Nexus ERP

Implementarea utilizării punctelor de lucru Nexus Erp


Pași pentru implementarea lucrului cu puncte de lucru în Nexus Erp

  1. LA SEDIU-Configurați punctele de lucru ale societății
  2. În nomenclatorul de societăți selectați societatea dorită și deschideți pagina de configurare a acesteia. Apăsați butonul "Avansat" din josul paginii. Lista punctelor de lucru este vizibilă numai dacă societatea editată este cea curentă. Adăugați punctele de lucru ale societății fără a bifa "Punct de lucru secundar...". Introduceți un cod format din două caractere alfanumerice în campul "Cod societate" și salvați. După terminarea configurării punctelor de lucru, apăsați butonul "Gen. Config. PL" pentru a genera fișierul de configurare a punctelor de lucru. În nomenclatorul de gestiuni selectați punctul de lucru de care aparține fiecare gestiune. În balanța de verificare selectați punctul de lucru pentru conturile de casa, banca...
  3. Transmitere date către punctele de lucru
  4. În meniul "Instrumente" alegeți"Replicare date Sediu <<->> Puncte de lucru" .
   Faceți setările dorite și apăsați butonul "Selecteaza și salveaza datele".
   După terminare copiați fișierul creat în directorul "Trimite" al aplicației și fișierul de cofigurare a punctelor de lucru pe un suport optic sau magnetic.
  1. Transmitere date către punctele de lucru
  2. În nomenclatorul de societăți apasăți butonul "Adaugare" și în fereastra deschisă introduceți denumirea societății. Apoi selectați pagina "Punct de lucru" apăsați butonul de navigare și alegeți fișierul de configurare a punctelor de lucru generat anterior la sediu. Selectați din lista punctul de lucru curent apăsați butonul "Creeaza" și asteptați crearea societății.
  3. Recepție date de la sediu
  4. Copiați fișierul ".tra" generat la sediu în directorul "Trage" al aplicației. Acest director trebuie share-at cu drepturi de scriere. În meniul "Instrumente" alegeți "Replicare date Puncte de lucru <<->> Sediu" Apăsați butonul "Trage și insereaza datele"
  5. Cerinte obligatorii
   • Toate operațiile de transmitere date se fac doar între sediu și punctul de lucru, nu direct între punctele de lucru
   • Versiunea programului Nexus Erp trebuie sa fie aceeași la sediu și la punctele de lucru
   • Data și ora serverelor trebuie sa fie sincronizate
  6. Situații generatoare de erori
   • Modificarea unui document atât la sediu cât și la punctul de lucru. În această situație prioritar este documentul modificat mai recent. Astfel, recomandăm ca documentele să fie modificate doar de cel care le-a creat
   • Modificarea în nomenclatorul de gestiuni a punctului de lucru asociat unei gestiuni
   • Modificarea în balanța a punctului de lucru asociat unui cont
   • Devalidarea și modificarea documentelor deja transmise. Recomandăm, după caz, crearea de documente noi și/sau anularea acestora
   • Ștergerea documentelor deja transmise. Recomandăm anularea acestora
   • Pauzele mai mari de o lună în transmiterea datelor
   • Drepturi de devalidare a documentelor pentru punctele de lucru
  7. Recomandări
  8. Salvați baza de date înaintea recepției. În cazul întreruperii accidentale sau al apariției unei erori restaurați salvarea.