Nexus ERP

1.4.35. Importul transferurilor de produse

http://{ip}:{port}/api/v1/import/trasferuri_produse

Câmp

Tip

Descriere

id_importex 

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)
 Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

id_carnet

bigint

Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)

serie_document

varchar (10)

Seria documentului (opțional)

numar_document

varchar (20)

Numărul documentului

data_document

date

Data documentului

id_gestiune_ies

varchar (25)

Codul intern al gestiunii de ieșire în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune_ies)

den_gestiune_ies

varchar (30)

Denumirea gestiunii de ieșire (opțional dacă se specifică id_gestiune_ies)

tip_produs_ies

char(3)

Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs care iese din gestiune, definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs_ies)

cont_produs_ies

varchar (17)

Contul produsului care iese din gestiune (opțional dacă se specifică tip_produs_ies)

id_gestiune_int

varchar (25)

Codul intern al gestiunii de intrare în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune_int)

den_gestiune_int

varchar (30)

Denumirea gestiunii de intrare (opțional dacă se specifică id_gestiune_int)

tip_produs_int

char(3)

Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs care intra din gestiune definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs_int)

cont_produs_int

varchar (17)

Contul produsului care intra din gestiune (opțional dacă se specifică tip_produs_int)

serie_aviz

varchar (10)

Seria/numărul avizului (opțional)

numar_aviz

varchar (20)

Numărul avizului

data_aviz

date

Data avizului

id_delegat

varchar (25)

Codul intern al delegatului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_delegat)

den_delegat

varchar (30)

Denumirea delegatului (opțional dacă se specifică id_delegat)

observatii

varchar (250)

Observații document

validare

bit

Se va valida sau nu documentul după salvare

valoare

money

Valoarea inclusiv TVA pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea)

cont_storno_transfer   

varchar(17)

Cont storno transfer


Tabel 54. Date import antet transfer produsehttp://{ip}:{port}/api/v1/import/transferuri_produse

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

id_produs

varchar (25)

Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau den_produs)

cod_produs

varchar (20)

Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau den_produs)

den_produs

varchar (231)

Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau cod_produs)

tip_produs

char(3)

Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)

cont_produs

varchar (17)

Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)

serie_produs

varchar (50)

Seria/numărul de lot al produsului (opțional)

cantitate

numeric(13,3)

Cantitatea

pret_achizitie

money

Prețul de achiziție(opțional, descărcarea mărfii se va face FIFO)

pret_vanzare_tva 

money

Prețul de vânzare cu TVA in moneda facturii

cota_tva_ies

numeric(2,0)

Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator)

data_expirare

date

Data expirării (opțional)

denumire_sup

varchar (250)

Denumire suplimentara (opțional)

id_comanda

varchar (25)

Codul intern al comenzii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1

serie_comanda

varchar (10)

Seria/numărul comenzii (opțional)

numar_comanda

varchar (20)

Numărul comenzii

data_comanda

date

Data comenzii

id_pers_i

varchar(25)

ID-ul salariatului destinație

den_pers_i

varchar(30)

Denumirea salariatului destinație

id_pers_o

varchar(25)

ID-ul salariatului sursă

den_pers_o

varchar(30)

Denumirea salariatului sursă


Tabel 55. Date import linii transfer produseExemplu de import în format Json

{ 

        "parametri" :

        {

            "id_document" : null,

            "keep_data_on_err" : false,

            "single_tran" : true

        },

        "antete": [

       {

            "id_document": "61",

            "id_carnet": "13",

            "serie_document": "cvb",

            "numar_document": "",

            "data_document": "2017-08-30",

            "id_gestiune_ies": "6(1) ",

            "den_gestiune_ies": "MAGAZIN",

            "tip_produs_ies": "FAA",

            "cont_produs_ies": "",

            "id_gestiune_int": "162(1)",

            "den_gestiune_int": "10",

            "tip_produs_int": "FAA",

            "cont_produs_int": "",

            "serie_aviz": "", 

            "numar_aviz": "",

            "id_delegat": "",

            "den_delegat": "",

            "observatii": "",

            "validare": "1",

            "cont_storno_transfer": "",

            "linii": [

               {

                       "id_document": "61",

                       "id_produs": "16(1)",

                       "cod_produs": "",

                       "den_produs": "pantofi",

                       "tip_produs": "",

                       "cont_produs": "",

                       "serie_produs": "",

                       "cantitate": "1.000",

                       "cota_tva_ies": "20",

                       "denumire_sup": "",

                       "id_comanda": "",

                       "serie_comanda": "",

                       "numar_comanda": ""

            }]

      }]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/transferuri_produse_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}