Nexus ERP

Import transfer produse

Importul transferului de produse se realizeaza in doua etape:
 • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
 • Apelarea procedurii stocate importex_transferuri_produse_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_transferuri_produse_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate).

 • Antete de documente:
  • ntc: cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id;
  • ntg: cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
 • Linii de documente pentru produse:
  • ntclinii: legatura cu antetul  anluna + pl_ntc + id_ntc;
  • ntglinii: legatura cu antetul  anluna + pl_ntg + id_ntg.

Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

ANEXA A. Tabel antete document: importex_transferuri_produse avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_importex
varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (optional)
numar_document varchar (20) Numarul documentului
data_document date Data documentului
id_gestiune_ies varchar (25) Codul intern al gestiunii de iesire in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune_ies)
id_extern_gestiune_ies varchar (25) Id-ul extern al gestiunii destinatie (optional daca se specifica id_gestiune_ies sau den_gestiune_ies)
den_gestiune_ies varchar (30) Denumirea gestiunii de iesire (optional daca se specifica id_gestiune_ies)
tip_produs_ies char(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs care iese din gestiune, definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs_ies)
cont_produs_ies varchar (17) Contul produsului care iese din gestiune (optional daca se specifica tip_produs_ies)
id_gestiune_int varchar (25) Codul intern al gestiunii de intrare in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune_int)
id_extern_gestiune_int varchar (25) Id-ul extern al gestiunii sursa (optional daca se specifica id_gestiune_int sau den_gestiune_int)
den_gestiune_int varchar (30) Denumirea gestiunii de intrare (optional daca se specifica id_gestiune_int)
tip_produs_int char(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs care intra din gestiune definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs_int)
cont_produs_int varchar (17) Contul produsului care intra din gestiune (optional daca se specifica tip_produs_int)
serie_aviz varchar (10) Seria/numarul avizului (optional)
numar_aviz varchar (20) Numarul avizului
data_aviz date Data avizului
id_delegat varchar (25) Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat)
id_extern_delegat varchar (25) Id-ul extern al delegatului (optional id_delegat sau den_delegat)
den_delegat varchar (30) Denumirea delegatului (optional daca se specifica id_delegat)
observatii varchar (250) Observatii document
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
valoare money Valoarea inclusiv TVA pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea)
cont_storno_transfer    varchar(17) Cont storno transfer


ANEXA B. Tabel linii: importex_transferuri_produse_lin avand structura :


Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produs varchar (25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produs varchar (231) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Pretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO)
pret_vanzare_tva  money Pretul de vanzare cu TVA in moneda facturii
cota_tva_ies numeric(2,0) Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirarii (optional)
denumire_sup varchar (250) Denumire suplimentara (optional)
id_comanda varchar (25) Codul intern al comenzii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
serie_comanda varchar (10) Seria/numarul comenzii (optional)
numar_comanda varchar (20) Numarul comenzii
data_comanda date Data comenzii
id_pers_i varchar(25) ID-ul salariatului destinatie
id_extern_pers_i varchar(25) Id-ul salariatului destinatie (optional daca se specifica id_pers_i sau den_pers_i)
den_pers_i varchar(30) Denumirea salariatului destinatie
id_pers_o varchar(25) ID-ul salariatului sursa
id_extern_pers_o varchar(25) Id-ul extern al salariatului sursa (optional daca se specifica id_pers_o sau den_pers_o)
den_pers_o varchar(30) Denumirea salariatului sursa


ANEXA C. Tabel erori posibile la importul transferului de produse:


Coloana Tip
NTC001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
NTC002 Numar nespecificat
NTC003 Gestiune iesire nespecificata
NTC004 Gestiune intrare nespecificata
NTC005 Urmatoarele coduri de carnet nu exista in nomenclator
NTC006 Urmatoarele conturi de iesire sunt invalide
NTC007 Urmatoarele conturi de iesire nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
NTC008 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii pentru cont iesire
NTC009 Urmatoarele conturi de intrare sunt invalide
NTC010 Urmatoarele conturi de intrare nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
NTC011 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii pentru cont intrare
NTC012 Produs nespecificat
NTC013 Lipsa antet
NTC014 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea de iesire
NTC015 Lipsa gestiune iesire in nomenclator
NTC016 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea de intrare
NTC017 Lipsa gestiune de intrare in nomenclator
NTC018 Urmatoarele denumiri nu identifica unic delegat
NTC019 Lipsa delegat in nomenclator
NTC020 Document deja existent
NTC021 Exista linii cu pret de achizitie negativ
NTC022 Exista linii cu pret de vanzare cu TVA negativ
NTC023 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
NTC024 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
NTC025 Lipsa produs in nomenclator
NTC026 Sesiunea documentului a fost blocata la modificari
NTC027 Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
NTC028 Cantitate insuficienta in stoc pentru produsul
NTC029 Urmatoarele conturi sunt invalide
NTC030 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
NTC031 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii pentru cont
NTC032 Contul de iesire nespecificat
NTC033 Contul de intrare nespecificat
NTC034 Cont produs nespecificat
NTC035 Urmatoarele conturi sunt invalide
NTC036 Cont storno transfer invalid
NTC037 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea de iesire
NTC038 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea de intrare
NTC039 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic delegat
NTC040 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
NTC041 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic salariatul
NTC042 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic salariatul