Nexus ERP

1.4.34. Importul subclaselor de produse

22 Feb 2018 | 42 |

http://{ip}:{port}/api/v1/import/subclase_produse

Câmp

Tip

Denumire

id_importex

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)

id_subclasa

varchar (25)

Codul intern al subclasei în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică denumire)

denumire

varchar (100)

Denumirea subclasei (opțional dacă se specifică id_subclasa)

 Tabel 53. Date import subclase produse

Exemplu de import in format Json
{
   "linii":[
{
  "id_subclasa": "1",
  "denumire": "ambalaje"
}]
}