Nexus ERP

Operatiuni TVA SPLIT in NEXUS ERP


  Setare in Nomenclatoare – Administrare - Societati in pagina Vector Fiscal – luare in evidenta TVA Split

  Crearea conturilor analitice de banca pentru TVA Split in balanta de verificare si setarea lor in Nomenclatoare-Administrare-Banci

  Adaugare banca in Nomenclatoare Banci

  Operare platilor facturilor catre furnizori

  Se opereaza plata sumei intregi (baza+TVA) cu repartizarea pe facturi si selectarea contului IBAN al partenerului (cont curent).

  Dupa Validarea documentului se acceseaza Asistentul din partea de sus: Asistent - Split TVA

  In fereastra aparuta se selecteaza contul propriu de TVA din care se va face plata si contul partenerului de TVA in care se va vira suma TVA-ului.

  Dupa apelarea butonului Salvez, suma intreaga completata initial (baza+TVA) se va splita in doua, astfel:

  a) In contul bancar curent va ramane suma aferenta bazei (se va modifica automat)
  b) In contul bancar de TVA se va genera automat un document de plata cu suma aferenta TVA-ului.

  Auto SPLIT TVA

  Pentru facturile incasate cu cardul, numerar si alte substitute de numerar, trebuie facuta operatiunea de Auto Split TVA. Aceasta presupune calculul si virarea sumelor aferente TVA-ului incasat din contul propriu curent in contul propriu de TVA. Aceasta operatiune se face automat, la nivel de zi, utilizand asistentul din modulul Banca in lei – Generare documente auto split TVA.
  In fereastra deschisa se filtreaza perioada pentru care se face splitarea (cf legii - maxim 7 zile lucratoare). Calculul cu suma de plata/rambursat se face la nivel de zi.
  Compensarea intre TVA-ul aferent numerarului incasat si numerarul platit se face tot la nivel de zi.
  La apelarea comenzii Salvez se genereaza un document de plata cu suma aferenta TVA-ului de plata in contul bancar curent si un document de incasare in contul bancar de TVA.
  Generare document autosplit TVA - incasare
  Nota
  • documentele generate automat in urma operatiunilor Split TVA sunt marcate in acest sens (bifa "Document TVA split generat") si nu mai permit o alta operatiune de Split TVA asupra lor;
  • repartizarea pe o factura a platii/incasarii se face la nivel de linie document in ordinea descrescatoare a cotei de TVA.
  • pe documetele rezultate in urma operatiunii de autosplit se poate afisa pentru vizualizare/tiparire un raport cu documentele care au stat la baza operatiuni.
  • un document odata supus operatiuni de split nu mai poate splitat inca o data, el fiind marcat conform exemplului de mai sus. Daca totusi se constata o greseala si se doreste anularea splitarii pentru un document, trebuie sa stergeti documentele implicate (devalidare, stergere repartitii facturi, stergere document plata/incasare) si sa reluati operatiunea de split TVA.
  • in Financiar, in grid, rapoarte si in pagina de editare se pot adauga informatii legate de IBAN partener, IBAN cont destinatie in cazul viramentelor interne, marcajul -Document TVA split generat.