Nexus ERP

1.4.17. Importul facturilor de la furnizori

Parametri

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID-ul unic pentru identificarea documentului; NULL pentru toate documentele.                                                                                                                                                                  

keep_data_on_err  

bit

Se pastreaza datele in tabele buffer in caz ca este vreo eroare.

single_tran

bit

Importul se executa intr-o singura tranzactie.
http://{ip}:{port}/api/v1/import/facturi_furnizori

Câmp

Tip

Descriere

id_importex

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)
 Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui câmp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

tip_document

varchar(15)

Tipul documentului (Factura, Aviz Marfa, Bon fiscal) (opțional, implicit Factura)

serie_document

varchar (10)

Seria documentului (opțional)

numar_document

varchar (20)

Numărul documentului

data_document

date

Data documentului

data_scadenta

date

Data scadentei facturii

moneda

char(3)

Moneda (RON, EUR) (opțional, implicit RON)

curs

money

Cursul valutar (1.00 pentru RON) (opțional, implicit 1)

id_gestiune

varchar (25)

Codul intern al gestiunii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_gestiune)

den_gestiune

varchar (30)

Denumirea gestiunii (opțional dacă se specifică id_gestiune)

cont_credit

varchar (17)

Cont credit. Poate fi de forma 401.1, programul corectând automat formatul

id_furnizor

varchar (25)

Codul intern al furnizorului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cif_furnizor sau  den_furnizor)

cif_furnizor

varchar (20)

Codul fiscal / CNP al furnizorului(opțional dacă se specifică id_furnizor sau  den_furnizor)

den_furnizor

varchar (100)

Denumirea furnizorului (opțional dacă se specifică id_furnizor sau  cif_furnizor)

observatii

varchar (250)

Observații document

taxare_inversa

bit

Operațiune supusa masurilor de simplificare (taxare inversa) (opțional, implicit 0)

loc_diferit_tva

bit

Locul livrării diferit de locul înregistrării in scopuri de TVA (opțional, implicit 0)

nota_tva_valuta

bit

Se va genera nota contabila pentru TVA factura externa(opțional, implicit 0)

tva_la_incasare

bit

Factura cu TVA la încasare

validare

bit

Se va valida sau nu documentul după salvare

valoare

money

Valoarea inclusiv TVA (exprimata in devizul facturii) pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea)

id_clasificare

varchar(25)

Id-ul de clasificare a partenerilor, din tabelul clasificări în formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1. 

den_clasificare

varchar(30)

Numele clasificării (opțional dacă se specifică id_clasificare). 

Tabel 26. Date import antet facturi furnizori


http://{ip}:{port}/api/v1/import/facturi_furnizori

Câmp

Tip

Descriere

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului 

id_produs

varchar (25)

Codul intern al produsului în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică cod_produs sau  den_produs)

cod_produs

varchar (20)

Codul de bare al produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  den_produs)

den_produs

varchar (173)

Denumirea produsului (opțional dacă se specifică id_produs sau  cod_produs)

tip_produs

char(3)

Codul din 3 caractere corespunzător tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (opțional dacă se specifică cont_produs)

cont_produs

varchar (17)

Contul produsului (opțional dacă se specifică tip_produs)

serie_produs

varchar (50)

Seria/numărul de lot al produsului (opțional)

cantitate

numeric(13,3)

Cantitatea

pret_achizitie

money

Prețul de achiziție

pret_vanzare_tva

money

Preț de vânzare cu TVA pentru marfa cu amănuntul (opțional, implicit se va prelua prețul din lista generala de preț)

cota_tva_int

int

Cota TVA intrare (opțional, implicit e preluata din nomenclator)

cota_tva_ies

int

Cota TVA ieșire (opțional, implicit e preluata din nomenclator)

data_expirare

date

Data expirării (opțional)

denumire_sup

varchar (250)

Denumire suplimentara (opțional)

id_centru_profit

varchar (25)

Codul intern al centrului de profit în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_centru_profit)

den_centru_profit

varchar (30)

Denumirea centrului de profit (opțional dacă se specifică id_centru_profit)

numar_auto

varchar (20)

Număr de înmatriculare autovehicul (opțional)

corectie_tva

money

Corecție TVA

data_intrare

date

Data intrare 

procent_rabat

numeric(2,0)

Procent rabat 

rab_f_va

money

Valoare rabat %

pu_f

money

Prețul furnizorului 

Tabel 27. Date import linii facturi furnizori


Exemplu de import în format Json

{ 

       "parametri" :

                   {

                    "id_document" : null,

                    "keep_data_on_err" : false,

                    "single_tran" : true

                  },

       "data": {

             "antete": [

               {

                   "id_document": "142536",

                   "tip_document": "Factura",

                   "serie_document": "Factura",

                   "numar_document": "124252",

                   "data_document": "2017-12-04",

                   "moneda": "RON",

                   "curs": "1.0000",

                   "id_gestiune": "6",

                   "den_gestiune": "MAGAZIN",

                   "cont_credit": "",

                   "id_furnizor": "",

                   "cif_furnizor": "",

                   "den_furnizor": "ANDREMAN SRL",

                   "observatii": "",

                   "id_clasificare": "",

                   "den_clasificare": "",

                   "taxare_inversa": "0",

                   "loc_diferit_tva": "0",

                   "nota_tva_valuta": "0",

                   "validare": "0",

                   "id_nir": "",

                   "serie_nir": "NIR",

                   "numar_nir": "1252",

                   "data_nir": "2017-12-04",

                   "linii": {

                                     "id_document": "142536",

                                     "id_produs": "66631(1)",

                                     "cod_produs": "",

                                     "den_produs": "Paine - 3 Boabe Intregi",

                                     "tip_produs": "FAA",

                                     "cont_produs": "",

                                     "serie_produs": "",

                                     "cantitate": "5.000",

                                     "pret_achizitie": "3.5000",

                                     "pret_vanzare_tva": "4.5000",

                                     "cota_tva_int": "19",

                                     "cota_tva_ies": "19",

                                     "denumire_sup": "",

                                     "id_centru_profit": "",

                                     "den_centru_profit": "",

                                     "numar_auto": "",

                                     "corectie_tva": "0.0000",

                                     "procent_rabat": "0",

                                     "rab_f_va": "0.0000",

                                     "pu_f": "0.0000"

                          }]

              }]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/facturi_furnizori_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}