Nexus ERP

Contracte aprovizionare

În modulul Contracte aprovizionare putem vizualiza, adăuga, modifica și șterge evidența contractelor de aprovizionare, cu opțiune de livrare zilnică, săptămânală, lunară sau nespecificată și termen de valabilitate contract. Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate.

Operații în fereastra principală a modulului:

 • Adaug: adaugă un articol nou;
 • Deschid: se deschide înregistrarea curentă;
 • Anulez: se anulează documentul curent;
 • Șterg: se șterge înregistrarea curentă;
 • Raport rapid: se previzualizează datele afișate pe ecran;
 • Rapoarte customizate: oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurarea unora noi (Configurare rapoarte, Borderou contracte aprovizionare, Contracte aprovizionare- Formular, Listă produse aprovizionate). Opțiunea configurare rapoarte deschide o nouă fereastră cu următoarele taburi:
  - Câmpuri: acest tab oferă posibilitatea ștergerii, ordonării, adăugării unor noi câmpuri precum și configurării avansate a coloanelor;
  - Filtre/Grupări/Ordonări: acest tab oferă posibilitatea grupării după Dată contract, Furnizor, Seria document, Valabilitate, a ordonării după An, Dată contract, Data creării, Data modificării, Document anulat, Document validat, Furnizor, Gestiune, Link document, Nr. contract, Număr document (numeric), Seria document, Tip livrare, Utilizator creare, Utilizator modificare, Valabilitate și a filtrării după Dată contract, Data creării, Data modificării, Furnizor, Gestiune, Număr document (numeric), Seria document, Utilizator creare, Utilizator modificare, Valabilitate;
  - Setări: posibilitatea de a selecta Perioada (Fixă, Dinamică, incluzând perioada curentă, Dinamică, excluzând perioada curentă), afișarea filtrelor, dimensiunea și orientarea paginii;
  - Texte: Text expediere raport prin e-mail, Text suplimentar antet raport, Text suplimentar subsol raport, Semnături de introdus pe raport;
  - Afișare/Tipărire: Margini rapoarte, Afișare/tipărire raport, Opțiuni avansate;
  - General: pot fi completate câmpurile Cod raport, Raport de bază, Denumire raport, Grupare, Ordine afișare, Nivel de confidențialitate, Salvare ca atașament la validare, Trimitere email la validare, Arhivare electronică, Raport de tip centralizare, Semnătură digitală, Accesibil online, Raport imprimat pe verso primei pagini, Rap. Afiș., tipărite și trimise pe mail la sfârșit, Utilizatori.
 • contracte aprovizionare rapoarte filtre

 • Export: se deschide procedura de export a datelor;
 • Refresh: aduce din nou datele pe ecran;
 • Favorite: adaugă în lista de produse favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale (Adaug la favorite, Adaug la StartUp);
 • Închid: se închide fereastra curentă.

contracte aprovizionare vizualizare

În partea dreaptă a modulului există opțiuni cu ajutorul cărora se afișează grupările separat, în tree-ul din partea stângă a modulului, se setează modul de redimensionare al coloanelor, fie se redimensionează automat în funcție de lățimea monitorului, fie apare scroll, se poate stabili nivelul logului de operare asupra documentelor (de bază, avansat, detaliat), opțiuni cu ajutorul cărora se stabilește blocarea sesiunii de lucru doar pentru modulul în (doar pentru admin) și opțiuni care oferă posibilitatea selectării tipurilor de operațiuni înregistrate în log-ul de operare.

Pe lângă aceste opțiuni mai există posibilitatea de prefiltrare după Furnizor, Gestiune, posibilitatea de grupare după Dată contract, Furnizor, Gestiune, User creare, User modificare și posibilitatea de a genera diverse avertizări.

contracte aprovizionare optiuni

În colțul din dreapta sus există o rotiță pentru configurarea coloanelor afișate în modul, a liniilor afișate în pagina de detalii, precum și pentru reîncarcarea coloanelor implicite în modul.

contracte aprovizionare coloane modul

contracte aprovizionare config col

Apelarea butonului Adaug deschide o nouă fereastră cu următoarele operații:

- Operații: operații suplimentare (Deschid modul, Adaug articol nou-Blank, Adaug articol nou prin copiere, Salvez și adaug articol nou-Blank, Slvez și adaug articol nou prin copiere, Salvez și închid, Salt la precedentul articol, Salt la următorul articol);
- Salvez: se salvează modificările făcute în fereastra curentă;
- Validez: se validează documentul curent;
- Adaug: se adaugă un articol nou (Articol, Articol-simplificat);
- Deschid: se deschide înregistrarea curentă;
- Șterg: se șterge înregistrarea curentă;
- Raport rapid: se previzualizează datele afișate pe ecran;
- Rapoarte customizate: oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurarea unora noi (Configurare rapoarte, Contracte aprovizionare-Formular, Formular contract de aprovizionare);
- Închid: se închide fereastra curentă.

În aceasta fereastră pot fi completate câmpurile:

- Serie*: se alege seria carnetului introdus în prealabil în Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales;
- Număr: acest număr se incrementează automat la validarea documentului;
- Data*: se completează cu data contractului de aprovizionare, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curentă a programului;
- Valabil: se completează cu termenul de valabilitate al contractului;
- Furnizor*: se completează cu numele furnizorului, nume ales din nomenclatorul de parteneri;
- Gestiune*: se completează cu numele gestiunii produselor/serviciilor, numele fiind ales din nomenclatorul de gestiuni;
- Tip livrare: se alege tipul de livrare zilnic, săptămânal, lunar sau nespecificat.

contracte aprovizionare modificare

În partea dreaptă a ferestrei există o altă rotiță pentru configurarea afișării câmpurilor. Capul de tabel al paginii de configurare conține: Denumire, Denumire inițială, Afișare, Blocat adăugare, Blocat modificare, Protejat, Obligatoriu, Coloana, Linia, Copie, Focus, Pagină. Explicația acestor câmpuri este:

- Obligatoriu: se poate seta dacă este obligatorie completarea valorii unui câmp la salvare;
- Pagină: antetul și paginile documentului;
- Coloane: fiecare pagină poate conține până la 5 coloane (numerotate de la 1 la 5);
- Linia: ordinea/indexul în care apare câmpul pentru editare în cadrul coloanelor;
- Copie: permite copierea valorii câmpului respectiv la adăugarea prin copiere a documentelor;
- Procent: se setează cât la % să apară din lățimea inițială a câmpului.

contracte aprovizionare configurare campuri

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Seria doc., Nr. contract, Data contract, Furnizor, Gestiune, Valid, Anulat, Id, Valabil, Tip livrare, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Data contract, Furnizor, Gestiune, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data contract, Furnizor, Gestiune (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului (doar pentru admin)
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll (doar pentru admin)
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare) (doar pentru admin)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru admin)
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari) (doar pentru admin)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Furnizor - Se completeaza cu numele furnizorului, ales din nomenclatorul de parteneri.
  Tip livrare - Se alege tipul de livrare : zilnic, saptamanal, lunar, nespecificat
  Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
  Data - Se completeaza cu data contractului de aprovizionare, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  Valabil - Se completeaza termenul de valabilitate al contractatului.

  Editarea si vizualizarea marfurilor care fac obiectul contract

  (fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  Livrat deja - Livrat deja (needitabil)
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Deviz - Deviz
  Rapoarte
 • Borderou contracte aprovizionare - Borderou contracte aprovizionare
 • Contracte aprovizionare - Formular - Formular
 • Formular contract de aprovizionare - Formular contract de aprovizionare
 • Lista produse aprovizionate - Lista produse aprovizionate