Nexus ERP

Banca in lei

Evidenta platilor si incasarilor in lei prin banca. Posibilitatea de a tine evidenta documentelor de incasare/plata pe analiticele contului 5121 (mai multe conturi la banci), repartizare sume pe efecte comerciale (CEC-uri, BO), import de date din alte fisiere folosind protocolul Importex.

Functionalitati modul
Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: +/-, Tip doc., Nr. doc., Ziua, Beneficiar/Platitor, Suma, Cont, Explicatii, Jurnal TVA, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Cont TVA, Tva, Cont banca, Seria doc., Data doc., Agent de vanzare, Centru de profit, Casier, Buget, Incasari, Plati, Suma nerepartizata, Zona comerciala, In curs de aprobare, Cont IBAN partener, Document corespondent, Document split TVA, Analitic punct de lucru, Punct de lucru corespondent, Id importex, Id extern (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Cont, Agent de vanzare, Document corespondent, Document split TVA, Tip doc., Data doc., Beneficiar/Platitor, Casier, Zona comerciala, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Tip doc., Cont, Beneficiar/Platitor, Agent de vanzare, Zona comerciala (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Repartizez - Se repartizeaza automat suma pentru a stinge soldurile analitice.
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta
 • Import - Import
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
 • Generare O.P. - Generare Ordine de Plata din luna anterioara sau conturi D112
  Configurari modul
  Configurari
 • Nr.luni cautare facturi - Vechimea maxima a facturilor in fereastra de repartizare (0 = fara limita)
 • Preia sold initial an din balanta - Daca e bifat, soldul initial al anului este preluat din balanta de verificare. In caz contrar, soldul initial este calculat doar din documente
 • Cumulare documente la import - Cumulare documente pe zi, cont corespondent si platitor/beneficiar
 • Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata)
 • C.Profit prioritar din gestiunea facturii - Centru Profit prioritar din gestiunea facturii, pentru generarea articolelor contabile
 • TVA 0 = sc. drept deduc. - Monetarele pentru vanzarile cu amanuntul pentru care tva este zero sunt incluse in jurnalul TVA ca scutite cu drept deducere
 • Filtru facturi pe nivel 1 analitic - La repartizarea facturilor vor fi aduse documente filtrand doar dupa primul grup de cifre din cadrul simbolului.
 • Cont banca tranzactii ContClient.ro - Cont banca operare incasari online de pe platforma ContClient.ro
 • Tratare dublaje atribute la import - Modul de tratare a situatiilor in care inregistrarile adaugate prin import exista deja in baza de date: Eroare - Procedura intoarce o eroare iar importul este oprit; Sari peste - Procedura va omite, fara eroare, prelucrarea inregistrarii curente trecand automat la urmatoarea inregistrare.
 • Ordine repartitie automata la import fisier - Ordinea facturilor aflate in sold pentru repartizarea sumelor in cadrul importului incasarilor/platilor dintr-un fisier in care repartizarile nu sunt specificate
 • Importa incasari/plati direct validate - Bifati setarea daca doriti ca tranzactiile sa fie importate automat ca fiind validate
 • Facturare comenzi la Import Extrase - 'La importul extraselor de cont, in cazul in care nu sunt gasite facturi de repartizat, se vor factura proformele'
 • Cont intermediar implicit - Cont intermediar implicit
 • Repartizare in avansuri - Daca aceasta optiune este bifata, la validare utilizatorul este intrebat daca doreste sa repartizeze suma (ramasa de repartizat) in avansuri
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
 • Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operatiuni modul
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Tip - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata). (needitabil)
  Suma totala - Se completeaza cu valoarea sumei totale inregistrata in document.
  Explicatie - Se completeaza cu observatiile ce vor fi completate in formularul tipului de document ales.
  Centru de profit - Se completeaza cu numele centrului de profit, ales din nomenclatorul de centre de profit.
  Cota TVA - Se completeaza valoarea procentului de TVA-ului (CTRL+Z pentru calcul automat 24%, CTRL+X pentru calcul automat 9%)
  Tip document - Se alege tipul documentului in functie de tipul de operatiune (incasare sau plata).
  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document ales, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Din care TVA - Se completeaza valoarea TVA-ului aferenta (CTRL+Z pentru calcul automat 24%, CTRL+X pentru calcul automat 9%) (needitabil)
  Cont - Se completeaza cu simbolul contului contabil aferent tipului de operatiune selectat.
  Data - Se completeaza cu data documentului, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  Cont de TVA - Se completeaza cu simbolul contului contabil de TVA.
  Jurnal TVA - Se bifeaza daca valoarea tva-ului este inregistrata in jurnalul de TVA.
  Tip beneficiar - Se completeaza tipul de cod (Partener,Persona,Gestiune,Centru profit,Nespecificat) al beneficiarului.
  Partener (furnizor) - Se alege din nomenclatorul specific tipului de cod ales anterior, numele beneficiarului (furnizorului).
  Partenerul aplica TVA Split - Se verifica daca partenerul are TVA Split (needitabil)
  Cont IBAN partener - Se alege sectia din care face parte formatia de lucru

  Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata.

  Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune.
  Articol bugetar - Se alege articolul bugetar.
  Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune.
  Punct de lucru corespondent - Se alege punctul de lucru corespondent.
  Buget - Se alege bugetul.
  Cont OE DB - Se completeaza simbolul contului de ordine si evidenta debitor din balanta de ordine si evidenta.
  Cont OE CR - Se completeaza simbolul contului de ordine si evidenta creditor din balanta de ordine si evidenta.
  Comanda - Se alege din lista de comenzi clienti numarul si data comenzii asociata documentului.
  Vehicul - Se completeaza cu numarul de circulatie al mijlocului de transport, ales din nomenclatorul de vehicule si utilaje.

  Observatii - Se completeaza cu observatiile ce vor fi completate in formularul tipului de document ales.

  Plati - Lista facturilor platite cu intrumentul de plata ales.Sunt precizate tipul facturii, numarul acesteia, devizul , suma platita din factura si suma repartizata.

  Punct de lucru corespondent - Se alege punctul de lucru corespondent.
  Cont gest. DB - Se completeaza simbolul contului de gestiune debitor din balanta de gestiune.
  Articol bugetar - Se alege articolul bugetar.
  Cont gest. CR - Se completeaza simbolul contului de gestiune creditor din balanta de gestiune.
  Agent vanzari - Se completeaza cu numele agentului de vanzari, ales din nomenclatorul de personal.
  Buget - Se alege bugetul.
  Cont OE DB - Se completeaza simbolul contului de ordine si evidenta debitor din balanta de ordine si evidenta.
  Cont OE CR - Se completeaza simbolul contului de ordine si evidenta creditor din balanta de ordine si evidenta.
  Comanda - Se alege din lista de comenzi clienti numarul si data comenzii asociata documentului.
  Vehicul - Se completeaza cu numarul de circulatie al mijlocului de transport, ales din nomenclatorul de vehicule si utilaje.

  Observatii - Se completeaza cu observatiile ce vor fi completate in formularul tipului de document ales.
  Rapoarte
 • Borderou documente - Borderou documente
 • Borderou plati centre profit - Borderou plati centre profit
 • Incasari pe agenti - Incasari pe agenti
 • Jurnal banca - Jurnal banca
 • Nota analitica - Nota analitica
 • Nota contabila centralizata - Nota contabila centralizata
 • Ordin de plata - Ordin de plata
 • Situatie diferente de curs - Situatie diferente de curs
 • Sursa date formulare anexe la banca in lei - Creati diverse formulare anexe la banca impreuna cu Formulare HTML