Nexus ERP

Accesare externa parteneriANEXA A. View-ul: accesex_parteneri_view cu urmatoarea structura:


Coloana Tip Descriere
cif_cnp varchar (20) Codul fiscal / CNP al partenerului (optional daca se specifica id_partener sau  denumire)
denumire varchar (100) Denumirea partenerului (optional daca se specifica id_partener sau  cif_cnp)
pers_fizica bit Partener persoana fizica = 1 si persoana juridica = 0
registru_comert char (15) Registrul comertului
banca varchar (50) Denumirea bancii
contul varchar (24) Contul bancar (IBAN)
adresa varchar (250) Adresa sediu partener
email varchar (50) Adresa de e-mail
website varchar (50) Adresa site
fax varchar (25) Fax
telefon varchar (60) Lista numere de telefon
manager varchar (25) Nume manager
cod_tara char (2) Codul de tara
den_localitate varchar (100) Denumirea localitatii (optional daca se specifica id_localitate)
id_agent varchar (25) Id-ul de clasificare a partenerilor, din tabelul personal in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
den_agent varchar (30) Numele agentului (optional daca se specifica id_agent).
termen_incasare  smallint Numar zile termen de incasare - pentru clienti.
termen_plata smallint Numar zile termen de plata - pentru furnizori.
observatii varchar (40) Observatii partener.
limita_credit numeric (15,2) Limita de creditare
restanta_max smallint Restanta maxima
cod_card varchar(30) Cod card
id_disc varchar (25) Id-ul de discount al partenerilor, din tabelul clase discount in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
den_disc varchar (30) Numele discount-ului (optional daca se specifica id_disc).
data_nastere smalldatetime Data nasterii