal: personal.
  • Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id

  ANEXA A. Tabel nomenclator: importex_personal avand structura:
   

  Coloana Tip Descriere
  id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
  id_import varchar (25) ID pentru identificarea importului (util, de ex., pentru stergerea unui import)
  nume_familie varchar (30) Numele de familie
  prenume varchar (30) Prenumele
  sex bit Sexul (feminin sau masculin)
  data_nastere smalldatatime Data de nastere
  loca_nastere varchar (30) Locul de nastere (localitatea)
  tip_ci varchar (20) Tip carte de identitate
  bi_seria varchar(2) Seria buletinului de identitate
  bi_numar varchar (6) Numarul buletinului de identitate
  bi_data smalldatetime Data eliberarii buletinului de identitate
  bi_exp smalldatetime Data expirare buletin de identitate
  bi_elib varchar (20) Institutia care a eliberat buletinul de identitate
  bi_cnp varchar (20) Codul numeric personal al salariatului
  adresa_strada varchar (50) Strada
  adresa_numar varchar (6) Numarul
  adresa_bloc varchar (6) Blocul
  adresa_scara varchar (6) Scara
  adresa_etaj varchar (6) Etajul
  adresa_apartament varchar (6) Apartamentul
  adresa_sector varchar (3) Sectorul
  adresa_cod_postal varchar (6) Codul postal aferent adresei de pe buletin al salariatului
  telefon varchar (25) Telefonul salariatului
  cod_card varchar (24) Codul de pe cardul salariatului
  cont_card varchar(24) Contul deschis la banca al salariatului
  id_banca varchar(25) Codul intern al bancii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_banca)
  den_banca varchar(50) Denumirea bancii (optional daca se specifica id_banca)
  stare_civila bit Starea civila a salariatului: casatorit/a / necasatorit/a
  copii_baieti decimal(1,0) Numarul de copii(baieti) ai salariatului
  copii_fete decimal(1,0) Numarul de copii(fete) ai salariatului
  stud_institutie varchar(30) Institutiile unde a studiat salariatul
  studii_profil varchar(30) Studiile de specializare ale salariatului
  email varchar(150) Adresa de email a salariatul
  web_parola varchar(50) Parola web
  marca varchar(50) Marca
  cod_tara char(2) Codul tarii
  id_localitate varchar(25) Codul intern al localitatii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_localitate sau den_judet)
  den_localitate varchar(100) Denumirea localitatii (optional daca se specifica id_localitate sau den_judet)
  den_judet varchar(100) Denumirea judetului (optional daca se specifica id_localitate sau den_localitate)
  cetatenie_cod varchar(2) Cetatenie
  nationalitate_cod varchar(2) Nationalitate
  id_functie_int varchar(25) Codul intern al functiei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_functie_int sau cod_functie_int)
  cod_functie_int varchar(6) Codul functiei (optional daca se specifica id_functie_int sau den_functie_int)
  den_functie_int varchar(100) Denumirea functiei (optional daca se specifica id_functie_int sau cod_functie_int)


  ANEXA B
  . Tabel erori posibile la importul personalului
  :

  Coloana Descriere
  PRS001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
  PRS002 Nume familie nespecificat
  PRS003 Prenume nespecificat
  PRS004 Tara de domiciliu nespecificata
  PRS005 CNP nespecificat
  PRS006 CNP-ul trebuie sa fie format din 13 cifre
  PRS007 Urmatoarele denumiri nu identifica unic banca
  PRS008 Lipsa banca in nomenclator
  PRS009 Urmatoarele valori nu identifica tara
  PRS010 Urmatoarele denumiri nu identifica unic localitatea
  PRS011 Lipsa localitate in nomenclator
  PRS012 Urmatoarele CNP-uri exista deja in nomenclator
  PRS013 Urmatoarele ID-uri de personal exista deja in nomenclator
  PRS014 Urmatoarele CNP-uri nu identifica unic personalul in nomenclator
  PRS015 Urmatoarele ID-uri de personal nu identifica unic personalul in nomenclator
  CMS010 Urmatoarele coduri COR nu identifica unic functia
  CMS011 Urmatoarele denumiri nu identifica unic functia
  CMS012 Lipsa functie in nomenclator