Nexus ERP

Accesare externa facturi clientiANEXA A. View-ul: accesex_facturi_clienti cu urmatoarea structura:

Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_importex varchar (25)ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
tip_document varchar (15) Tipul documentului (Factura, Factura externa, Fact. Ext. cu TVA) (optional, implicit Factura)
id_carnet bigint Codul intern al carnetului din care este emis documentul (optional)
serie_document varchar (10) Seria documentului (optional)
numar_document varchar (20) Numarul documentului
data_document date Data documentului
moneda char(3) Moneda (RON, EUR) (optional, implicit RON)
curs money Cursul valutar (1.00 pentru RON) (optional, implicit 1)
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
cont_debit varchar (17) Cont debit. Poate fi de forma 4111.1, programul corectand automat formatul
id_client varchar (25) Codul intern al clientului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_client sau  den_client)
part_localitate nvarchar(200) Denumirea localitatii
part_judet nvarchar(200) Denumirea judetului
cif_client varchar (20) Codul fiscal /CNP al clientului (optional daca se specifica id_client sau  den_client)
den_client varchar (100) Denumirea clientului (optional daca se specifica id_client sau  cif_client)
id_delegat varchar (25) Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat)
den_delegat varchar (30) Denumirea delegatului (optional daca se specifica id_delegat)
id_agent varchar (25) Codul intern al agentului de vanzari in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1(optional daca se specifica den_agent)
den_agent varchar (100) Denumirea agentului de vanzari (optional daca se specifica id_agent)
id_facturist varchar (25)Codul facturistului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_facturist)
den_facturist varchar (100) Denumirea facturistului (optional daca se specifica id_facturist)
id_clasificare numeric(18, 0) Id-ul de clasificare a partenerilor, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
den_clasificare varchar(50) Numele clasificarii (optional daca se specifica id_clasificare).
den_adresa varchar (100) Denumirea adresei
id_transport varchar (25) Codul intern al transportului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci adresa este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_transport)
observatii varchar (250) Observatii document
observatii_print varchar(250) Observatii print
livrat_afara_ro bit Livrat in afara Romaniei (optional, implicit 0)
taxare_inversa bit Factura cu taxare inversa (optional, implicit 0)
valoare money Valoarea inclusiv TVA pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea)
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
anulare bit Se va anula sau nu documentul dupa salvare


 
ANEXA B. Tabel linii facturi clienti: accesex_facturi_clienti_lin avand structura:

Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau  den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  den_produs)
den_produs varchar (173) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau  cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Pretul de achizitie(optional, descarcarea marfii se va face FIFO)
pret_vanzare money Pretul de vanzare fara TVA in moneda facturii
pret_vanzare_tva money Pretul de vanzare cu TVA in moneda facturii
cota_tva_ies int Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirarii (optional)
denumire_sup varchar (250) Denumire suplimentara (optional)
id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1(optional daca se specifica den_centru_profit)
den_centru_profit varchar (30) Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
numar_auto varchar (20) Numar de inmatriculare autovehicul (optional)
id_aviz varchar (25) Codul intern al avizului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica serie_aviz, numar_aviz, data_aviz)
serie_aviz varchar (30) serie aviz insotire marfa din care se factureaza
numar_aviz varchar (10) Numar aviz insotire marfa din care se factureaza
data_aviz date Data aviz insotire marfa din care se factureaza
id_comanda varchar(25) Codul intern al comenzii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
serie_comanda varchar(10) Seria/numarul comenzii
numar_comanda varchar(20) Numarul comenzii
data_comanda date Data comenzii
corectie_tva money Corectie TVA