Nexus ERP

Raport Activitate PF

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: An, Membru, Membru activ, Tip membru, Tip document, Scutit de taxe, Data document, Taxa, Scutire, Functia, Angajator, Sectiune, Analitic, Cod carnet, Nr. unic de inregistrare, Tip taxa, Sucursala, Valid, Anulat (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: An, Membru, Sucursala, Tip taxa, Tip membru, Sectiune (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: An, Membru, Membru activ, Sucursala, Tip membru, Tip taxa, Sectiune, Tip document (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Import - Import
 • Anulez - Anulez document curent
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Implicit data curenta la adaugare - Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata) (doar pentru admin)
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP. (doar pentru admin)
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare) (doar pentru admin)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza (doar pentru admin)
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari) (doar pentru admin)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Data document - Se completeaza data raportului de activitate, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  Membru - Se completeaza cu nume membru, ales din nomenclatorul de parteneri.
  Cod carnet - Se completeaza codul de carnet al membrului. (needitabil)
  Data carnet - Se completeaza data carnet membru. (needitabil)
  CNP - Se completeaza cu CNP membru. (needitabil)
  Tip document - Se alege tipul raportului.
  Sucursala - Se alege punctul de lucru.
  Data inceput raport -
  Membru activ - Se bifeaza daca membrul este activ.

  Angajator membru - Se completeaza cu nume anagajatorului mebru CECCAR, ales din nomenclatorul de parteneri.
  Tip membru - Se alege tipul de membru.
  Taxa - Se alege tipul de taxa.
  Angajator nemembru - Se completeaza cu nume angajator (ce nu este membru CECCAR).
  Angajator functia - Se completeaza cu functia .
  Sectiune - Se alege sectiunea.
  Scutire Ctz Variabila - Se bifeaza daca membrul este scutit de taxe.
  Scutire Ctz Fixa -

  Obs. asociatii - Se coompleteaza observatii referitoare la asociatii.
  Calificativ - Se alege calificativul.
  Obs. calificativ - Se coompleteaza observatii referitoare la calificativ.
  Obs. imbunatatiri - Se coompleteaza observatii referitoare la imbunatatiri.
  Obs. utilizator - Se completeaza observatiile operatorului privind raportul.

  Tip membru - Se alege tipul de membru.
  Sectiune - Se alege sectiunea.
  Scutit de taxe - Se bifeaza daca membrul este scutit de taxe.
  Taxa - Se alege tipul de taxa.

  (fereastra tip 1)

  Localitatea - Localitatea unde are loc operatia de incarcare
  Adresa - Adresa garantiei sau a garantului