Nexus ERP

1.4.62 Actualizare campuri note de intrare receptie

Parametri - http://{ip}:{port}/api/v1/import/note_intrare_receptie_update

Câmp

Tip

Descriere

 id_extern_nir

 varchar (25)

 Id-ul extern al notei de intrare receptie, utilizat in aplicatia din care se importa. In cazul in care nu se completeaza id_extern_nir, se face identificarea dupa numarul, data si seria notei de intrare receptie.

 numar_nir 

 varchar(20)

 Numarul notei de intrare receptie

 serie_nir

 varchar(10)

 Seria notei de intrare receptie

 data_nir

 date

 Data notei de intrare receptie

 observatii 

 varchar(250) 

 Observatiile notei de intrare receptie. Acest camp se va actualiza cu valoarea pe care o da utilizatorul.

 id_clasificare 

 varchar(25)

 Codul intern al clasificarii in formatul ID(PCT_LCR)(opțional daca se specifica den_clasificare)

 den_clasificare

 varchar(50)

 Denumirea clasificarii (optional daca se specifica id_clasificare)

 numar_factura

 varchar(20)

 Numarul facturii. Se va actualiza doar pentru receptiile libere, fara factura asociata.

 data_factura

 date

 Data facturii. Se va actualiza doar pentru receptiile libere, fara factura asociata.

Exemplu de JSON pentru apelarea procedurii:

{

   "parametri": 

        {

          "id_extern_nir" : "984588745",

          "serie_nir" : "NIR",

          "numar_nir" : "985898",

          "data_nir": "2022-11-22",

          "observatii": "MOTIVI PROIECT SRL - 4084 / 01.11.2022",

          "id_clasificare" : "554554(1)",

          "den_clasificare" : "Service telefoane",

          "numar_factura" : "543464534",

          "data_factura" : "2022-11-01"

        }

}