Nexus ERP

Pați utilizare modul Previzionare resurse lucrări agricole


  Scopul acestui modul este, pe de o parte, analiza comparativă între consumurile previzionate de resurse pentru activitățile de furajare și întreținere a animalelor și consumurile reale și, pe de alta parte, analiza comparativă între producția obținută din exploatarea animalelor și cea previzionată. Operarea în acest modul este facilitată de existența unor asistenți pentru generarea bonurilor de consum și a bonurilor de predare producție. De asemenea, alocarea și urmărirea resurselor se face în mod vizual în instrumentul de programare de tip calendar inclus.

  Facilități de bază

  Adăugarea unei previziuni noi se realizează prin apăsarea butonului Adaug sau apăsând tasta Insert.

  În fereastra apărută vom completa antetul documentului cu informațiile cerute:

  • denumirea previziunii, de exemplu "Furajare vaci categorie G1";
  • centrul de profit;
  • gestiunea;
  • persoana ce se ocupă de pregatirea comenzii;
  • denumirea lucrării zootehnice pentru care se realizează previziunea, după cum se poate observa și în imaginea de mai jos am realizat o lucrare cu numele "Furajare animale";
  • denumirea produsului obținut;
  • perioada previzionării și producție/ cap, adică 20 L lapte/ cap de animal, în cazul nostru;

  Pagina "Resurse"

  În prima pagină a modulului, Resurse, avem o evidență a resurselor care ulterior vor fi date în consum în funcție de numărul de capete planificate în pagina de planificări. O resursă poate fi adăugată fie din nomenclator, dintr-o operație, o rețetă sau dintr-o alta previzionare.

  Pagina "Planificare"

  În pagina a doua, Planificări se pot genera planificări pe o perioadă pe care o va introduce utilizatorul. La deschiderea asistentului perioada este completată automat cu data de început și cea de sfârșit a previzionării. De asemenea, utilizatorul va introduce și numărul de capete pentru care se va genera planificarea, 11 în cazul nostru, după cum se poate observa în imaginea a doua. O planificare nu poate fi realizată de două ori pentru aceeași zi.

  Pagina "Bonuri de consum"

  În pagina de Bonuri de consum se pot genera bonurile de consum pentru resursele utilizate cu ajutorul asistentului "Adaug lucrari efectuate si consumul acestora". Cantitatea de pe bonul de consum se calculează potrivit următoarei formule: cantitatea de resurse din pagina de resurse (2000 KG Furaj uscat sau 1500 L Motorină, de exemplu) împărțită la numărul total de capete din cadrul planificării (308, din exemplul nostru) ori nr. de capete pe care îl introduce utilizatorul în cadrul asistentului (de exemplu, 2) și obținem astfel cantitatea totală de furaj uscat consumată = 12.987, iar cantitatea totală de motorina = 9.740. În momentul generării bonului de consum se adaugă și o lucrare realizată în pagina de Lucrări realizate.

  Pagina "Sinteză consumuri"

  În pagina Sinteză consumuri putem observa o comparație între cantitatea previzionată și cea realizată, respectiv valoarea previzionată și valoarea realizată. Valoarea previzionată este calculată ca produs între prețul de intrare al produsului din nomenclator și cantitatea previzionată, iar valoarea realizată se calculează ca produs între prețul produsului din bonul de consum și cantitatea realizată.

  Pagina "Bonuri de predare"

  De asemenea, există și o pagina cu Bonuri de predare. Bonurile de predare se generează cu ajutorul asistentului "Generare bonuri de predare". Atât bonurile de predare, cât și bonurile de consum se găsesc în modulele cu același nume: "Bonuri de predare a producției" și "Bonuri de consum materiale".

  În modulul de Previzionare resurse lucrări zootehnice există mai multe rapoarte care permit gruparea și filtrarea după diverse câmpuri, precum "Denumirea previziunii", "Nr. de capete","Centru de profit","Denumire produs", etc.