Nexus ERP

Import retete productie

14 Iul 2017 | Andreea Mantaluta | 95 |

Importul retetelor de productie se realizeaza in doua etape:
  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_retete_productie_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_retete_productie_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: catret. Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: catret_lin. Legatura cu antetul  anluna + pl_ret + id_ret.


ANEXA A. Tabel antete document: importex_retete_productie avand structura:

Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
numar_document  varchar (20) Numarul documentului
data_document date Data documentului
id_produs varchar (30) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau  den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  den_produs)
den_produs varchar (110) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau  cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare


 
ANEXA B. Tabel linii facturi clienti: importex_retete_productie_lin avand structura:

Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau  den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  den_produs)
den_produs varchar (231) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau  cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
id_manopera varchar (25) Codul intern al manoperei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_manopera)
den_manopera varchar (70) Denumirea manoperei (optional daca se specifica id_manopera)


 
ANEXA C. Tabel erori posibile la importul retetelor de productie:
 
Coloana Descriere
RPR001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
RPR002 Produs nespecificat
RPR003 Cont produs nespecificat
RPR004 Produs/Manopera nespecificat
RPR005 Nu e permisa specificarea pe aceeasi linie atat a produsului cat si a manoperei
RPR006 Cont produs nespecificat
RPR007 Lipsa antet
RPR008 Urmatoarele conturi sunt invalide
RPR009 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
RPR010 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
RPR011 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
RPR012 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
RPR013 Lipsa produs in nomenclator
RPR014 Document deja existent
RPR015 Urmatoarele conturi sunt invalide
RPR016 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
RPR017 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
RPR018 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
RPR019 Urmatoarele denumiri nu identifica unic manopera
RPR020 Lipsa manopera in nomenclator
RPR021 Reteta deja existenta
RPR022 Cantitate produs nespecificata