Nexus ERP

Contracte de creditare

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. contract, Serie contract, Data contract, Tip credit, Client, Agent credit, Valoare credit, Tip rate, Nr. rate, Data scadenta, Contract inchis, Data inchidere contract, Perioada gratie rata, Perioada gratie dobanda, Perioada dobanda promo, Procent dobanda promo, Valid, Anulat, Data crearii, Operator creare, Data modificarii, Operator modificare, Periodicitate rate, Sold contract, Sold scadent, Zile restanta, Status restanta, Penalitate (%), DAE (%), Aprobat (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Nr. rate, Client, Agent credit, Tip credit, Tip rate, Periodicitate rate, Status restanta, Operator creare, Operator modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Contract inchis, Sold contract (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
 • Zile libere - Zile libere
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Cod dobanda implicita - Valoare implicita folosita la adaugarea automata a inregistrarilor
 • Procent dobanda fixa implicita - Valoare implicita folosita la adaugarea automata a inregistrarilor
 • Cod comision initial implicit - Valoare implicita folosita la adaugarea automata a inregistrarilor
 • Procent comision initial implicit - Valoare implicita folosita la adaugarea automata a inregistrarilor
 • Cod comision anual implicit - Valoare implicita folosita la adaugarea automata a inregistrarilor
 • Procent comision anual implicit - Valoare implicita folosita la adaugarea automata a inregistrarilor
 • comision lunar implicit - Valoare implicita folosita la adaugarea automata a inregistrarilor
 • Procent comision lunar implicit - Valoare implicita folosita la adaugarea automata a inregistrarilor
 • Selectie zi scadenta - In cazul in care ziua scadenta cade intr-o zi libera se selecteaza ziua curenta, ziua anterioara sau urmatioarea zi libera.
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
 • Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Client - Se completeaza cu numele clientului din contractul de creditare, ales din nomenclatorul de parteneri.
  Tip credit - Se alege tipul contractului de credit
  Contract inchis - Se bifeaza daca contractul a fost inchis
  Data inchiderii - Se completeaza cu data la care contractul a fost inchis.
  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ContractCredit, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Inspector credit - Se completeaza cu numele inspectorului/ Agentului de credit, ales din nomenclatorul de personal.
  Deviz - Se alege devizul in care se acorda creditul
  Data contract - Se completeaza cu data contractului de creditare.
  Metoda calcul rate - Se alege metoda de calcul a ratelor

  Valoare creditului - Se completeaza valoarea creditului acordat
  Perioada gratie dobanda - Se completeaza perioada (nr. de luni) de gratie amanare la plata dobanda
  Perioada dobanda promotionala - Se completeaza perioada (nr. de luni) de dobanda promotionala
  Nr. rate rambursare - Se completeaza cu numarul de rate lunare de rambursare credit.
  Periodicitate rate - Se alege tiul de periodicitate (Rate lunare,Rate trimestriale,Rate semestriale,Rate anuale) al ratei de plata
  Procent dobanda promotionala - Se completeaza procentul de dobanda promotionala
  Procent dobanda penalizatoare - Se completeaza procentul de dobanda penalizatoare (se aplica la depasirea termenului scadent)
  Data prima scadenta - Se completeaza ziua scadenta a ratelor contractului.
  Zi scadenta - Se completeaza ziua scadenta a ratelor contractului
  Retin comision de acordare din credit - Se bifeaza daca se aplica procentul de dobanda penalizatoare (se aplica la depasirea termenului scadent)
  Perioada gratie rata - Se completeaza perioada (nr. de luni) de gratie amanare la plata rata

  (fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

  Data inceput - Data de la care incepe sa se aplice dobanda
  Data sfarsit - Data pana la care sa calculeaza dobanda
  Tip dobanda - Tipul de dobanda contractata
  Procent fix - Procentul fix
  Procent variabil - Procentul suplimentar variabil (de ex.: EURIBOR 1MONTH)
  Dobanda a fost act. - Dobanda a fost actualizata

  (fereastra tip 2) (fereastra tip 2)

  Data inceput - Data de la care incepe sa se aplice comisionul
  Data sfarsit - Data pana la care sa calculeaza comisionul
  Tip comision - Tipul de comision
  Procent/valoare - Procentul, respectiv valoarea comisionului

  (fereastra tip 3) (fereastra tip 3)

  Tip garantie - Tipul de garantie
  Descriere - Scurta descriere garantie
  Evaluare - Valoarea evaluata a garantiei
  Procent - Procent calcul garantie
  Nume - Nume garant
  Prenume - Prenume garant
  CNP - CNP garant
  Adresa - Adresa garantiei sau a garantului
  Localitate - Localitatea garantiei sau a garantului
  Observatii - Observatii garantie
  Data evaluarii - Data la care s-a evaluat valoarea garantiei

  (fereastra tip 4) (fereastra tip 4)

  Data scadenta - Data scadenta a ratei
  Sold - Sold credit
  Principal - Principal de plata in luna curenta
  Dobanda - Dobanda de plata in luna curenta
  Comision - Comision de plata in luna curenta
  Rulajele au fost act. - Rulajele au fost actualizate

  (fereastra tip 5) (fereastra tip 5)

  Denumire - Denumire / explicatie rulaj
  Data scadenta - Data scadenta
  Debit - Suma
  Tip scadenta - Tip scadenta
  Rapoarte
 • Borderou contracte credit - Borderou contracte credit
 • Contract - Contract
 • Extras de cont - Extras de cont
 • Nomenclator garantii - Nomenclator garantii
 • Scadentar - Scadentar
 • Situatie contracte credit - Situatie contracte credit
 • Situatie curenta contract - Situatie curenta contract