Nexus ERP

Import bonuri consum obiecte de inventar

Importul bonurilor de consum obiecte de inventar se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_bonuri_consum_obiecte_inventar_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_bonuri_consum_obiecte_inventar_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: bco. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: linbcobiecte. Legatura cu antetul  anluna + pl_bco + id_bco.

ANEXA A. Tabel antete document: importex_bonuri_consum_obiecte_inventar avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (optional)
numar_document  varchar (20) Numarul documentului
data_document date Data documentului
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
id_extern_gestiune varchar (25) Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune sau den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
id_primitor varchar (25) Codul intern al persoanei in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_primitor)
id_extern_primitor varchar (25) Id-ul extern al primitorului (optional daca se specifica id_primitor sau den_primitor)
den_primitor varchar (30) Denumirea persoanei (optional daca se specifica id_primitor)
id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
den_centru_profit varchar (30) Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
id_beneficiar
varchar(25)
Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_beneficiar sau  den_beneficiar)
id_extern_beneficiar
varchar(25)
Id-ul extern al beneficiarului (optional daca se specifica id_beneficiar sau den_beneficiar)
cif_beneficiar
varchar(20) Codul fiscal / CNP al clientului (optional daca se specifica id_beneficiar sau  den_beneficiar)
den_beneficiar
varchar(100) Denumirea clientului (optional daca se specifica id_beneficiar sau  cif_beneficiar)
cont_storno
varchar(17) Cont storno
observatii varchar (250) Observatii document
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
valoare money Valoarea pentru control final
id_extern_centru_profit varchar (25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)


 

ANEXA B. Tabel linii facturi clienti: importex_bonuri_consum_obiecte_inventar_lin avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau  den_produs)
id_extern_produs varchar (25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  den_produs)
den_produs varchar (231) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau  cod_produs)
tip_produs varchar(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Pretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO)
data_expirare date Data expirarii (optional)
denumire_sup varchar (250) Denumire suplimentara (optional)


 

ANEXA C. Tabel erori posibile la importul bonurilor de consum obiecte de inventar:

 
Coloana Descriere
BCO001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
BCO002 Centru de profit nespecificat
BCO003 Gestiune nespecificata
BCO004 Primitor nespecificat
BCO005 Urmatoarele coduri de carnet nu exista in nomenclator
BCO006 Produs nespecificat
BCO007 Cont produs nespecificat
BCO008 Lipsa antet
BCO009 Urmatoarele conturi sunt invalide
BCO010 Cont debit invalid
BCO011 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
BCO013 Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
BCO014 Lipsa centru de profit in nomenclator
BCO015 Urmatoarele denumiri nu identifica unic primitorul
BCO016 Lipsa primitor in nomenclator
BCO017 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic beneficiarul in nomenclatorul de parteneri
BCO018 Urmatoarele denumiri nu identifica unic beneficiarul in nomenclatorul de parteneri
BCO019 Lipsa partener in nomenclator
BCO020 Document deja existent
BCO021 Urmatoarele conturi sunt invalide
BCO022 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
BCO023 Lipsa pozitie in nomenclator bunuri si servicii
BCO024 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul
BCO025 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
BCO026 Lipsa produs in nomenclator
BCO027 Sesiunea documentului a fost blocata la modificari
BCO028 Sesiunea documentului depaseste sesiunea curenta
BCO029 Cantitate insuficienta in stoc pentru produsul
BCO030 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
BCO031 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic primitorul
BCO032 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic beneficiarul in nomenclatorul de parteneri
BCO033 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
BCO034 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit