Nexus ERP

Import pontaje

Importul pontajului se realizeaza in doua etape:
 • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A.
 • Apelarea procedurii stocate importex_pontaje_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B
Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_pontaje_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente:
 • Pontaje: pontaje.
  • Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id

  ANEXA A. Tabel nomenclator: importex_pontaje avand structura:
   

  Coloana Tip Descriere
  id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
  data_pontaj date Data pontajului
  id_salariat varchar(25) Codul intern al salariatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cnp_salariat sau marca_salariat sau den_salariat)
  cnp_salariat varchar (13) Codul numeric personal al salariatului (CNP) (optional daca se specifica id_salariat sau marca_salariat sau den_salariat)
  marca_salariat varchar (13) Marca salariatului (optional daca se specifica id_salariat sau cnp_salariat sau den_salariat)
  den_salariat varchar (100) Denumirea salariatului (optional daca se specifica id_salariat sau cnp_salariat sau marca_salariat)
  id_formatie varchar(25) Codul intern al formatiei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_formatie)
  den_formatie varchar (100) Denumirea formatiei (optional daca se specifica id_formatie)
  id_locmunca varchar(25) Codul intern al locului de munca in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_locmunca)
  den_locmunca varchar (100) Denumirea locului de munca (optional daca se specifica id_locmunca)
  id_contract varchar(25) Codul intern al contractului de munca in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica numar_contract sau data_contract)
  numar_contract varchar (20) Numarul contractului de munca (optional daca se specifica id_contract sau data_contract)
  data_contract date Data contractului de munca (optional daca se specifica id_contract sau numar_contract)
  tip_ore varchar (3) Tipul de ore
  numar_ore int Numarul de ore


  ANEXA B
  . Tabel erori posibile la importul pontajelor
  :

  Coloana Descriere
  PTJ001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
  PTJ002 Salariat nespecificat
  PTJ003 Data contract de munca nespecificata
  PTJ004 Tipul de ore specificat inexistent in nomenclator
  PTJ005 Urmatoarele coduri numerice personale nu identifica unic salariatul
  PTJ006 Urmatoarele marci nu identifica unic persoana
  PTJ007 Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul
  PTJ008 Lipsa salariat in nomenclator
  PTJ009 Urmatoarele denumiri nu identifica unic formatia de lucru
  PTJ010 Lipsa formatie in nomenclator
  PTJ011 Urmatoarele denumiri nu identifica unic locul de munca
  PTJ012 Lipsa loc de munca in nomenclator
  PTJ013 Urmatoarele date nu identifica unic contractul de munca
  PTJ014 Urmatoarele date nu identifica unic contractul de munca
  PTJ015 Lipsa contract de munca activ
  PTJ016 Nu exista o inregistrare corespunzatoarea in bonul de lucru