Nexus ERP

Import subclase produse

Importul nomenclatorului de subclase produse se realizeaza in doua etape:
  • Inserarea in tabelul buffer a informatiilor corecte si complete. Structura tabelului este prezentata in anexa A.
  • Apelarea procedurii stocate importex_subclase_produse_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelul-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa B.

Puteti consulta urmatorul tabel pentru a verifica in prealabil sau ulterior importului datele existente:
  • Nomenclator subclase bunuri si servicii: nomen2.
    • Cheia primara a tabelului: pct_lcr + id

ANEXA A. Tabel nomenclator: importex_subclase_produse avand structura:
 

Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
id_subclasa varchar (25) Codul intern al subclasei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica denumire)
denumire varchar (100) Denumirea subclasei (optional daca se specifica id_subclasa)


ANEXA B
. Tabel erori posibile la importul subclaselor de produse
:

Coloana Descriere
SCL001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
SCL002 Denumire nespecificata
SCL003 Urmatoarele ID-uri exista deja in nomenclator
SCL004 Urmatoarele denumiri exista deja in nomenclator