Nexus ERP

Documente primite / plati

Utilizati acest submodul pentru evidenta documentelor valorice primite in functie de situatia particulara pe care doriti sa o inregistrati.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Cod, Document, Nr. doc., Ziua, Suma, Explicatii, Inclus in jurnal TVA, Valid, Anulat, User creare, Data crearii, User modificare, Data modificarii, Tva, Beneficiar, Platitor, Data doc., Anul si luna, Id (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Data doc., Beneficiar, Platitor, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc. (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Nr.luni cautare facturi - Vechimea maxima a facturilor in fereastra de repartizare (0 = fara limita)
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Suma totala - Suma Totala,inclusiv TVA (daca este cazul)
  Cont DB - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de verificare. (needitabil)
  Document - Se alege tipul documentului (Chitanta,Bon Fiscal,Monetar,Dispoz.Incasare,Dispoz.Plata,Stat Plata,Factura,Foaie Varsamant,Nota Contabila,Deviz,Ordin de plata,Contract,Act aditional,Factura,Centralizator,Cerere). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie.
  Numar - Se alege carnetul (introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales) din care urmeaza sa fie preluat automat numarul de document, cu urmatorul numar disponibil.
  Beneficiar - Se alege codul ( Partener, Personal, Gestiune, Centru profit, XXXXXX) si numele beneficiarului, din nomenclatorul specific tipului de cod ales.
  Cota TVA - Se completeaza valoarea procentului de TVA-ului (CTRL+Z pentru calcul automat 24%, CTRL+X pentru calcul automat 9%)
  Din care TVA - Se completeaza valoarea TVA deductibila. (CTRL+Z pentru calcul automat 24%, CTRL+X pentru calcul automat 9%) (needitabil)
  Cont CR - Se completeaza simbolul contului creditor din balanta de verificare. (needitabil)
  Data - Se completeaza cu data documentului primit/ platit.
  Platitor - Se alege codul ( Partener, Personal, Gestiune, Centru profit, XXXXXX) si numele platitorului, din nomenclatorul specific tipului de cod ales.
  Jurnal TVA - Se bifeaza daca valoarea tva-ului este inregistrata in jurnalul de TVA.

  Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata.

  Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune.
  Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune.
  Articol bugetar - Se alege articolul bugetar.
  Cont OE. DB - Se completeaza simbolul contului debitor din balanta de ordine si evidenta
  Cont OE. CR - Se completeaza simbolul contului creditor din balanta de ordine si evidenta
  Explicatie - Se completeaza explicatia operatiunii efectuate.
  Punct de lucru - Se alege punct de lucru unde poate fi folosit carnetul.
  Rapoarte
 • Jurnal documente - Jurnal documente