Nexus ERP

Import oferte furnizori

Importul de oferte furnizori se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_oferte_furnizori_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_oferte_furnizori_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: oferte_furnizori. Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: oferte_furnizori_lin . Legatura cu antetul  pl_ofr + id_ofr.

ANEXA A. Tabel antete document: importex_oferte_furnizori avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_importex
varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
numar_document  varchar (20) Numarul documentului
data_document date Data documentului
data_expirare date Data expirarii (optional)
data_livrare date Data livrare
id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
den_centru_profit varchar (30) Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
id_furnizor varchar (25) Codul intern al furnizorului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_furnizor sau den_furnizor)
id_extern_furnizor varchar (50) Id-ul extern al furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor, cif_furnizor sau den_furnizor)
cif_furnizor varchar (20) Codul fiscal / CNP al furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor sau den_furnizor)
den_furnizor varchar (100) Denumirea furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor sau cif_furnizor)
detalii_livrare varchar (250) Detalii livrare
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
id_extern_centru_profit varchar (25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)


ANEXA B. Tabel linii: importex_oferte_furnizori_lin avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produs varchar (25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produs varchar (231) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Pretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO)
moneda char (3) Moneda (RON, EUR) (optional, implicit RON)ANEXA C. Tabel erori posibile la importul de oferte furnizori:


Coloana Tip
OFF001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
OFF002 Produs nespecificat
OFF003 Moneda nespecificata
OFF004 Lipsa antet
OFF005 Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
OFF006 Lipsa centru de profit in nomenclator
OFF007 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic beneficiarul in nomenclatorul de parteneri
OFF008 Urmatoarele denumiri nu identifica unic beneficiarul in nomenclatorul de parteneri
OFF009 Lipsa partener in nomenclator
OFF010 Document deja existent
OFF011 Urmatoarele valori nu identifica unic moneda
OFF012 Lipsa moneda in nomenclator
OFF013 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
OFF014 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
OFF015 Lipsa produs in nomenclator
OFF016 Sesiunea documentului a fost blocata la modificari
OFF017 Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
OFF018 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod selectie
OFF019 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod echivalent
OFF020 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic beneficiarul in nomenclatorul de parteneri
OFF021 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
OFF022 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit