Nexus ERP

Urmarire clienti

Urmărirea încasării facturilor emise către clienți, sumele de încasat sunt determinate în funcție de datele introduse în cadrul submodulelor Facturi clienți, fiind actualizate în momentul când intrați în submodulul de urmărire.

Urmarire clienti

Funcționalități de bază:

Câmpuri disponibile pentru afișare în fereastra principală: Client, Cod, Sold sf. an prec., Vânzări an curent, Încasări an curent, Vânzări luna curentă, Încasări luna curentă, Sold final, Cod fiscal, Facturi de întocmit 418, Avansuri încasate, Sold 401 furnizori, Facturi de primit 408, Avansuri plătite, Localitate, Telefon, Clasificare, Agent, Procent încasări, Atribut TVA încasare, Atribut Plătitor de TVA, Grup de firme, Zona comercială, E-mail, Cod țară partener, Atribut fiscal, Proveniență, Puncte de lucru, Denumire puncte de lucru, Atribut Persoană fizică, Clasificare 2, Clasificare 3.

Urmarire clienti- coloane

Posibilitate grupare după: Clasificare, Clasificare 2, Clasificare 3, Agent, Atribut TVA încasare, Cod țară partener, Atribut fiscal, Proveniență, Atribut Plătitor de TVA, Grup de firme, Zonă comercială, Atribut Persoană fizică.

Urmarire clienti - grupare

Posibilitate filtrare după: Clasificare, Agent, Grup de firme, Zonă comercială, Atribut Persoană fizică.

Operații în fereastra principală a modulului:

 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran;
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor;
 • Raport rapid - Previzualizare date afișate pe ecran;
 • Rapoarte customizate - Oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurararea unora noi;
 • Favorite - Adaug în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale;
 • Închid - Închid fereastra curentă;
 • Tipărire în bloc - Tipărire în bloc.

Urmarire clienti - tiparire in bloc

Configurări

 • Cont client: 4111 (stabilit Implicit);
 • Cont client: 461 (stabilit Implicit);
 • Cont avansat client: 419 (stabilit Implicit);
 • Toți partenerii- în siuația în care dorim să urmărim toți partenerii, indiferent de sold sau de perioada în care a avut loc colaborarea între părți;
 • Versiune simplă - Dacă bifați, sumele afișate vor fi calculate ținând cont doar de facturi, casă și bancă;
 • Afișează grupări în stânga - Afișează grupările în tree-ul din partea stângăa modulului;
 • Redimensionare automată coloane - Se setează modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensionează automat în funcție de lățimea monitorului, fie apare scroll;
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documentelor (de bază, avansat, detaliat);
 • Sesiune blocată la modificări - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul în cauză;
 • Avertizări - Permite generarea de avertizări.

Urmarire clienti - optiuni

Tipuri de rapoarte ce se pot emite din modulul Urmărire Clienți:

 • Configurare rapoarte - Oferă posibilitatea de a configura raportări în funcție de necesitate;
 • Clienți de încasat – Raport asupra clienților ce au sold;
 • Facturi de încasat – Raport asupra facturilor ce constituie soldul;
 • Facturi de încasat în devize - Facturi de încasat în devize;
 • Facturi de încasat la o anumită dată - Facturi de încasat la o anumită dată;
 • Fișă client – Raport aferent unei perioade stabilite, ce cuprinde facturi emise, încasări, rulaje, sold;
 • Fișă client în devize - Fișă client extern;
 • Extras de cont - Extras de cont;
 • Vechime solduri clienți;
 • Debite clienți - Debite client;
 • Rulaje vânzări ultimele 12 luni - Rulaje vânzări ultimele 12 luni;
 • Solduri clienți - Solduri clienți - conturi urmărire;
 • Vechime solduri clienți (conform repartizări) - Vechime solduri clienți conform repartizărilor din financiar;
 • Vechime solduri facturi clienți - Vechime solduri finale clienți cu repartizarea soldului final pe ultimele facturi descendent;
 • Vechime solduri facturi clienți (conform repartizări) - Vechime solduri facturi clienți conform repartizărilor din financiar;
 • Centralizator încasări;
 • Scadențar – Scadențar;
 • Notificare- Notificare;
 • Facturi emise - Facturi emise;
 • Situație sume restante - Situație sume restante;
 • Calendar de încasări - Calendar de încasări;
 • Încasări pe agenți - Încasări lunare pe agenți;
 • Termen mediu încasări - total pe client - Termen mediu încasări - total pe client;
 • Termen mediu încasări - Termen mediu încasări;
 • Rezultat financiar - Încasări - Rezultat financiar – Încasări;
 • Rezultat financiar - vânzări - Rezultat financiar – vânzări;
 • Facturi de încasat - engleză - Facturi de încasat – engleză;
 • Situație compensare parteneri - Situație compensare parteneri;
 • Istoric facturi clienți - Istoric facturi clienți;
 • Borderou documente nerepartizate - Borderou documente nerepartizate;
 • Borderou documente repartizate - Borderou documente repartizate;
 • Clienți de încasat - devize - Clienți de încasat - devize;
 • Cash flow operațional - Cash flow operațional.

Urmarire clienti - rapoarte

Editarea unui raport se poate realiza din butonul Rapoarte customizate sau cu click dreapta pe partenerul urmărit- rapoarte.

Urmarire clienti - raport per client

Aplicarea de filtre pe raport: Se acceseaza al doilea tab, Filtre, si se selectează de exemplu să se afiseze un raport al clienților cu sold mai mare de zero.

Urmarire clienti - incasat filtru

Afișare detalii partener: Se pot afișa în fereastra modulului detaliile partenerului, cu click dreapta- detalii (vor apărea informațiile notate despre partener în nomenclator.

Urmarire clienti - detalii

Operare date:

 • Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate;
 • Avansarea în fereastră de la un câmp la altul se face cu tasta [TAB], iar întoarcerea la un câmp anterior se face cu [SHIFT-TAB];
 • Modulul oferă posibilitatea contorizării numărului de parteneri și însumării coloanelor afișate;
 • Selectarea din raport (de ex din fisa client) a unei facturi dintr-o sesiune anterioara se poate efectua prin dublu click pe nr de factură;
 • În situația în care soldul afișat nu este identic cu cel din raport, pentru ca programul să actualizeze informațiile este necesară colectarea articolelor contabile (Meniul Contabilitate – Contabilitate financiară – modulul Colectez articole contabile).

Tipărire, salvare, trimitere rapoarte prin email:

Varianta 1: Tipărire în bloc- > selecție raport

Urmarire clienti - asistent tiparire rapoarte client

Varianta 2: După selectarea raportului și afișarea acestuia în forma tipăribilă, se poate opta din meniul din dreapta pentru trimitere email, tipărire, export în variante word, excel sau pdf.

Urmarire clienti - asistent tiparire

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Client, Cod, Sold sf. an prec., Vanzari an curent, Incasari an curent, Vanzari luna curenta, Incasari luna curenta, Sold final, Cod fiscal, Facturi de intocmit 418, Avansuri incasate, Sold 401 furnizori, Facturi de primit 408, Avansuri platite, Localitate, Telefon, Clasificare, Agent, Procent incasari, Atribut TVA incasare, Atribut Platitor de TVA, Grup de firme, Zona comerciala, Email, Cod tara partener, Atribut fiscal, Provenienta, Puncte de lucru, Denumire puncte de lucru, Atribut Persoana fizica, Clasificare 2, Clasificare 3, Efecte neincasate, Sold final cu efecte neincasate (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Clasificare, Clasificare 2, Clasificare 3, Agent, Atribut TVA incasare, Cod tara partener, Atribut fiscal, Provenienta, Atribut Platitor de TVA, Grup de firme, Zona comerciala, Atribut Persoana fizica (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Clasificare, Agent, Grup de firme, Zona comerciala, Atribut Persoana fizica (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
 • Tiparire in bloc - Tiparire in bloc
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
  Configurari
 • Versiune simpla - Daca bifati, sumele afisate vor fi calculate tinand cont doar de facturi, casa si banca
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]
  Sabloane predefinite pentru avertizari
 • Notificare solduri clienti
 • Notificare solduri restante clienti
  Rapoarte
 • Borderou documente nerepartizate - Borderou documente nerepartizate
 • Borderou documente repartizate - Borderou documente repartizate
 • Calendar de incasari - Calendar de incasari
 • Cash flow operational - Cash flow operational
 • Centralizare facturi si incasari - Centralizare facturi si incasari
 • Clienti de incasat - Clienti de incasat
 • Clienti de incasat - devize - Clienti de incasat - devize
 • Debite clienti - Debite clienti
 • Extras de cont - Extras de cont
 • Facturi de incasat - Facturi de incasat
 • Facturi de incasat - engleza - Facturi de incasat - engleza
 • Facturi de incasat - Grup de firme - Facturi de incasat - Grup de firme
 • Facturi de incasat in devize - Facturi de incasat in devize
 • Facturi de incasat la o anumita data - Facturi de incasat la o anumita data
 • Facturi emise - Facturi emise
 • Fisa client - Fisa client
 • Fisa client - Grup de firme - Fisa client - Grupa de firme
 • Fisa client in devize - Fisa client extern
 • Incasari pe agenti - Incasari lunare pe agenti
 • Istoric facturi clienti - Istoric facturi clienti
 • Notificare - Notificare
 • Rezultat financiar - Incasari - Rezultat financiar - Incasari
 • Rezultat financiar - vanzari - Rezultat financiar - vanzari
 • Rulaje vanzari ultimele 12 luni - Rulaje vanzari ultimele 12 luni
 • Scadentar - Scadentar
 • Situatie compensare parteneri - Situatie compensare parteneri
 • Situatie sume restante - Situatie sume restante
 • Solduri clienti - Solduri clienti - conturi urmarire
 • Termen mediu incasari - Termen mediu incasari
 • Termen mediu incasari - total pe client - Termen mediu incasari - total pe client
 • Vechime solduri clienti - Vechime solduri finale clienti
 • Vechime solduri clienti (conform repartizari) - Vechime solduri clienti conform repartizarilor din financiar
 • Vechime solduri facturi clienti - Vechime solduri finale clienti cu repartizarea soldului final pe ultimele facturi descendent
 • Vechime solduri facturi clienti (conform repartizari) - Vechime solduri facturi clienti conform repartizarilor din financiar