Nexus ERP

1.4.26. Importul personalului

http://{ip}:{port}/api/v1/import/personal

Câmp

Tip

Descriere

id_importex

varchar (25)

ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru ștergerea in bloc a unui lot de documente importate)

id_import

varchar (25)

ID pentru identificarea importului (util, de ex., pentru ștergerea unui import)

nume_familie

varchar (30)

Numele de familie

prenume

varchar (30)

Prenumele

sex

bit

Sexul (feminin sau masculin)

data_nastere

smalldatatime

Data de naștere

loca_nastere

varchar (30)

Locul de naștere (localitatea)

tip_ci

varchar (20)

Tip carte de identitate

bi_seria

varchar(2)

Seria buletinului de identitate

bi_numar

varchar (6)

Numărul buletinului de identitate

bi_data

smalldatetime

Data eliberării buletinului de identitate

bi_exp

smalldatetime

Data expirare buletin de identitate

bi_elib

varchar (20)

Instituția care a eliberat buletinul de identitate

bi_cnp

varchar (20)

Codul numeric personal al salariatului

adresa_strada

varchar (50)

Strada

adresa_numar

varchar (6)

Numărul

adresa_bloc

varchar (6)

Blocul

adresa_scara

varchar (6)

Scara

adresa_etaj

varchar (6)

Etajul

adresa_apartament

varchar (6)

Apartamentul

adresa_sector

varchar (3)

Sectorul

adresa_cod_postal

varchar (6)

Codul poștal aferent adresei de pe buletin al salariatului

telefon

varchar (25)

Telefonul salariatului#D7E9FF

cod_card

varchar (24)

Codul de pe cardul salariatului

cont_card

varchar(24)

Contul deschis la banca al salariatului

id_banca

varchar(25)

Codul intern al băncii în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_banca)

den_banca

varchar(50)

Denumirea băncii (opțional dacă se specifică id_banca)

stare_civila

bit

Starea civila a salariatului: căsătorit/a / necăsătorit/a

copii_baieti

decimal(1,0)

Numărul de copii(băieți) ai salariatului

copii_fete

decimal(1,0)

Numărul de copii(fete) ai salariatului

stud_institutie

varchar(30)

Instituțiile unde a studiat salariatul

studii_profil

varchar(30)

Studiile de specializare ale salariatului

email

varchar(150)

Adresa de email a salariatul

web_parola

varchar(50)

Parola web

marca

varchar(50)

Marca

cod_tara

char(2)

Codul tarii

id_localitate

varchar(25)

Codul intern al localității în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_localitate sau den_judet)

den_localitate

varchar(100)

Denumirea localității (opțional dacă se specifică id_localitate sau den_judet)

den_judet

varchar(100)

Denumirea județului (opțional dacă se specifică id_localitate sau den_localitate)

cetatenie_cod

varchar(2)

Cetățenie

nationalitate_cod

varchar(2)

Naționalitate

id_functie_int

varchar(25)

Codul intern al funcției în formatul ID(PCT_LCR). Dacă se specifică doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (opțional dacă se specifică den_functie_int sau cod_functie_int)

cod_functie_int

varchar(6)

Codul funcției (opțional dacă se specifică id_functie_int sau den_functie_int)

den_functie_int

varchar(100)

Denumirea funcției (opțional dacă se specifică id_functie_int sau cod_functie_int)

Tabel 41. Date import personal

Exemplu de import in format Json

{

          "parametri" :

                                  {

                                         "keep_data_on_err" : false,

                                         "manage_existing" : 0,

                                         "single_tran" : true,

                                         "updated_columns" : null

                                 },

"linii": [

{

"id_import": "",

"nume_familie": "George",

"prenume": "Alexandru",

"sex": "1",

"data_nastere": "1984-08-19T00:00:00",

"loca_nastere": "Botosani",

"tip_ci": "CI",

"bi_seria": "XT",

"bi_numar": "524369",

"bi_data": "2018-01-01T00:00:00",

"bi_exp": "2024-01-01T00:00:00",

"bi_elib": "2018-02-02 00:00:00",

"bi_cnp": "1840202546985",

"adresa_strada": "Soarelui",

"adresa_numar": "nr. 14",

"adresa_bloc": "546",

"adresa_scara": "sc. A",

"adresa_etaj": "et. 2",

"adresa_apartament": "ap. 4",

"adresa_sector": "",

"adresa_cod_postal": "",

"telefon": "0730253642",

"cod_card": "",

"cont_card": "RO123INGB83928345",

"id_banca": "",

"den_banca": "Ing Bank",

"stare_civila": "1",

"copii_baieti": "1",

"copii_fete": "1",

"stud_institutie": "UAIC",

"studii_profil": "Informatica",

"email": "alexandru@yahoo.com",

"web_parola": "",

"marca": "",

"cod_tara": "RO",

"den_localitate": "",

"den_judet": "",

"cetatenie_cod": "Ro",

"nationalitate_cod": "ro",

"id_functie_int": "",

"cod_functie_int": "",

"den_functie_int": ""

}]

}


Pentru anularea importului se utilizeaza: http://{ip}:{port}/api/v1/import/personal_anulare

Exemplu de obiect Json folosit pentru apel:

{

"id_importex" : "NX20180911150146"

}