Nexus ERP

Import parteneri

Importul partenerilor se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A .
  • Apelarea procedurii stocate importex_parteneri_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B. Procedura are parametrul @manage_existing ce determina comportamentul in cazul unor inregistrari care exista deja in baza de date. Acesta poate lua 3 valori:
    • 0 - procedura se opreste returnand o eroare (aceasta e valoarea implicita);
    • 1 - se actualizeaza datele partenerului existent;
    • 2 - se ignora importul inregistrarii curente, lasand datele partenerului neschimbate.

Pentru importul partenerilor in nomenclator recomandam a se utiliza campul de legatura cif_cnp, mai exact partea numerica a codului fiscal.


Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_parteneri_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.


Puteti consulta urmatorul tabel pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente:

  •  Nomenclator: parteneri. Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id.


ANEXA A. Tabel nomenclator: importex_parteneri avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_partener varchar (25) Id-ul extern al partenerului, cel utilizat in aplicatia din care se importa.
cif_cnp varchar (20) Codul fiscal / CNP al partenerului (optional daca se specifica id_partener sau  denumire)
denumire varchar (100) Denumirea partenerului (optional daca se specifica id_partener sau  cif_cnp)
pers_fizica bit Partener persoana fizica = 1 si persoana juridica = 0
registru_comert char (15) Registrul comertului
banca varchar (50) Denumirea bancii
contul varchar (24) Contul bancar (IBAN)
adresa varchar (250) Adresa sediu partener
email varchar (50) Adresa de e-mail
website varchar (50) Adresa site
fax varchar (25) Fax
telefon varchar (60) Lista numere de telefon
telefon_serv varchar (25) Telefon serviciu
manager varchar (25) Nume manager
cod_tara char (2) Codul de tara
cod_judet char (2) Cod judet
id_localitate bigint Id-ul localitatii, din tabelul localitati (optional daca se specifica den_localitate)
den_localitate varchar (100) Denumirea localitatii (optional daca se specifica id_localitate)
id_clasificare varchar (25) Id-ul de clasificare a partenerilor, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
den_clasificare varchar (30) Numele clasificarii (optional daca se specifica id_clasificare).
id_clasificare2 varchar (25) Id-ul de clasificare 2 a partenerilor, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
den_clasificare2 varchar (30) Numele clasificarii 2 (optional daca se specifica id_clasificare).
id_clasificare3 varchar (25) Id-ul de clasificare 3 a partenerilor, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
den_clasificare3 varchar (30) Numele clasificarii 3 (optional daca se specifica id_clasificare).
id_disc varchar (25) Id-ul de discount al partenerilor, din tabelul clase discount in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
den_disc varchar (30) Numele discount-ului (optional daca se specifica id_disc).
id_agent varchar (25) Id-ul de clasificare a partenerilor, din tabelul personal in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
id_extern_agent varchar (25) Id-ul extern al agentului (optional daca se specifica id_agent sau den_agent)
den_agent varchar (30) Numele agentului (optional daca se specifica id_agent).
termen_incasare smallint Numar zile termen de incasare - pentru clienti.
termen_plata smallint Numar zile termen de plata - pentru furnizori.
moneda char(3) Codul devizului implicit pentru modulul CRM; se utilizeaza codul ISO 4217 (RON, EUR, USD ...etc)
observatii varchar (40) Observatii partener.
platitor_tva bit Platitor de TVA
limita_credit numeric (15,2) Limita de creditare
restanta_max smallint Restanta maxima
den_regiune varchar(100) Denumire regiune
cod_card varchar(30) Cod card
id_zona_comerciala varchar (25) Id-ul zonei comerciale a partenerilor, din tabelul parteneri zone in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
den_zona_comerciala varchar (30) Numele zonei comerciale (optional daca se specifica id_zona_comerciala).
id_intern varchar (25) Codul intern al partenerului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_cnp sau denumire).
data_nastere smalldatetime Data nasterii
passwordvarchar(20)Parola pentru comunicatiile online

ANEXA B. Tabel erori posibile la importul partenerilor:


Coloana Descriere
PRT001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
PRT002 CIF/CNP nespecificat
PRT003 Denumire nespecificata
PRT004 Urmatoarele valori nu identifica unic moneda ...
PRT005 Lipsa moneda in nomenclator ...
PRT006 Urmatoarele denumiri nu identifica unic agentul ...
PRT007 Lipsa agent in nomenclator ...
PRT008 Urmatoarele denumiri nu identifica unic clasificarea ...
PRT009 Lipsa clasificare in nomenclator ...
PRT010 Lipsa localitate in nomenclator ...
PRT011 Urmatoarele coduri fiscale / CNP exista deja in nomenclator ...
PRT012 Urmatoarele coduri fiscale / CNP nu identifica unic partenerul in nomenclator
PRT013 Urmatoarele valori nu identifica tara
PRT014 Urmatoarele ID-uri de partener nu identifica unic partenerul in nomenclator
PRT015 Urmatoarele denumiri nu identifica unic grupul de oferta
PRT016 Lipsa grup de oferta in nomenclator
PRT017 Urmatoarele denumiri nu identifica unic zona comerciala
PRT018 Lipsa zona comerciala in nomenclator
PRT019 Urmatoarele denumiri nu identifica unic clasificarea
PRT020 Lipsa clasificare in nomenclator
PRT021 Urmatoarele denumiri nu identifica unic clasificarea 2
PRT022 Lipsa clasificare 2 in nomenclator
PRT023 Urmatoarele denumiri nu identifica unic clasificarea 3
PRT024 Lipsa clasificare 3 in nomenclator
PRT025 Urmatoarele CIF sunt invalide
PRT026 Nu ati specificat nici CIF/CNP, nici ID partener, nici ID intern
PRT027 Urmatoarele ID-uri de partener exista deja in nomenclator
PRT028 Urmatoarele coduri nu identifica judetul