Nexus ERP

1.4.38. Importul acordurilor primite

http://{ip}:{port}/api/v1/rgpd_acorduri_primite

Câmp

Tip

Descriere

id_importex

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate).

id_document

varchar (25)

ID unic pentru identificarea documentului (optional).

data_inregistrare

smalldatetime

Se completeaza cu data inregistrarii acordului.

locatia

nvarchar(200)

Se completeaza cu locatia.

id_operatiune

varchar (25)

Codul intern al operatiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_operatiune).

den_operatiune

nvarchar (100)

Denumirea operatiunii (optional daca se specifica id_operatiune).

data_finalizare

date

Se completeaza cu data de finalizare a prelucrarii.

numele

nvarchar (100)

Se completeaza cu numele si prenumele utilizatorului.

utilizator

varchar (100)

Se alege utilizatorului de pe site.

ip

varchar (50)

Se completeaza IP-ul de conectare.

telefon

varchar(10)

Se completeaza numarul de telefon al utilizatorului.

adresa

nvarchar (500)

Se completeaza cu adresa utilizatorului.

email

varchar (100)

Se completeaza cu adresa de e-mail al utilizatorului.

acord

nvarchar(max)

Se completeaza cu textul privind acordul de pe site.


Exemplu de import in format Json


{ 

"data": { 

               "parametri" :

                           {

                            "id_document" : null,

                            "keep_data_on_err" : false,

                            "single_tran" : true

                          },

              "linii":

                        [{

                           "id_importex": "",

                           "id_document": "3245",

                           "data_inregistrare": "2018-03-21T00:00:00",

                           "locatia": "Bucium",

                           "id_operatiune": "",

                           "den_operatiune": "Prelucrare date cu caracter personal",

                           "data_finalizare": "2018-03-25",

                           "numele": "Andreea M.",

                           "utilizator": "andreeam",

                           "ip": "",

                           "telefon": "0751607289",

                           "adresa": "str. Petre Andrei, nr. 17",

                           "email": "andreea@gmail.com",

                           "acord": ""

                      }]

           }

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/rgpd_acorduri_primite_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}