Nexus ERP

1.4.34. Importul subclaselor de produse

http://{ip}:{port}/api/v1/import/subclase_produse

Câmp

Tip

Denumire

id_importex

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)

id_subclasa

varchar (25)

Codul intern al subclasei în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică denumire)

denumire

varchar (100)

Denumirea subclasei (opțional dacă se specifică id_subclasa)

 Tabel 53. Date import subclase produse

Exemplu de import in format Json

{ 

     "parametri" :

          {

           "keep_data_on_err" : false,

           "manage_existing" : 0

          },

   "linii":[

{

  "id_subclasa": "1",

  "denumire": "ambalaje"

}]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/subclase_produse_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}