Nexus ERP

Delegati

În modulul Delegați putem vizualiza, adăuga, modifica și șterge persoanele dorite. Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate.

Operații în fereastra principală a modulului:

 • Adaug- Adaugă un articol nou;
 • Deschid- Deschide înregistrarea curentă;
 • Șterg- Șterge articole din baza de date;
 • Raport rapid- Previzualizare date afișate pe ecran;
 • Rapoarte customizate- Oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurarea unora noi (Configurare rapoarte, Listă delegați). Opțiunea configurare rapoarte deschide o nouă fereastră cu următoarele taburi:
  - Câmpuri: acest tab oferă posibilitatea ștergerii, ordonării, adăugării unor noi câmpuri precum și configurării avansate a coloanelor;
  - Filtre/Grupări/Ordonări: acest tab oferă posibilitatea grupării, ordonării și filtrării după Clasificare, Nume partener;
  - Setări: posibilitatea de a alege dimensiunea și orientarea paginii;
  - Texte: Text expediere raport prin e-mail, Text suplimentar antet raport, Text suplimentar subsol raport, Semnături de introdus pe raport;
  - Afișare/Tipărire: Margini rapoarte, Afișare/tipărire raport, Opțiuni avansate;
  - General: pot fi completate câmpurile Cod raport, Raport de bază, Denumire raport, Grupare, Ordine afișare, Nivel de confidențialitate, Salvare ca atașament la validare, Trimitere email la validare, Arhivare electronică, Raport de tip centralizare, Semnătură digitală, Accesibil online, Raport imprimat pe verso primei pagini, Rap. Afiș., tipărite și trimise pe mail la sfârșit, Utilizatori.

  rapoarte delegati

 • Export- Se deschide procedura de export a datelor;
 • Refresh- Aduce din nou datele pe ecran;
 • Favorite- Adaugă în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale (Adaug la favorite, Adaug în StartUp);
 • Închid- Închide fereastra curentă.

delegati vizualizare

În partea dreaptă sunt întâlnite opțiuni cu ajutorul cărora se face verificarea și la sediu în cazul editării nomenclatorului (Această opțiune are efect pe societatea curentă, pentru toți utilizatorii. Modificarea opțiunii nu necesită drepturi de administrator.), opțiuni care afișează grupările separat, în tree-ul din partea stângă a modulului (această opțiune are efect pe societatea curentă, pentru utilizaorul logat. Modificarea opțiunii nu necesită drepturi de administrator.), opțiuni cu ajutorul cărora se poate seta modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensionează automat în funcție de lățimea monitorului, fie apare scroll (acestă opțiune are efect pe societatea curentă, pentru utilizatorul logat. Modificarea opțiunii nu necesită drepturi de administrator.), opțiuni care constau în stabilirea nivelului logului de operare asupra documentelor (de bază, avansat, detaliat), stabilirea blocării sesiunii de lucru doar pentru modulul în cauză și setări privind operațiunile salvate în log-ul de operare.

Pe lângă aceste opțiuni există posibilitatea prefiltrării după Nume și prenume, Nume partener, Nume clasificare și posibilitatea grupării după Localitate, Metodă contact permisă, Metodă contact preferată, Nume clasificare, Nume partener, Rol, Situația familială, Starea civilă, User creare, User modificare, Zi contact preferată.

delegati grupare

Prin apelarea comenzii Adaug se pot completa urmatoarele câmpuri:

- Nume și prenume*: se completează numele și prenumele delegatului;
- C.N.P.: se completează codul numeric personal al delegatului;
- E-mail: se completează cu adresa de e-mail a delegatului;
- Partener: se completează cu numele partenerului ales din nomenclatorul de parteneri;
- Telefon: se completează numărul de telefon al delegatului;
- Fax: se completează numărul de fax al delegatului;
- Țară: se alege țara de domiciliu a delegatului;
- Localitate: se alege localitatea din nomenclatorul de localități;
- Adresă: se completează adresa de domiciliu a delegatului.

În tab-ul Delegat pot fi completate câmpurile:

- Carte identitate seria: se completează seria cărții de identitate a delegatului;
- Carte identitate număr: se completează cu numărul cărții de identitate al delegatului;
- Eliberat de: se completează instituția care a eliberat cartea de identitate a delegatului;
- Tip transport: se completează tipul de transport efectuat de delegat;
- Nr. auto: se completează cu numărul de înmatriculare Auto al delegatului;
- Clasificare: se completează cu numele clasei, selectată din nomenclatorul de clasificări;
- Inactiv din: se completează anul de început al inactivității delegatului;
- Primește facturi: se bifează dacă partenerul este persoană afiliată.

delegati modificare

În tab-ul Carburanți pot fi completate câmpurile:

- Limită carburanți: se completează cu valoarea limitei de carburanți alocată delegatului;
- Cod card: se completează codul cardului asociat delegatului;
- Carduri asociate: se adaugă cardurile asociate ale delegatului;

carburanti delegati

În tab-ul CRM pot fi completate câmpurile:

- Telefon asistent: se completează numărul de telefon al asistentului;
- Departament: se completează numele departamentului în cadrul căruia persoana de contact își desfășoară activitatea;
- Funcție: se completează cu numele funcției pe care o exercită persoana de contact;
- Rol: rolul pe care persoana de contact o are relativ la deciziile pe care le poate lua (Decident, Angajat, Factor de influență);
- Metode de contact permise: se alege metoda de contact permisă și preferată de către persoana de contact;
- Zi preferată: se alege ziua din săptămână (Oricare, Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică) la care persoana de contact preferă să fie căutată;
- Oră preferată: se alege ora din zi (Oricare, Dimineața, După-amiază, Seara) la care persoana de contact preferă să fie căutată.

În tab-ul Date personale pot fi completate câmpurile:

- Sexul: se alege sexul delegatului-feminin sau masculin;
- Data nașterii: se completează cu data nașterii delegatului;
- Suprafața imobil(e): se completează suprafața imobilelor avute în proprietate;
- Suprafață teren(uri): se completează suprafața terenurilor avute în proprietate;
- Venituri salariale: se completează veniturile salariale;
- Alte venituri: se completează cu valoarea altor venituri obținute de delegat;
- Cheltuieli chirie: se completează cheltuielile cu chiria;
- Alte cheltuieli: se completează cu valoarea altor cheltuieli efectuate de delegat;
- Grad handicap: se alege gradul de handicap (nu se aplică, gradul 1, gradul 2, gradul 3);
- Starea civilă: se alege starea civilă (necăsătorit, căsătorit, divorțat, văduv) a delegatului;
- Starea familială: se alege tipul de persoană în cadrul familiei (mamă, tată, alt membru).

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nume si prenume, Nr. auto, Telefon, Nume partener, Adresa, Localitate, Email, Functie, Rol, Metoda contact permisa, Metoda contact preferata, Zi contact preferata, Ora contact preferata, Data nastere, Sex, Varsta, Suprafata imobile, Suprafata terenuri, Grad handicap, Venit salarial, Alte venituri, Cheluieli chirie, Alte cheluieli, Starea civila, Situatia familiala, Nume clasificare, Puncte fidelitate, Tel. asistent, Departament, Fax, CNP, Cod card, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, CI Seria, CI Numar, CI Eliberat, Transport (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Metoda contact permisa, Metoda contact preferata, Zi contact preferata, Nume partener, Localitate, Rol, Starea civila, Nume clasificare, Situatia familiala, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Nume si prenume, Nume partener, Nume clasificare, CNP, Adresa (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterge articole din baza de date
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Verific nomenclatorul la sediu - Se face verificarea si la sediu la sediu in cazul editarii nomenclatorului
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Nume si prenume - Se completeaza numele delegatului.
  Telefon - Se completeaza numarul de telefon al delegatului.
  Tara - Se alege tara de domiciliu a delegatului.
  Localitate - Se alege localitatea din nomenclatorul de localitati.
  C.N.P. - Se completeaza codul Numeric Personal al delegatului.
  E-mail - Se completeaza cu adresa de e-mail a delegatului.
  Adresa - Se completeaza adresa de domiciliu a delegatului.
  Fax - Se completeaza numarul de fax al delegatului.
  Partener - Se completeaza cu numele partenerului, ales din nomenclatorul de parteneri.

  Carte identitate seria - Se completeaza seria cartii de identitate al delegatului.
  Clasificare - Se completeaza cu numele clasei, selectata din nomenclatorul de clasificari.
  Primeste facturi - Se bifeaza daca partenerul este persoana afiliata.
  Carte identitate numar - Se completeaza cu numarul cartii de identitate al delegatului.
  Eliberat de - Se completeaza institutia care a eliberat cartea de identitate a delegatului.
  Tip transport - Se completeaza tip de transport efectuat de delegat.
  Nr. auto - Se completeaza cu numarul de inmatriculare Auto al delegatului.
  An inactiv din... - Se completeaza anul de inceput al inactivitatii delegatului.

  Limita carburanti - Se completeaza cu valoarea limitei de carburanti alocata delegatului.
  Cod card - Se completeaza codul cardului asociat delegatului.
  Carduri asociate - Se adauga cardurile asociate ale delegatului.

  Telefon asistent - Se completeaza numarul de telefon al asistentului
  Departament - Se completeaza numele departamentului in cadrul caruia persoana de contact isi desfasoara activitatea
  Functie - Se completeaza cu numele functiei pe care o exercita persoana de contact
  Rol - Rolul pe care persoana de contact o are relativ la deciziile pe care le poate lua (Decident, Angajat, Factor de influenta)
  Metode de contact permise - Se alege metoda de contact permise si preferate de catre persoana de contact
  Zi preferata - Se alege ziua din saptamana (Oricare,Luni,Marti,Miercuri,Joi,Vineri,Sambata,Duminica) la care persoana de contact prefera sa fie cautata
  Ora preferata - Se alege ora din zi (Oricare,Dimineata,Dupa-amiaza,Seara) la care persoana de contact prefera sa fie cautata

  Sexul - Se alege sexul: Feminin, Masculin al delegatului.
  Cheltuieli chirie - Se completeaza cheltuielile cu chiria
  Alte cheltuieli - Se completeaza cu valoarea altor cheltuieli efectuate de delegat.
  Data nasterii - Se completeaza cu data nasterii delegatului.
  Suprafata imobil(e) - Se completeaza suprafata imobilelor avute in proprietate
  Grad handicap - Se alege gradul de handicap (Nu se aplica,Gradul 1,Gradul 2,Gradul 3)
  Starea civila - Se alege starea civila (NeCasatorit,Casatorit,Divortat,Vaduv) a delegatului.
  Suprafata teren(uri) - Se completeaza suprafata terenurilor avute in proprietate
  Venituri salariale - Se completeaza venituti salariale
  Starea familiala - Se alege tipul de persoana in cadrul familiei (Mama,Tata,Alt Membru).
  Alte venituri - Se completeaza cu valoarea altor venituri obtinute de delegat.

  Carte identitate seria - Se completeaza seria cartii de identitate al delegatului.
  Clasificare - Se completeaza cu numele clasei, selectata din nomenclatorul de clasificari.
  Primeste facturi - Se bifeaza daca partenerul este persoana afiliata.
  Carte identitate numar - Se completeaza cu numarul cartii de identitate al delegatului.
  Eliberat de - Se completeaza institutia care a eliberat cartea de identitate a delegatului.
  Tip transport - Se completeaza tip de transport efectuat de delegat.
  Nr. auto - Se completeaza cu numarul de inmatriculare Auto al delegatului.
  An inactiv din... - Se completeaza anul de inceput al inactivitatii delegatului.

  Limita carburanti - Se completeaza cu valoarea limitei de carburanti alocata delegatului.
  Cod card - Se completeaza codul cardului asociat delegatului.
  Carduri asociate - Se adauga cardurile asociate ale delegatului.

  Telefon asistent - Se completeaza numarul de telefon al asistentului
  Metode de contact permise - Se alege metoda de contact permise si preferate de catre persoana de contact
  Zi preferata - Se alege ziua din saptamana (Oricare,Luni,Marti,Miercuri,Joi,Vineri,Sambata,Duminica) la care persoana de contact prefera sa fie cautata
  Departament - Se completeaza numele departamentului in cadrul caruia persoana de contact isi desfasoara activitatea
  Functie - Se completeaza cu numele functiei pe care o exercita persoana de contact
  Ora preferata - Se alege ora din zi (Oricare,Dimineata,Dupa-amiaza,Seara) la care persoana de contact prefera sa fie cautata
  Rol - Rolul pe care persoana de contact o are relativ la deciziile pe care le poate lua (Decident, Angajat, Factor de influenta)

  Sexul - Se alege sexul: Feminin, Masculin al delegatului.
  Cheltuieli chirie - Se completeaza cheltuielile cu chiria
  Alte cheltuieli - Se completeaza cu valoarea altor cheltuieli efectuate de delegat.
  Data nasterii - Se completeaza cu data nasterii delegatului.
  Suprafata imobil(e) - Se completeaza suprafata imobilelor avute in proprietate
  Grad handicap - Se alege gradul de handicap (Nu se aplica,Gradul 1,Gradul 2,Gradul 3)
  Starea civila - Se alege starea civila (NeCasatorit,Casatorit,Divortat,Vaduv) a delegatului.
  Suprafata teren(uri) - Se completeaza suprafata terenurilor avute in proprietate
  Venituri salariale - Se completeaza venituti salariale
  Starea familiala - Se alege tipul de persoana in cadrul familiei (Mama,Tata,Alt Membru).
  Alte venituri - Se completeaza cu valoarea altor venituri obtinute de delegat.
  Rapoarte
 • Lista delegati - Lista delegati