Nexus ERP

Import justificari avansuri

Importul justificarilor de avansuri se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_justificari_avansuri_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_justificari_avansuri_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare, a datelor deja importate, si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior, importul corect al datelor:

  • Antete de documente: avl, avd. Cheia primara a tebelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: avllinii si avdlinii. Legatura cu antetul  anluna + pl_avl + id_avl (justificari avansuri in lei) si anluna + pl_avd + id_avd (justificari avansuri in devize).


ANEXA A. Tabel antete document: importex_justificari_avansuri avand structura:

Coloana Tip Descriere
id_importex  varchar (50) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_document  varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului (optional)
tip_decont
 varchar(15) Se completeaza tipul de decont specific justificarilor de avansuri in lei/devize.
id_carnet
 bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (opțional)
serie_decont
 varchar (10) Se completeaza seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales.
numar_decont
 varchar(20)
Numărul decontului
data_decont
 date Data decontului
moneda
 char(3)
Moneda (RON, EUR) (opțional, implicit RON)
cont 
 varchar (17) Contul poate fi de forma 542, programul corectând automat formatul
id_agent
 varchar (25) Codul intern al agentului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_agent sau id_extern_agent)
id_extern_agent
 varchar(25) Id-ul extern al agentului (optional daca se specifica id_agent sau den_agent)
den_agent
 varchar(100) Denumirea agentului (opțional dacă se specifică id_agent sau id_extern_agent)
observatii
 varchar(250) Observatii
validare
 bit Se trimite cu valoarea 1 daca se doreste validarea documentului. Documentele se adauga implicit validate.
 

ANEXA B. Tabel linii document: importex_justificari_avansuri_lin avand structura:

Coloana Tip Descriere
id_document
 varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului (optional)
tip_document
 varchar (25)
Tip document
serie_document
 varchar (15) Serie document
numar_document
 varchar (20) Numar document
data_document
 date Data document
suma numeric(14,2) Suma
cota_tva
 tinyint Cota TVA din nomenclatorul de cote
jur_tva
 bit Se completeaza cu 1 daca documentul este inclus in jurnalul de tva
cont_coresp
 varchar (17)
Contul corespondent
cont_tva
 varchar (17)Contul de TVA
tip_coresp
 char (1)Cod analitic. Poate avea una dintre valorile:
P
- corespondentul este un partener
S
- corespondentul este un salariat
G
- corespondentul este o gestiune
O
- corespondentul este un centru de profit
Dacă nu se specifica niciun cod analitic, atunci acest câmp va rămâne necompletat
id_coresp
 varchar(25)Codul intern al beneficiarului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_coresp, id_extern_coresp sau den_coresp)
id_extern_coresp
 varchar (50) Id-ul extern al beneficiarului(optional daca se specifica id_coresp, cif_coresp sau den_coresp)
cif_coresp
 varchar (20) Codul fiscal / CNP al beneficiarului in cazul in care acesta este un partener (opțional dacă se specifică id_coresp, id_extern_coresp sau den_coresp)
den_coresp
 nvarchar (200)  Denumirea beneficiarului (opțional dacă se specifică id_coresp, id_extern_coresp sau cif_coresp)
explicatii
 varchar (250) Explicatii document
id_centru_profit 
 varchar (25) Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit sau id_extern_centru_profit)
id_extern_centru_profit
 varchar (25)
Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)
den_centru_profit
 nvarchar (100) Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit sau id_extern_centru_profit)
 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul justificarilor de avansuri:

Coloana Descriere
JUSTA001Lipsa date
JUSTA002 Numar decont nespecificat
JUSTA003 Suma nespecificata
JUSTA004 Moneda nespecificata
JUSTA005 Cont balanta nespecificat
JUSTA006 Urmatoarele coduri de carnet nu exista in nomenclator
JUSTA007 Tip document nespecificat
JUSTA008 Numar document nespecificat
JUSTA009 Cota de TVA nu exista in nomenclator
JUSTA010 Cont corespondent nespecificat
JUSTA013
Lipsa antet
JUSTA014
Urmatoarele valori nu identifica unic moneda
JUSTA015
Lipsa moneda in nomenclator
JUSTA016
Cont invalid nu exista/este sintetic in balanta
JUSTA017
Urmatoarele conturi sunt invalide
JUSTA018
Urmatoarele conturi sunt invalide pentru modulul Justificari avansuri in lei/Justificari avansuri in devize
JUSTA019
Pentru cont moneda specificata este x iar in balanta figureaza cu y
JUSTA020
Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul
JUSTA021
Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic salariatul
JUSTA022
Lipsa salariat in nomenclator
JUSTA023
Urmatoarele conturi corespondente sunt invalide
JUSTA024
Cont corespondent invalid: nu exista/este sintetic in balanta
JUSTA025
Urmatoarele conturi de tva sunt invalide
JUSTA026
Cont tva invalid: nu exista/este sintetic in balanta
JUSTA027
Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
JUSTA028
Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
JUSTA029
Lipsa gestiune in nomenclator
JUSTA030
Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit
JUSTA031
Lipsa centru de profit in nomenclator
JUSTA032
Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic salariatul
JUSTA033
Urmatoarele denumiri nu identifica unic salariatul
JUSTA034
Lipsa salariat (corespondent) in nomenclator
JUSTA035
Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul
JUSTA036
Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul
JUSTA037
Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul
JUSTA038
Lipsa partener in nomenclator
JUSTA039
Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
JUSTA040
Lipsa centru de profit in nomenclator
JUSTA041
Document justificari avansuri in lei deja existent
JUSTA042
Document justificari avansuri in devize deja existent
JUSTA043
Sesiunea documentului a fost blocata la modificari!
JUSTA044
Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta!
JUSTA045
Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit
JUSTA046
Tip decont nespecificat pentru carnet
JUSTA047
Tip corespondent invalid. Valorile valide sunt P, G, O, S
JUSTA048
Tipul corespondentului trebuie sa fie P pentru contul ...
JUSTA049
Tipul corespondentului trebuie sa fie S pentru contul ...
JUSTA050
Tipul corespondentului trebuie sa fie P sau S pentru contul ...
JUSTA051
Centru de profit nespecificat