Nexus ERP

Import incasari si plati

Importul incasarilor si platilor se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_incasari_plati_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_incasari_plati_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare, a datelor deja importate, si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.


Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior, importul corect al datelor:

  • Antete de documente: cal, bal, cad, bad. Cheia primara a tebelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: plt. Legatura cu antetul  anluna + tip_casa + pl_casa + id_casa.
 


ANEXA A. Tabel antete document: importex_incasari_plati avand structura:

 
Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului (optional)
tip_import char(3) Tipul de import ce poate avea una dintre valorile:
CAL - pentru import casa in lei
CAD - pentru import casa in devize
BAL - pentru import banca in lei
BAD - pentru import banca in devize
iban varchar (24) Cont IBAN
cont varchar (17) Contul de casa/banca. Poate fi de forma 5311.1, programul corectand automat formatul
plata bit Valoarea 1 daca documentul reprezinta o plata, 0 pentru incasare
tip_document varchar (15) Tipul documentului (Chitanta, Ordin de plata, etc.)
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (optional)
numar_document varchar (20) Numarul documentului
data_document date Data documentului
moneda char(3) Moneda (RON, EUR) (optional, implicit RON)
suma numeric(14,2) Suma incasata / platita
suma_licitata numeric(14,2) Suma licitata (doar pentru banca in devize)
jur_tva bit Valoarea 1 daca documetul va fi inclus in jurnalul de TVA si 0 in rest (doar pentru casa si banca in lei) - optional
cont_coresp varchar (17) Cont corespondent. Poate fi de forma 4111.1, programul corectand automat formatul
cont_tva varchar (17) Cont TVA. Poate fi de forma 4427.1, programul corectand automat formatul
tip_coresp char(1) Tip corespondent. Poate avea una dintre valorile:
P - corespondentul este un partener
S - corespondentul este un salariat
G - corespondentul este o gestiune
O - corespondentul este un centru de profit
Daca nu se specifica niciun corespondent atunci acest camp va ramane necompletat
id_ coresp varchar (25) Codul intern al corespondentului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_coresp sau  den_coresp)
id_ extern_coresp varchar (25) Id-ul extern al corespondentului (optional daca se specifica id_coresp sau den_coresp)
cif_ coresp varchar (20) Codul fiscal / CNP al corespondentului in cazul in care acesta este un partener (optional daca se specifica id_coresp sau  den_coresp)
den_ coresp varchar (100) Denumirea corespondentului (optional daca se specifica id_coresp sau  cif_coresp)
id_casier varchar (25) Codul intern al casierului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_casier)
id_extern_casier varchar (25) Id-ul extern al casierului (optional daca se specifica id_casier sau den_casier)
den_casier varchar (30) Denumirea casierului (optional daca se specifica id_casier)
explicatii varchar (30) Explicatii document
tip_marfa_amanunt varchar (3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_marfa_amanunt)
cont_marfa_amanunt  varchar (17) Cont stoc marfa cu amanuntul. Poate fi de forma 371.2, programul corectand automat formatul(Optional daca se specifica tip_marfa_amanunt)
tip_buget int Tip buget
anexa_buget varchar (3) Anexa buget
ind_func_buget varchar (17) Indicator functional buget
ind_econ_buget varchar (11) Indicator economic buget
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
data_decont date Data decont
id_agent varchar(20) Codul intern al agentului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_agent)
den_agent varchar(100) Denumirea agentului (optional daca se specifica id_agent)
cota_tva int Cota TVA
id_extern_centru_profit varchar (25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)


 

ANEXA B. Tabel linii document: importex_incasari_plati_lin avand structura:

 
Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului (optional)
tip_factura char(3) Tipul de factura incasata / platita. Poate avea una dintre valorile:
CLI - pentru incasarea unei facturi de client
FUR - pentru plata unei facturi de furnizor in lei
id_factura varchar (25) Codul intern al facturii in formatul [ANLUNA_PUNCTLUCRU_ID] (exemplu: "201802_1_62763") (optional daca se specifica numar_factura si data_factura)
id_extern_factura varchar (25) Id-ul extern al facturii (optional daca se specifica id_factura)
serie_factura varchar (10) Seria facturii (optional)
cod_factura varchar (10) Codul de bare al facturii sau numarul AWB-ului (optional)
numar_factura varchar (20) Numarul facturii (optional daca se specifica id_factura)
data_factura date Data facturii (optional daca se specifica id_factura)
suma_factura numeric(14,2) Suma incasata / platita din factura
suma_repartizata  numeric(14,2) Suma repartizata din documentul de incasare. Poate diferi de suma_factura doar in cazul in care devizul documentului de incasare difera de devizul facturii, cele doua sume reflectand paritatea dintre devize

 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul incasarilor si platilor:

 
Coloana Descriere
ISP001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
ISP002 Tip import invalid
ISP003 Suma nespecificata
ISP004 Moneda nespecificata
ISP005 Cont balanta nespecificat
ISP006 Cont corespondent nespecificat
ISP007 Tip document nespecificat
ISP008 Lipsa carnet in nomenclator
ISP009 Factura nespecificata
ISP010 Suma platita din factura nespecificata
ISP011 Suma reparizata nespecificata
ISP012 Lipsa antet
ISP013 Moneda nu este identificata unic in nomenclator dupa codul dat
ISP014 Lipsa moneda in nomenclator
ISP015 Formatul contului este invalid
ISP016 Formatul contului corespondent este invalid
ISP017 Contul este invalid in raport cu balanta de verificare
ISP018 Contul corespondent este invalid in raport cu balanta de verificare
ISP019 Gestiunea (corespondent) nu este identificata unic in nomenclator dupa denumirea data
ISP020 Lipsa gestiune (corespondent) in nomenclator
ISP021 Centrul de profit (corespondent) nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data 
ISP022 Lipsa centru de profit (corespondent) in nomenclator
ISP023 Salariatul (corespondent) nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data
ISP024 Lipsa salariat (corespondent) in nomenclator
ISP025 Partenerul (corespondent) nu este identificat unic in nomenclator dupa codul fiscal dat
ISP026 Partenerul (corespondent) nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data
ISP027 Lipsa partener (corespondent) in nomenclator
ISP028 Salariatul (casier) nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data
ISP029 Lipsa salariat (casier) in nomenclator
ISP030 Document casa in lei deja existent
ISP031 Document casa in devize deja existent
ISP032 Factura de client nu este identificata unic dupa antetul dat
ISP033 Lipsa factura client
ISP034 Factura de furnizor intern nu este identificata unic dupa antetul dat
ISP035 Lipsa factura furnizor intern
ISP036 Suma repartizata in linii depaseste suma specificata in antet...
ISP037 Lipsa salariat (agent) in nomenclator
ISP038 Sesiunea documentului a fost blocata la modificari
ISP039 Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
ISP040 Urmatoarele conturi sunt invalide pentru tipul de import specificat
ISP041 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
ISP042 Cont TVA invalid
ISP043 Urmatoarele conturi sunt invalide pentru tipul de import specificat
ISP044 Urmatoarele conturi sunt invalide pentru tipul de marfa cu amanuntul
ISP045 Urmatoarele informatii nu identifica unic factura
ISP046 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
ISP047 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic salariatul
ISP048 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul
ISP049 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic factura (clienti)
ISP050 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic factura (furnizori)
ISP051 Urmatoarele IBAN-uri nu identifica unic banca
ISP052 Urmatoarele asocieri de denumire partener - IBAN, nu sunt consistente
ISP053 Urmatoarele conturi au moneda diferita de cea specificata in balanta
ISP054 Urmatoarele IBAN-uri nu identifica unic banca
ISP055 Urmatoarele asocieri de denumire partener - IBAN, nu sunt consistente
ISP056 Lipsa iban corespondent in nomenclatorul de banci
ISP057 Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
ISP058 Lipsa centru de profit in nomenclator
ISP059 Clientul pentru care se doreste repartizarea facturii difera de clientul facturii!
ISP060 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit
ISP061 Tipul documentului nu a putut fi identificat pentru a-l repartiza
ISP062 Urmatoarele informatii nu identifica unic factura
ISP063 Clientul pentru care se doreste repartizarea facturii difera de clientul facturii!