Nexus ERP

1.4.18. Importul încasărilor și plăților

http://{ip}:{port}/api/v1/import/incasari_plati

Câmp

Tip

Descriere

id_importex

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului (opțional)

tip_import

char(3)

Tipul de import ce poate avea una dintre valorile:
 CAL - pentru import casa in lei
 CAD - pentru import casa in devize
 BAL - pentru import banca in lei
 BAD - pentru import banca in devize

iban

varchar (24)

Cont IBAN

cont

varchar (17)

Contul de casa/banca. Poate fi de forma 5311.1, programul corectând automat formatul

plata

bit

Valoarea 1 dacă documentul reprezinta o plata, 0 pentru încasare

tip_document

varchar (15)

Tipul documentului (Chitanța, Ordin de plata, etc.)

id_carnet

bigint

Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)

serie_document

varchar (10)

Seria documentului (opțional)

numar_document

varchar (20)

Numărul documentului

data_document

date

Data documentului

moneda

char(3)

Moneda (RON, EUR) (opțional, implicit RON)

suma

numeric(14,2)

Suma încasata / plătita

suma_licitata

numeric(14,2)

Suma licitata (doar pentru banca in devize)

jur_tva

bit

Valoarea 1 dacă documentul va fi inclus in jurnalul de TVA si 0 in rest (doar pentru casa si banca in lei) - opțional

cont_coresp

varchar (17)

Cont corespondent. Poate fi de forma 4111.1, programul corectând automat formatul

cont_tva

varchar (17)

Cont TVA. Poate fi de forma 4427.1, programul corectând automat formatul

tip_coresp

char(1)

Tip corespondent. Poate avea una dintre valorile:
 P - corespondentul este un partener
 S - corespondentul este un salariat
 G - corespondentul este o gestiune
 O - corespondentul este un centru de profit
 Dacă nu se specifica niciun corespondent atunci acest câmp va rămâne necompletat

id_ coresp

varchar (25)

Codul intern al corespondentului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_coresp sau  den_coresp)

cif_ coresp

varchar (20)

Codul fiscal / CNP al corespondentului in cazul in care acesta este un partener (opțional dacă se specifică id_coresp sau  den_coresp)

den_ coresp

varchar (100)

Denumirea corespondentului (opțional dacă se specifică id_coresp sau  cif_coresp)

id_casier

varchar (25)

Codul intern al casierului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_casier)

den_casier

varchar (30)

Denumirea casierului (opțional dacă se specifică id_casier)

explicatii

varchar (30)

Explicatii document

tip_marfa_amanunt

varchar (3)

Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_marfa_amanunt)

cont_marfa_amanunt 

varchar (17)

Cont stoc marfa cu amănuntul. Poate fi de forma 371.2, programul corectând automat formatul(Opțional dacă se specifică tip_marfa_amanunt)

tip_buget

int

Tip buget

anexa_buget

varchar (3)

Anexa buget

ind_func_buget

varchar (17)

Indicator funcțional buget

ind_econ_buget

varchar (11)

Indicator economic buget

validare

bit

Se va valida sau nu documentul după salvare

data_decont

date

Data decont

id_agent

varchar(20)

Codul intern al agentului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_agent)

den_agent

varchar(100)

Denumirea agentului (opțional dacă se specifică id_agent)

cota_tva

int

Cota TVA

id_extern_centru_profit

varchar (25)

Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)

Tabel 28. Date import antet încasări plăti


http://{ip}:{port}/api/v1/import/incasari_plati

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului (opțional)

tip_factura

char(3)

Tipul de factura încasata / plătita. Poate avea una dintre valorile:
 CLI - pentru încasarea unei facturi de client
 FUR - pentru plata unei facturi de furnizor in lei

id_factura

varchar (25)

Codul intern al facturii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică numar_factura si data_factura)

serie_factura

varchar (10)

Seria facturii (opțional)

cod_factura

varchar (10)

Codul de bare al facturii (opțional)

numar_factura

varchar (20)

Numărul facturii (opțional dacă se specifică id_factura)

data_factura

date

Data facturii (opțional dacă se specifică id_factura)

suma_factura

numeric(14,2)

Suma încasata / plătita din factura

suma_repartizata 

numeric(14,2)

Suma repartizata din documentul de încasare. Poate diferi de suma_factura doar in cazul in care devizul documentului de încasare diferă de devizul facturii, cele doua sume reflectând paritatea dintre devize

Tabel 29. Date import linii încasări plăti

Exemplu de import in format Json

{ 

        "parametri" :

                            {

                                 "id_document" : null,

                                 "keep_data_on_err" : false,

                                 "single_tran" : true,

                                 "tiparire_cm" : false

                          },

"antete":[

  {

"id_document": "35678",

"tip_import": "CAL",

"iban": "",

"cont": "5311.  .  .  .   ",

"plata": "0",

"tip_document": "Chitanța",

"serie_document": "",

"numar_document": "",

"data_document": "2018-02-06",

"moneda": "RON",

"suma": "186.00",

"cota_tva": "0",

"suma_licitata": "0.00",

"jur_tva": "0",

"cont_coresp": "4111.  .  .  .   ",

"cont_tva": "",

"tip_coresp": "P",

"id_coresp": "283(1)",

"cif_coresp": "",

"den_coresp": "",

"id_casier": "",

"den_casier": "",

"id_agent": "",

"den_agent": "",

"explicatii": "C/V:F:3333334029/01.02.2015",

"tip_marfa_amanunt": "",

"cont_marfa_amanunt": "",

"anexa_buget": "",

"ind_func_buget": "",

"ind_econ_buget": "",

"validare": "1",

"linii": [

{

"id_document": "35678",

"tip_factura": "CLI",

"id_factura": "201502_1_20821",

"cod_factura": "",

"serie_factura": "MZGT      ",

"numar_factura": "3333334029",

"data_factura": "2015-02-01",

"suma_factura": "186.00",

"suma_repartizata": "186.00"

}]

}]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/incasari_plati_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}