Nexus ERP

Oferte de la furnizori

În modulul Oferte de la furnizori putem vizualiza, adăuga, modifica și șterge evidența ofertelor primite de la furnizori, termen valabilitate oferta, data livrare, deviz. Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate.

Operații în fereastra principală a modulului:

 • Adaug: Adaugă un articol nou;
 • Deschid: Deschide înregistrarea curentă;
 • Anulez: Anulează documentul dorit;
 • Șterg: Șterge înregistrarea curentă;
 • Raport rapid: Previzualizare date afișate pe ecran;
 • Rapoarte customizate: Oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurarea unora noi (Configurare rapoarte, Borderou oferte, Listă produse ofertate, Ofertă de la furnizori-Formular). Opțiunea configurare rapoarte deschide o nouă fereastră cu următoarele taburi:
  - Câmpuri: acest tab oferă posibilitatea ștergerii, ordonării, adăugării unor noi câmpuri precum și configurării avansate a coloanelor;
  - Filtre/Grupări/Ordonări: acest tab oferă posibilitatea grupării, ordonării și filtrării după Adresă partener, Agent partener, Atribut fiscal, Centru de profit, Cod fiscal, Cod țară, Data creării, Dată expirare, Dată livrare, Data modificării, Dată ofertă, Denumire țară, Furnizor, Județ partener, Limita de creditare, Localitate partener, Nr. registru com., Plătitor de TVA, Restanță maximă, Status ofertă, Telefon partener, Tip doc., Tip partener UE, TVA la încasare partener, Zonă comercială;
  - Setări: posibilitatea de a selecta Perioada (Fixă, Dinamică, incluzând perioada curentă, Dinamică, excluzând perioada curentă), afișarea filtrelor, dimensiunea și orientarea paginii;
  - Texte: Text expediere raport prin e-mail, Text suplimentar antet raport, Text suplimentar subsol raport, Semnături de introdus pe raport;
  - Afișare/Tipărire: Margini rapoarte, Afișare/tipărire raport, Opțiuni avansate;
  - General: pot fi completate câmpurile Cod raport, Raport de bază, Denumire raport, Grupare, Ordine afișare, Nivel de confidențialitate, Salvare ca atașament la validare, Trimitere email la validare, Arhivare electronică, Raport de tip centralizare, Semnătură digitală, Accesibil online, Raport imprimat pe verso primei pagini, Rap. Afiș., tipărite și trimise pe mail la sfârșit, Utilizatori.
 • oferte de la furnizori rapoarte

 • Import: Buton care oferă posibilitatea importului de oferte de la furnizori din alte fișiere (Import oferte furnizori prin protocolul Importex, Anularea unei sesiuni din import Importex);
 • Export: Se deschide procedua de export a datelor;
 • Refresh: Aduce din nou datele pe ecran;
 • Favorite: Adaugă în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale (Adaug la favorite, Adaug la startUp);
 • Închid: Închide fereastra curentă.

oferte de la furnizori vizualizare

În partea dreaptă a ferestrei sunt întâlnite opțiuni cu ajutorul cărora se pot importa documente prin protocolul importex într-o singură tranzacție, blocând resursele necesare până la finalizare (această opțiune are efect pe societatea curentă pentru toți utilizatorii. Modificarea opțiunii necesită drepturi de administrator.), pot fi afișate grupările separat în tree-ul din partea stângă a modulului (această opțiune are efect pe societatea curentă, pentru utilizatorul logat. Modificarea opțiunii nu necesită drepturi de administrator.), opțiuni în care se poate seta modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensionează automat în funcție de lățimea monitorului, fie apare scroll (acestă opțiune are efect pe societatea curentă, pentru utilizatorul logat. Modificarea opțiunii nu necesită drepturi de administrator.), opțiuni care constau în stabilirea nivelului logului de operare asupra documentelor (de bază, avansat, detaliat), stabilirea blocării sesiunii de lucru doar pentru modulul în cauză și setări privind operațiunile salvate în log-ul de operare.

Pe lângă aceste opțiuni există posibilitatea prefiltrării după Status, Tip doc., Furnizor, Centru profit, a grupării după Centru de profit, Dată doc., Furnizor, User creare, User modificare și a generării de avertizări și aprobări.

optiuni oferte furnizori

În colțul din dreapta sus există o rotiță pentru configurarea coloanelor afișate în modul, a liniilor afișate în pagina de detalii, precum și pentru reîncarcarea coloanelor implicite în modul.

configurare

configurare coloane

Prin apelarea butonului Adaug apare o nouă fereastră în care pot fi completate câmpurile:

- Tip document: se alege tipul documentului (Ofertă, Cerere ofertă);
- Număr: acest număr poate fi preluat automat, dacă se alege carnetul din nomenclatorul de carnete (Nomenclatoare-Administrare-Carnete);
- Data: se completează cu data ofertei primite de la furnizor, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curentă a programului;
- Furnizor*: se alege numele furnizorului ofertei, ales din nomenclatorul de parteneri;
- Centru de profit*: se completează cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit;
- Detalii livrare: se completează cu detaliile de livrare cu privire la produsele din oferta de furnizor;
- Valabilitate ofertă*: se completează cu data expirării ofertei;
- Dată livrare*: se completează cu data programată de livrare a produselor din oferta pentru furnizori;
- Deviz implicit: se alege devizul implicit pentru ofertă;
- Termen plată: se completează, în zile, termenul de plată către furnizor;
- Mod de plată: se completează modul prin care este efectuată plata;
- Status: se completează statusul cererii de aprovizionare: ofertă acceptată, ofertă refuzată, ofertă neanalizată;
- Mod transport: se alege modul de transport.

Operații întâlnite în tab-ul Ofertă.

- Operații: Operații suplimentare (Deschid modulul, Adaug articol nou- Blank, Adaug articol nou prin copiere, Salvez și adaug articol nou – Blank, Salvez și adaug articol nou prin copiere, Salvez și închid, Salt la precedentul articol, Salt la următorul articol);
- Salvez: Se salvează modificările făcute în fereastra curentă;
- Validez: Se validează documentul curent;
- Adaug: Se adaugă un articol nou (Articol, Articol simplificat, Din referate aprovizionare, Din alte oferte de la furnizori);
- Deschid: Se deschide înregistrarea curentă;
- Șterg: Se șterge înregistrarea curentă;
- Raport rapid: Pentru previzualizare date afișate pe ecran;
- Rapoarte customizate: Se oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurarea altora noi (Configurare rapoarte, Cerere ofertă, Formular ofertă furnizor, Ofertă de la furnizor, Ofertă de la furnizor-Formular);
- Conversie la deviz implicit: Buton cu ajutorul căruia se face conversia la devizul implicit;
- Închid: Se închide fereastra curentă.

oferte de la furnizori modificare

În tab-ul Observații pot fi completate informații suplimentare referitoare la referatul de aprovizionare.

În colțul din dreapta sus există o rotiță pentru configurarea afișării câmpurilor.

oferte configurare campuri

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Tip doc., Nr. doc., Data doc., Furnizor, Centru profit, PL, ID furnizor, ID Centru profit, PL furnizor, PL Centru profit, Detalii livrare, Status, Data expirarii, Data livrarii, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Id (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Data doc., Furnizor, Centru profit, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Tip doc., Status, Furnizor, Centru profit (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Import - Import
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Import intr-o singura tranzactie - Importul documentelor prin protocol IMPORTEX se va realiza intr-o singura tranzactie, blocand resursele necesare pana la finalizare. (doar pentru admin)
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului (doar pentru admin)
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll (doar pentru admin)
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare) (doar pentru admin)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru admin)
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari) (doar pentru admin)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari) (doar pentru admin)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Tip document - Se alege tipul documentului (Oferta,Cerere oferta). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie.
  Furnizor - Se completeaza cu numele furnizorului, ales din nomenclatorul de parteneri.
  Valabilitate oferta - Data expirarii ofertei de la furnizor
  Termen plata - Se completeaza termenul de plata catre furnizor in zile
  Mod de plata - Se completeaza modul prin care este efectuata plata.
  Data livrare - Se completeaza cu data programata de livrare a produselor din oferta pentru furnizori.
  Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Data - Se completeaza cu data ofertei primite de la furnizor, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  Detalii livrare - Se completeaza detaliile de livrare cu privire la produsele din oferta de furnizor.
  Deviz implicit - Se alege deviz implicit pentru oferta.
  Status - Se alege statusul cererii de aprovizionare : spre aprobare, aprobata, refuzata, amanata, onorata.
  Mod transport -

  Editarea si vizualizarea marfuri oferta

  Observatii - Se completeaza informatii suplimentare referitoare la referatului de aprovizionare.

  (fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Unitate de masura - Unitate de masura (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  Pret unitar achizitie - Pret unitar achizitie
  Cod intern - Cod intern (needitabil)
  Cod extern - Cod extern (needitabil)
  Deviz - Deviz
  Data expirarii - Data expirarii
  Rapoarte
 • Borderou oferte - Borderou oferte
 • Cerere oferta - Cerere oferta
 • Formular oferta furnizor - Formular oferta furnizor
 • Lista produse ofertate - Lista produse ofertate
 • Oferta de la furnizor - Oferta de la furnizor
 • Oferta de la furnizor - Formular - Formular