Nexus ERP

Parteneri

Acest modul gestionează întreg nomenclatorul de terți (furnizori și clienți) cu care intră în contact unitatea. În cadrul modulului se regăsesc date în amănunt despre parteneri cu privire la: date contact, date comerciale, date privind vectorul fiscal.

Vizualizare modul parteneri

În modulul Parteneri pot fi introduse date relevante și utile legate de partenerii unității. Unele date, precum cele aferente vectorului fiscal (plătitor TVA, sistem TVA încasare, TVA split) și datele de contact publice, se preiau automat de pe site-ul Ministerului de Finanțe.

Vizualizare fereastră partener date contact

În cadrul modulului există anumiți asistenți care ajută utilizatorul pentru a face anumite operațiuni în mod automat, precum:

 1. Verificare și actualizare date parteneri - se preiau date de pe www.mfinante.ro pentru partenerii persoane juridice din nomenclator cu privire la: denumire, registrul comerțului, adresă, telefon, plătitor/neplătitor TVA.
  De asemenea, în cadrul acestui asistent exista posibilitatea de a înlocui complet datele privind vectorul fiscal, de a include în verificare denumirea și adresa partenerilor sau Registrul comertului, telefon și fax.
  ATENȚIE! Cele trei opțiuni de verificare din fereastră inlociuește datele existente cu cele din baza de date ale Ministerului de finanțe.
  Actualizare date partener
 2. Verificare parteneri– se fac verificări în diferiți regiștrii la nivel național: Registrul Mfinante, Registrul TVA incasare, Tva Split, Instanțe Judecată, Registrul TVA Vies (verificare individuală pe partener sau „în bloc”);

  Verificare regiștrii TVA- parteneri actualizare date
 3. Import parteneri in modul

  Import parteneri nomenclator
 4. Blocare parteneri- oferă posibilitatea de blocare a anumitor parteneri din diferite motive;

  Import parteneri nomenclator
 5. Export contclient.ro - comandă folosită pentru a exporta datele în platforma contclient.ro, folosită de către clienții societății în scopul de vizualiza facturile în sold, comenzile înregistrate, efectuare de plăți online cu cardul, descărcare facturi fiscale, etc.

  Parteneri- export cont client
 6. Există posibilitatea de a verifica partenerii și individual, apelând butonul de verificare parteneri. Astfel, se fac verificări în diferiți regiștrii la nivel național: Registrul Mfinante, Registrul TVA incasare, Tva Split, Instanțe Judecată, Registrul TVA Vies.

Fereastra fiecărui Partener este împărțită în mai multe tab-uri (pagini), denumite și grupate sugestiv pentru o bună operativitate. Astfel, cand se intră pe un partener există următoarele tab-uri:

 • Contact - se pot introduce date de contact ale partenerului;
 • Detalii - informații cu privire la anumite clasificări ale partenerului, dacă face sau nu parte dintr-un grup de firme, observații de tipărit pe factura fiscală, banca facturare (dacă se dorește să apară o bancă în plus pe factură față de cele standard);
 • Comercial - informatii privind latura comercială cu partenerul respectiv: limita de creditare, daca face parte dintr-un grup ofertă (folosit de obicei la promoții), termene de incasare/plata, agent de vânzare prestabilit, cod client sau cod furnizor (folosite la facturare în relația cu partenerii IKA);
 • Atribute – pot fi adăugate diferite criterii de grupare ale partenerilor, în funcție de nevoi;
 • Transport – informații legate de transport: licență transport, autovehicule, carduri client;
 • Internet – pot fi introduse informații cu privire la email, website, user ID și parola (folosite la autentificare în alte aplicații Nexus Mobile)
 • Retail – informații privind tipul partenerului (Client retail – opțiune ce are finalitate în Nexus Retail), cod card client etc
 • Delegați – se pot intoduce delegații partenerului respectiv, pentru a putea fi folosiți in documentele operate;
 • Targete – se pot adauga programe de targetare pe partener; aceste programe se vor regăsi în același timp in modulul Targete din Ieșiri-Management Vânzări.
 • Bănci – se pot introduce băncile partenerului rspectiv, pentru a aparea pe factura fiscala
 • Adrese de livrare – se pot introduce toate adresele de livrare ale partenerului, urmând a fi folosite în relația de vânzare (comenzi clienti, avize marfa, facturi clienți);
 • Vector fiscal – se introduc informații cu privire la luarea sau scoaterea din evidență a anumitor vectori fiscali (TVA, TVA incasare, TVA split, Inactivitate ANAF). Este obligatorie operarea acestor indicatori, întrucât în funcție de aceste date partenerii sunt declarați in declarațiile fiscale;
 • Linkuri – se înregistrează automat logul de operare, atașamente provenite din anumite module/adăugate manual, activități, avertizări, aprobări.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nume, Cod, Atr. fiscal, Cod fiscal, Termen plata (zile), Registrul comertului, Banca, Email, Telefon, Numar SMS, Denumire adresa sediu, An inactiv, Limita de creditare, Cod card, Puncte de lucru, Platitor de TVA, Telefon serviciu, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Clasificare, Delegat/Agent, Grup, Localitate, Judet, Lista de preturi, Aprobat, Validat, Neplatitor de TVA pana la data de, Restanta max.(zile), TVA la incas, Evaluare, Termen incasare, Zona comerciala, Mod calcul termen plata, Clasificare 2, Clasificare 3, Persoana fizica, Denumire puncte de lucru, Termen incasare suplimentar, Limita de creditare perioada, Email EDI, Cod client, Cod furnizor, Puncte fidelitate, Metoda de plata preferata, TVA Split, Calitate partener, Calitate client, Calitate furnizor, Calitate transportator, Id extern, Adresa sediu (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Lista de preturi, Persoana fizica, Calitate client, Calitate furnizor, Calitate transportator, Clasificare 2, Clasificare 3, Clasificare, Delegat/Agent, Evaluare, Zona comerciala, Mod calcul termen plata, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Nume, Cod fiscal, CIF Declar, Registrul comertului, Clasificare, Delegat/Agent, Judet, Adresa, Zona comerciala, Clasificare 2, Clasificare 3, Calitate partener (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterge articole din baza de date
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
 • Atribute... - Atribute...
 • Import - Import
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Parteneri blocati - Editez parteneri blocati
 • Import date - Import date parteneri
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
 • Verificare partener - Verificare partener
 • Verific - Verific
 • Export ContClient.ro - Export parteneri si delegati catre contclient.ro
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
  Configurari
 • Blocare validare part. cu CIF incorect - Blocare validare partener in cazul in care codul fiscal al acestuia este incorect
 • Vechime maxima pentru info. firme - Vechime maxima permisa pentru informatii despre firme
 • Limita credit implicita - Limita de creditare implicita la crearea partenerilor
 • Tratare dublaje la import - Modul de tratare a situatiilor in care inregistrarile adaugate prin import exista deja in baza de date: Blocheaza - Procedura intoarce o eroare iar importul este oprit; Suprascrie - Procedura va actualiza datele existente in baza de date conform celor provenite din import; Ignora - Procedura va omite, fara eroare, prelucrarea inregistrarii curente trecand automat la urmatoarea inregistrare.
 • Import intr-o singura tranzactie - Importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza intr-o singura tranzactie, blocand resursele necesare pana la finalizare.
 • Verific nomenclatorul la sediu - Se face verificarea si la sediu la sediu in cazul editarii nomenclatorului
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Creare automata delegat pt. PF - Atunci cand se adauga un partener nou, persoana fizica, se creeaza un delegat (asociat) cu datele partenerului nou creat
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Tip - Se alege tipul partenerului (Persoană fizică, Persoană juridică). (needitabil)
  Platitor de TVA - Se va bifa dacă partenerul este plătitor de TVA.
  TVA la incasare - Se bifează dacă partenerul aplică sistemul de TVA la încasare. (needitabil)
  TVA Split - Se va bifa dacă partenerul aplică TVA split. (needitabil)
  Rg. Comert - Se completează cu numărul de identificare al partenerului în Registru Comerțului.
  Cod fiscal - Se completează codul fiscal al partenerului.
  Denumire - Se completează numele partenerului.
  CIF Declar - Se completează codul de identificare fiscală (CIF).
  Inactiv pe ANAF - Bifat dacă la ultima verificare partenerul se află în registrul de inactivi de pe anaf.ro (needitabil)

  Tara - Se alege țara unde locuiește partenerul.
  Fax - Se completează numărul de fax al partenerului.
  Banca - Se completează numele băncii cu care lucrează acest partener. (needitabil)
  Cont - Se completează cu contul bancar al partenerului. (needitabil)
  SMS - Se completează numărul de telefon mobil al partenerului.
  Localitate (conform ANAF) - Se alege localitatea de domiciliu a partenerului, din nomeclatorul de localități.
  Adresa (conform ANAF) - Se completează adresă de domiciliu a partenerului.
  Manager - Se completează numele managerului societății.
  Cod BIC - Se completează codul BIC al partenerului. (needitabil)
  An inactiv din... - Se completează anul de început al inactivității partenerului.
  Telefon - Se completează numărul de telefon al partenerului.
  Telefon serviciu - Se completează numărul de telefon serviciu al partenerului.
  Deviz - Se alege devizul în care se înregistrează operațiunile.
  Persoana afiliata - Se bifează dacă partenerul este persoană afiliată.
  Adresa sediu - Se alege adresa unde vor fi livrate bunurile achiziționate de partener.

  Partener de tip Grup de firme - Se bifează dacă partenerul este de tip grup de firme.
  Societatea asociata - Se alege societatea asociată partenerului.
  Banca facturare - Se completează banca de facturare a partenerului.
  Grup de firme - Se alege grupul de firme din care face parte partenerul.
  Clasificare - Se completează cu numele clasei, selectată din nomenclatorul de clasificări.
  Observatii facturare - Se completează observații ce vor apărea la facturare.
  Sursa - Se alege sursa (primul contact cu oferta comercială a firmei) clientului.
  Clasificare criteriu 2 - Se completează cu numele clasei dupa criteriul 2, selectată din nomenclatorul de clasificări.
  Clasificare criteriu 3 - Se completează cu numele clasei dupa criteriul 3, selectată din nomenclatorul de clasificări.
  Metode de contact permise - Se aleg metode de contact permise și preferate de către parteneri.
  Observatii - Se completează cu observații referitoare la partener.
  Calitate partener - Se completeaza calitatea partenerului.
  Id extern - Se completeaza id-ul extern al partenerului.

  Limita creditare - Se completează limita de creditare a partenerului.
  Agent comercial - Se completează cu numele agentului comercial, ales din nomenclatorul de personal.
  Mod calcul termen plata - Se alege modul de calcul al termenului de plată.
  Termen plata (furnizor) - Se completează termenul de plată câtre furnizor în zile.
  Dispecer - Se completează cu numele dispecerului, ales din nomenclatorul de personal.
  Grad - Se alege gradul partenerului în privința plaților efectuate (Nespecificat,Rau Platnic,Satisfăcător,Bun Platnic,Foarte Bun Platnic).
  Grup oferta - Se alege grupul de discount în care se încadrează partenerul.
  Evaluare - Se alege tipul de evaluare.
  Schema penalizare - Se alege tipul schemei de penalizare.
  Limita de creditare - Se completează limita de creditare a partenerului.
  Cod client - Se completează cu codul de client (apare automat la listarea facturii).
  Zona comerciala - Se alege din lista zona comerciala a partenerului.
  Termen incasare (client) - Se completează termenul de încasare de la client în zile.
  Cod furnizor - Se completează cu codul de furnizor (apare automat la listarea facturii).
  Metoda de plata preferata - Se alege metoda de plată preferată de partener.
  Restanta maxima (zile) - Se completează restanța maximă în zile.
  Termen incasare secundar - Se completează cu termenul de încasare secundar, în zile. Acesta nu este preluat automat în facturi, fiind utilizat doar pentru restricționarea operatorilor.

  Atribute - Se aleg atributele partenerului.

  Auto - Se completează cu numărul de circulație al autovehicolelor deținut de partener.
  Limita carburanti - Se completează cu valoarea limitei lunare de carburanți.
  Carduri asociate - Se completează cu carduri asociate partenerului.
  Denumire licenta - Se completează cu denumirea licenței de transport.
  Data inceperii licentei - Se completează cu data de început a licenței de transport deținute de partener.
  Data incetarii licentei - Se completează cu data de sfârșit a licenței de transport deținute de partener.

  E-mail - Se completează cu adresa de email a partenerului.
  Web site - Se completează cu adresa web a partenerului.
  Se permite accesul la sistemul de comunicatii (comenzi, programari, rezervari...) OnLine - Se bifează dacă se permite accesul la sistemul de comunicații online.
  User ID - Se completează cu id-ul utilizatorului pentru comunicațiile online.
  Parola - Se completează cu parola utilizatorului pentru comunicațiile online.

  Client retail - Se va bifa dacă partenerul este și client retail.
  Cod card - Se completează cu codul cardului retail.
  Numar contract - Se completează numărul de contract încheiat cu partenerul.
  Apelativ - Se completează apelativul de adresare al partenerului.
  Sex - Se alege sexul (Feminin, Masculin) al partenetului.
  Data contract - Se completează cu data contractului.
  Discount % (doar pt. Xecutive.Restaurant) - Se completează cu valoarea procentuală de discount acordată.
  Data nasterii - Se completează cu data nașterii partenerului.
  Data aniversarii - Se completează cu data aniversării partenerului.
  Document preferat - Se alege tipul de document preferat (Factura, Aviz, Bon fiscal numerar).
  Tip confirmare - Se alege tipul de confirmare (Email,Tel. acasa,Tel. mobil,Tel. serviciu) al partenerului.

  Tara - Se alege țara unde locuiește partenerul.
  Fax - Se completează numărul de fax al partenerului.
  Banca - Se completează numele băncii cu care lucrează acest partener. (needitabil)
  Cont - Se completează cu contul bancar al partenerului. (needitabil)
  SMS - Se completează numărul de telefon mobil al partenerului.
  Localitate - Se alege localitatea de domiciliu a partenerului, din nomeclatorul de localități.
  Adresa - Se completează adresa de domiciliu a partenerului.
  Manager - Se completează numele managerului societății.
  Cod BIC - Se completează codul BIC al partenerului. (needitabil)
  An inactiv din... - Se completează anul de început al inactivității partenerului.
  Adresa sediu - Se alege adresa unde vor fi livrate bunurile achiziționate de partener.
  Telefon - Se completează numărul de telefon al partenerului.
  Telefon serviciu - Se completează numărul de telefon serviciu al partenerului.
  Deviz - Se alege devizul în care se înregistrează operațiunile.
  Persoana afiliata - Se bifează dacă partenerul este persoană afiliată.

  Aplica sistem TVA la incasare - Se bifează dacă partenerul aplică sistemul de TVA la încasare. (needitabil)
  Partener de tip Grup de firme - Se bifează dacă partenerul este de tip grup de firme.
  Societatea asociata - Se alege societatea asociată partenerului.
  Banca facturare - Se completează banca de facturare a partenerului.
  Grup de firme - Se alege grupul de firme din care face parte partenerul.
  Clasificare - Se completează cu numele clasei, selectată din nomenclatorul de clasificări.
  Observatii facturare - Se completează observații ce vor apărea la facturare.
  Sursa - Se alege sursa (primul contact cu ofertă comercială a firmei) clientului.
  Clasificare criteriu 2 - Se completează cu numele clasei dupa criteriul 2, selectată din nomenclatorul de clasificări.
  Inactiv pe ANAF - Bifat dacă la ultima verificare partenerul se afla în registrul de inactivi de pe anaf.ro. (needitabil)
  Clasificare criteriu 3 - Se completează cu numele clasei dupa criteriul 3, selectată din nomenclatorul de clasificări.
  Observatii - Se completează cu observații referitoare la partener.
  Calitate partener - Se completeaza calitatea partenerului.
  TVA Split - Se va bifa daca partenerul aplica TVA split. (needitabil)
  Id extern - Se completeaza id-ul extern al partenerului.

  Limita creditare - Se completează limita de creditare a partenerului.
  Agent comercial - Se completează cu numele agentului comercial, ales din nomenclatorul de personal.
  Mod calcul termen plata - Se alege modul de calcul al termenului de plată.
  Termen plata (furnizor) - Se completează termenul de plată câtre furnizor în zile.
  Dispecer - Se completează cu numele dispecerului, ales din nomenclatorul de personal.
  Grad - Se alege gradul partenerului în privința plaților efectuate (Nespecificat,Rau Platnic,Satisfacator,Bun Platnic,F.Bun Platnic)
  Grup oferta - Se alege grupul de discount în care se încadrează partenerul.
  Evaluare - Se alege tipul de evaluare.
  Schema penalizare - Se alege tipul schemei de penalizare.
  Limita de creditare - Se completează limita de creditare a partenerului.
  Cod client - Se completează cu codul de client (apare automat la listarea facturii)
  Zona comerciala - Se alege din lista zona comercială a partenerului.
  Termen incasare (client) - Se completează termenul de încasare de la client în zile.
  Cod furnizor - Se completează cu codul de furnizor (apare automat la listarea facturii)
  Metoda de plată preferată - Se alege metoda de plată preferată de partener
  Restanta maxima (zile) - Se completează restanța maximă în zile.
  Termen incasare secundar - Se completează cu termenul de încasare secundar, în zile. Acesta nu este preluat automat în facturi, fiind utilizat doar pentru restricționarea operatorilor.

  Atribute - Se aleg atributele partenerului.

  Auto - Se completează cu numărul de circulație al autovehicolelor deținut de partener.
  Limita carburanti - Se completează cu valoarea limitei lunare de carburanți.
  Carduri asociate - Se completează cu carduri asociate partenerului.
  Denumire licenta - Se completează cu denumirea licenței de transport.
  Data inceperii licentei - Se completează cu data de început a licenței de transport deținută de partener.
  Data incetarii licentei - Se completează cu data de sfârșit a licenței de transport deținute de partener.

  E-mail - Se completează cu adresă de email a partenerului.
  Web site - Se completează cu adresa web a partenerului.
  Se permite accesul la sistemul de comunicatii (comenzi, programari, rezervari...) OnLine - Se bifează dacă se permite accesul la sistemul de comunicații online.
  User ID - Se completează cu id-ul utilizatorului pentru comunicațiile online.
  Parola - Se completează cu parola utilizatorului pentru comunicațiile online.

  Client retail - Se va bifa dacă partenerul este și client retail.
  Cod card - Se completează cu codul cardului retail.
  Numar contract - Se completează numărul de contract incheiat cu partenerul.
  Apelativ - Se completează apelativul de adresare al partenerului.
  Sex - Se alege sexul (Feminin, Masculin) al partenerului.
  Data contract - Se completează cu data contractului.
  Discount % (doar pt. Xecutive.Restaurant) - Se completează cu valoarea procentuală de discount acordată.
  Data nasterii - Se completează cu data nașterii partenerului.
  Data aniversarii - Se completează cu data aniverării partenerului.
  Document preferat - Se alege tipul de partener (Rece,Cald,Fierbinte,Important,Permanent,Ocazional) în funcție de plățile efectuate.
  Tip confirmare - Se alege tipul de confirmare (Email,Tel. acasa,Tel. mobil,Tel. serviciu) al partenerului.

  Tara - Se alege țara unde locuiește partenerul.
  Fax - Se completează numărul de fax al partenerului.
  Banca - Se completează numele băncii cu care lucrează acest partener. (needitabil)
  Cont - Se completează cu contul bancar al partenerului. (needitabil)
  SMS - Se completează numărul de telefon mobil al partenerului.
  Localitate - Se alege localitatea de domiciliu a partenerului, din nomeclatorul de localități.
  Adresa - Se completează adresa de domiciliu a partenerului.
  Cod BIC - Se completeaza codul BIC al partenerului. (needitabil)
  An inactiv din... - Se completează anul de început al inactivității partenerului.
  Telefon - Se completează numărul de telefon al partenerului.
  Adresa sediu - Se alege adresa unde vor fi livrate bunurile achiziționate de partener.
  Deviz - Se alege devizul în care se înregistrează operațiunile.
  Telefon serviciu - Se completează numărul de telefon serviciu al partenerului.

  Banca facturare - Se completează banca de facturare a partenerului.
  Observatii facturare - Se completează observații ce vor apărea la facturare.
  Clasificare - Se completează cu numele clasei, selectată din nomenclatorul de clasificări.
  Clasificare criteriu 2 - Se completează cu numele clasei dupa criteriul 2, selectată din nomenclatorul de clasificări.
  Sursa - Se alege sursa (primul contact cu oferta comerciala a firmei) clientului.
  Metode de contact permise - Se aleg metode de contact permise și preferate de către parteneri.
  Clasificare criteriu 3 - Se completează cu numele clasei dupa criteriul 3, selectată din nomenclatorul de clasificări.
  Observatii - Se completează cu observații referitoare la partener.
  Calitate partener - Se completeaza calitatea partenerului.
  Id extern - Se completeaza id-ul extern al partenerului.

  Limita creditare - Se completează limita de creditare a partenerului.
  Agent comercial - Se completează cu numele agentului comercial, ales din nomenclatorul de personal.
  Mod calcul termen plata - Se alege modul de calcul al termenului de plată.
  Termen plata (furnizor) - Se completează termenul de plată către furnizor în zile
  Dispecer - Se completează cu numele dispecerului, ales din nomenclatorul de personal.
  Grad - Se alege gradul partenerului în privința plaților efectuate (Nespecificat,Rau Platnic,Satisfacator,Bun Platnic,F.Bun Platnic).
  Grup oferta - Se alege grupul de discount în care se încadrează partenerul.
  Evaluare - Se alege tipul de evaluare în funcție de plațile efectuate.
  Schema penalizare - Se alege tipul schemei de penalizare.
  Limita de creditare - Se completează limita de creditare a partenerului.
  Cod client - Se completează cu codul de client (apare automat la listarea facturii).
  Zona comerciala - Se alege din listă zona comercială a partenerului.
  Termen incasare (client) - Se completează termenul de încasare de la client în zile.
  Cod furnizor - Se completează cu codul de furnizor (apare automat la listarea facturii).
  Metoda de plată preferată - Se alege metoda de plată preferată de partener.
  Restanta maxima (zile) - Se completează restanța maximă în zile.
  Termen incasare secundar - Se completează cu termenul de încasare secundar, în zile. Acesta nu este preluat automat în facturi, fiind utilizat doar pentru restricționarea operatorilor.

  Atribute - Se aleg atributele partenerului.

  Auto - Se completează cu numărul de circulație al autovehicolelor deținut de partener.
  Carduri asociate - Se completează cu carduri asociate partenerului.
  Limita carburanti - Se completează cu valoarea limitei lunare de carburanți.

  E-mail - Se completează cu adresa de email a partenerului.
  Web site - Se completează cu adresa web a partenerului.
  Se permite accesul la sistemul de comunicatii (comenzi, programari, rezervari...) OnLine - Se bifează dacă se permite accesul la sistemul de comunicații online.
  User ID - Se completeaza cu id-ul utilizatorului pentru comunicatiile online
  Parola - Se completeaza cu parola utilizatorului pentru comunicatiile online.

  Client retail - Se va bifa daca partenetul este si client retail.
  Cod card - Se completeaza cu codul cardului retail.
  Numar contract - Se completeaza numarul de contract incheiat cu partenerul.
  Apelativ - Se completeaza apelativul de adresare al partenerului.
  Sex - Se alege sexul (Feminin, Masculin) al partenetului.
  Data contract - Se completeaza cu data contractului.
  Discount % (doar pt. Xecutive.Restaurant) - Se completeaza cu valoarea procentuala de discount acordata.
  Data nasterii - Se completeaza cu data nasterii partenerului.
  Data aniversarii - Se completeaza cu data aniversarii partenerului.
  Document preferat - Se alege tipul de partener (Rece,Cald,Fierbinte,Important,Permanent,Ocazional) in functie de platile efectuate .
  Tip confirmare - Se alege tipul de confirmare (Email,Tel. acasa,Tel. mobil,Tel. serviciu) al partenerului.

  Tara - Se alege țara unde locuiește partenerul.
  Fax - Se completează numărul de fax al partenerului.
  Banca - Se completează numele băncii cu care lucrează acest partener. (needitabil)
  Cont - Se completează cu contul bancar al partenerului. (needitabil)
  SMS - Se completează numărul de telefon mobil al partenerului.
  Localitate - Se alege localitatea de domiciliu a partenerului, din nomeclatorul de localități.
  Adresa - Se completează adresa de domiciliu a partenerului.
  Cod BIC - Se completeaza codul BIC al partenerului. (needitabil)
  An inactiv din... - Se completează anul de început al inactivității partenerului.
  Adresa sediu - Se alege adresa unde vor fi livrate bunurile achiziționate de partener.
  Telefon - Se completează numărul de telefon al partenerului.
  Telefon serviciu - Se completează numărul de telefon serviciu al partenerului.
  Deviz - Se alege devizul în care se înregistrează operațiunile.

  Banca facturare - Se completează banca de facturare a partenerului.
  Observatii facturare - Se completează observații ce vor apărea la facturare.
  Clasificare - Se completează cu numele clasei, selectată din nomenclatorul de clasificări.
  Clasificare criteriu 2 - Se completează cu numele clasei dupa criteriul 2, selectată din nomenclatorul de clasificări.
  Sursa - Se alege sursa (primul contact cu oferta comerciala a firmei) clientului.
  Metode de contact permise - Se aleg metode de contact permise și preferate de către parteneri.
  Clasificare criteriu 3 - Se completează cu numele clasei dupa criteriul 3, selectată din nomenclatorul de clasificări.
  Observatii - Se completează cu observații referitoare la partener.
  Calitate partener - Se completeaza calitatea partenerului.
  Id extern - Se completeaza id-ul extern al partenerului.

  Limita creditare - Se completează limita de creditare a partenerului.
  Agent comercial - Se completează cu numele agentului comercial, ales din nomenclatorul de personal.
  Mod calcul termen plata - Se alege modul de calcul al termenului de plată.
  Termen plata (furnizor) - Se completează termenul de plată către furnizor în zile
  Dispecer - Se completează cu numele dispecerului, ales din nomenclatorul de personal.
  Grad - Se alege gradul partenerului în privința plaților efectuate (Nespecificat,Rau Platnic,Satisfacator,Bun Platnic,F.Bun Platnic).
  Grup oferta - Se alege grupul de discount în care se încadrează partenerul.
  Evaluare - Se alege tipul de partener (Rece,Cald,Fierbinte,Important,Permanent,Ocazional) in functie de platile efectuate .
  Schema penalizare - Se alege tipul schemei de penalizare.
  Limita de creditare - Se completează limita de creditare a partenerului.
  Cod client - Se completeaza cu codul de client (apare automat la listarea facturii)
  Zona comerciala - Se alege din listă zona comercială a partenerului.
  Termen incasare (client) - Se completează termenul de încasare de la client în zile.
  Cod furnizor - Se completeaza cu codul de furnizor (apare automat la listarea facturii)
  Metoda de plată preferată - Se alege metoda de plata preferata de partener
  Restanta maxima (zile) - Se completează restanța maximă în zile.
  Termen incasare secundar - Se completează cu termenul de încasare secundar, în zile. Acesta nu este preluat automat în facturi, fiind utilizat doar pentru restricționarea operatorilor.

  Atribute - Se aleg atributele partenerului.

  Auto - Se completeaza cu numarul de circulatie al autovehicolelor detinut de partener.
  Carduri asociate - Se completeaza cu carduri asociate partenerului.
  Limita carburanti - Se completeaza cu valoarea limitei lunare de carburanti

  E-mail - Se completeaza cu adresa de email a partenerului.
  Web site - Se completeaza cu adresa web a partenerului.
  Se permite accesul la sistemul de comunicatii (comenzi, programari, rezervari...) OnLine - Se bifeaza daca se permite accesul la sistemul de comunicatii online.
  User ID - Se completeaza cu id-ul utilizatorului pentru comunicatiile online
  Parola - Se completeaza cu parola utilizatorului pentru comunicatiile online.

  Client retail - Se va bifa daca partenetul este si client retail.
  Cod card - Se completeaza cu codul cardului retail.
  Numar contract - Se completeaza numarul de contract incheiat cu partenerul.
  Apelativ - Se completeaza apelativul de adresare al partenerului.
  Sex - Se alege sexul (Feminin, Masculin) al partenetului.
  Data contract - Se completeaza cu data contractului.
  Discount % (doar pt. Xecutive.Restaurant) - Se completeaza cu valoarea procentuala de discount acordata.
  Data nasterii - Se completeaza cu data nasterii partenerului.
  Data aniversarii - Se completeaza cu data aniversarii partenerului.
  Document preferat - Se alege tipul de partener (Rece,Cald,Fierbinte,Important,Permanent,Ocazional) in functie de platile efectuate .
  Tip confirmare - Se alege tipul de confirmare (Email,Tel. acasa,Tel. mobil,Tel. serviciu) al partenerului.

  (fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

  Clasificare - Clasificare atribut
  Denumire - Denumire atribut

  (fereastra tip 2) (fereastra tip 2)

  Cod fiscal - Codul fiscal al partenerului
  Nume - Numele partenerului
  Partener - Se completeaza cu partenerul care se doreste a fi blocat
  Motiv blocare - Observatii legate de motivul blocarii partenerului

  (fereastra tip 3)

  Data - Data
  Sabloane predefinite pentru avertizari
 • Zi nastere partener
 • Zi onomastica partener
  Rapoarte
 • Centralizator puncte de fidelizare - Centralizator puncte de fidelizare
 • Eticheta partener - Eticheta partener
 • Lista parteneri - Lista parteneri
 • Solduri limite de credit parteneri - Lista parteneri
 • Validari CIF sau CNP - Validari CIF sau CNP