Nexus ERP

Import facturi clienti

Importul facturilor de clienti se realizeaza in doua etape:

  •  Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_facturi_clienti_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C.

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_facturi_clienti_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: cli. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: linfactclienti. Legatura cu antetul  anluna + pl_cli + id_cli.
 

ANEXA A. Tabel antete document: importex_facturi_clienti avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
tip_document varchar (15) Tipul documentului (Factura, Factura externa, Fact.ext.cu TVA) (optional, implicit Factura)
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (optional)
numar_document varchar (20) Numarul documentului (format dintr-o parte numerica de pana la 10 cifre, urmata de un sufix de pana la 10 caractere alfanumerice)
data_document date Data documentului
data_scadenta date Data scadentei facturii
moneda char(3) Moneda (RON, EUR) (optional, implicit RON)
curs money Cursul valutar (1.00 pentru RON) (optional, implicit 1)
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
id_extern_gestiune varchar (25) Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
cont_debit varchar (17) Cont debit. Poate fi de forma 4111.1, programul corectand automat formatul
id_client varchar (25) Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_client sau  den_client)
id_extern_client varchar (50) Id-ul extern al clientului (optional daca se specifica id_client sau cif_client)
cif_client varchar (20) Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_client sau  den_client)
den_client nvarchar (200) Denumirea clientului (optional daca se specifica id_client sau  cif_client)
id_delegat varchar (25) Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat)
id_extern_delegat varchar (25) Id-ul extern al delegatului (optional daca se specifica id_delegat sau den_delegat)
den_delegat varchar (30) Denumirea delegatului (optional daca se specifica id_delegat)
id_agent varchar (25) Codul intern al agentului de vanzari in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_agent)
id_extern_agent varchar (25) Id-ul extern al agentului (optional daca se specifica id_agent sau den_agent)
den_agent varchar (100) Denumirea agentului de vanzari (optional daca se specifica id_agent)
id_facturist varchar (25) Codul facturistului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_facturist)
id_extern_facturist varchar (25) Id-ul extern al facturistului (optional daca se specifica id_facturist sau den_facturist)
den_facturist varchar (100) Denumirea facturistului (optional daca se specifica id_facturist)
observatii varchar (650) Observatii document
livrat_afara_ro bit Livrat in afara Romaniei (optional, implicit 0)
taxare_inversa bit Factura cu taxare inversa (optional, implicit 0)
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
anulare bit Se va anula sau nu documentul dupa salvare
valoare money Valoarea inclusiv TVA pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea)
id_adresa varchar (25) Codul intern al adresei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci adresa este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_adresa)
den_adresa varchar (200) Denumirea adresei (optional daca se specifica id_adresa)
id_transport varchar (25) Codul intern al transportului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci adresa este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_transport)
den_transport varchar (100) Denumirea transportului (optional daca se specifica id_transport)
observatii_print varchar(1000) Observatii print
cod_factura varchar(50) Codul de bare al facturii (optional)
incasare_bon_fiscal  bit Factura incasata cu bon fiscal
numar_cmd_hotelnumeric(18,0)Numar comanda servicii hoteliere.
id_extern_rez_hotelvarchar(25)ID-ul unic al rezervarii hoteliere (optional daca se specifica numar_rez_hotel si data_rez_hotel).
numar_rez_hotelvarchar(25)Numarul rezervarii hoteliere (optional daca se specifica id_extern_rez_hotel).
data_rez_hoteldateData documentului rezervarii hoteliere (optional daca se specifica id_extern_rez_hotel).
jurnal_tva bit Includ document in jurnal de TVA
intrastat_tara_expedierevarchar(2)Tara de expediere intrastat
errorlist_antet varchar(max) Lista a erorilor specifice campurilor din antet aparute la validarea importurilor
nr_cmnz_hotelvarchar(500)Numar comenzi hotel
deducere_tva bit Deducere TVA
reglement_selectievarchar(20)Reglement selectie
nr_contract varchar(20) Numar contract
data_contractdateData contract
termen_incasare smallint Numar zile pana la data scadentei
numar_awbvarchar(50)Numar AWB

ANEXA B. Tabel linii facturi clienti: importex_facturi_clienti_lin avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau  den_produs)
id_extern_produs varchar (25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (50) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  den_produs)
den_produs varchar (173) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau  cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Pretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO)
pret_vanzare money Pretul de vanzare fara TVA in moneda facturii
cota_tva_ies int Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirarii (optional)
denumire_sup varchar (250) Denumire suplimentara (optional)
id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
den_centru_profit nvarchar (100) Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
id_aviz varchar (25) Codul intern al avizului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica serie_aviz, numar_aviz, data_aviz)
id_extern_aviz varchar (25) Id-ul extern al avizului (optional daca se specifica id_aviz)
serie_aviz varchar (30) serie aviz insotire marfa din care se factureaza
numar_aviz varchar (10) Numar aviz insotire marfa din care se factureaza
data_aviz date Data aviz insotire marfa din care se factureaza
numar_auto varchar (20) Numar de inmatriculare autovehicul (optional)
pret_vanzare_tva money Pretul de vanzare cu TVA in moneda facturii
id_comanda varchar(25) Codul intern al comenzii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
id_extern_comanda varchar(50) Id-ul extern al comenzii (optional daca se specifica id_comanda)
serie_comanda varchar(10) Seria/numarul comenzii
numar_comanda varchar(20) Numarul comenzii
data_comanda date Data comenzii
corectie_tva money Corectie TVA
discount money Valoare discount
discount_proc decimal(5,2) Discount procentual
errorlist_linii varchar(max) Lista a erorilor specifice campurilor din linii aparute la validarea importurilor
id_extern_centru_profit varchar (25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)
id_linie_comanda varchar(32) Id-ul intern al liniei de comanda, in formatul ANLUNA_PCTLCR_ID
id_furnizorvarchar (25) Codul intern al furnizorului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_furnizor sau den_furnizor). Acest camp este valabil doar pentru servicii (transportatorul).
cod_furnizor varchar(20) Codul fiscal / CNP al transportatorului (optional daca se specifica id_furnizor sau den_furnizor). Acest camp este valabil doar pentru servicii (transportatorul).
den_furnizor nvarchar (200) Denumirea transportatorului(optional daca se specifica id_furnizor sau cod_furnizor). Acest camp este valabil doar pentru servicii (transportatorul).
id_proiect varchar(20)
Codul intern al proiectului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_proiect). 
den_proiect nvarchar (150) Denumirea proiectului(optional daca se specifica id_proiect). 


 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul facturilor clienti:

 
Coloana Descriere
FCL001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
FCL002 Client nespecificat
FCL003 Gestiune nespecificata
FCL004 Moneda nespecificata
FCL005 Curs nespecificat
FCL006 Cont debit nespecificat
FCL007 Tip document invalid
FCL008 Produs nespecificat
FCL009 Cont produs nespecificat
FCL010 Lipsa antet
FCL011 Moneda nu este identificata unic in nomenclator dupa codul dat
FCL012 Lipsa moneda in nomenclator
FCL013 Formatul contului debitor este invalid
FCL014 Contul debitor este invalid in raport cu balanta de verificare
FCL015 Gestiunea nu este identificata unic in nomenclator dupa denumirea data
FCL016 Lipsa gestiune in nomenclator
FCL017 Clientul nu este identificat unic in nomenclator dupa codul fiscal dat
FCL018 Clientul nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data
FCL019 Lipsa partener in nomenclator
FCL020 Combinatia serie/numar/data identifica un document deja existent
FCL021 Formatul contului pentru produs este invalid
FCL022 Contul produsului nu este identificat unic in nomenclator dupa valoarea data
FCL023 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
FCL024 Produsul nu este identificat unic in nomenclator dupa codul dat
FCL025 Produsul nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data
FCL026 Lipsa produs in nomenclator
FCL027 Centrul de profit nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data
FCL028 Lipsa centru de profit in nomenclator
FCL029 Lipsa autovehicul in nomenclator
FCL030 Autovehicul nu este identificat unic in nomenclator dupa numarul dat
FCL031 Cantitate insuficienta pe stoc
FCL032 Urmatoarele coduri de carnet nu exista in nomenclator ...
FCL033 Sesiunea documentului a fost blocata la modificari
FCL034 Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
FCL035 Exista linii cu pret de achizitie negativ
FCL036 Exista linii cu pret de vanzare negativ
FCL037 Avizul de insotire marfa nu a fost identificat unic dupa antetul dat
FCL038 Lipsa aviz de insotire marfa
FCL039 Valoarea totala a documentului importat difera de cea presetata in campul [Valoare]
FCL040 Delegatul nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data
FCL041 Lipsa delegat in nomenclator
FCL042 Combinatia serie/numar/data nu identifica unic comanda unui client
FCL043 Lipsa comanda client
FCL044 Clientul din comanda client nu corespunde cu cel de pe factura!
FCL045 Produsul nu este identificat unic in nomenclator dupa codul echivalent
FCL046 Agentul nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data
FCL047 Lipsa agent in nomenclator
FCL048 Adresa de livrare nu este identificata unica in nomenclator dupa denumirea data
FCL049 Lipsa adresa de livrare in nomenclator
FCL050 Transportatorul nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data
FCL051 Lipsa transportator in nomenclator
FCL052 Procent discount invalid
FCL053 Produsul nu este identificat unic in nomenclator dupa codul de selectie
FCL054 Data scadenta trebuie este anterioara datei facturii
FCL055 Facturistul nu este identificat unic in nomenclator dupa denumirea data
FCL056 Lipsa facturist in nomenclator
FCL057 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
FCL058 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic delegatul
FCL059 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic agentul
FCL060 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic facturistul
FCL061 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic agentul
FCL062 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic avizul de insotire marfa
FCL063 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic comanda client
FCL064 Urmatoarele valori nu identifica tara
FCL065 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit
FCL066 Numar nespecificat
FCL067 Lipsa linie comanda
FCL068 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic furnizorul
FCL069 Urmatoarele denumiri nu identifica unic furnizorul
FCL070 Lipsa furnizor in nomenclator
FCL071 Urmatoarele denumiri nu identifica unic proiectul
FCL072 Lipsa proiect in nomenclator