Nexus ERP

Import preturi de vanzare produse

Importul preturilor de vanzare a produselor se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A.
  • Apelarea procedurii stocate importex_preturi_vanzare_produse_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B.

ANEXA A. Tabel antete document: importex_preturi_vanzare_produse avand structura :


Coloana Tip Descriere
id_importex
varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
id_extern_gestiune varchar (25) Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiune varchar (100) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
id_client varchar (25) Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_client sau den_client)
id_extern_client varchar (50) Id-ul extern al clientului (optional daca se specifica id_client, cif_client sau den_client)
cif_client varchar (20) Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_client sau den_client)
den_client varchar (100) Denumirea clientului (optional daca se specifica id_client sau cif _client)
id_grup_oferta int Codul intern al grupului de oferta in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
den_grup_oferta varchar (100) Denumirea grupului de oferta (optional daca se specifica id_gestiune)
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau den_produs)
id_extern_produs varchar (25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs, cod_origina sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau den_produs)
den_produs varchar (231) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
pret_vanzare money Pretul de vanzare fara TVA in moneda facturii
pret_vanzare_tva  money Pretul de vanzare cu TVA in moneda facturii
moneda char(3) Moneda (RON, EUR) (optional, implicit RON)
tip_produs varchar(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
discount_bonus decimal(5,2) Procent discount bonus
adaos_prestabilit decimal(5,2) Procent adaos prestabilit


ANEXA B. Tabel erori posibile la importul preturilor de vanzare a produselor:


Coloana Tip
PUV001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
PUV002 Gestiune nespecificata
PUV003 Produs nespecificat
PUV004 Cont produs nespecificat
PUV005 Moneda nespecificata
PUV006 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
PUV007 Lipsa gestiune in nomenclator
PUV008 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul
PUV009 Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul
PUV010 Lipsa partener in nomenclator
PUV011 Urmatoarele denumiri nu identifica unic grupul de oferta
PUV012 Lipsa grup de oferta in nomenclator
PUV013 Urmatoarele valori nu identifica unic moneda
PUV014 Lipsa moneda in nomenclator
PUV015 Exista linii cu pret de vanzare negativ
PUV016 Exista linii cu pret de vanzare cu tva negativ
PUV017 Urmatoarele conturi sunt invalide
PUV018 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
PUV019 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
PUV020 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
PUV021 Urmatoarele coduri echivalente nu identifica unic produsul
PUV022 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
PUV023 Lipsa produs in nomenclator
PUV024 Urmatoarele inregistrari exista deja in listele de pret
PUV025 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
PUV026 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul
PUV027 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul