Nexus ERP

Cerere aprovizionare

În modulul Cerere aprovizionare pot fi generate cereri de aprovizionare pe gestiuni, termene scadente. În cadrul acestui modul pot fi urmărite statusurile cererilor: spre aprobare, aprobat, refuzat, amânat, onorat. Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate.

Operații în fereastra principală a modulului:

 • Adaug: Adaugă un articol nou;
 • Deschid: Deschide înregistrarea curentă;
 • Anulez: Anulează documentul curent;
 • Șterg: Șterge înregistrarea curentă;
 • Raport rapid: Previzualizează date afișate pe ecran;
 • Rapoarte customizate: Oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurarea unora noi (Configurare rapoarte, Borderou cereri aprovizionare, Cerere aprovizionare- Formular, Listă produse aprovizionate). Opțiunea configurare rapoarte deschide o nouă fereastră cu următoarele taburi:
  - Câmpuri: acest tab oferă posibilitatea ștergerii, ordonării, adăugării unor noi câmpuri precum și configurării avansate a coloanelor. Butonul de Configurare avansată coloane deschide o nouă fereastră cu setări ale coloanelor rapoartelor. În cadrul acestei ferestre se regăsesc instrucțiuni (pentru a redimensiona câmpurile trageți de linia despărțitoare dintre coloane spre stânga sau spre dreapta; pentru a rearanja câmpurile pe raport poziționați-vă pe capul de tabel al coloanei pe care doriți să o rearanjați și trageți de ea până în poziția dorită; pentru a schimba denumirea unui câmp din raport poziționați-vă pe linia ”Denumire” și modificați valoarea corespunzătoare coloanei dorite; pentru a modifica alinierea unei coloane, poziționață-vă pe linia ”Aliniere”, la coloana dorită și modificați valoarea acesteia (<- stânga, >< centrat, -> dreapta); pentru a suma valorile unui câmp din raport setați bifa de total corespunzătoare coloanei dorite (în cazul în care un câmp nu permite total, bifa nu poate fi setată din interfață).);
  - Filtre/Grupări/Ordonări: spre exemplu în raportul Borderou cereri aprovizionare există posibilitatea filtrării după Dată doc., Gestiune ieșire, Gestiune intrare, Salariat, Valabilitate, a grupării după Dată doc., Gestiune ieșire, Gestiune intrare, Salariat, Valabilitate și a ordonării după Dată doc., Gestiune ieșire, Gestiune intrare, Link document, Nr. doc., Observații, Salariat, Seria, Valabilitate;
  - Setări: posibilitatea de a selecta Perioada (Fixă, Dinamică, incluzând perioada curentă, Dinamică, excluzând perioada curentă), afișarea filtrelor, dimensiunea și orientarea paginii;
  - Texte: Text expediere raport prin e-mail, Text suplimentar antet raport, Text suplimentar subsol raport, Semnături de introdus pe raport;
  - Afișare/Tipărire: Margini rapoarte, Afișare/tipărire raport, Opțiuni avansate;
  - General: pot fi completate câmpurile: Cod raport, Raport de bază, Denumire raport, Grupare, Ordine afișare, Nivel de confidențialitate, Salvare ca atașament la validare, Trimitere email la validare, Arhivare electronică, Raport de tip centralizare, Semnătură digitală, Accesibil online, Raport imprimat pe verso primei pagini, Rap. Afiș., tipărite și trimise pe mail la sfârșit, Utilizatori.
 • cerere aprovizionare rapoarte

 • Export: Se deschide procedura de export a datelor;
 • Refresh: Aduce din nou datele pe ecran;
 • Favorite: Adaugă în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale;
 • Închid: Închide fereastra curentă.

cerere aprovizionare vizualizare

În partea dreaptă a ferestrei sunt întâlnite opțiuni cu ajutorul cărora se afișează grupările separat, în tree-ul din partea stângă a modulului se setează modul de redimensionare al coloanelor, fie se redimensionează automat în funcție de lățimea monitorului, fie apare scroll, se stabilește nivelul logului de operare asupra documentelor (de bază, avansat, detaliat), se stabilește blocarea sesiunii de lucru doar pentru modulul în cauză și opțiuni cu ajutorul cărora se stabilesc tipuri de operațiuni înregistrate în logul de operare.

Pe lângă aceste opțiuni se mai permite prefiltrarea după Gestiune, Gestiune sursă, Salariat, gruparea după Dată doc., Gestiune, Gestiune sursă, Salariat, User creare, User modificare, generarea de avertizări și generarea de aprobări.

cerere aprovizionare optiuni

În colțul din dreapta sus există o rotiță pentru configurarea coloanelor afișate în modul, a liniilor afișate în pagina de detalii, precum și pentru reîncarcarea coloanelor implicite în modul.

cerere aprovizionare configurare coloane

cerere aprovizionare configurare

Prin apelarea butonului Adaug se va deschide o nouă fereastră în care pot fi completate câmpurile:

- Serie*: se alege seria carnetului introdus in prealabil în Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document Cerere Aprovizionare;
- Număr: numărul se incrementează automat la validarea documentului;
- Data*: se completează cu data cererii de aprovizionare, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curentă a programului;
- Scadență: se completează cu numărul de zile creditare pentru plata facturii;
- Gestiune*: se completează cu numele gestiunii de intrare al produselor/ serviciilor. Acesta se alege din nomenclatorul de gestiuni;
- Agent de vânzare: se completează cu numele agentului de vânzări, nume ales din nomenclatorul de personal;
- Centru de profit*: se selectează unul dintre centrele de profit existente sau se adaugă unul nou;
- Status: se alege statusul cererii de aprovizionare: spre aprobare, aprobată, refuzată, amânată, onorată;
- Gestiune sursă: se completează cu numele gestiunii sursă al produselor/serviciilor. Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni;
- Dată livrare: se completează cu data de livrare a produselor din cererea de aprovizionare

Operațiile întâlnite după apelarea butonului Adaug sunt:

- Operații: operații suplimentare (Deschid modul, Adaug articol nou- Blank, Adaug articol nou prin copiere, Salvez și adaug articol nou- Blank, Salvez și adaug articol nou prin copiere, Salvez și închid, Salt la precedentul articol, Salt la următorul articol);
- Salvez: se salvează modificările făcute în fereastra curentă;
- Validez: se validează documentul curent;
- Adaug: adaugă un articol nou (Articol, Articol-simplificat, Asistent aprovizionare). Asistentul cerere aprovizionare permite căutarea produselor după ce a fost selectată perioada vânzării și numărul de zile aprovizionare;
- Deschid: se deschide înregistrarea curentă;
- Șterg: se șterge înregistrarea curentă;
- Raport rapid: previzualizare date afișate pe ecran;
- Rapoarte customizate: oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurarea unora noi (Configurare rapoarte, Cerere aprovizionare- Formular, Formular cerere aprovizionare);
- Închid: se închide fereastra curentă.

cerere aprovizionare modificare

În tab-ul Observații pot fi completate informații suplimentare referitoare la cererea de aprovizionare.

În colțul din partea dreapta sus al ferestrei există o altă rotiță pentru configurarea afișării câmpurilor. Capul de tabel al paginii de configurare conține: Denumire, Denumire inițială, Afișare, Blocat adăugare, Blocat modificare, Protejat, Obligatoriu, Coloana, Linia, Copie, Focus, Pagină. Explicația acestor câmpuri este:

- Obligatoriu: se poate seta dacă este obligatorie completarea valorii unui câmp la salvare;
- Pagină: antetul și paginile documentului;
- Coloane: fiecare pagină poate conține până la 5 coloane (numerotate de la 1 la 5);
- Linia: ordinea/indexul în care apare câmpul pentru editare în cadrul coloanelor;
- Copie: permite copierea valorii câmpului respectiv la adăugarea prin copiere a documentelor;
- Procent: se setează cât la % să apară din lățimea inițială a câmpului.

cerere aprovizionare config

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. doc., Data doc., Gestiune, Gestiune sursa, Valabilitate, Nr. dispozitiv, Status, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Salariat, Seria doc. (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Data doc., Gestiune, Gestiune sursa, Salariat, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Gestiune, Gestiune sursa, Salariat (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document Cerere Aproviz., numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii de intrare a produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
  Gestiune sursa - Se completeaza cu numele gestiunii sursa a produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni.
  Data livrare - Se completeaza cu data de livrare a produselor din cererea de aprovizionare.
  Agent de vanzare - Se completeaza cu numele agentului de vanzari, ales din nomenclatorul de personal.
  Data - Se completeaza cu data cererii de aprovizionare, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  Scadenta - Se completeaza numar zile creditare pentru plata facturii.
  Centru de profit -
  Status - Se alege statusul cererii de aprovizionare : spre aprobare, aprobata, refuzata, amanata, onorata.

  Editarea si vizualizarea marfurilor care fac obiectul cererii de aprovizionare

  Informatii suplimentare cu privire la cererea de aprovizionare

  Observatii - Se completeaza informatii suplimentare referitoare la cererea de aprovizionare.

  (fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  Rapoarte
 • Borderou cereri aprovizionare - Borderou cereri aprovizionare
 • Cerere aprovizionare - Formular - Formular
 • Formular cerere aprovizionare - Formular cerere aprovizionare
 • Lista produse aprovizionate - Lista produse aprovizionate
 • Sursa date formulare cereri de aprovizionare - Creati diverse formulare anexe la cereri de aprovizionare impreuna cu Formulare HTML