Nexus ERP

Import selectii articole

Importul selectiilor de articole se realizeaza in doua etape:

  •  Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_selectii_articole_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_selectii_articole_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: selectii_articole. Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: selectii_articole_lin. Legatura cu antetul  pl_sc + id_sc.
 

ANEXA A. Tabel antete document: importex_selectii_articole avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
denumire nvarchar (100) Denumirea catalogului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica id_extern_gestiune sau den_gestiune)
id_extern_gestiune varchar (25) Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau id_extern_gestiune)
id_grup_oferta numeric(18,0) Codul intern al grupului de oferta. Optional daca se specifica den_grup_oferta.
den_grup_oferta varchar (100) Denumirea grupului de oferta. Optional daca se specifica id_grup_oferta.
perioada nvarchar(50) Perioada catalogului
data_ini_catalog date Data de inceput a catalogului
data_fin_catalog date Data finala a catalogului
titlu nvarchar(50) Titlul catalogului
subtitlu nvarchar (50) Subtitlul catalogului
introducere nvarchar (max) Introducerea catalogului
includ_cod_bare bit Se completeaza cu 1 daca se doreste includerea codului de bare.
clasa_pagina_noua bit Se completeaza cu 1 daca se va include clasa pe o pagina noua.
valid bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare

ANEXA B. Tabel linii facturi clienti: importex_selectii_articole_lin avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
tip char (1) Tipul produsului poate lua urmatoarele valori: P - Produs, B - Brand, C - Clasa, S - Subclasa, G - Grupa
id_articol varchar (25) Codul intern al articolului (produs, brand, clasa, subclasa, grupa) in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_articol)
den_articol varchar (231) Denumirea articolului (produs, brand, clasa, subclasa, grupa) (optional daca se specifica id_articol
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
id_extern_produs varchar (25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_articol, cod_produs sau den_articol). Este valabil doar atunci cand tip = "P".
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_articol sau  den_articol). Este valabil doar atunci cand tip = "P".
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
ordine int Ordinea articolelor pe site


 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul selectiilor de articole:

 
Coloana Descriere
SELART001 Lipsa date
SELART002 Denumire nespecificata
SELART003 Tip articol nespecificat!
SELART004 Tip articol incorect. Acesta trebuie sa aiba una din valorile: P, B, G, C, S!
SELART005 Articol nespecificat!
SELART006 Lipsa antet
SELART007 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
SELART008 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
SELART009 Lipsa gestiune in nomenclator
SELART010 Urmatoarele denumiri nu identifica unic grup de oferta
SELART011 Lipsa grup oferta in nomenclator
SELART012 Urmatoarele conturi sunt invalide
SELART013 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
SELART014 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
SELART015 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
SELART016 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod selectie
SELART017 Urmatoarele coduri echivalente nu identifica unic produsul
SELART018 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
SELART019 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
SELART020 Lipsa produs in nomenclator
SELART021 Cont nespecificat
SELART022 Lipsa brand in nomenclator
SELART023 Lipsa grupa in nomenclator
SELART024 Lipsa clasa in nomenclator
SELART025 Lipsa subclasa in nomenclator